ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Aktuality v obci - rok 2015

 31.12.2015 • Silvester 2015
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na Silvester 2015.
Dňa 31.12.2015 o 20:00 hod.
Vstup voľný. DJ hudba. 26.12.2015 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2015 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina BANA BAND. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 25. a 26.12.2015 • Zábavné sviatky u Potočka
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na "Zábavné sviatky" a to dňa 25.12.2015 na turnaj v stolnom futbale o 16:00 hodine a na druhý deň, 26.12.2015, si môžete otestovať myseľ na prvom Štefánskom turnaji v šachu o 13:00 hodine.


 15.12.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2015, t.j. v utorok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Doplnenie OcZ – zloženie sľubu poslanca.
  3. Schválenie VZN o miestnych poplatkoch a poplatkoch za odpady.
  starosta      

 05.12.2015 • Vianočný koncert
Obec Kálnica pozýva občanov na Vianočný koncert dychovej hudby Bodovanka z Krivosúd-Bodovky, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.12.2015 o 15:00 hod v sále kultúrneho domu.
Vstup voľný.


 04.12.2015 • Vianočné trhy s Mikulášom
Obec Kálnica v spolupráci so ZŠMŠ Kálnica a Klubom kálnických mamičiek, Vás pozývajú na Vianočné trhy s Mikulášom dňa 4.12.2015 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome. Program: Vystúpenie detí, vianočný nealko punč, malá ZOO farmička, predaj vianočných darčekov, výstava obrazov amatérskeho maliara pána Jána Ševčíka.


 02.12.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Rozpočet obce na rok 2016-2018.
  4. Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.
  5. Interpelácie poslancov.
  6. Rôzne:
        a) Zmluva s CVČ
        b) Žiadosť poľovníckeho združenia.
  starosta      

 28.11.2015 • Divadelná hra Dámsky večierok
Obec Kálnica pozýva občanov dňa 28.11.2015 o 18:00 hod. do kultúrneho domu na divadelnú hru s detektívnou zápletkou s názvom Dámsky večierok.
Detektívku z 50. rokov nacvičili členovia divadla Lusian pri centre voľného času v Novom Meste nad Váhom.
Vstupné dobrovoľné.


 28.11.2015 • KAL FEST 2015
Už túto sobotu 28.11. - KAL FEST 2015 - DEMA bikepark Kálnica.
Predposledná spločensko - kultúrno - športová akcia v sezóne 2015.
viac na webe bikeparku


 20.11.2015 • Klub dôchodcov - schôdza
Dňa 20. 11. 2015 o 15,00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Kálnica, na ktorú týmto pozývame všetkých naších členov ako aj novodôchodcov, ktorí sa chcú stať členmi.
Výbor Klubu dôchodcov Kálnica


 14.11.2015 • Kráľ DEMA bikeparku
Kráľ DEMA Bikeparku smeruje do FINÁLE. 3 kolá seriálu o najvšestrannejšieho jazdca máme za sebou, ale ešte nič nie je isté! 14.novembra sa v kálnickom bikeparku rozhodne o kráľovi DEMA bikeparku. Viac info na stránke bikeparku.


 24.-25.10.2015 • GALA HODY v Kálnici
Srdečne Vás pozývame na GALA hody v našej obci s bohatým programom. V sobotu 24.októbra budú v Kultúrnom dome znieť "Pesničky z kasína" v podaní Petra Stašáka a ďalších. Po oba víkendové dni (24. a 25.10) budú v prísalií Kultúrneho domu k nahliadnutiu výstavy krojov, ovocia a zeleniny. Vo vonkajších priestoroch KD čaká nielen na najmladších bicyklový park.
Po oba dni je k dispozícii bufet. Daľšie info, organizátori a rezervácie na plagáte.


 14.10.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Schválenie PHSR obce na r. 2015-2023.
  4. Schválenie zmluvy o dielo s f. STINEX Nové Mesto n/Váhom.
  5. Vyhodnotenie šk. r. 2014/2015 a príprava šk. r. 2015/2016.
  6. Správa hlavnej kontrolórky.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne:
        a/ Príspevky do Kálnických ozvien.
        b/ Príprava posedenia dôchodcov.
  starosta      

 10.10.2015 • Guláš Októberfest
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na tradičný GULÁŠ OKTÓBERFEST.
Dňa 10.10.2015 o 11:00 - začiatok varenia.
Degustačný vstup 2,50 €. O 16:00 vyhlásenie gulášmajstra 2015.
DJ, živá hudba "starí kamoši", guláš, placky, kysnuté koláče...
viac info na plagáte...


 12.09.2015 • Autobusový výlet na Oravu
Pozývame Vás na autobusový výlet na Oravský hrad a poznávaciu plavbu loďou po Oravskej priehrade. Cena zájazdu: 13€. Viac info na plagáte. Prihlásiť sa môžete u pani Žanety Potočkovej alebo pani Margite Pečitovej. (zájazd už vypredaný)
Akciu organizuje: Klub dôchodcov a KKM.


 05.09.2015 • Rozlúčka s letom
„Rozlúčka s letom" - ukončenie letných prázdnin, 5.septembra o 16,00 hod. na ihrisku TJ Zavažan, za každého počasia. Akciu poriada obec v spolupráci s hasičmi a KKM. Pre deti je pripravené zaujímavé popoludnie spojené s občerstvením.


 01.09.2015 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica, Miestna organizácie MS v Kálnici, organizujú dňa 1.9.2015 “Štvrtý ročník hviezdicového výstupu ku dvojkrížu pod Ostrým vrchom”. Odchod z jednotlivých východzích bodov tak, aby bol príchod ku dvojkrížu o 12.30 – 13.00 hod. Peší turisti – odchod od Pohostinstva Potoček Kálnica o 8.30 hod. O 13.00 hod. krátky program, pokračovanie opekačkou a občerstvením z vlastných zásob na zrube. Odchod individuálne.


 19.08.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Správa o vyhodnotení Jánskej vatry.
  4. VZN o nakladaní s odpadmi.
  5. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
  6. Výstavba multifunkčného ihriska.
  7. Príprava vatry SNP – 29.8.2015 a 4. ročníka hviezdicového výstupu k dvojkrížu pod Ostrým vrchom.
  8. Rôzne:
        a/ Schválenie zámeru – kúpa samohybnej kosačky.
        b/ Žiadosť NsP Nové Mesto nad Váhom.
        c/ Riešenie problémov v zásobovaní pitnou vodou.
  starosta      

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA POŽIAROV
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v NMnV vyhlasuje "ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA POŽIAROV" na lesných porastoch a v inom ochrannom pásme. Podrobnosti v tomto dokumente.
- odvolané: od 18.8.2015, 08:00 hod.


 16.08.2015 • Moravanka - koncert zrušený !
Pre malý počet záujemcov bol koncert zrušený. Osobám, ktoré si zebezpečili lístky v predpredaji, bude vrátena hotovosť na OcÚ v úradných hodinách. Za pochopenie ďakujeme.


 Nová kniha Milana Stana
  Obecný úrad oznamuje občanom,
že náš rodák, maliar Milan Stano vydal novú knihu s názvom „Chvála krajiny“.
  V knihe je zmapovaných štyridsať rokov krajinárskej tvorby Milana Stanu, ktorého atelierom je vlastne celé Slovensko. Je to v podstate cestopis jeho maliarskych potuliek. Začína v rodnej obci maliara – v Kálnici, pokračuje po Považí k Žiline. Odtiaľ na všetky strany: na Kysuce Oravu, Liptov, Tatry, Spiš až ku Košiciam. A vracia sa cez banské mestá, Pohronie, Nitru na západné Slovensko do Bratislavy, kde žije. Dielo je ilustrované jeho obrazmi, kresbami a grafikami, ktoré vytvoril počas svojho krajinárskeho pôsobenia.
Záujemci si môžu knihu kúpiť na Obecnom úrade v Kálnici, cena je 12,- EUR.


 11.07.2015 • Autobusový výlet do ZOO
Prihlás sa a poď s nami na autobusový výlet do Safari parku ZOO Lešná - ZLÍN, dňa 11.7.2015 o 8,30 z Kálnice, návrat 20,00 hod. Cena zájazdu: dospelá osoba 8 €, dieťa 6 €. V prípade záujmu si už teraz rezervujte a predplaťte miesto v autobuse. Kontaktná osoba: p. Ž.Potočková a p. M.Pečitová
Čo je potrebné: zameniť si české peniaze, dobrovoľne sa pripoistiť, deťom zobrať pas. Akciu organizuje: Klub dôchodcov a KKM.


 27.06.2015 • Jánska vatra s prekvapením
Pozývame Vás na Jánsku s prekvapením, v sobotu 27.6.2015 o 17,00 hod. v areáli TJ Zavažan. O zábavu sa postará dychová hudba Vlčovanka plus prekvapenie a do rána DJ Igor Kolínek. K dispozícii bude bufet, cigánska pečienka. Akciu poriada Obec Kálnica, DHZ Kálnica a Stolnotenisový oddiel.


 19.06.2015 • Školská olympiáda
V piatok 19.júna 2015 o 8:30 sa v areáli TJ Zavažan uskutoční Školská olympiáda, kde sa okrem žiakov z našej školy predstavia žiaci zo Selca, Opatovej n.V., Skalky n.V., Chocholnej-Velčíc a Mníchovej Lehoty. Príďte povzbudiť mladých olympionikov.

 17.06.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Zámenná zmluva medzi Obcou Kálnica a p. Štefanom Juríkom.
  4. Organizačno-technické zabezpečenie Jánskej vatry.
  5. VZN o zápise detí do základnej školy.
  6. Prerokovanie protestu prokurátora.
  7. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci.
  8. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce.
  9. Záverečný účet obce za r. 2014, stanovisko finančnej komisie.
  10. Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015.
  11. Záznam z kontroly stavu záväzkov obce k 31.12.2014.
  12. Správa z kontroly stavu pohľadávok k 31.12.2014.
  13. Prerokovanie platu starostu v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
  14. Interpelácie poslancov.
  15. Rôzne:
        a/ Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti.
        b/ Pozvánka na Europiknik – Čierna Voda.
        c/ Projekt Európa pre občanov.
        d/ Pripomienky k PHSR.
  starosta      

 14.06.2015 • Ukážka letného rezu stromov
MO MS a Obec Kálnica pozýva záujemcov o ukážku letného (Jánskeho) rezu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14.6.2015 v záhrade p.Jacolovej č.d.194 o 9:00hod. Odbornú úkážku vykoná p.Tibor Valovič. Doporučujeme priniesť si záhradné nožnice.
Ing.Miroslav Borcovan


 14.06.2015 • TJ Zavažan, cyklistický výlet
TJ Zavažan Kálnica a Dema Bikepark Kálnica vás pozývajú na:
Cyklistický výlet do obce Podhradie, na Topolčiansky hrad, Duchonku a Kulháň.
Termín: 14.6.2015, štart 8,30 resp. 9,00 hod. Sprievodca: Ján Hladký. VIAC INFO


 09.06.2015 • Zber plastov
Oznamujeme občanom, že zber plastových PET fliaš sa uskutoční dňa 9.júna 2015.


 06.06.2015 • Darovanie krvi
Obec Kálnica v spolupráci s NTS v Trenčíne pozývajú všetkých darcov i prvodarcov darovať krv v rámci bezplatného odberu krvi - DAR KTORÝ ZNAMENÁ ŽIVOT, v sobotu 6.júna 2015 od 8,00 do 10,00 v KD Kálnica. Prihláste sa najneskôr do 3.júna 2015 na tel.č.: 032/7798832 alebo 0915 705 260. Vopred všetkým ďakujeme.


 29.5.-31.5.2015, BIKEFEST
Aj tento rok sa koná na Pieskoch v areáli DEMA bikeparku Kálnica najväčší bicyklový festival pod názvom BIKEFEST 2015, ktorý sa uskutoční od piatku 29.5. do nedele 31.5.2015.
Tešiť sa môžete na množstvo bláznivých jázd, kúskov a trikov, ktoré k BIKEFEST-u neodmysliteľne patria.
A pozor, noc plná muziky v piatok aj v sobotu od 21:30. TRIDENT Stage !!!
Preto neváhajte a zúčastnite sa na tomto bikeovom podujatí aj vy! Samozrejme že ZADARMO ! bikefest.sk


 17.05.2015 • Deň matiek
Obec Kálnica Vás pozýva dňa 17.mája 2015 o 15,00 hodine do Kultúrneho domu v Kálnici na oslavy sviatku DŇA MATIEK. S kultúrnym programom vystúpia deti zo ZŠ a MŠ v Kálnici. 09.05.2015 • Beseda s Petrom Ondrejovičom
V sobotu 9.mája 2015 v Kultúrnom dome v Kálnici uskutoční sa už tradične, beseda s p. Petrom Ondrejovičom (Beckom) spojená s premietaním videofilmov. Začiatok besedy je o 19.00 hod. Všetkých srdečne pozývame.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO Matice slovenskej v Kálnici

 01.-03.05.2015 • Ladies Bike Camp, Bikepark Kálnica
Chceš lepšie ovládať svoj bajk, elegantne zvládať prekážky a užívať si jazdu lesom? 3-dňový camp (piatok – nedeľa), je určený pre začínajúce a pokročilé bajkerky od 18 rokov, zameraný na výučbu základných princípov a zdokonaľovanie techník jazdenia v lese. Cieľom je zlepšiť schopnosti ovládať svoj bike a hlavne zvýšiť zážitok z každej jazdy. Ďalšie info o bicyklovom kempe v areáli Piesky nájdete na: www.ozpedal.sk
OZ Pedal & Bikepark Kálnica

 30.04.2015 • Disco Majáles
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás srdečne pozýva dňa 30.4.2015 o 19,00 hod. na DISCO MAJÁLES. Vstup zdarma.
Stolnotenisový oddiel TJ Zavažan pre Vás v záhrade za pohostinstvom pripraví na predaj cigánsku pečienku podľa receptu L.Lintnera.
Tešíme sa na Vás!

 30.04.2015 • Stavanie mája
Obec Kálnica spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Kálnica Vás pozývajú na stavanie mája vo štvrtok 30.04.2015 o 18,00 hod. pred kultúrnym domom. Občerstvenie: čapovaná vinea, pivo. Program: vystúpenie mladej rockovej kapely, reprodukovaná hudba.
Príjmite naše pozvanie a prežijeme spolu pekný jarný podvečer.

 29.04.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stavanie mája pri KD – organizačné zabezpečenie.
  4. Obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce
  5. Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa obce.
  6. Interpelácie poslancov.
  7. Určenie priorít rozvoja obce.
  8. Rôzne:
      a/ príprava vydania KO - máj,
      b/ rekonštrukcia Domu smútku a zastrešenie spevnenej plochy–schválenie zámeru
      c/ bikefest a bikemaratón
  starosta      

 25.04.2015 • Kráľ DEMA bikeparku Kálnica
Dema Bikepark Kálnica poriada 25.4.2015 v sobotu, 1. kolo seriálu o jazdca najvšestrannejšieho – KRÁĽA DEMA BPK. Seriál je 3.-kolový, každé kolo má inú tému - Enduro, Downhill, Freeride a finále 4Down a XC Eliminátor pre tých najlepších, dá sa povedať po všetkých tratiach nášho bikeparku. Veľmi srdečne pozývame okolitú verejnosť ale aj jazdcov, ktorí radi navštevujú náš bikepark a nezúčastňujú sa zjazdových pretekov na svoje môžno prvé preteky! Každý vyhrá len tým, že sa zúčastní! Pre všetkých štartujúcich sú pripravené balíčky od sponzorov a v každom kole možnosť vyhrať hodnotné vecné ceny a vstupy do DEMA Bikeparku Kálnica. Vo veľkom septembrovom finále sa bude bojovať o celosezónne lístky, permanentky a pamätné dresy. www.bikecentrumkalnica.sk


 20.04.2015 • Odstávka el.energie
Dňa 20.apríla bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa tohoto oznamu.


 18.04.2015 • Moravsko Slovenský DH Cup
1. kolo tohoto seriálu pretekov bicyklov v zjazde začína 18-19.4.2015 už tradične v DEMA Bikeparku Kálnica. V stredisku sa Vám predstavia rôzne kategórie pretekárov v roznych zjazdoch. Predpoveď počasia podľa SHMU hovorí o slnečnom víkende bez silnejšieho vetra. Akciu poriada DEMA bikepark Kálnica spoločne s SK Grafobal DH Team. Viac informácii o tomto podujatí nájdete na: www.moravskoslovenskydhcup.eu


 18.04.2015 • Opekačka na Klokočovke
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica poriada dňa: 18.4.2015 na opekačku na Klokočovke spojenú s čistením ústia prameňa do potoka. Odchod o 13:00 od Pohostinstva Potoček.


 12.04.2015 • Divadelné predstavenie
Obec Kálnica Vás pozýva na divadelné predstavenie súboru Rozmarín z Bošáce, ktorý odohrá v nedeľu 12.apríla 2015 o 16,00 hod. v kultúrnom dome v Kálnici hru s názvom „Na konci Bošáci“, s hudobným doprovodom dychovej hudby Bošáčanka.


 05.04.2015 • Výročie oslobodenia našej obce
V nedeľu 5.4.2015 o 15,00 hod. sa v parku uskutoční pietne zhromaždenie pri príležitosti
70. výročia oslobodenia našej obce, spojené s položením venca vďaky k pamätnej tabuli na budove školy, ktorá pripomína obete 2. svetovej vojny z radov občanov Kálnice.


 28.03.2015 • Ovocinárska ukážka rezu
Pozývame záujemcov o praktickú ovocinársku ukážku rezu ovocných stromov, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.3.2015. Zraz záujemcov je o 9.00 pred domom č.39 Ľuboša Kmeťa, kde sa ukáže rez v tvarovaných stenách a táto bude pokračovať v Hrabovníku s ukážkou omladzovacieho a presvetľovacieho rezu starých stromov. Po ukážke bude možné posedenie z vlastných zásob pri včelnici č.2 včelárskeho náučného chodníka v Hrabovníku. Ukážku rezu povedie p. Tibor Valovič.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO-MS v Kálnici


 21.03.2015 • Výročná schôdza MOMS
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, pozýva svojích členov i sympatizantov, na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 21.3.2015 o 15.30 hod v prísalí Kultúrneho domu v Kálnici. Po schôdzi o 17.00 sa uskutoční verejná beseda s. p. JUDr. Dušanom Krivským. Známym humoristom, spisovateľom a cestovateľom zo Skalice, ktorý pred niekoľkými rokmi už u nás v Kultúrnom dome prezentoval svoju tvorbu a humornými skúsenosťami navodil nezabudnuteľný veselý zážitok prítomných. Na naše pozvanie bude na besede prezentovaťnielen svoje humorné zážitky ale i zaujímavý, ale reálny pohľad na tento uponáhľaný kompjuterový svet. Všetci a zvlášť mladá generácia budú srdečne vítaní.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MOMS v Kálnici


 20-21.03.2015 • Letecká stovka - diaľkový pochod
Letecká stovka je ultra trail a diaľkový pochod, ktorý sa koná v marci v pohoriach Považský Inovec a Strážovské vrchy. Organizátorom podujatia je TJ Letecké Opravovne Trenčín OKST. Trasa Leteckej stovky v tvare osmičky začína v Trenčíne, odkiaľ po hrádzi popri Váhu vedie do Beckova. Tu odbáča do Kálnice a ďalej už sa vnára do kopcov Považského Inovca. Po modrej turistickej značke trasa pokračuje pod Ostrý vrch, a pokračuje do sedla pod Panskú Javorinu, schádza Jeleňou dolinou do Kulháňa a ďalej prechádza na Duchonku. Nasleduje krátky úsek do Podhradia, popod Topoľčiansky hrad pokračuje cez vrch Úhrad a chaty v Doline po modrej značke až ku horárni pod Kostolným vrchom, kde sa napája na červenú značku hrebeňom Považského Inovca (najvyššie položeným bodom trasy je vrchol Inovca s 1042 m n.m.) až do Mníchovej Lehoty. Záverečný úsek Strážovskými vrchmi cez vrch Macková a popod Čiernachov do obce Soblahov a následne okrajom polí za Soblahovom a lesoparkom Brezina do cieľa v Trenčíne. Trasa vedie po značených turistických chodníkoch (okrem úseku z Trenčína do Beckova, ktorý je opatrený vlastným reflexným značením).
Viac tu: www.svk-ultratrail.sk/news/letecka-stovka


 13.03.2015 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2015, t.j. v piatok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka a.s.
  4. Podrobný rozpočet ZŠ s MŠ Kálnica.
  5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
  6. Doplnok č. 3 k VZN o výške príspevku na činnosť škôl.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne:
        a) spomienková slávnosť k 70. výročiu oslobodenia obce,
        b) organizačné zabezpečenie Dní obce.
  starosta      

 08.03.2015 • Na Zbojnícky kopec
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica poriada dňa 8.3.2015 vychádzku na Zbojnícky kopec, spojenú s opekačkou z vlastných zásob. Odchod je o 9:00 od Pohostinstva Potoček.
Usporiadatelia sa tešia na Vašu účasť.


  1.3.2015 • Divadelné predstavenie
"My, kálnickí ochotníci Vám zasa dávame na vedomie, že dna 1.3.2015 o 15,00 hod. v dedine Hrušové pri Bzincách pod Javorinu pre Vaše pobavenie odehráme naše už známe predstavenie - Dávny príbeh jennej svadby z Kálnice. Šetci Ste vítaní, čo sa zúčastníte našej svadebnej veselice"
Divadelný súbor Kálnická studienka


  14.02.2015 • Fašiangy
Pohostinstvo Potoček poriada fašiangový sprievod po dedine v maskách a krojoch - 14.2.2015 od 14,00 hod. Začíname od pohostinstva Potoček, pridajte sa a zažite pravú zábavnú jazdu v maskách a krojoch po dedine.
Ďalšie info na www.pohostinstvopotocek.sk


  14.02.2015 • Pravá domáca kálnická zabíjačka
Obecný úrad v Kálnici Vás srdečne pozýva na pravú domácu zabíjačku.
Sobota 14.február od 11,00 hod.
Kultúry dom v Kálnici
Prídte ochutnať, všetci ste vítaní !


  13.02.2015 • Fašiangové posedenie dôchodcov
Klub dôchodcov pri obci Kálnica poriada dňa 13. februára 2015 o 15 hod. tradičné fašiangové posedenie dochodcov. Miesto stretnutia bude upresnené podľa počtu prihlásených.
Účasť prosíme nahlásiť u: p. Pečitová, p. Mordin alebo p. Hladký-mariner.


  08.02.2015 • Fašiangy na snehu, Skipark Kálnica
Tak a máme to tu, Fašiangy, Turíce príďte do Kálnice.
Penguin sport club a DEMA Skipark Kálnica pre Vás pripravili veselú fašiangovú nedeľu. Čaká na vás zaujímavý sprievodný program, množstvo cien, ale hlavne skvelá lyžovačka spojená so zábavou pre malých i veľkých. Karneval v maskách a lyžiarské preteky pre deti a dospelých. Psie záprahy. Triatlon družstiev a rodín. Strelnica na zajaca.
Káždá MASKA 50% zľava na skipas.

- časový harmonogram


  07.02.2015 • Referendum 2015
  Referendum je vyhlásené na sobotu 7. februára 2015 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Miesto konania je Kultúrny dom Kálnica.
Referendum bude obsahovať tri otázky:
 1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
 2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
 3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
Upozornenie: Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.


  07.02.2015 • Ovocinárska prednáška
Miestny odbor Matice slovenskej a Obec Kálnica, pozýva všetkých záujemcov o ovocinársku prednášku do prísalia Kultúrneho domu v Kálnici, ktorá sa uskutoční v sobotu, dňa 7.2.2015 o 15.00 hod.
Prednášku na tému: "Jarný rez ovocných stromov, ich vrúbľovanie a očkovanie" povedie p.Tibor Valovič. Tešíme sa na hojnú účasť.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO MS v Kálnici


  06.02.2015 • ACDC Revival, Skipark Kálnica
Kto má chuť na večernú lyžovačku spojenú s poriadnym rock´n´rollom, tak sa vidíme v piatok 6.februára o 19,00 v Skiparku Kálnica v bufete pri vleku.
  Trenčianska skupina AC TN vznikla z iniciatívy troch muzikantov. Peter Žucha, Kubo Žucha a Dodo Šimun, ktorí majú radi túto svetoznámu kapelu tak moc, že sa rozhodli aspoň priblížiť tejto rock n rollovej ikone a založili revival.
www.ac-tn.sk
facebook.com
youtube.com


  04.02.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 4.februára 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Schválenie členov komisií OcZ.
  4. Schválenie Zmluvy o využívaní vodovodu – časť Podbulová.
  5. Kontrola vyúčtovania poskytnutej dotácie pre TJ Zavažan.
  6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014.
  7. Harmonogram zasadnutí OcZ na rok 2015.
  8. Interpelácie poslancov.
  9. Rôzne.
  starosta      

  24.01.2015 • Poľovnícka zábava - poďakovanie
Výbor poľovníckeho združenia Kálnica by sa chcel touto cestou poďakovať všetkým účastníkom poľovníckej zábavy, hudobnej skupine Rytmus, hornovému kvartetu Laugarício za vynikajúcu atmosféru, ktorú spoločne vytvorili. Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, obecnému úradu Kálnica, ale najmä všetkým členom poľovníckeho združenia Kálnica, ich manželkám a priateľkám, ktorí sa spoločne podieľali na organizácii tejto peknej spoločenskej akcie. Verím, že sa všetci opäť o rok stretneme pri ďaľšom, už 28. ročníku tejto tradičnej poľovníckej zábavy. (fotogaléria)
S pozdravom podpredseda PZ Kálnica Ing. Ján Krchnavý


  24.01.2015 • Poľovnícka zábava
Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na POĽOVNÍCKU ZÁBAVU dňa 24.1.2015 o 19:00 hod. do kultúrneho domu v Kálnici. Do tanca hrá hudobná skupina RYTMUS.
V cene vstupenky: poľovnícka večera z diviny, víno, uvítací prípitok, káva, malé občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený aj poľovnícky guláš. Tešíme sa na vašu účasť !
Objednávanie vstupeniek na tel.čísle 0903 653 520. Cena vstupenky: 17€


  20.01.2015 • Novoročná kvapka krvi - poďakovanie
Národná transfúzna stanica v Trenčíne v spolupráci s OcÚ v Kálnici ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí prišli darovať túto vzácnu tekutinu dňa 20.januára 2015. Veľmi si vážime viacnásobných darcov a milo nás prekvapil veľký záujem prvodarcov krvi. Naše poďakovanie patrí všetkým za prejav ľudskosti, ktorým bezplatné darcovstvo krvi určite je. (fotogaléria)
starosta

  20.01.2015 • Novoročná kvapka krvi
Obec Kálnica Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2015 (t.j. v utorok) od 8,00 do 10,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Kálnici. S poukázaním na organizačné zabezpečenie sa darcovia musia prihlásiť do 19.1.2015 na tel. č.:7798832 alebo 0915705260. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
starosta

  10.01.2015 • 5.Hasičský ples
DHZ Kálnica pozýva všetkých na 5.Hasičský ples, ktorý sa uskutoční 10.1.2015 v KD Kálnica. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola, domáca zabíjačka a terchovská muzika Sokolie. Všetci sa na Vás tešíme!
Ďalšie info prípadne na: www.facebook.com/dhz.kalnica


 Novoročný pozdrav
TJ Zavažan
„Všetko najlepšie, pevné zdravie, pokoj, lásku a pohodu, veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote, do Nového roku 2015 !“
želá starosta 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk