ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Aktuality v obci - rok 2019

 26.12.2019 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2019 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina Duo Sonet. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 13.12.2019 • Lampiónový sprievod sv.Martina, zrušené!!!
Lampiónový sprievod bol z dôvodu nepriaznivého počasia a zvýšenej chorobnosti detí zrušený!


 12.12.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 12.12.2019 (t.j. vo štvrtok) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Určenie miesta na pamätnú dosku žiakom včelárskeho krúžku za zasadenie lipky.
  5. Schválenie predsedu komisie pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou.
  6. Doplnenie člena do Rady školy v Kálnici – schválenie.
  7. Využitie kuchyne v kultúrnom dome – oboznámenie.
  8. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
    o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom.
  9. Schválenie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.
  10. Smernica postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti – oboznámenie.
  11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 plus dodatok.
  12. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020.
  13. Inventarizácia majetku obce.
  14. Rôzne:
    - „Kanalizácia“- aktuálna informácia
    - vodné zdroje Klokočovka a Stoky – aktuálna informácia
    - adventné balíčky osamoteným občanom
  15. Diskusia.
  16. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 9.12.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 11.12.2019 • Santabus
Obec Kálnica, ĽS Šípkari, FSK Kálnická studienka Vás pozývajú dňa 11.12.2019 pred Kultúrny dom o 17.00 hod. Santabus pre všetky deti - interiér ladený vo vianočnej atmosfére, rozprávková obývačka, ozajstné plamienky tlejúce v krbe a magická nočná obloha nad hlavou, dobrú náladu dotvoria usmievaví škriatkovia, či rozprávkoví maskoti. O 18.00 hod. si spoločne zaspievame koledy. V jeden deň, v jednu hodinu na celom Slovensku.


  • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spolahlivosť zariadení distribučnej sústavy. Viac info na letáku.


 07.12.2019 • Vianočný koncert
Obec Kálnica Vás pozýva na Vianočný koncert, dňa 7.12.2019 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kálnica s dychovou hudbou Drietomanka. Vstup voľný.
 06.12.2019 • Vianočné trhy s Mikulášom
Obec Kálnica, rodičia a priatelia školy Vás pozývajú na Vianočné trhy s Mikulášom, piatok 6.12.2019 16.30, v kultúrnom dome v Kálnici. Program: Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ, predaj vianočných darčekov, živé zvieratká, tvorivá dielnička pre detičky, vianočný punč, vianočná kapustnica. Na všetky deti z Kálnice od 0 do 14 rokov bude čakať mikulášsky balíček.


 13.12.2019 • Voľby do Národnej rady SR
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR dňa 29.2.2020:ocu@kalnica.sk

  • Miestna organizácie Matice slovenskej má novú vitrínku
So súhlasom starostky obce p. Mgr. Poluchovej bola zriadená pri ceste na OcÚ vitrínka Miestnej organizácie Matice slovenskej. Budú v nej uverejňované informácie o činnosti MO MS v našej obci i na Slovensku. Významným zdrojom budú najmä Slovenské národné noviny, ktoré sú tlačový orgán Matice slovenskej. Budeme radi, keď sa pri vitrínke aspoň na chvíľku zastavíte. Ďakujeme Vám za to.
Ing. Milan Bušo, člen výboru MO MS


 18.11.2019 • Pripravuje sa nové číslo Kálnických ozvien - prispejte aj vy
Redakčná rada Kálnických ozvien oznamuje, že termín uzávierky nasledujúceho čisla je 18.11.2019. Redakčná rada zasadá cca 7 dní pred uzávierkou. Využite možnosť a napíšte svoje postrehy, pripomienky a námety redakcii.
Ing. Milan Bušo, člen redakčnej rady


 10.11.2019 • 101. výročie ukončenia I. Svetovej vojny
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1.svetovej vojny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 10.novembra 2019 o 14.30 hod. v parku Jozefa Miloslava Hurbana v Kálnici.


  27.10.2019 • Kto finančne prispeje na detské ihrisko?
Ako štatutár TJ Zavažan Kálnica a správca multifunkčného ihriska, týmto chcem požiadať úspešných podnikateľov v našej obci o finančný dar na dobudovanie a skvalitnenie detského ihriska v areáli TJ Zavažan a tým vytvárania lepších podmienok na život v „našej Kálnici“. Starší detský domček so šmýkačkou, ktorý nám daroval pred tromi rokmi pán Šustek, už je potrebné vymeniť z dôvodu prehnitia hlavnej konštrukcie. Aby sme uspokojili deti s rodičmi, ktorí denne toto zariadenie používajú, potrebujeme zakúpiť nový domček so šmýkačkou, preliezačkou, pieskoviskom a pod. s bezpečnostným certifikátom. Na znak toho, že mi úprimne záleží na udržanie aspoň doterajšieho štandardu detského ihriska, každému, kto venuje 100,-€ na tento účel, darujem ½l marhuľovice vypálenej v Bošáci. Prosím kontaktujte ma na mobil 0907/689 146 za účelom vypracovania darovacej zmluvy.
Za šťastné detičky na preliezačkách, vopred ďakujem - Dušan Filip


 26.-27.10.2019 • Obec Kálnica Vás pozýva na Hody v Kálnici
26.10.2019, 15.00 – výstava ovocia a zeleniny
26.10.2019, 17.00 – vystúpenie detský súbor M agdalénka
27.10.2019, 14.00 – výstava ovocia a zeleniny, Tekvičiaci – výstava prác detí zo ZŠ a MŠ, včelársky kútik


 24.11.2019 • Fotogaléria

 26.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (13.kolo), hodový zápas
MUŽI, SOBOTA, 14:30 TJ Zavažan Kálnica- TJ Družstevník Lubina kopanice 2:0 (A.Važan 2)


 21.10.2019 • Odpočet vodomerov
Dňa 21.10.2019, t.j. v pondelok, sa začína robiť odpočet vodomerov, žiadame občanov, aby si vyčistili a sprístupnili vodomerné šachty.


 21.10.2019 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 21.októbra, t.j. v pondelok cca od 8:00 do 9:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 20.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (12.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Slovan Beckov 4:0 (A.Važan 2, Janega, Košťál)


 13.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (11.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 TJ Slovan Rovnosť Krajné - TJ Zavažan Kálnica 1:0


 12.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
ŽIACI U13, SOBOTA, 14:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Rovnosť Krajné 0:3


 09.10.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 9.10.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Projekt geologickej úlohy – riešenie zásobovania pitnou vodou z prameňa Klokočovka
      za prítomnosti odborníka - hydrogeológa – príprava žiadosti o dotáciu
      z Environmentálneho fondu.
  5. Cenová ponuka na úpravu vody.
  6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
      výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica
      a finančné pásmo na nákup potravín – schválenie.
  7. Kontrola uznesení za 1. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce.
  8. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce.
  9. Organizačno-technické zabezpečenie:
      a) Mesiac úcty k starším
      b) Hody v Kálnici
  10. Diskusia.
  11. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 3.10.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r
starostka obce


 06.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (10.kolo, 5.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 12:30 TJ Zavažan Kálnica - FK Brezová p.B. 3:0 (Važan A., Janega, šicko
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Iskra Moravské Lieskové - TJ Zavažan Kálnica


 29.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (9.kolo, 4.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - FK Askoll Potovrice 3:2 (A.Važan 2, Janega)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 Spartak Myjava - TJ Zavažan Kálnica 1:1 (Buday)


 22.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (4.kolo)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:2 (Buday)


 21.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (8.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 16:00 Tatran Polianka - TJ Zavažan Kálnica 1:2 (Košťál, Janega)


 20.09.2019 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 20.septembra, t.j. v piatok od 16:50 do 17:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 19.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (3.kolo) - žiaci ZMENA !
ŽIACI U13, ŠTVRTOK, 17:00 MFK Stará Turá - TJ Zavažan Kálnica 3:1 (Patrik Ivana)


 15.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:2 (Matlák)


 08.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (6.kolo / 2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:00 Družstevník Hrádok - Zavažan Kálnica 3:3 (Mihál, Košťál, Važan A.)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Zavažan Kálnica - TJ Družstevník Hrádok 0:3


 07.09.2019 • Svinsky dobrá sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica - Svinsky dobrá Sobota. Dňa 7.9.2019 o 17,00. Nahláste svoju obžerskú porciu už teraz v krčme v hodnote 8€. Prídite si pochutnať na pečenom prasiatku. Tešíme sa na Vás.


 01.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (5.kolo / 1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Kálnica - Vrbovce 4:1 (A.Važan, M.Šicko, D.Jančo a R.Janega)
ŽIACI U13, SOBOTA 10:30 OŠK Podolie - TJ Zavažan Kálnica 3:2 (Buday 2)


 01.09.2019 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel, Miestna organizácia Matice slovenskej a Kellys Bikepark Kálnica už tradične organizujú dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame.


 28.08.2019 • Výročie SNP
Pri príležitosti 75.výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční v stredu 28.augusta 2019 o 17.00 hodine v priestoroch Klubu dôchodcov, v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené.


 25.08.2019 • TJ Zavažan, futbal (4.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 TJ Družstevník Brunovce - TJ Zavažan Kálnica 1:1 (Janega)


 21.08.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 21.8.2019 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Prehliadka čerpacej stanice a vodného zdroja Stoky
  2. Organizačné zabepečenie ôsmeho ročníka výstup na Ostrý vrch
  3. Organizačné zabezpečenie osláv SNP
  4. Stanovenie termínu uzávierky Kálnických ozvien
  5. Diskusia
  6. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 13.8.2019
Ing. Milan Ďuriš
zástupca starostky obce


Poslanci sa stretnú pred kultúrnym domom o 17,00 hod., odtiaľ pôjdeme autami, prezrieť si vodný zdroj Stoky a potom sa presunieme k čerpacej stanici. Po prehliadke bude zasadnutie pokračovať v zasadačke. Prosím o dochvíľnu účasť.


 18.08.2019 • TJ Zavažan, futbal (3.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Zavažan Kálnica - MFK Stará Turá 4:1 (Janega 2, Važan A., Hanáček)


 11.08.2019 • TJ Zavažan, futbal (2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:30 FK Pobedim - Zavažan Kálnica 1:4 (Janega 2, Hanáček, Važan)


 04.08.2019 • TJ Zavažan, futbal (1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Zavažan Kálnica - Zemianske Podhradie 4:2 (Hanáček 3, A.Važan)


 27.07.2019 • Gazdovská Sobota
Pohostinstvo Potoček - Gazdovská Sobota - 27.7.2019 – 16.00 hod.
V záhrada za pohostinstvom Potoček na Vás čaká Terchovská muzika SOKOLIE, Kapustnica, bryndzové halušky, šúľance, pečené klobásy, súťaže pre deti aj dospelých. Dobrovoľné vstupné.


 20.07.2019 • Turistická náučná vychádzka
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na turistickú náučnú vychádzku do Kočoviec a Novej Vsi nad Váhom, ktorá sa uskutoční dňa 20.7.2019. Odchod účastníkov je o 9.00 od Pohostinstva Potoček.
Program : Prehliadka kaštieľa a parku v Kočovciach, prechádzka náučným chodníkom: "Deväť zastavení na Rakovského chodníku", prehliadka expozície poľnohospodárskych strojov u pána Luštíka: "Zachovajme dedičstvo našich otcov", občerstvenie z vlastných zásob v Pohostinstve,
Predpokladaný odchod z Novej Vsi nad Váhom je o 14.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia konať nebude.


 12.07.2019 • OZNAM !!!
Poľovnícke združenie Ostré vrchy informuje občanov, že v poľovnom revíre bol videný medveď. Prosíme občanov a turistov aby zvýšili opatrnosť. Poľovnícke združenie robí maximum, aby sa situácia vyriešila.


 09.07.2019 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 9.júla 2019, t.j. v utorok bude prerušená dodávka elektrickej energie v lokalite CHATY - presnešie informácie v tomto ozname.


 02.07.2019 • Prerušenie dodávky vody !
Dňa 2.7.2019 sa bude vykonávať čistenie areačnej stanice na vodnom zdroji Stoky v čase od 8.00 hod. do 15.00hod. Z tohoto dôvodu žiadame občanov, aby sa snažili v čo najväčšej miere šetriť s vodou a pripravili si jej dostatočné množstvo do zásoby. Za pochopenie ďakujeme.


 22.06.2019 • Jánska vatra
Obec Kálnica, Hasiči Kálnica, TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na tradičnú Jánsku vatru - areál TJ Zavažan Kálnica. Program: 20.30 - zapálenie vatry
18.00 - 19.00 dychová hudba Bodovanka
20.00 - 22.00 hudobná skupina Premeny
22.00 - 24.00 hudobná skupina Rockovanka
K dispozícii bufet, výčap (pivo/kofola), cigánska... Organizátori sa tešia na Vašu účasť.


 16.06.2019 • TJ Zavažan, futbal (26.kolo - posledné)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 TJ Spartak Horná Streda - TJ Zavažan Kálnica 7:2 (Važan A., Šicko M.)


 15.06.2019 • Okresná hasičská súťaž mladých hasičov Plameň 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Kálnici organizuje 15.6. to je v sobotu okresnú hasičskú súťaž mladých hasičov Plameň 2019. Predstaví sa vám 10 detských družstiev v útoku CTIF, štafete na 400m a v požiarnom útoku s vodou. Príďte podporiť detské družstvo z Kálnice. Začiatok je o 9:30 na futbalovom ihrisku TJ Zavažan.


 12.06.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 12.6.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu rokovania.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Informácia firmy Mirakoles o pláne výstavby chatiek v Prostrednej doline.
  5. Schválenie stanov združenia obcí ČOV Hrádok.
  6. Správa audítora za r. 2018.
  7. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu.
  8. Schválenie záverečného účtu.
  9. Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na druhý polrok.
  10. Správa kultúrnej komisie o zabezpečení akcie: Europiknik Legrat, Jánska vatra.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 9.6.2019
Ing. Milan Ďuriš
zástupca starostky obce


 09.06.2019 • TJ Zavažan, futbal (25.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 Kálnica - Pobedim 4:1 (Roško, Matlák, Šicko a Marek Hladkýk)


 01.06.2019 • TJ Zavažan, futbal (24.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:30 Polianka - Kálnica 1:4 (Doboš, Toráč, Matlák, Roško)


 19.05.2019 • TJ Zavažan, futbal (22.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 OŠK Bošáca - TJ Zavažan Kálnica 6:2 (Šicko M., Važan A.)


 17.05.2019 • Poľovnícky deň pre deti
Poľovnícke združenie Kálnica, revír Kálnica - Sever poriada Poľovnícky deň pre deti zo ZŠ Kálnica, dňa 17.5.2019 na chate Široké.
Ukážka vábenia zveri, ukážka trofejí a zhodov, poľovnícke signály, streľba na terč, lesná pedagogika, pohybové aktivity, zážitková jazda na V3S, opekačka, hry, súťaže...


 12.05.2019 • Deň matiek
Obec Kálnica Vás srdečne pozýva dňa 12.mája o 15.00 hod. do kultúrneho domu na oslavu dňa matiek. Kultúrny program pripravia deti zo ZŠ MŠ Kálnica. 12.05.2019 • TJ Zavažan, futbal (21.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Slovan Beckov 4:1 (Doboš 3, Matlák)


 06.05.2019 • 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 6.5.2019 (t.j. v pondelok) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu rokovania.
  3. Rozšírenie predmetu podnikania o prevádzkovanie verejnej kanalizácie
  4. Diskusia.
  5. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 3.5.2019
Ing. Milan Ďuriš
zástupca starostky obce


 05.05.2019 • TJ Zavažan, futbal (20.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 FK Bradlan Brezová p.B. - TJ Zavažan Kálnica 1:2 (Hladký Marek, Roško)


 30.04.2019 • Majáles
Obec Kálnica a hasiči Kálnica Vás pozývajú na Majáles, dňa 30.4.2019 o 18.00. Stavanie Mája, do tanca bude hrať hudobná skupina KABO BAND, grilované klobásy, vonkajší výčap, výstava obrazov.
Výstava obrazov pani Margity Pagáčovej.
Pani Mgr.Margita Pagáčová, nar.v r.1950 v škol.práci s detmi prežila v Kálnici krásnych 18 rokov. V Zbore pre obč.zaležitosti zdielala s kálničanmi nejednu udalosť v obci a jej záľubou bolo aj ochotnícke divadlo. Je večnou hľadačkou radosti a krásy v poézii a v prírode, ktorá formuje ľudskú dušu. Jej snahou je podeliť sa s Vami o radosť zo záľuby v maľovani a možno aj potešiť formou výstavy svojich prác. Niektoré dielka sú predajné.


 29.04.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 29.4.2019 (t.j. v pondelok) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu rokovania.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Organizačno-technické zabezpečenie – „Majáles“
  5. Bikefest 2019 – spolupráca obce.
  6. Informácie o práce komisií.
  7. Diskusia.
  8. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 24.4.2019
Ing. Milan Ďuriš
zástupca starostky obce


 28.04.2019 • TJ Zavažan, futbal (19.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Krajné 4:1 (Doboš 2, Šicko M., Roško)


 26.04.2019 • Zážitkový autobusový zájazd po Slovensku
Pozývame Vás na zájazd, dňa 26.4. – 28.4.2019 s programom:
Piatok: Bachledova dolina, Chodník korunami stromov, Ubytovanie penzión Suchá-Vernár. Sobota: kaštieľ Betliar, Večerný mulatčák s tanečnou zábavou, Kotlíkový guláš. Nedeľa: Dobšinská ľadová jaskyňa.
Cena: 105€ / os.(Doprava+Ubytovanie+Raňajky+Večera+drink)
Prihlásiť sa môžete u pani Ž.Potočkovej alebo u pani M.Pečitovej. Zájazd vypredaný !


 22.04.2019 • Veľkonočný pondelok na zrub
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na turistickú, nie až tak náročnú prechádzku - Veľkonočný pondelok, 22.4.2019 na Izbu - zrub. Zraz je o 9:00 hodine pred Pohostinstvom Potoček (dĺžka trate cca 11 km na zrub). Vedúci: Ing. Samuel Jelínek


 21.04.2019 • TJ Zavažan, futbal (18.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Zemianske Podhradie - TJ Zavažan Kálnica 1:0


 14.04.2019 • Veľkonočná nedeľa
Obec Kálnica, rodičia a priatelia školy, deti zo ZŠ a MŠ Vás pozývajú na Veľkonočnú nedeľu 16.00 hod. – park J.M.Hurbana - vynášanie Moreny a vítanie jari. Pre deti bude pripravená tvorivá dielnička. Trasa povedie z parku ku dolnému mostu do Zápotočia, následne Vás obec Kálnica pozýva do prísalia kultúrneho domu, kde sa môžete tešiť na zvieratká od našich chovateľov. Otvorený bude pre Vás vonkajší výčap (pivo, kofola) a podávať sa budú veľkonočné krkovičky do žemličky podľa receptu D.Lintnera.


 14.04.2019 • TJ Zavažan, futbal (17.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 13:30 TJ Zavažan Kálnica - MFK Stará Turá B 1:1 (Janega)


 13.04.2019 • Náučným chodníkom J.M. Hurbana
Obec Beckov Vás pozýva na spomienkovú vychádzku Náučným chodníkom J.M. Hurbana, ktorý bol otvorený pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, nášho rodáka, 18.3.2017. Prechod sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 o 14. hod. od budovy ev. a. v. fary smerom cez Lipky do Kálnice. V Kálnici sa stretneme v Parku J.M. Hurbana pri Hurbanovom pamätníku. Navštívime aj Pamätnú izbu – miestne múzeum, kde uvidíme kálnický kroj a vybavenie domácnosti a hospodárstva zo začiatku 20. storočia. Sprievodným slovom nás obohatia: PhDr. JOZEF KARLÍK - historik, Ing. VILIAM MASLO - ochranca prírody, Ing. MIROSLAV BORCOVAN - predseda MO Matice slovenskej v Kálnici. Spomienková vychádzka sa koná na počesť nášho rodáka Jozefa Miloslava Hurbana.


 10.04.2019 • Zápis detí do 1. triedy ZŠ
Základná škola s materskou školou Kálnica pozýva na slávnostný zápis do 1.triedy ZŠ, ktorý sa bude konať dňa 10.apríla 2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch základnej školy. Prosíme priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a je potrebné, aby prišli obaja rodičia. Viac info na plagáte.


 08.04.2019 • Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 8.apríla, t.j. v pondelok cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 07.04.2019 • TJ Zavažan, futbal (16.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Askoll Potvorice - TJ Zavažan Kálnica 2:0


 06.04.2019 • Beh oslobodenia, 3.ročník
Nové Mesto nad Váhom, obce Kálnica a Kočovce vás pozývajú na III. ročník bežeckých pretekov k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa 6.4.2019 (sobota) so štartom v Kálnici.
Prezentácia pretekárov a vydávanie štartovných čísiel bude v deň pretekov 6.4. 2019 do 12:30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 45min po pretekoch bude v kultúrnom dome spoločne s kultúrnym programom a s občerstvením. Účasť všetkých pretekárov je na vlastnú zodpovednosť.
Ceny: Pamätné poháre pre prvých troch pretekárov z každej kategórie. Absolútny víťaz obdrží víťazný pohár a zvláštnu cenu. Pamätné medaily dostanú všetci pretekári. Štartovacie čísla budú zlosovateľné a traja súťažiaci dostanú pekné vecné ceny.
Štartovné: 8€/osoba, žiacka kategória 3€ na obidve trate, v štartovnom je občerstvenie a guláš po pretekoch. Počet štartujúcich je obmedzený na počet 200.
Viac info / PRIHLÁŠKA.


 04.04.2019 • 74. výročie oslobodenia našej obce
Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia našej obce, Vás obec Kálnica pozýva na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 4. apríla 2019, t.j. vo Štvrtok o 17.00 hod. v Parku Jozefa Miloslava Hurbana. Vystúpia deti zo Základnej školy , Miestna spevácka skupina Šípkari . Príďte si pripomenúť významnú udalosť v živote našej obce.


 31.03.2019 • TJ Zavažan, futbal (15.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Družstevník Hrádok 0:1


 30.03.2019 • Voľby prezidenta SR
Druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Viac informácií v tejto časti.


 30.03.2019 • Turistický prechod po Hurbanovom chodníku
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na 3.ročník turistického prechodu Náučným chodníkom z Kálnice do Beckova a späť. Zraz účastníkov je v sobotu 30.marca o 13.00 hod. v miestnom parku J.M.Hurbana. Odchod na trasu po pripomienke na J.M.Hurbana pri príležitosti výročia jeho narodenia.


 27.03.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 27.3.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu rokovania.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií – schválenie.
  5. Kálnické ozveny – aktualizácia redakčnej rady.
  6. Informácia o aktuálnom stave obecnej kuchyne, určenie poplatku.
  7. Obecný vodovod:
   a) správa o výsledku kontroly
   b) zabezpečenie odbornej spôsobilosti – schválenie.
  8. Iné:
   - ZŠ s MŠ – rozpočtové opatrenie
   - zápis detí do 1. ročníka – informácia
   - pasport dopravného značenia miestnych komunikácií a priestranstiev – návrh
   - zhodnotenie kultúrnej akcie „fašiangy“
   - Beh oslobodenia 2019 – organizačno-technické zabezpečenie
  9. Doručené a odoslané podania obecného úradu.
  10. Diskusia.
  11. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 24.3.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 23.03.2019 • Beseda s Petrom Ondrejovičom
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej pozývajú občanov i mládež, na premietnutie filmu V tieni jaguára, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. marca o 17.00. hodine v Kultúrnom dome v Kálnici. Vstup na premietanie je bezplatný. Film je o cestovateľskej expedícii Petra Ondrejoviča s filmárom Pavlom Barabášom k indiánskemu kmeňu Hodi, žijúcemu v hĺbke Amazonskej džungle, ktorého sa ešte civilizácia nedotkla. ˇˇZije ešte pôvodným družným spoločným a šťastným životom. Film mal byť súčasťou dohodnutej besedy s Petrom Ondrejovičom, ktorý bol, ale náhle pozvaný na dôležité cestovateľské stretnutie do Žiliny, a z neúčasti na besede sa úprimne ospravedlnil s tým, že rád sa zúčastní besedy v náhradnom termíne ktorý bude oznámený. I napriek tejto skutočnosti tešíme sa na hojnú účasť pri premietnutí tohoto krásneho filmu..


 16.03.2019 • Voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Viac informácií v tejto časti.


 15.03.2019 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 15.marca, t.j. v piatok od 16:50 do 17:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 10.03.2019 • Túra na Zbojnícky kopec (zrušené kvôli nepriaznivému počasiu)
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na otvorenie turistickej sezóny, ktorá začne túrou na Zbojnícky kopec, dňa 10.3.2019 (v nedeľu). Zraz je pred Pohostinstvom Potoček o 13:00 hod. Bude aj opekačka, tak si prineste niečo na ražeň! V prípade zlého počasia sa akcia nekoná.


 30.01 - 03.03.2019 • Výstava party v 21.storočí
Vážení občania, celý mesiac si môžete pozrieť výstavu fotografií a obrazov s folklórnou tématikou vo výstavnej galérii Vážka v Trenčíne. Je nám cťou, že práve aj náš svadobný kroj a parta nevesty je súčasťou tejto vystavovanej zbierky. Poďakovanie patrí hlavne Bc. Lucii Mackovej ( Rakoľuby ) za zviditeľnenie folklóru a tradície z našej obce Kálnica. Tešíme sa aj na Váš záujem a návštevu! (viac info) | (fotogaléria)


 02.03.2019 • Fašiangy Turice jedine do Kálnice
„Obec Kálnica Vás pozýva na Fašiangy Turice jedine do Kálnice, dňa 2.3.2019 o 13.00 hod. – Kultúrny dom.
Tešíme sa na Vašu účasť, čaká Vás veľa dobrého jedla (zabíjačkové špeciality nielen na priamu konzumáciu ale aj na predaj), zábava, hudba a k dispozícii bude aj bufet.
Program:
13.00 hod. – vystúpenie Kálničanov - „pochovávanie basy“
14.00 hod. – FS Máj – fašiangové piesne
14.30 hod. – seniorská skupina Šípkari
15.00 hod. – pochod v maskách po dedine
19.00 hod. – ľudová veselica v pohostinstve Potoček
Ďalšie info na plagáte.


 25.02.2019 • Zber biologicky rozložiteľného odpadu (konáre zo stromov a kríkov)
Obec Kálnica oznamuje občanom, že dňa 25.2.2019, t.j. v pondelok, sa uskutoční zber biologicky rozložiteľného odpadu, konkrétne konárov zo stromov a kríkov. Konáre vyložte ráno pred bránu domu, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený. Zberajú sa všetky konáre zo stromov a kríkov, ktoré vznikli orezávaním stromov. V priebehu nasledujúcich týždňov bude zber opakovane uskutočnený, termín bude včas upresnený. Týmto krokom chce obec Kálnica zamedziť nepovolenej likvidácii odpadu ako je vyvážanie mimo obec a pálenie.


 20.02.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 20.2.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica .

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu rokovania.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Informácia o aktuálnom stave obecného verejného vodovodu.
  5. Informácia o aktuálnom stave projektu „Výstavba kanalizácie“.
  6. Informácia o aktuálnom stave projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica“.
  7. Informácia o vyriešení havarijného stavu kúrenia v zdravotnom stredisku.
  8. Plnenie rozpočtu - schválenie finančného limitu starostke obce.
  9. Organizačno-technické zabezpečenie – „Fašiangy“ a „Beh oslobodenia“.
  10. Doručené a odoslané podania obecného úradu.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver
V Kálnici, 17.2.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 30.01.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 30.1.2019 (t.j. v stredu) o 17,00 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve a ich schválenie.
  5. Určenie členov Zboru pre občianske záležitosti.
  6. Schválenie Štatútu obce Kálnica.
  7. Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kálnici.
  8. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kálnici.
  9. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií pri obecnom zastupiteľstve –schválenie.
  10. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva – schválenie.
  11. Kalendár kultúrno-spoločenských akcií v roku 2019 – Fašiangy.
  12. Doručené a odoslané podania obecného úradu.
  13. Diskusia.
  14. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 25.1.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 26.01.2019 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica poriada 26.1.2019 o 19:00 v KD Kálnica tradičný, už 31. Poľovnícky ples . Bude pre Vás pripravená bohatá tombola a líštia nora. V cene lístka je večera z diviny, víno, káva sladké a slané pochutinky a zlosovateľná vstupenka. O zábavu sa postará hudobná skupina Rytmus Vstupné 20€.
Viac info: 0903 653 520, 0903 717 138. Tešíme sa na Vás!


 Vianočný a novoročný vinš
Krásne vianočné sviatky chcem Vám priať,
aby človek človeka vždy mal rád...
Aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nadchádzajúci rok za to stál!

Do nového roka 2019 Vám, milí spoluobčania, želám šťastné vykročenie, pevné zdravie a splnenie všetkých prianí!

Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 13.01.2019 • TJ Zavažan, stolný tenis (5./6.liga - 12./10.kolo)
5.LIGA, NEDEĽA, 10:00, TJ Spartak Myjava A - Zavažan Kálnica A 10 : 8
6.LIGA, NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - KST DRIVE Jastrabie B


 12.01.2019 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 12.1.2019 o 20,00 v KD Kálnica tradičný, už 9. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola.
V cene lístka je večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina TOPIC a ukážka spoločenských tancov.

Vstupné 20€
Viac info: 0907461020, 0905427183
Tešíme sa na Vás!


 10.01.2019 • Vývoz plastov
Obec Kálnica oznamuje občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 10. januára 2019, t. j. štvrtok.


 03.01.2019 • Vývoz komunálneho odpadu
Obec Kálnica oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 3. januára 2019, t. j. štvrtok. 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk