ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výlet na hrad Beckov
16.9.2019
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2019
________________________


75.výročie SNP
28.8.2019
________________________


Vychádzka do Klíže
24.7.2019
________________________


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________
Posledne pridané materiály, dokumenty
 
 19.10.2019 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný jedálny lístok v tomto školskom roku pre 43.týždeň.

 19.10.2019 • Zverejnené zmluvy

 16.10.2019 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Žiadateľ: Marek Miller, bytom Teplická 27/108, 921 01 Piešťany, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Borovica (Pinus L) na pozemku parc. reg. „C“ č. 246/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 07.10.2019

 29.09.2019 • Pridaný článok

 20.09.2019 • Fotogaléria
Výlet na hrad Beckov, 16.9.2019.
Výstup k dvojkrížu, 1.9.2019.
75.výročie SNP, 28.8.2019.

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 20.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (12.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Slovan Beckov


 21.10.2019 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 21.októbra, t.j. v pondelok cca od 8:00 do 9:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 21.10.2019 • Odpočet vodomerov
Dňa 21.10.2019, t.j. v pondelok, sa začína robiť odpočet vodomerov, žiadame občanov, aby si vyčistili a sprístupnili vodomerné šachty.


 26.-27.10.2019 • Obec Kálnica Vás pozýva na Hody v Kálnici
26.10.2019, 15.00 – výstava ovocia a zeleniny
26.10.2019, 17.00 – vystúpenie detský súbor magdalénka
27.10.2019, 14.00 – výstava ovocia a zeleniny, Tekvičiaci – výstava prác detí zo ZŠ a MŠ, včelársky kútik

 13.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (11.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 TJ Slovan Rovnosť Krajné - TJ Zavažan Kálnica 1:0


 12.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
ŽIACI U13, SOBOTA, 14:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Rovnosť Krajné 0:3


 09.10.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 9.10.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Projekt geologickej úlohy – riešenie zásobovania pitnou vodou z prameňa Klokočovka
      za prítomnosti odborníka - hydrogeológa – príprava žiadosti o dotáciu
      z Environmentálneho fondu.
  5. Cenová ponuka na úpravu vody.
  6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
      výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica
      a finančné pásmo na nákup potravín – schválenie.
  7. Kontrola uznesení za 1. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce.
  8. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce.
  9. Organizačno-technické zabezpečenie:
      a) Mesiac úcty k starším
      b) Hody v Kálnici
  10. Diskusia.
  11. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 3.10.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r
starostka obce


 06.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (10.kolo, 5.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 12:30 TJ Zavažan Kálnica - FK Brezová p.B. 3:0 (Važan A., Janega, šicko
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Iskra Moravské Lieskové - TJ Zavažan Kálnica


 29.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (9.kolo, 4.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - FK Askoll Potovrice 3:2 (A.Važan 2, Janega)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 Spartak Myjava - TJ Zavažan Kálnica 1:1 (Buday)


 22.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (4.kolo)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:2 (Buday)


 21.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (8.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 16:00 Tatran Polianka - TJ Zavažan Kálnica 1:2 (Košťál, Janega)


 20.09.2019 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 20.septembra, t.j. v piatok od 16:50 do 17:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 19.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (3.kolo) - žiaci ZMENA !
ŽIACI U13, ŠTVRTOK, 17:00 MFK Stará Turá - TJ Zavažan Kálnica 3:1 (Patrik Ivana)


 15.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:2 (Matlák)


 08.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (6.kolo / 2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:00 Družstevník Hrádok - Zavažan Kálnica 3:3 (Mihál, Košťál, Važan A.)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Zavažan Kálnica - TJ Družstevník Hrádok 0:3


 07.09.2019 • Svinsky dobrá sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica - Svinsky dobrá Sobota. Dňa 7.9.2019 o 17,00. Nahláste svoju obžerskú porciu už teraz v krčme v hodnote 8€. Prídite si pochutnať na pečenom prasiatku. Tešíme sa na Vás.


 01.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (5.kolo / 1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Kálnica - Vrbovce 4:1 (A.Važan, M.Šicko, D.Jančo a R.Janega)
ŽIACI U13, SOBOTA 10:30 OŠK Podolie - TJ Zavažan Kálnica 3:2 (Buday 2)


 01.09.2019 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel, Miestna organizácia Matice slovenskej a Kellys Bikepark Kálnica už tradične organizujú dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame. 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk