ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________
Nájdi výraz:
Aktuality v obci - rok 2017

 26.08.2017 • 73. výročie SNP
Pri príležitosti 73. výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční dňa 26. augusta 2017, v sobotu, o 17.30 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené.


 26.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-3.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:00 Nová Ves nad Váhom - Kálnica 3:1 (Ivana)


 23.08.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Doloženie dokladov k hospodáreniu ZŠ s MŠ za rok 2016, zabezpečenie školského roka 2017/2018.
  4. Protest prokurátora proti VZN „O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“.
  5. VZN o zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku.
  6. Klimatizácia kancelárie obecného úradu.
  7. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
  8. Rekonštrukcia osvetlenia prísalia KD.
  9. Interpelácie poslancov.
  10. Rôzne:
    a/ podnet od občanov,
    b/ Vatra SNP – 26.8.2017 o 17.00 hod.,
    c/ Hviezdicový výstup k dvojkrížu 2017.
  starosta      

 20.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Kálnica - Potvorice 0:0 (R:Kurnický, AR:Pavlovič)


 13.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Kálnica - Horná Streda 2:1 (Marek Hladký, Martin Hladký)


  Oznam
Ohlasovaná porucha na vodovodnej sieti v časti obce Zápotočie, sa bude opravovať vo štvrtok 10.8.2017. Prerušená dodávka vody bude od 8.00 hod. na dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy.
starosta


  Oznam
Dňa 9.8.2017, t.j. v stredu, od 9.00 hod., bude prerušená dodávka pitnej vody v časti obce Podbulová, z dôvodu odstraňovania poruchy na dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy. Porucha na vodovodnej sieti bola zistená aj v časti obce Zápotočie. Bude odstránená po ukončení opravy v časti obce Podbulová. Hodina odstávky v Zápotočí bude oznámená zajtra v priebehu dňa.
starosta


  Oznam
Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Krchnavý a Ing. Borcovan sa dňa 18.07.2017 zúčastnili rokovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. Cieľom konania bolo prejednanie súčasnej situácie v zásobovaní obce pitnou vodou pri dodržaní požadovanej j kvality.
Na základe opakovaných, viacnásobných kontrolných meraní a výsledkov z odobraných vzoriek bolo skonštatované, že voda vo verejnej sieti a i voda po odpustení z vodovodných kohútikov spĺňa požiadavky na pitnú vodu a je zdravotne nezávadná. Zakalenie vody v domácnostiach, ktoré nás ešte trápi, vzniká ako dôsledok rozvírenia a rozpúšťania usadenín v kovových potrubiach domácností, zmizne po odpustení určitého množstva vody, čo je dlhodobejší problém. Z toho dôvodu doporučujeme pre pitné účely, nechať vodu najprv odtiecť a využiť iným spôsobom, až po vyčírení bežne používať. Zároveň, vzhľadom k mimoriadne bezzrážkovému teplému počasiu i dlhodobému poklesu výdatnosti vodných zdrojov Klokočovka a Stoky, v snahe zabezpečiť dostatok vody pre celú obec, vyzývame občanov, i naďalej k jej úspornému využívaniu. Veríme, že spoločným úsilím a vzájomným pochopením sa nám tento závažný problém podarí vyriešiť.


 06.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-13.kolo - predohrávka)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Zemianske Podhradie - Kálnica 5:2 (Janega, Uher)


 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Štefan Dolinský, bytom Kubranská 256/147, PSČ 911 01 Trenčín, a Ján Ondruška, bytom Horné Ozorovce 249, PSČ 957 03 Bánovce nad Bebravou, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Čerešňa (Cerasus Mill), na pozemku parc.č. 132/3, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 17.07.2017.


 01.08.2017 • TJ Zavažan, žiaci
Informácia pre žiakov futbalovej prípravky – začínajú tréningy. V utorok 1.8.2017 o 17,00 hod. sa uskutoční na ihrisku TJ Zavažan prvý tréning futbalistov prípravky. Treba si priniesť športovú výstroj, kopačky, chrániče a pod. Tréningy sa budú konať vždy v utorok a vo štvrtok o 17,00 hod. / Čas sa bude upresňovať ročným obdobím. / Registračné preukazy majú už vybavené títo hráči: Dovina Matúš, Ivana Patrik, Chmára Sebastián, Tomašech Martin, Šicko Richard, Šustek Patrik, Chmára Kristián, Filip Samuel, Šicko David, Magál Šimon, Ďurík Viliam, Bukovčík Dárius a Sasarák Maroš. Zároveň by bolo vhodné, aby sa prvého tréningu podľa možnosti, zúčastnili aj rodičia žiakov na oboznámenie sa s termínmi zápasov. Ďalej vyzývame ďalších záujemcov o futbal - chlapcov - narodených v roku 2007 až 2011, a dievčatá narodené v roku 2006 až 2011, aby sa prihlásili u predsedu TJ, resp. prišli na prvý tréning.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan


 • Žiadosť finančne prispieť na detské ihrisko
TJ Zavažan Kálnica, sa obracia na širokú verejnosť so žiadosťou finančne prispieť na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli TJ Zavažan. Našim cieľom je dobudovanie športového areálu pre všetky vekové kategórie, počínajúc najmenšími deťmi až po seniorov. V priestore pri novom multifunkčnom ihrisku chceme umiestniť pre deti od 1 do 10 rokov pieskovisko, húpačky, hojdačky, šmýkačku, preliezky, ktoré by im umožnili v sprievode svojich rodičov tráviť voľné chvíle v tichom a bezpečnom prostredí. Samozrejme všetko je závislé od finančných prostriedkov. Preto i touto cestou chceme osloviť a poprosiť úspešných podnikateľov v našej obci o pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní tejto verejno-prospešnej akcie. Je možnosť poukázať určitú finančnú čiastku priamo na účet TJ Zavažan Kálnica, prípadne po predchádzajúcej konzultácií s TJ i samostatne zakúpiť niektorú časť detského ihriska. Ďakujem za akúkoľvek pomoc. Viac info v tomto dokumente.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan


 08.07.2017 • Gazdovská Sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva na Gazdovskú Sobotu dňa 8.7.2017 o 14.00 hod. Gazdovské súťaže pre deti aj dospelých, držková polievka, klobáska, šúľance, bryndzové halušky od našich gazdiniek a ďalšie špeciality. Terchovská muzika SOKOLIE, sestry Matákové známe z RTVS "Zem spieva".


 24.06.2017 • TJ Zavažan, 70.výročie založenia TJ
V sobotu, 24.júna 2017 sa v areáli TJ Zavažan uskutoční športovo-zábavné popoludnie, poriadané pri príležitosti 70.výročia založenia TJ Zavažan Kálnica, za účasti priateľov z družobnej TJ Družstevník Popovice z Českej republiky.

11,30 - 13,00 Privítanie priateľov z Popovíc na OcÚ s občerstvením.
13,00 - 14,00 Prehliadka izby tradícií a presun na ihrisko TJ
14,00 - 14,30 Oficiálne otvorenie, príhovor predsedu TJ, starostu a hostí
14,40 - 15,00 Kultúrna vložka I.časť - Holky z Popovíc
15,00 - 16,30 Stolnotenisový zápas Kálnica - Popovice (v KD)
15,00 - 16,30 Futbalový zápas "Starí páni" Kálnica - Popovice
16,40 - 17,00 Kultúrna vložka II.časť - Holky z Popovíc
17,00 - 19,00 Futbalový zápas "Muži" Kálnica - Popovice
19,30 - 19,50 Vyhodnotenie športového dňa
20,00 Tanečná zábava v areáli: Rockové kapely z Popovíc a Kálnice
21,30 Zapálenie Jánskej vatry - občerstvenie: guláš, živánska, pivo, kofola...
Vstup voľný, príďte sa zabaviť !


 21.06.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016
  4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
  5. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne: a/ účasť OcZ na oslavách 70. výročia vzniku TJ Zavažan Kálnica.
  starosta      

 17.06.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 17.júna, t.j. v sobotu od 11:00 do 11:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 17-18.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-25.kolo / MUŽI-26.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 11:00 Mel.Lieskové/Ivanovce - Kálnica 3:1 (Tyzner)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Krajné - Kálnica 3:0


 16.06.2017 • odstávka vody
Oznamujeme občanom, že v priebehu piatka – 16.6.2017, bude v čase od 9.00 hod., na nevyhnutne potrebný čas, prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu údržby vodovodnej siete. Preto, občania, urobte si potrebnú zásobu vody.

 10.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-24.kolo / MUŽI-25.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30 Kálnica - Opatová/AS Trenčín 1:2 (gól: S.Tyzner)
MUŽI, SOBOTA, 10:30 Brezová pod Bradlom - Kálnica 3:0


 08.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-26.kolo)
ŽIACI, ŠTVRTOK, 17:00 Kálnica - Selec 12:2 (Tyzner 9, Pavlech 2, Dovina 1)


 03.-04.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-23.kolo / MUŽI-24.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 16:00 Veľká Hradná - Kálnica 3:7 (Tyzner 5, Pavlech 2)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Pobedim - Kálnica 4:4 (Martin Hladký, M.Šicko, M.Dedík, A.Važan)


 26.-28.05.2017 • BIKEFEST
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 7. ročník BIRELL BIKEFEST 2017 sa uskutoční posledný májový víkend, od piatka 26. mája do nedele 28. mája tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Môžete sa tešiť až na viac ako 400 testovacích bicyklov, 50 vystavovateľov, 11 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť. Festival potrvá celé 3 dni Aj tento rok sme si pripravili niekoľko noviniek, aby ste si festival mohli vychutnať naplno. Najväčšou z nich, ktorá poteší každého namotivovaného bikera, ktorý sa už BIKEFESTu nevie dočkať, je štart festivalu už v piatok od rána. Birell BikeFest sa stáva plnohodnotným 3-dňovým festivalom, so všetkým čo k tomu patrí. Naplánujte si preto čím skôr dovolenku a voľno si vezmite radšej aj v pondelok po BIKEFESTe. Od 26. do 28. mája sa vidíme v bikeparku Kálnica! Viac info na bikefest.sk (Organizujú: Sportmedia a Bikepark Kálnica).


 25.-27.-28.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-22.kolo / MUŽI-23.kolo)
ŽIACI, ŠTVRTOK, 17:00 Kálnica - Selec (preložené na 8.6. - 17,00)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30 Trenčianske Stankovce - Kálnica
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Kálnica - Horná Streda 2:0 (L.Kukučka, E.Doboš)


 23.05.2017 • Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 23. mája 2017, v utorok, sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad vyložte ráno pred bránu domu, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený. Zberajú sa všetky domáce elektrospotrebiče – kompletné, ako: chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a betérie...


 20.-21.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-21.kolo / MUŽI-22.kolo)
ŽIACI, SO, 10:30 Kálnica - H.Súča 12:2 (Tyzner 5, Pavlech+Dovina+Cagala 2, Fleischhacker)
MUŽI, NE, 14:00 Dolné Srnie - Kálnica 1:2 (Doboš E., Važan A.)


 17.05.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 17.mája 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce.
  4. Správa o hospodárení v obecných lesoch za rok 2016.
  5. Správa o vykonanej kontrole v ZŠ s MŠ Kálnica.
  6. Správa o vývoji dlhu obce.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne.
  starosta      

 14.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-20.kolo / MUŽI-21.kolo)
ŽIACI, voľno
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Kálnica - Polianka 0:2


 09.-12.05.2017 • Zápis do materskej školy
Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 9.5. do 12.5.2017 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v budove materskej školy. V prípade otázok môžu rodičia volať na tel.č. 032/7798821 alebo 0911 961 476. Ďakujem. s pozdravom Mgr.Roháčková


 07.05.2017 • ANABEL, funky & soul night
Anabela Mollová s jej kapelou ANABEL Vás pozývajú na ich koncert, ktorý bude plný Funky, Soulu, RnB hudby a skvelej energie. 7. máj, 17:00, Kultúrny Dom Kálnica. Vstupenka vpredpredaji 5€, na mieste 7€. Lístky sa dajú kúpiť na tel.:+421908764498 alebo na OcÚ Kálnica. - videopozvánka


 06.-07.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-19.kolo / MUŽI-20.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Kálnica - Trenčianske Teplice 7:1 (Tyzner 5, Fleischhacker, Hrnčiarik)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30, Turá Lúka - Kálnica 4:3 (A.Važan 2, M.Mordin)


 29.-30.4.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-18.kolo / MUŽI-19.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Častkovce - Kálnica (odložené)
MUŽI, NEDEĽA, 13:30, Kálnica - Lúka 5:1 (Doboš 3, Mordin, Šicko M.)


 22.4.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-17.kolo / MUŽI-18.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Kálnica - Ch.-Velčice 5:2 (Tyzner 2,Fleischhacker,Hrnčiarik,Ivana)
MUŽI, SOBOTA, 16:00, Stará Turá "B" (Kostolné) - Kálnica 3:2 (M.Šicko, M.Ivana)


 15.-16.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-16.kolo / MUŽI-17.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Soblahov - Kálnica 1:1 (gól: Hrnčiarik)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30, Kálnica - Bzince pod Javorinou 1:1 (gól: A.Važan)


 08.04.2017 • Beh oslobodenia
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Obce Kálnica a Kočovce Vás pozývajú na preteky v behu k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa 8.4.2017 so štartom v Kálnici. Viac informáci v časti "Beh oslobodenia" alebo v dokumente: propozície.


 08.-09.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-15.kolo / MUŽI-16.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Kálnica - Tr.Bohuslavice 19:1 (Tyzner 8, Pavlech 5, Dovina 3, Fleischhacker 2, Hrnčiarik 1)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30, Zemianske Podhradie - Kálnica 1:1 (Marián Ivana)


 05.04.2017 • Zápis do 1.ročníka, ZŠ Kálnica
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 5.4.2017 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 16€ na pomôcky do 1. ročníka, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť oboch rodičov nutná! Tešíme sa na Vás!


 02.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-15.kolo)
NEDEĽA, 15:30, Kálnica - Hrádok 1:0 (gól: Marek Hladký)


 02.04.2017 • Veľkonočné podujatie
Kálnické mamičky Vás pozývajú na Veľkonočné podujatie.
Program: 15.00: ZŠ-MŠ - Tradičné vynášanie Moreny a vítanie jari. Trasa pochodu bude viesť od miestneho parku smerom k dolnému mostu.
16,00: prísalie KD – tvorivá dielnička pred deti, veľkonočná chalúpka, pletenie korbáčov, výstava fotografií z minulosti našich poľovníkov, živé zajačiky, výstava vypreparovaných zvieratiek z našich lesov, ale aj z Afriky.
Pre účastníkov bude pripravený čaj a malé pohostenie


 01.04.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 1.apríla, t.j. v sobotu od 11:00 do 11:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 01.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-14.kolo)
SOBOTA, 10:30, TTS Trenčín/Záblatie - Kálnica 1:3 (S.Tyzner 2, O.Pavlech)


 29.03.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 29.marca 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Príprava vydania Kálnických ozvien.
  4. Schválenie zmluvy na konzultačno-poradenskú činnosť.
  5. Interpelácie poslancov.
  6. Rôzne.
  starosta      

 26.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 22.kolo - posledné)
NEDEĽA, 10:00, STK Nové Mesto n/V. C - Zavažan Kálnica A 13:5


 26.03.2017 • TJ Zavažan, futbal (14.kolo)
NEDEĽA, 15:00, Trenčianske Bohuslavice - Kálnica 0:1 (Važan A.)


 23.03.2017 • Deň otvorených dverí, ZŠ Kálnica
Srdečne pozývame rodičov predškolákov na Deň otvorených dverí dňa 23.3.2017 od 8,00 hod. do 16,00 hod., kde sa môžu oboznámiť s prevádzkou a výchovno-vzdelávacou činnosťou našej základnej školy.
Riaditeľstvo a Rada školy pri ZŠ s MŠ Kálnica


 19.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 21.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Tr. Bohuslavice A 11:7


 19.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 20.kolo - posledné)
NEDEĽA, 10:00, TJ Spartak Myjava A - Zavažan Kálnica B 17:1


 18.03.2017 • Odhalenie pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, pozývajú občanov i širokú verejnosť na spomienkovú slávnosť pri príležitosti celonárodných osláv 200.výročia narodenia J.M.Hurbana, spojenú s Odhalením pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana v miestnom parku J.M. Hurbana, ktorá sa uskutoční dňa 18.marca 2017 t.j. v sobotu, o 15.30 hod, po príchode účastníkov z turistického pochodu po modrej značke z Beckova do Kálnice, po Hurbanovom chodníku. Odchod záujemcov o turistický pochod a zastavenia sa na obľúbených miestach J. M.Hurbana, na ktorý pozývame širokú verejnosť, je z Beckova, spred Evanjelickej fary 18.3.2017 o 14.00 hod, s predpokladaným príchodom do Kálnice o 15.30 hod.
Ing.Miroslav Borcovan, predseda MO MS V Kálnici


 16.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 18.kolo - preložené)
UTOROK, 18:00, KST DRIVE Jastrabie B - Zavažan Kálnica B 8:10


 12.03.2017 • TJ Zavažan, futbal (pripravný zápas)
NEDEĽA, 14:30, Podhoran Krásna Ves - TJ Zavažan Kálnica 2:0


 12.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 19.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - Keraming Trenčín E 9:9


 11.03.2017 • Túra na Zbojnícky kopec
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na otvorenie turistickej tohtoročnej sezóny - túrou na Zbojnícky kopec, dňa 11.marca 2017. Zraz je pred Pohostinstvom Potoček o 9:00 hod. Bude aj opekačka, tak si prineste niečo na ražeň! V prípade zlého počasia sa akcia nekoná.


 Oznam
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečuje p. Haviernik, číslo telefónu: 0944 130 549.


 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Obec Beckov, PSČ 916 38 Beckov, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), na pozemku parc.č. 5093/2, v k.ú. Beckov podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 06.02.2017.


 10.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 20.kolo)
PIATOK, 18:00, STK Stará Turá B - Zavažan Kálnica A 14:4


 05.03.2017 • TJ Zavažan, futbal (pripravný zápas)
NEDEĽA, 14:00, Nová Ves nad Váhom - Zavažan Kálnica 2:0


 05.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 19.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK PC Tr. Teplá B 4:14


 26.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 18.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Keraming Trenčín D 7:11


 25.02.2017 • KÁLNICKÁ PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA
Obecný úrad v Kálnici Vás srdečne pozýva na pravú domácu zabíjačku.
Kedy: 25.februára 2017 v sobotu od 12:00 hod.
Kde: Kultúrny dom v Kálnici
Príďte ochutnať, všetci ste vítaní !


 24.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 17.kolo)
PIATOK, 18:00, STK PC Tr. Teplá C - Zavažan Kálnica B 11:7


 20.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 20.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 19.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 17.kolo / 6.liga - 16.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK EURO Drietoma B - Zavažan Kálnica A 6:12
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Horná Súča A 3:15


 18.02.2017 • Fašiangový sprievod
Pohostinstvo Potoček organizuje Fašiangový sprievod po našej dedine, dňa 18.2.2016 o 13,00 od Pohostinstva Potoček, cez Záhumnie, po hlavnej ceste, Zápotočie až na horný koniec. Po sprievode voľná zábava v Pohostinstve Potoček.


ň
 17.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 17.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 14.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 14.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 12.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 15.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - TJ Spartak Myjava A 3:15


 11.02.2017 • Výročná schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici, pozýva svojich členov i sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11.2.2017 o 16.00 hod v Kultúrnom dome v Kálnici.


 03.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 16.kolo)
PIATOK, 18:00, STK Dubodiel A - Zavažan Kálnica A 9:9


 01.02.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 1.februára 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Rozpočet obce na r. 2017-2019.
  4. Správa hlavnej kontrolórky obce o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z.
  5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
  6. Organizačné zabezpečenie obecnej zabíjačky.
  7. Beh oslobodenia obce 2017.
  8. Interpelácie poslancov.
  9. Rôzne:
        a) spoločné uvítanie detí,
        b) dodatok VZN o financovaní školy,
        c) informácia o oslavách 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.
  starosta      

 29.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 15.kolo / 6.liga - 14.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Spartak Horná Streda A 10:8
NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín E - Zavažan Kálnica B 11:7


 26.01.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 26.januára, t.j. vo štvrtok od 17:45 do 18:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 21.01.2017 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 21.1.2017 tradičný už 7. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola. V cene lístka je welcome drink, večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina KB Band a tanečná skupina Bailadora Dance Group. Predaj vstupeniek tel. 0905427183. Tešíme sa na Vašu účasť.


 20.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 14.kolo)
PIATOK, 18:00, Sokol Chocholná B - Zavažan Kálnica A 4:14


 15.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 12.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK PC Tr. Teplá C 15:3


 14.01.2017 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na POĽOVNÍCKY PLES dňa 14.1.2017 o 19:00 hod. do kultúrneho domu v Kálnici. Do tanca hrá hudobná skupina RYTMUS.
V cene vstupenky: poľovnícka večera z diviny, víno, privítací prípitok, malé občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený aj poľovnícky guláš. Tešíme sa na vašu účasť !
Objednávanie vstupeniek na tel.čísle 0903 653 520. Cena vstupenky: 18€


 15.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 13.kolo)
PIATOK, 18:00, OSTK Omšenie B - Zavažan Kálnica A 6:12


  • Vianočný a novoročný pozdrav
„Želám všetkým prežitie krásnych vianočných sviatkov, naplnených láskou, pokojom a úprimnosťou. Všetko najlepšie v nastávajúcom roku 2017, pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov."
Ing. Ján Krchnavý, starosta obce


 08.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. a 6.liga - 12. a 11.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - KST DRIVE Jastrabie A 8:10
NEDEĽA, 10:00, STK Horná Súča A - Zavažan Kálnica B (odložené) 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk