ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Aktuality v obci - rok 2018

 31.12.2018 • Silvester
Silvester pre všetkých priateľov krčmy.
31.12.2018 o 20:00 hodine Ťa čaká výnimočný
a zábavný večer v Pohostinstve Potoček.
Tešíme sa!


 26.12.2018 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2018 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina PETO BEND. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 25.12.2018 • Turnaj v stolnom futbale
"Zábavné sviatky u Potočka"
Pohostinstvo Potoček poriada Trunaj v stolnom futbale,
dňa 25.12.2018 o 15:00.
Prihláste sa v Pohostinstve Potoček alebo u Denisa Potočka.


 23.12.2018 • Šachový turnaj
"Zábavné sviatky u Potočka"
Pohostinstvo Potoček poriada Šachový turnaj,
dňa 23.12.2018 o 14:00.
Prihláste sa v Pohostinstve Potoček alebo u Martina Škulca.


 16.12.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 11.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, STK EURO Drietoma B - Zavažan Kálnica A 13:5


 14.12.2018 • 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Podľa § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 14.12.2018 (t.j. v piatok) o 17,00 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 – 2021.
  4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019.
  5. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 12.12.2018
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 09.12.2018 • Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 9. decembra 2018, t.j. v nedeľu, o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
  3. Oznámenie výsledkov volieb – predseda miestnej volebnej komisie.
  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
  6. Príhovor starostu obce.
  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  9. Voľba návrhovej komisie.
  10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
  11. Návrh na zriadenie odborných komisií, voľba ich predsedov.
  12. Určenie platu starostu obce.
  13. Diskusia.
  14. Schválenie návrhu uznesení.
  15. Záver zasadnutia.
V Kálnici, 3.12.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 09.12.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 10.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK PC Tr. Teplá C 4:14


 08.12.2018 • Vianočný koncert
Obec Kálnica Vás pozýva na vianočný koncert,
ktorý bude dňa 8.12.2018 o 15:00 v KD Kálnica.
Predstaví sa Vám Dychová hudba Lieskované, z Moravského Lieskového
Vstup voľný.


 08.12.2018 • Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici Vás pozývajú na prezentáciu knihy "Kálnickí vojaci vo Veľkej vojne", pri príležitosti 100.výročia ukončenia 1. svetovej vojny, 8.12.2018 o 14,00 v KD Kálnica. Bude možnosť si zakúpiť túto knižku, cena 2€ + autogramiáda.


 07.12.2018 • Vianočné trhy s Mikulášom
Obec Kálnica, ZŠ a MŠ Kálnica, rodičia a priatelia školy Vás pozývajú na Vianočné trhy s Mikulášom 7.12.2018 o 16.30 hod. v kultúrnom dome Kálnica.
Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ, predaj vianočných darčekov, živé zajačiky, keramikárka, včelársky stánok, tvorivá dielnička pre detičky, pečenie medovníčkov, pohostenie pre deti, Vianočný punč pre dospelých.
Výťažok z predaja bude venovaný pre naše deti zo ZŠ a MŠ.


 05.12.2018 • Mikulášske balíčky
Vážení rodičia detí mimo ZŠ a MŠ Kálnica.
Môžete si zakúpiť Mikulášske balíčky v hodnote 3,50 € pre svoje deti v potravinách KUBO do 5.12.2018
Tešíme sa na spoločné stretnutie pri stromčeku dňa 7.12.2018 o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici


 05.12.2018 • Odstávka vody
Vzhľadom k údržbe a čistenia vodojemu, dňa 5. decembra 2018 t.j. stredu, bude do celej obce od 9.00 hod obmedzená až pozastavená dodávka pitnej vody na nevyhnutnú dobu. Z toho dôvodu, vyzývame občanov a ostatných odberateľov, aby si do tejto doby vytvorili dostatočnú zásobu vody pre svoju celodennú spotrebu a aj po obnovení dodávky vody do obce s ňou maximálne 1-2 dni šetrili. Vzájomným pochopením a rešpektovaním tejto výzvy bude možné dodávku vody na záver dňa k všeobecnej spokojnosti obnoviť.
Ing. Miroslav Borcovan


 02.12.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 9.kolo)
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Nové Mesto n/V. D 5:13


 30.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 9.kolo)
5.LIGA, PIATOK, 18:00, STK Nové Mesto n/V. C - Zavažan Kálnica A 10:8


 28.11.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2019 – 2021.
  4. Schválenie rozpočtu na rok 2019.
  5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia uznesení OcZ.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
V Kálnici, 22.11.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 25.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. a 6.liga - 8.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, STK Horná Súča A - Zavažan Kálnica A 5:13
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - Keraming Trenčín G 11:7


 18.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 7.kolo)
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Stará Turá C 6:12


 16.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 7.kolo)
5.LIGA, PIATOK, 18:00, STK Stará Turá B - Zavažan Kálnica A 8:10


 16.11.2018 • Lampiónový sprievod Sv.Martina
Pozývame Vás na lampiónový sprievod nočnými uličkami Kálnice, v piatok 16.novembra 2018. Stretnutie bude o 17,00 hod. v parku Jozefa Miloslava Hurbana. (Detičky, čo by mali záujem vytvoriť si vlastné lampióniky a naučiť sa pri tom i recyklovať plastové fľaše, sú v stredu 14.novembra od 16,00 vítané v KD. Teší sa na ne Mirka)


 11.11.2018 • Voľby do orgánov samosprávy obcí - VÝSLEDKY
Dňa 10.novembra 2018 sa v našej obci konali Voľby do samosprávy obcí. Ako dopadli voľby, aká bola účasť a informácie o všetkých kandidátoch môžete pozrieť v tejto časti.


 11.11.2018 • Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1.svetovej vojny, s odhalením pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice v 1. a 2. svetovej vojne na budove Základnej školy. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 11.novembra 2018 o 11.00 hod. v Parku Jozefa Miloslava Hurbana v Kálnici.


 11.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 6.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Dubodiel A 12:6


  • O S P R A V E D L N E N I E
Redakčná rada Kálnických ozvien sa ospravedlňuje Ing. Jánovi Krchnavému, kandidátovi č. 12 pre voľby do obecného zastupiteľstva, za chybné uvedenie jeho straníckej príslušnosti – SNS – v Kálnických ozvenách č. 2/2018, str.8. Správne malo byť uvedené, že kandidát č. 12 pre voľby do obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krchnavý je nezávislý kandidát. Oprava bola vykonaná 25.10.2018 v elektronickej verzii Kálnických ozvien č. 2/2018, ktorá je prístupná na web-stránke obce. Text tohto ospravedlnenia bol zároveň zverejnený na web-stránke obce a na obecnej úradnej tabuli, aby občania Kálnice a čitatelia Kálnických ozvien mali prístup k správnej informácii o straníckej príslušnosti Ing. Jána Krchnavého, kandidáta č. 12 pre voľby do obecného zastupiteľstva Obce Kálnica. Mylný údaj bol uvedený nedopatrením, redakcii KO je to ľúto a Ing. Jánovi Krchnavému sa ospravedlňuje a dúfa, že on toto ospravedlnenie prijme.
S úctou
Ing. Ján Krchnavý, starosta Obce Kálnice


 09.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 6.kolo)
6.LIGA, PIATOK, 18:00, STK PC Tr. Teplá D - Zavažan Kálnica B - 12:6


 06.11.2018 • Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Michaela Tisoňová a Kvetoslava Tisoňová, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 395, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Jedľa (Abies Mill.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1525/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 29.10.2018.


 04.11.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. a 6.liga - 5.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, OSTK Omšenie A - Zavažan Kálnica A 12:6
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - OSTK Omšenie B 5:13


 31.10.2018 • Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov Obce Kálnica
Starosta obce Kálnica, v súlade s § 11 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov Obce,ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2018 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Zhodnotenie volebného obdobia rok 2014 – 2018.
  3. Predstavenie kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
  4. Diskusia.
  5. Záver.
V Kálnici, 24.10.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 28.10.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. a 6.liga - 4.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Spartak Horná Streda A 9:9
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - voľno


 27.10.2018 • TJ Zavažan, futbal (13.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 14:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Spartak Horná Streda 1:2 (Doboš)


 27.10.2018 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 27.októbra, t.j. v sobotu od 9:40 do 10:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 21.10.2018 • TJ Zavažan, futbal (12.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:00 FK 1925 Pobedim - TJ Zavažan Kálnica 1:3 (Doboš 2, Košťál)


 21.10.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5 a 6.liga - 3.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Keraming Trenčín D 1:17
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín F - Zavažan Kálnica B 13:5


 20.10.2018 • Odstávka vody
Oznamujeme občanom bývajúcim na Hornej Kálnici – od parku, že dňa 20.10.2018 poobede, bude vykonaná odstávka vody na nevyhnutnú dobu, z dôvodu pripájania novej domovej prípojky.


 16.10.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2018, t.j. v utorok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Kálnica – prevzatie školy, zabezpečenie výučby v šk. r. 2018/2019.
  4. Príprava a zabezpečenie komunálnych volieb.
  5. Modernizácia miestneho rozhlasu – doplnok ústredne Florián.
  6. Správa hlavnej kontrolórky o plnení rozpočtu k 30.6.2018.
  7. Návrh na udelenie ceny obce za r. 2018.
  8. Interpelácie poslancov – poslať písomne do 15.10.2018.
  9. Rôzne: a/ Príprava stretnutia dôchodcov – 17.11.2018.
    b/ Projektová príprava rozšírenia ČOV Hrádok – spoluúčasť na úhrade projektu.
    c/ Rozpočtové opatrenie č. 6/2018.
    d/ Správa o hospodárení v obecných lesoch za r. 2018
V Kálnici, 10.10.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 14.10.2018 • TJ Zavažan, futbal (11.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:30 TJ Zavažan Kálnica - TJ Tatran Polianka 5:1 (Doboš 3, A.Važan, vlastný)


 14.10.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. a 6.liga - 2.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín E - Zavažan Kálnica A 8:10
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Nové Mesto n/V. E 10:8


 10.10.2018 • Kálnické ozveny
Všetkých prispievateľov do KO prosíme o zaslanie textov najneskôr do 10.10.2018. KO vyjdú 17.10.2018.


 07.10.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 1.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - TJ Spartak Myjava A 11:7


 06. - 07.10.2018 • TJ Zavažan, futbal (10.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:30 TJ Slovan Pirpasné - TJ Zavažan Kálnica 2:2 (Hanáček, Toráč)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, od 09,00 do 13,00 hod.sa na ihrisku v Kálnici uskutoční 6. turnaj žiakov prípravky za účasti družstiev - Hrádok, Modrová, Hôrka n/V. a Kálnica.


 06.10.2018 • Guláš Októberfest
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na Guášoktóberfest 2018 !
6.10.2018 v Kálnici, 10.00 - začiatok varenia, 16.00 - vyhlásenie gulášmajstra 2018. Degustačný vstup 2,50 €, ľudová hudba Selčan, DJ Hudba. Ako cestný hosť podujatia Vás privíta osobnosť slovenského športu Jožko "Žiletka" Golonka, ktorý bude mat počas podujatia autogramiádu.


 06.10.2018 • BURZA detského oblečenia a hračiek
6.10.2018 Kultúrny dom v Kálnici, 9:30 - 16:00
Celoročné oblečenie chlapec / dievča od najmenších až po dorast za symbolické ceny,


 05.10.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 1.kolo)
6.LIGA, PIATOK, 18:00 KST DRIVE Jastrabie B - Zavažan Kálnica B 12:6


 30.09.2018 • TJ Zavažan, futbal (9.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:1 (Važan A.)


 28.-30.09.2018 • Vinobranie v Prahe
Prihlásiť sa môžete u pani Potočkovej, 110 € na osobu, záloha 60 € do 31.8.2018, doplatok 50 € do 14.9.2018
Dôležité upozornenie pre záujemcov zájazdu:
- Individuálne pripoistenie.
- Účastnícky poplatok nevraciame, je nutné nájsť si za seba náhradu. Program:
Piatok 28.9.2018: 6.30 – odchod z NMNV SAD, 7.00 - odchod zo všetkých zastáviek v Kálnici, 10.00 – zámok Lednice, 13.00 – odchod do Prahy (ubytovanie v hoteli Florenc – 2 postelové izby).
Sobota 29.9.2018: 8.00 – 9.00 - raňajky, individuálny program, prehliadka mesta
Nedeľa 30.9.2018: 8.00 – 9.00 - raňajky, návšteva podujatia XXII. Karlštejnské vinobranie - Vstupné 100 Kč na osobu, Historický pochod 300 účastníkov v dobových kostýmoch.
Zájazd je už vypredaný!


 23.09.2018 • TJ Zavažan, futbal (8.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Slovan Beckov - Zavažan Kálnica 1:3 (Roško, Jambor, Doboš) - FOTO


 15.09.2018 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 16:30 TJ Zavažan Kálnica - FK Brezová p.B. 3:0 (Toráč, Doboš, M.Šicko)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 9:00 štadión TJ Zavažan Kálnica - turnaj prípraviek č.3


 09.09.2018 • TJ Zavažan, futbal (6.kolo)
MUŽI, 16:30 TJ Slovan Krajné - TJ Zavažan Kálnica 1:5 (A.Važan 2, Doboš 2, Roško)


 08.09.2018 • Svinsky dobrá sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva na Svinsky dobrú sobotu! 8.9.2018 o 17.00 hoodine. Nahlás si svoju obžerskú porciu už teraz v krčme v hodnote 8€ a prídi si pochutnať na pravom pečenom prasiatku.
Večerná OLDEES Party - 80.roky.


 02.09.2018 • TJ Zavažan, futbal (5.kolo)
MUŽI, 16:30 TJ Zavažan Kálnica - FK 1972 Zem.Podhradie 3:2 (Janega, Šicko M., Važan A.)


 01.09.2018 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel, Miestna organizácia Matice slovenskej a Kellys Bikepark Kálnica už tradične organizujú dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame.


  • Výberové konanie - riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou
(02.08.2018) Obec Kálnica - vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kálnica s predpokladaným nástupom 1.9.2018. Viac info: strana 1 a strana 2


 25.08.2018 • TJ Zavažan, futbal (4.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:30 MFK Stará Turá B (Kostolné) - TJ Zavažan Kálnica 0:0


 19.08.2018 • TJ Zavažan, futbal (3.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 TJ Zavažan Kálnica - FK Askoll Potvorice 4:2 (Doboš 2,Roško,Bolech J.)


 15.08.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 15. augusta 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Komunálne voľby 2018 – utvorenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov,
schválenie úväzku starostu obce.
  4. Projekt „Zhodnocovanie BRKO“ – schválenie havarijného poistenia.
  5. Kanalizácia obce – návrh na zabezpečenie finančnej spoluúčasti obce a DPH.
  6. Použitie rezervného fondu.
  7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
  8. Príprava osláv SNP a hviezdicového výstupu na Ostrý vrch.
  9. Interpelácie poslancov – poslať písomne do 12.8.2018.
  10. Rôzne.
V Kálnici, 8.8.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 12.08.2018 • TJ Zavažan, futbal (2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Hrádok - Kálnica 0:1 (gól: Andrej Važan)


 05.08.2018 • TJ Zavažan, futbal (1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Kálnica - Tr.Bohuslavice (nehralo sa, súper sa odhlásil zo súťaže)


 04.08.2018 • TJ Zavažan, cyklistický výlet
TJ Zavažan Kálnica – turistický oddiel a Kellys Bikepark Kálnica vás pozývajú na:
Cyklistický výlet do obce Podhradie - na Topolčiansky hrad, Duchonku a Kulháň, dňa
4.8.2018 o 8:30 hod z Kálnice od Pohostinstva Potoček, rep. 8:40 z Kellys Bikeparku Kálnica (lyžiarske stredisko) VIAC INFO


  • Inzerát - učiteľka pre primárne vzdelávanie
(20.6.2018) Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom od 1.9.2018. Žiadosti a životopis môžete zasielať na adresu: Kálnica 385, 916 37 alebo mailom: admin@zskalnica.edu.sk. Kontakt: 0911 961 475.


 28.07.2018 • Gazdovská sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva na Gazdovskú sobotu, 28.7.2018 o 14.00 h. do záhrady za pohostinstvom Potoček. Terchovská muzika Sokolie, gazdovské súťaže pre deti aj dospelých, pravá kálnická fazuľovica, klobáska, šúľance, bryndzové halušky a ďalšie špeciality od našich gazdiniek.
Vstupné: 2 € dospelá osoba, deti zadarmo (vstupné bude venované účinkujúcim)


 24.07.2018 • Upozornenie - prerušenie dodávky vody
Oznamujeme občanom, že v utorok t.j. 24.júla v dobe od 10.00 do 12.00 hod bude zastavená dodávka vody z obecného vodovodu v časti smerom od Kultúrneho domu po park, Podbulovú a Hornú Kálnicu, t. j.ulíc s číslami domov od 37 do 81. V prípade komplikácie pri odstraňovaní poruchy na prípojke domu č. 73, môžu na nevyhnutnú dobu byť odstavené i iné časti obce, čo ale nepredpokladáme. Zároveň ďakujeme za porozumenie.
Ing. Miroslav Borcovan


 13.-15.07.2018 • Beckovské Slávnosti – 20. rokov s vami...
Víkend 13. - 15. júla bude aj tento rok už tradične patriť Beckovským Slávnostiam. Slnečné víkendové počasie, rinčanie mečov a výkriky porazených nepriateľov, vôňa všakovakých pochutín, osviežujúce moky a hudba, ktorá príjemne otupí našu myseľ. O tom, že tento ročník bude výnimočný, nemôže nikto pochybovať. Jubilejný dvadsiaty krát sa bude atmosféra v Beckove niesť v duchu programu pripraveného pre všetky vekové kategórie. Počas troch dní otvárajú svoje brány celým rodinám, ktoré sa každoročne vracajú na toto úžasné miesto. Kapely ako Hex, Iné Kafe, Slniečko či Kandráčovci, známi speváci Robo Grigorov, Miros Jaroš a Martin Harich roztancujú a zabavia naozaj každého. Rekonštrukcie stredovekých bitiek, rytieri, lukostreľba či remeselný jarmok sú hlavným lákadlom pre milovníkov histórie. Samozrejmosťou je aj množstvo sprievodných akcií, ako napríklad súťaž Vidlomet majstrovstvá sveta hode vidlami do diaľky alebo diskusná aréna, v ktorej budú prebiehať zaujímavé prednášky a predstavenia. Zaručeným bonusom je veľká porcia dobrej nálady potrebnej pre strávenie skvelého víkendu plného zábavného programu pre každého. Ak na Beckovské Slávnosti zavítate raz, žiadny ďalší ročník si nenecháte ujsť.
PROGRAM / Viac informácií na www.doubleagency.sk / www.facebook.com

  • Vieme zabezpečiť potrebné množstvo vody už i z Klokočovky
(03.06.2018) V nadväznosti na článok "Čo nového vo vodnom hospodárstve" zverejnenom v Kálnických ozvenách, môžeme oznámiť verejnosti, že v prípade hroziaceho nedostatku pitnej vody vieme zabezpečiť potrebné množstvo vody už i z Klokočovky. Prieskumom, meraním a čerpacím pokusom sme si predbežne overili, že i napriek 1m poklesu jej hladiny, reálne môžme z nej odčerpávať vodu pomocou benzínového čerpadla do vodovodného systému v množstve do 2 l/s-1 čo predstavuje cca 180 m3, denne. Množstvo prekračujúce spolu so Stokmi maximálnu minuloročnú spotrebu obce. Krátkodobým 1/2 denným prevádzkovým čerpacím pokusom uskutočnenom 30. mája 2018 s už nainštalovanou /uvedenou technológiou/, došlo síce k ďalšiemu zníženiu hladiny o 50 cm, ale prítok vody sa už vyrovnal odberu vody, čo je nádejné zistenie. Do budúcnosti.
Ing. Miroslav Borcovan


 23.06.2018 • 90.výročie DHZ
Dňa 23.júna o 16,00 hod. DHZ Kálnica spolu s Obcou Kálnica pozývajú občanov pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v Kálnici na oslavu a hasičské preteky. Pripravené budú preteky mladým hasičov - kategória Plamen, dospelí sa predstavia v súťaži s použitím hasičského auta Iveco Daily, samozrejmosťou bude guláš, alko, nealko a večer sa zapáli Jánska vatra. Do rána nás bude zabávať DJ Chacho. Prídte sa pozrieť na našich najmladších a aj najstarších hasičov. Všetci ste vítaní. DHZ Kálnica


 20.06.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017.
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
  5. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za r. 2017.
  6. Správa o vykonaní kontroly.
  7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
  8. Interpelácie poslancov – poslať písomne do 17.6.2018.
  9. Rôzne:
    a/ žiadosť o navýšenie dotácie pre TJ,
    b/ správa o využívaní priestorov Klubu dôchodcov,
    c/ schválenie nákupu dúchadla do ČOV VH 50.
V Kálnici, 11.6.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 16.06.2018 • TJ Zavažan, futbal (26.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:00 Kálnica - Zemianske Podhradie 4:0 (M.Šicko, Dedík, J.Bolech, M.Ivana)


 09.06.2018 • TJ Zavažan, futbal (25.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:00 Brezová pod Bradlom - Kálnica - odložené


 03.06.2018 • TJ Zavažan, futbal (24.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, Kálnica - Vrbovce 4:3 (Janega 2, Važan, Pavlech)


 02.06.2018 • DHZ Kálnica
DHZ Kálnica poriada dňa 2.6.2018 to je v sobotu o 9,00 hod. v areáli TJ Zavažan Okresnú súťaž mladých hasičov Plameň. Predstavia sa mladí hasiči z našej obce a ďalších 7 družstiev.


  • Upozornenie - možnosť zakalenia pitnej vody
V súvislosti so zvýšeným odberom pitnej vody z obecného vodovodu môže dochádzať k rôznemu prechodnému zakaleniu vody na odberných domových prípojkách. Súvisí to so zvýšením rýchlosti prúdenia vody v potrubí... viac info
Ing. Miroslav Borcovan


 27.05.2018 • TJ Zavažan, futbal (23.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Krajné - Kálnica 3:0


 25.-27.05.2018 • BIKEFEST
Najväčší bicyklový festival na Slovensku, ktorý sa uskutoční 25. – 27. mája 2018 v Bike Parku Kálnica. Športové podujatie s medzinárodnou účasťou prinesie jedenásť rôznych bicyklových disciplín a viac ako 400 bicyklov na testovanie pre širokú verejnosť. Minulý rok naň zavítalo viac ako 14 000 návštevníkov a dovedna odštartovalo 2000 pretekárov. BikeFest bude tento rok hostiť až dva cyklistické preteky svetového formátu: CTM Enduro Race, ktoré budú kvalifikačným pretekom svetovej enduro série a GARMIN SLOPESTYLE, ktorý je zaradený do kalendára svetovej série ! Usporiadatelia si z dôvodu zvýšenia komfortu a bezpečnosti účastníkov pripravili niekoľko organizačných zmien, vrátane bezplatnej kyvadlovej dopravy. Viac info na bikefest.sk


  • Téma pitná voda a jej rozbor na bytovke č.144
V uplynulých dňoch sme uskutočnili nezávislý prútikársky prieskum vodného zdroja Klokočovka i opakovaný čerpací pokus z nej. Prieskumom bolo zistené, že smerom k jestvujúcej záchytnej studni ide pomerne silný vodný tok v hĺbke cca 6-8m so šírkou cca 2m. Steny záchytnej studne sú prerastené na určitých miestach korienkami mohutného topoľa rastúceho v blízkosti studne, ktoré mohli narušiť i stenu záchytnej studne, čím sa znížila i jej hladina a môže dochádzať k úniku vody z nej do okolia. Domnienka je, že možno upchal i prívodné zberné kanáliky čo možno spôsobilo i odklon pôvodného prítoku do studne ktorá je už za hranicou životnosti. Je to len predpoklad, ktorý sa v priebehu mája pokúsime overiť prieskumným vrtom. Ďalej skúška ukázala, že je možné i Klokočovku využiť v prípade nadmernej spotreby vody v obci pomocou čerpadla a elektrickej centrály a tak zabezpečiť pre obec plynulé a neprerušované zásobovanie pitnou vodou. Je to ale zložitá problematika, ktorú verím že v blízkej budúcnosti úspešne doriešime. Vzorka č.d.144 / viac info
Ing. Miroslav Borcovan


 20.05.2018 • TJ Zavažan, futbal (22.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Kálnica - Hrádok 1:0 (gól:Pavlech)


 19.05.2018 • Zážitkový zájazd - Bojnice
Zážitkový autobusový zájazd pre dospelých aj deti, Bojnice, 19.5.2018 Cesta do praveku a návšteva ZOO a zámku. Prepoštská jaskyňa, Múzeum praveku. Spoznaj život pravekých neandertálcov. Dospelá osoba 10 €. Dieťa 8 € (darček zadarmo) Záujemci prihláste sa do 11.5.2018 u pani Ž. Potočkovej alebo pani M. Pečitovej. Odchod autobusu z obce v sobotu 19.mája o 8.30 hod. zo všetkých zastáviek SAD, organizujú KKM + Klub dôchodcov Kálnica


 13.05.2018 • TJ Zavažan, futbal (21.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Trenčianske Bohuslavice - Kálnica 1:2 (góly: Sadloň, Filip)


 13.05.2018 • Deň matiek
Obec Kálnica Vás srdečne pozýva dňa 13. mája 2018 o 14.00 hod. do kultúrneho domu na oslavu Dňa matiek.
Kultúrnym programom Vás pozdravia deti z MŠ a ZŠ v Kálnici. Tešíme sa na Vás!


 12.05.2018 • Turistický prechod po Hurbanovom chodníku
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na 2.ročník turistického prechodu Náučným chodníkom z Kálnice do Beckova a späť. Zraz účastníkov je v sobotu 12.mája o 13.30 hod. v miestnom parku J.M.Hurbana. Odchod na trasu po pripomienke na J.M.Hurbana pri príležitosti výročia jeho narodenia.


 09.05.2018 • Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 9.5.2018, t.j. v stredu, sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad vyložte ráno pred bránu domu, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený. Zberajú sa všetky domáce kompletné elektrospotrebiče: chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarovky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, akumulátory, batérie.


 06.05.2018 • TJ Zavažan, futbal (20.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Kálnica - Stará Turá "B" 1:5 (Hladký Marek)


 29.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (19.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Dolné Srnie - Kálnica 1:2 (Doboš, Ivana)


 25.04.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Financovanie ZŠ s MŠ Kálnica, prehodnotenie spôsobu prípravy stravy pre ZŠ s MŠ, petícia občanov.
 4. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, oprava chodníkov.
 5. Žiadosť o NFP – zakúpenie elektromobilu pre obec.
 6. Harmonogram zasadnutí OcZ.
 7. Interpelácie poslancov – poslať písomne do 23.4.2018.
 8. Rôzne: a/ stavanie mája,
   b/ podnet p. Sylvie Bolechovej.
   c/ rozpočtové opatrenie č. 2.
V Kálnici, 18.4.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


  • Inzerát - vedúca školskej jedálne
Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne na polovičný úväzok. Záujemkyne sa môžu hlásiť na tel.čísle: 0911 961 475, 032/7798836 alebo mailom:admin@zskalnica.edu.sk


 22.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (18.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 13:00 Kálnica - Polianka 2:1 (Važan Andrej 2)


 15.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (17.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 Pobedim - Kálnica 2:1 (Dedík)


 15.04.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 22.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK EURO Drietoma C 6:12


 14.04.2018 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 14.apríla, t.j. v sobotu od 11:30 do 12:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 13.-15.04.2018 • Poznávací zájazd - Český Krumlov
Autobusový poznávací zájazd - Český Krumlov, 13. – 15.4.2018, 88 €/osoba.
Program - viď plagát !
Dôležité upozornenie pre záujemcov o zájazd: - individuálne pripoistenie,
  - účastnícky poplatok nevraciame, nutné si nájsť za seba náhradu
  - zálohu 50 eur je nutné uhradiť do konca januára 2018
  - druhú splátku 38 eur treba zaplatiť do konca februára
Vďaka za pochopenie. Klub kálnických mamičiek a Klub dôchodcov Kálnica
Zájazd je už vypredaný !


 08.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (16.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 Kálnica - Nová Ves n.V. 1:1 (Doboš)


 08.04.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 21.kolo)
NEDEĽA, 10:00, TJ Spartak Myjava A - Zavažan Kálnica A 14:4


 08.04.2018 • Beh oslobodenia
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Obce Kálnica a Kočovce Vás pozývajú na preteky v behu k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa 8.4.2018 so štartom v Kálnici. Viac informáci v časti "Beh oslobodenia"


 06.04.2018 • 73. výročie oslobodenia našej obce
Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia našej obce, Vás obec Kálnica pozýva na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2018, t.j. v piatok, o 17.00 hod. v Parku Jozefa Miloslava Hurbana.


 04.04.2018 • Zápis do 1.ročníka, ZŠ Kálnica
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2018 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, pomôcky do 1. ročníka hradí rodičovské združenie a obec Kálnica, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť obidvoch rodičov je nutná! Tešíme sa na Vás!


 01.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (15.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 Potvorice - Kálnica 1:1 (gól: Erik Doboš)


 25.03.2018 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 Horná Streda - Kálnica 6:2 (Marek Hladký, Erik Doboš)


 25.03.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 20.kolo / 6.liga - 18.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Dubodiel A 11:7
NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín E - Zavažan Kálnica B 13:5


 18.03.2018 • Turistický prechod po Hurbanovom chodníku
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na 2.ročník turistického prechodu Náučným chodníkom z Kálnice do Beckova a späť. Zraz účastníkov je v nedeľu 18.marca o 13.00 hod. v miestnom parku J.M.Hurbana. Odchod na trasu po pripomienke na J.M.Hurbana pri príležitosti výročia jeho narodenia. (Podujatie bolo kvôli nepriaznivému počasiu zrušené, náhradný termín bude oznámený včas.)


 17.03.2018 • Veľkonočný otvorený dvor, záhrada za pohostinstvom Potoček.
15.00 hod. ZŠ a MŠ - Tradičné vítanie jari a vynášanie Moreny. Trasa pochodu bude viesť od miestneho parku smerom k dolnému mostu.
16.00 hod. - Záhrada za pohostinstvom Potoček:
- Kontaktná výstava zvieratiek (miestna organizácia SZCH v Kálnici)
- Nefajčiarka pohostinstva Potoček, tvorivá dielnička pre deti (KKM)
- Poľovnícka spoločnosť ostré vrchy Kálnica a PZ Kálnica, hravá vedomostná súťaž pre deti „Malý kálnický poľovníček„
Pre účastníkov podujatia bude pripravený čaj a malé pohostenie


 09.03.2018 • Výročná členská schôdza MO MS
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici, pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 9.marca 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Kálnici.
Za výbor MO MS Ing. Miroslav Borcovan


 03.03.2018 • Jarný rez ovocných stromov
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, pozýva záujemcov na praktickú ukážku na tému: "Jarný rez ovocných stromov". Ukážka sa uskutoční dňa 3.3.2018 o 10.00 hod. v sade Ing. Ondreja Ševčika pri dome č 295 v Zápotočí v Kálnici, ktorý i ukážku povedie.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO MS v Kálnici


 02.03.2018 • Pofašiangové stretnutie klubu dôchodcov spojené s MDŽ
Výbor Klubu dôchodcov pri obci Kálnica pozýva všetkých svojich členov na pofašiangové stretnutie spojené s oslavou MDŽ do kultúrneho domu. Posedenie s kultúrnym programom a občerstvením sa uskutoční dňa 2. marca 2018 o 15.00 hod. Pri prezentácii sa bude vyberať vstupný poplatok 1 Euro.


  • Pozastavená dodávka vody
V dôsledku odstraňovania poruchy na vodovodnej prípojke domu č. 74 na Záhumní, bude zajtra t.j. v sobotu 3.marca pozastavená dodávka vody na nevyhnutnú dobu od 9.00 hod. do odstránenia poruchy. Odstávka bude v častiach obce Záhumnie, Podbulová a na Hornej Kálnici. Zároveň žiadame občanov o prekontrolovanie si vodomerných šiacht, či v dôsledku silných mrazov nedošlo k poškodeniu rozvodu. Ďakujeme za porozumenie a pochopenie situácie.
Ing. Borcovan


 21.02.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kálnica za r. 2017.
  4. Zabezpečenie dodávok pitnej vody do obce.
  5. Príprava 2. ročníka Behu oslobodenia – 10.4.2018.
  6. Spomienková slávnosť pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne:
    a/ pozvánka na Europicnic Altopiano della Vigolana,
    b/ uvítanie detí narodených v r. 2017,
    c/ rozpočtové opatrenie č. 1.
V Kálnici, 14.2.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 10.02.2018 • Fašiangy
"Fašiangy Turice jedine do Kálnice" - 10.2.2018 o 14.00 h. u Potočka.
Vážení domací občania, priatelie a hostie cezpolní,
Tí čo sa viete veselo bavit, spievat a tancuvat,
šak sa len neondejte a prindite sa aj tento rok do našej dediny zabávat,
šeckých Vás úctivo povolávame a do masiek zvolávame.

Trasa: od krčmy, záhumnie, dolný koniec, zápotočie, horný koniec. Po sprievode sa „vidíme“ v našej krčme a podávať sa bude chutná kapustnica a pravé fašiangové pohostenie. Kálnickým gazdom a gazdinám úctivo ďakujeme za štedré pohostenie a spoločné pobavenie.
Organizujú: Klub kálnických mamičiek a Kálnická studienka.


 10.02.2018 • KÁLNICKÁ PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA
Obecný úrad v Kálnici Vás srdečne pozýva na pravú domácu zabíjačku.
Kedy: 10.februára 2018 v sobotu od 13:00 hod.
Kde: Kultúrny dom v Kálnici
Príďte ochutnať, všetci ste vítaní !


 Upovedomenie o začatí správneho konania
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Anna Krchnavá, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 131, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 53 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), 7 ks Smrekovec ( Larix Mill), 5 ks Topoľ osikový (P. tremula L.), 5 ks Vŕba (Salix L.) na pozemku parc. reg. „E“ č. 3086 a parc. č. 3087, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 2.1.2017.


 28.01.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 13.kolo / 6.liga - 11.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK Horná Súča A - Zavažan Kálnica A
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - OSTK Omšenie B


 26.01.2018 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 26.januára, t.j. v piatok od 17:40 do 18:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 20.01.2018 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica poriada dňa 20.1.2018 o 19:00 hod v KD Kálnici tradičný už 30. Poľovnícky ples. V cene lístka je výborná poľovnícka večera z diviny, uvítací drink, víno, káva, sladké a slané občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený tradičný poľovnícky guláš, sprievodný program a bohatá tombola. O výbornú zábavu sa postará už tradične hudobná skupina Rytmus z Novej Bošáce. Predaj vstupeniek na tel. čísle:0903 653 520 alebo 0903717138 Tešíme sa na Vás!


 13.01.2018 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 13.1.2018 o 20,00 v KD Kálnica tradičný, už 8. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola.
V cene lístka je welcome drink, večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina Rytmus a ukážka spoločenských tancov z tanečnej školy Mirky Kosorínovej.
Predaj vstupeniek: 0905427183, 0907461020.
Tešíme sa na Vás!


 12.-14.01.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 12.kolo / 6.liga - 10.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Keraming Trenčín D 6:12 (predohrané)
PIATOK, 18:00, Sokol Chocholná B - Zavažan Kálnica B 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk