ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Dianie v obci - rok 2021

 12.10.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - PRELOŽENÉ !!!
Rokovanie sa zo súrnych neočakávaných dôvodov odkladá zatiaľ na neurčený čas.
Mgr. Iveta Poluchová, v.r., starostka obce, 12.10.2022
Z dôvodu komplikovanosti uskutočnenia OcZ, prekladá rokovanie na budúcu stredu 12.10.2022 čas 17.30 hod. Keďže nastala situácia, že z objektívnych dôvodov pridania dôležitých bodov do programu a ich prípravy, dnešné rokovanie OcZ presúva na budúci štvrtok 6.10.2022 o 17.30 hod.
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 29.9.2022 o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Žiadosti o odkúpenie pozemkov.
 4. Záverečná správa z vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu vodného zdroja
   Klokočovka a jeho elektrifikácia.
 5. Úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja – projekt .
 6. Informácia o právnych stanoviskách:
    a) kanalizácia
    b) byt v základnej škole
    c) BKP Rent, s.r.o.
 7. Organizačné záležitosti a príprava – komunálne voľby 2022.
 8. Rôzne.
 9. Interpelácie.
 10. Ukončenie, záver
V Kálnici, 17.9.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 08.10.2022 • Zápasy TJ Zavažan
Turnaj U11, 8.kolo, TJ Družstevník Očkov - TJ Zavažan Kálnica 0:17 (0:8)
Góly: Samantha Luptáková 4, Samuel Letko 4, Ivan Kopas 3, Alex Orsava 3, Adam Kopas, Patrik Paška, Adam Filip


 08.10.2022 • Zápasy TJ Zavažan
Turnaj U11, 14.kolo, TJ Zavažan Kálnica - Lubina Kopanice 9:0 (4:0)
Góly: Ivan Kopas 3, Alex Orsava 2, Lukáš Dovina, Samantha Luptáková, Samuel Letko, Matej Jamrich


 07.10.2022 • Zápasy TJ Zavažan
Kategória U9 TJ Zavažan Kálnica – TJ Družstevník Hrádok 12:0
Góly: Nikolas Orsava 7, Adam Kopas 2, Erik Hlávka, Krupa Lukas, Motola Martin


 01.10.2022 • Zápasy TJ Zavažan
9.00 hod. futbalový turnaj v kategórii U11 - medzi mužstvami TJ Zavažan Kálnica, FK Askoll Potvorice a ŠK Dolné Srnie


 30.09.2022 • Zápasy TJ Zavažan
Kategória U9 TJ Zavažan Kálnica – TJ Jednota Brestovec B 13:1 (8:1)
Góly: Erik Hlávka 7, Nikolas Orsava 4, Adam Kopas, Adam Filip


 27.09.2022 • Zápasy TJ Zavažan
Kategória U9 TJ Zavažan Kálnica – OŠK Bošáca 15:1 (9:0)
Góly: Nikolas Orsava 7, Erik Hlávka 4, Adam Kopas 3, Adam Filip


 24.09.2022 • TJ Zavažan Kálnica
Prípravka U11 - 15.kolo – 24.9.2022, OŠK Bošáca - TJ Zavažan Kálnica 5:13 (5:6)
Góly: Samuel Letko 5, Kristián Šicko 4, Alex Orsava, Adam Filip, Nikolas Orsava, Ivan Kopas


 24.09.2022 • TJ Zavažan Kálnica
Prípravka U11 - 6.kolo – 24.9.2022, FK Bradlan Brezová p.B. - TJ Zavažan Kálnica 0:12 (0:5)
Góly: Nikolas Orsava 3, Kristián Šicko 2, Samuel Letko 2, Samantha Luptáková 2, Adam Kopas, Adam Filip, Matej Jamrich


 20.09.2022 • TJ Zavažan Kálnica
V utorok 20. septembra o 17.00 hod. Vás pozývame do areálu TJ Zavažan Kálnica na stretnutie v kategórii U 11 Kálnica – Spartak Myjava B


 17.09.2022 • Miestne referendum v obci Kálnica
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na základe uznesenia číslo 66/2022 zo dňa 18.08.2022 vyhlasuje miestne referendum v obci Kálnica, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2022 od 8.00 hod. do 20.00 hod. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda v obci Kálnica.doc.


 17.09.2022 • TJ Zavažan Kálnica
V sobotu 17. septembra 2022 o 8.00 hod odchádzajú naši hráči v kategórii U11 na turnaj do Modrovej, kde sa stretnú s mužstvami Modrovej a Krajného


 14.09.2022 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 14.9.2022, bude prerušená dodávka elektrickej energie v rôznych častiach našej obce: OZNAM.


 01.09.2022 • Hviezdicový výstup k dvojkrížu
Obec Kálnica, Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica, MO Matice Slovenskej, Kellys Bikepark Kálnica Vás pri príležitosti dňa ústavy SR pozývajú na 10. ročník hviezdicového výstupu a výšľapu ku dvojkrížu na Ostrom vrchu, vo štvrtok 1.9.2021. Odchod účastníkov turistického výstupu je o 8.30 hod. od Pohostinstva Potoček v Kálnici. Program začína o 12.30 hod. pri kríži.


 26.08.2022 • 78.výročie SNP
Pri príležitosti 78.výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční v piatok 26.8.2020 o 17.30 hod. v priestoroch klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené.


 23.08.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 23. augusta, t.j. v utorok od 16:20 do 16:40 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 18.08.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2022, t.j. vo štvrtok, o 18.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
 2. Vyhlásenie miestneho referenda v Obci Kálnica. Občania Obce Kálnica v žiadosti doručenej dňa 18.7.2022 žiadajú v súlade s § 13a ods. 3, písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v nadväznosti na zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve, aby Zastupiteľstvo Obce Kálnica vyhlásilo miestne referendum v obci o odvolaní starostky tejto obce Mgr. Ivety Poluchovej
 3. Ukončenie.
V Kálnici, 15.8.2022
MUDr. Lenka Benáková,
poverený poslanec poslancami obce Kálnica


 30.06.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
  2. Informácia o novej grafike web stránky.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.
  4. Záverečný účet obce – schválenie.
  5. Kanalizácia.
  6. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ a určenie počtu poslancov OcZ vo volebných obvodoch.
  7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nové funkčné obdobie.
  8. Upozornenie prokurátora – vzatie na vedomie.
  9. Ukončenie.
V Kálnici, 27.6.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.,
starostka obce


 25.06.2022 • 75. výročie TJ Zavažan Kálnica
TJ Zavažan Kálnica a Obec Kálnica Vás srdečne pozývajú v Sobotu 25.6.2022, na oslavu 75. výročia TJ Zavažan Kálnica ktorá sa uskutoční v areáli TJ Zavažan Kálnica. Počas celej akcie zabezpečený bohatý sprievodný program, atrakcie pre deti. Viac info a program na plagáte.


 23.06.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa.
  2. Kanalizácia – rozhodnutie.
  3. Protest prokurátora – vyjadrenie.
V Kálnici, 16.6.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.,
starostka obce


 21.06.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 21.6.2022, bude prerušená dodávka elektrickej energie v rôznych častiach našej obce: OZNAM 1, OZNAM 2.


 16.06.2022 • Zavažan Kálnica
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva vo Štvrtok 16.6.2022 o 17.30 hod. na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami TJ Zavažan Kálnica a OŠK Podolie. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 13.06.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Podľa § 12 ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 13.6.2022 (t.j. v pondelok) o 17,30 hodine v priestoroch prísalia kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
  5. Potvrdenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12 4.2022
  6. Diskusia
  7. Záver
V Kálnici, 9.6.2022
Ľuboslav Batka,
poverený poslanec obecným zastupiteľstvom


 11.06.2022 • Zavažan Kálnica
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva v Sobotu 11.6.2022 o 10.00 hod na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami TJ Zavažan Kálnica a MFK Stará Turá. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 03. - 05.06.2022 • Birell BikeFest 2022
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 11. ročník podujatia BIRELL BIKEFEST sa uskutoční prvý júnový víkend, od piatka 3. júna do nedele 5. júna tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Tento rok sa budete môcť tešiť na viac ako 200 testovacích bicyklov, rôznych vystavovateľov a tento rok 8 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť.
Okrem pretekov a vyše 200 testovacích bicyklov nemôže na pravom festivale chýbať ani množstvo sprievodných akcií, hudba, či stánky s najrôznejším jedlom. Veríme, že Birell BikeFest sa aj tento rok postará o 3 dni plné adrenalínu a zábavy pre celú rodinu.
Info ako na bikefest, www.bikefest.sk


 02.06.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 2.6.2022, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci. Miesta dodávky: Kálnica 98/BL, 100, 139, 143, 150, 331/VE, - presnejšie informácie v tomto odkaze.


 28.05.2022 • Majáles v Kálnici
DHZ Kálnica poriada dňa 28.mája 2022 Majáles.
Už tradične bude pripravená chutná večera, vínko, tombola, neskorá večera, dobrá muzika a super zábava.
Vstupné 25€, predpredaj vstupeniek 0905427183, 0907461020.
Hasiči sa tešia na Vašu účasť.


 26.05.2022 • Zápasy futbalovej prípravky
TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva vo Štvrtok 26.5.2022 o 17.30 hod na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami: TJ Zavažan Kálnica a FK 1925 POBEDIM


 21.05.2022 • Zápasy futbalovej prípravky
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na záverečný turnaj futbalovej prípravky do 11 rokov, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.5.2022 od 9.00 v areáli TJ Zavažan Kálnica za účasti mužstiev TJ Zavažan Kálnica, TJ Družstevník Očkov a OFK Vrbovce.
22.5.2022 o 10.30... preložené na 11.6. - Vás TJ Zavažan Kálnica pozýva na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami TJ Zavažan Kálnica a MFK Stará Turá. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 19.05.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 19. mája, t.j. vo štvrtok od 16:20 do 16:40 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 08.05.2022 • Deň matiek
Vážení občania, Obec Kálnica a ZŠ a MŠ Kálnica Vás pozývajú na oslavu Dňa matiek, v Nedeľu 8.5.2022 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ a MŠ v Kálnici.
 02.06.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 2.6.2022, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci. Miesta dodávky: Kálnica 98/BL, 100, 139, 143, 150, 331/VE, - presnejšie informácie v tomto odkaze.


 28.05.2022 • Majáles v Kálnici
DHZ Kálnica poriada dňa 28.mája 2022 Majáles.
Už tradične bude pripravená chutná večera, vínko, tombola, neskorá večera, dobrá muzika a super zábava.
Vstupné 25€, predpredaj vstupeniek 0905427183, 0907461020.
Hasiči sa tešia na Vašu účasť.


 26.05.2022 • Zápasy futbalovej prípravky
TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva vo Štvrtok 26.5.2022 o 17.30 hod na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami: TJ Zavažan Kálnica a FK 1925 POBEDIM


 21.05.2022 • Zápasy futbalovej prípravky
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na záverečný turnaj futbalovej prípravky do 11 rokov, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.5.2022 od 9.00 v areáli TJ Zavažan Kálnica za účasti mužstiev TJ Zavažan Kálnica, TJ Družstevník Očkov a OFK Vrbovce.
22.5.2022 o 10.30... preložené na 11.6. - Vás TJ Zavažan Kálnica pozýva na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami TJ Zavažan Kálnica a MFK Stará Turá. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 19.05.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 19. mája, t.j. vo štvrtok od 16:20 do 16:40 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 08.05.2022 • Deň matiek
Vážení občania, Obec Kálnica a ZŠ a MŠ Kálnica Vás pozývajú na oslavu Dňa matiek, v Nedeľu 8.5.2022 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ a MŠ v Kálnici.
 30.04.2022 • Stavanie Mája
Vážení občania. Obec Kálnica a DHZ Kálnica Vás pozývajú na tradične stavanie Mája v Sobotu 30.4.2022 o 17.00 hod. v priestoroch pred kultúrnym domom v Kálnici. K vašej dispozícii bude výčap pivo, kofola a grilované klobásky od pána Pavelku. O dobrú náladu sa Vám postarajú manželia Kolínkovci. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.


 23.04.2022 • Turnaj futbalovej prípravky
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na prvý tohtoročný turnaj futbalovej prípravky do 11 rokov, ktorý sa uskutoční v Sobotu 23.4.2022 od 9.00 v areáli TJ Zavažan Kálnica za účasti mužstiev TJ Zavažan Kálnica, TJ Družstevník Považany a OFK Čachtice. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 21.04.2022 • Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční budúci týždeň vo štvrtok 21.4.2022, nie v stredu.


 16.04.2022 • Veľkonočná jedenástka
Súťaž v kopaní jedenástok pre deti z Kálnice.
Obec Kálnica a TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na Veľkonočnú jedenástku.
Sobota 16.4.2022 – 13.00 hod.
Areál TJ Zavažan Kálnica.
Bufet + občerstvenie zabezpečené.


 12.04.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 12.4.2022 (t.j. v utorok) o 17,30 hodine v priestoroch prísalia kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Kultúrna komisia- činnosť v roku 2022.
  5. Vysporiadanie pozemkov – schválenie.
  6. Rozpočet na rok 2022 – schválenie.
  7. Kanalizácia – aktuálna informácia.
  6. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 10.4.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 12.04.2022 • Voľba hlavného kontrolóra
V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Kálnici uznesením č.8 /2022/Z zo dňa 14.januára 2022

A) Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica na utorok 12. apríla 2022 vo veľkej sále KD, Kálnica 100, 916 37 Kálnica. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kálnica.
B) Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášok takto:
    1. Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• bezúhonnosť
    2. Náležitosti písomnej prihlášky
• meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj (telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu)
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
• údaj o dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 7 dní
• písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
    3. Termín , miesto a spôsob odovzdania prihlášky
• prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Kálnica alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad Kálnica, Kálnica 100, 916 37 Kálnica najneskôr dňa 28. marca 2022 do 15.00 hod. Obálka musí byť zalepená s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať „ .
• za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote fyzicky doručená do podateľne Obecného úradu Kálnica. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
C) Schvaľuje
• voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kálnica
• dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 10 minút . Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
D) Určuje
• výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kálnica v rozsahu 25 % pracovného úväzku.
• Začiatok funkčného obdobia (deň nástupu do práce ) dňa 19. apríl 2022
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.2.2022 Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce


 10.04.2022 • Veľkonočná nedeľa
Obec Kálnica Vás pozýva na Veľkonočnú nedeľu. 10.4.2022, 14.00 hod. park J.M.Hurbana. Pochod s Morenou k dolnému mostu do zápotočia, krátky program detí zo ZŠ a MŠ a zapálenie Moreny. Program bude pokračovať v prísalí KD, pre deti zabezpečené tvorivé dielničky a živé zvieratká, živá hudba, pletenie korbáčov. Ukážka ručných prác s veľkonočnou tematikou. Občerstvenie zabezpečené


 01.03.2022 • Podateľňa stavebného úradu
Z dôvodu karantény bude podateľňa stav.úradu preberať podania na č. dverí 203 v dňoch:
PON 28.02.2022: 08:00 - 15:00
STR 02.03.2022: 08:00 - 15:00
PIA 04.03.2022: 08:00 - 11:00


 09.04.2022 • ZMENA Čistý revír = Čistá príroda
Poľovnícke združenie Kálnica revír Kálnica, Občianske združenie Kálnická dolina a Obec Kálnica pozýva všetkých dobrých ľudí ktorí majú radi prírodu a záleží im na tom v akom prostredí žijú aby sa zapojili do celoslovenskej akcie Čistý revír = Čistá príroda. Kálnica, sobota 9. apríla 2022 od 8:30 hod. Akcia je zameraná na odstraňovanie odpadu z prírody v katastrálnom území Kálnice.

Ako bude akcia prebiehať:
• Zraz bude o 8:30 hod pri poľovníckych skladoch v Popolke.
• Zber odpadu bude prebiehať individuálne, alebo v malých skupinkách
• Vrecia na odpad ochranné rukavice si môžete vyzdvihnúť 9.4.2022 od 8:30 do 9:00 pri poľovníckych skladoch v Popolke.
• Tam kde bude viac odpadu ho bude zvážať priebežne
• Ak to bude možné, odpad sa bude triediť do vriec na plasty, sklo, kovy a zmiešaný odpad.
Vopred ďakujeme za vašu účasť a nezištnú pomoc.
S úctou členovia PZ Kálnica a Kálnická dolina.


 06.04.2022 • 77. výročie oslobodenia našej obce
Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia našej obce, Vás obec Kálnica pozýva na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2022, t.j. v Stredu o 16.30 hod. v Parku Jozefa Miloslava Hurbana. Príďte si pripomenúť významnú udalosť v živote našej obce.


 19.03.2022 • Turistický prechod po Hurbanovom chodníku
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na turistický prechod Náučným chodníkom z Kálnice do Beckova a späť. Zraz účastníkov je v sobotu 19.marca o 13.00 hod. v miestnom parku J.M.Hurbana. Odchod na trasu po pripomienke na J.M.Hurbana pri príležitosti výročia jeho narodenia.


 28.02.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 28. februára, t.j. v pondelok od 16:20 do 16:45 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


  • OZNAM, Obecný úrad v Kálnici
Z dôvodu Covid karantény bude obecný úrad v Kálnici tento týždeň (14.-18.2.2022) zatvorený. V prípade nutnosti tel.č. na starostku obce: 0915 114 847


  • Informácia
Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom informuje, že z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov (budova bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34) nebude fungovať a nebude ani vybavovať žiadnych klientov v termíne od 17.01.2022 do 31.01.2022. (zverejnené 12.01.2022)


 14.02.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 14.2.2022 (t.j. v pondelok) o 17,30 hodine v priestoroch prísalia kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 10.2.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 02.02.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 2.2.2022 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch prísalia kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Zriadenie komisie pre eurofondy, granty a dotácie – návrh.
  5. Pravidlá poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze – návrh a oboznámenie.
  6. Ukončenie, záver.
  Materiály k bodom 4. a 5. budú zaslané v pondelok 31.1.2022.
V Kálnici, 30.1.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 25.01.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 25.1.2022 (t.j. utorok ) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
  4. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 22.01.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 25.01.2022 • Voľba hlavného kontrolóra
V zmysle § 18a ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ vyhlási voľbu HK tak, aby sa konala najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie HK. Zároveň podľa § 18a ods. 2) zákona OZ vyhlási voľbu HK na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní predo dňom konania voľby.

    Obecné zastupiteľstvo v Kálnici uznesením č. 198/2021/Z zo dňa 22.11.2021
A. vyhlasuje v zmysle § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utorok 25. januára 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica, ktorá sa uskutoční vo veľkej sále KD, Kálnica 100, 916 37 Kálnica. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kálnica.
B. ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášok takto:

  1. Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra
    • *ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
    • bezúhonnosť

  2. Náležitosti písomnej prihlášky
    • meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj (telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu )
    • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
    • údaj o dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
    • údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov:
    • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska
    • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
    • štátne občianstvo
    • pohlavie
    • meno, priezvisko rodičov a rodné priezvisko rodičov
    • číslo občianskeho preukazu alebo pasu
    • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.

  3. Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášky
    • prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Kálnica alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad Kálnica, Kálnica 100, 916 37 Kálnica najneskôr dňa 11. januára 2022 do 15.00 hod. Obálka musí byť zalepená s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať „ .
    • za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote fyzicky doručená do podateľne Obecného úradu Kálnica. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

C. schvaľuje
    • voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kálnica
    • dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút, jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska

D. určuje
    • výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kálnica v rozsahu 25 % pracovného úväzku.
    • Začiatok funkčného obdobia (deň nástupu do práce ) dňa 1. február 2022

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.11.2021,
Verzia pre tlač tu.   (zverejnené na stránke obce dňa 23.11.2021)


 13.01.2022 • OZNAM
Obec Kálnica oznamuje občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 13.01.2022. Vývoz komunálneho odpadu pokračuje v dvojtýždňových intervaloch.


 Veselé Vianoce • PF 2022
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok!
Starostka obce, obecné zastupiteľstvo
a kolektív pracovníkov obecného úradu


 23.11.2021 • OZNAM
Vážení občania! Vzhľadom na zvýšený a stále narastajúci počet pozitívnych prípadov na ochorenie Covid 19 v našej obci, dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali protiepidemické nariadenia. Hlavne občania už s pozitívnym výsledkom zostali v domácej karanténe a zbytočne sa nestretávali vo veľkých skupinách, kde je prenos najrizikovejší! V tomto období je naša vzájomná disciplína najdôležitejšia. Prosím buďme zodpovední voči sebe aj druhým. MUDr. Lenka Benáková


    • Poďakovanie
V utorok 5.októbra 2021 sa uskutočnila brigáda kosenia miestneho cintorína. Touto cestou vyslovujem poďakovanie za pomoc zúčastneným, menovite: pán Hladký Ján, Krchnavý Ján, Mordin Peter, Šicko Milan, Jamrich Pavel, Krchnavý Dušan, pani Pečitová Margita, Mordinová Elena, Dovinová Božena, Valovičová Anna, Potočková Žaneta, Krchnavá Danka.
Starostka obce


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.


 20.10.2021 • OZNAM
Vážení občania, dostala sa mi dnes do schránky anonymná obálka, v ktorej sa nachádzala priložená fotografia.
Ďakujem za upozornenie a pre informovanosť pridávam nasledovnú informáciu: uvedený kontajner na obnosené šatstvo patrí spoločnosti Textileco, a.s. so sídlom v Českej republike, ktorá má uzatvorenú zmluvu s viacerými obcami po Slovensku, i s Obcou Kálnica. Doposiaľ spoločnosť túto službu poskytnutia a vývozu kontajnerov poskytovala bezplatne. Avšak v mesiaci august 2021 boli obce uvedenou spoločnosťou oslovené s požiadavkou, ktorú taktiež prikladám:
„Vážená pani starostka, obraciame sa na Vás vo veci pokračovania spolupráce pri zabezpečení zberu, vývozu a zhodnotenia zložiek komunálnych odpadov vo Vašej obci, pričom v súčasnosti pre Vašu obec zabezpečujeme zber, vývoz a zhodnotenie komunálneho odpadu, a to konkrétne šatstvo, textílie a odpady inak nešpecifikované (obuv). Vzhľadom na našu snahu správať sa ekologicky a šetrne k prírode, aj napriek nákladom zo strany našej spoločnosti na predmetné činnosti sme pre Vás zabezpečovali tieto služby bezplatne. Nakoľko sa však zmenili viaceré skutočnosti majúce vplyv na výšku nákladov pri vykonávaní uvedených činností, sme nútení obrátiť sa na Vás so žiadosťou o prehodnotenie spôsobu ďalšej spolupráce. Zároveň pripájame návrh riešenia, ktoré podľa nás reflektuje aktuálne zmeny, pričom sme sa snažili nájsť vhodné riešenie v prvom rade pre obec, no zároveň také, ktoré nám umožní pokračovať vo vykonávaní uvedených služieb a činností vo Vašej obci. Dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše vyjadrenie, za ktoré Vám vopred ďakujeme a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k spokojnosti oboch strán.“
Požiadala som o zaslanie Dodatku k zmluve, nakoľko navrhovaná suma nepôsobí likvidačne (návrh bol 50,- eur ročne na jednu nádobu) , doposiaľ čakáme na predmetný dodatok. Verím, že spoplatnením služby bude i prístup spoločnosti k vývozu kontajnera pozitívnejší a nebude sa musieť žiadať opakovane o túto službu. Malé zamyslenie na záver pre nás všetkých: nebolo by vhodnejšie, keď vidno, že kontajner je plný, tie vrecia vziať späť domov a počkať ?pokiaľ záleží na životnom prostredí a naozaj je chcenie tým svojím oblečením ešte pomôcť, nemôže predsa prekážať chvíľu vydržať...
príloha č.1, príloha č.2
V Kálnici, 20.10.2021 Starostka obce 15.12.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 15.12.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Zloženie sľubu poslanca náhradníka, doplnenie členstva do komisie.
  4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 - o určení spádovej materskej školy v
  zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica – schválenie.
  6. Návrh Dodatku č. 1/2021 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kálnica – schválenie.
  7. Zámer obce o vysporiadanie pozemkov v zmysle pracovného stretnutia zo dňa 7.12.2021.
  8. Sociálny podnik.
  9. Doriešenie členstva v redakčnej rade KO.
  10. Došlá a odoslaná pošta.
  11. Diskusia (odpoveď na interpeláciu k vyúčtovaniu testovania).
  12. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 9.12.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 25.11.2021 • Prednáška z lesnej pedagogiky v rámci projektu Zelená cesta
Obec Kálnica oznamuje, že sa bude konať dňa 25.11.2021 od 9,00 hodiny prednáška z lesnej pedagogiky v rámci projektu Zelená cesta, podporovaného prostriedkami z grantového environmentálneho programu Zelené oči v rámci projektu TSK Zelená župa. Neuskutoční sa z dôvodu ochorenia detí v škole.


 22.11.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 22.11.2021 (t.j. v pondelok) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Doplnenie členov do rady školy a komisie z dôvodu vzdania sa členstva.
  5. Darovacia zmluva – darovanie pamätných dosiek na 1. a 2. svetovú vojnu – schválenie.
  6. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 19.11.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 18.11.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 18.11.2021 (t.j. vo štvrtok) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania hygienických a protiepidemiologických postupov v zmysle Covid automatu čierneho okresu

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. a) vzdanie sa mandátu poslanca a z toho vyplývajúce zmeny členstva v orgánoch obce
      b) zloženie sľubu poslanca náhradníka
  5. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ v Kálnici.
  6. Činnosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie, členstvo v dozornej rade.
  7. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti.
  8. Aktuálna informácia: „kanalizácia Kálnica“ .
  9. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  10. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  11. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  12. §4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 10% - vzdanie sa navýšenej čiastky.
  13. Došlá a odoslaná pošta.
  14. Diskusia.
  15. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 8.11.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 10.11.2021 • OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňom 10.11.2021 sa začne s odpisom stavov vodomerov.


    • Výzva, Západoslovenská distribučná, a.s.


 OZNAM, Kálnické ozveny
Pripravujeme ďalšie číslo Kálnických ozvien, občania môžu svoje príspevky zasielať do 30.11.2021 pani Badžgoňovej: _redakcia.bn.ko@gmail.com alebo na obecný úrad:_ocu@kalnica.sk


 09.11.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 9.11.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto odkaze.


 01.04.-31.10.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR spúšťajú informačnú kampaň v súvislosti s asistovaným sčítaním obyvateľov. Keďže je možné, že asistované sčítanie budú chcieť využiť rôzni podvodníci, MV SR pripravilo letáky, v ktorých sú informácie ako asistované sčítanie prebieha, na čo si dať pozor a na koho sa môžu občania obrátiť, pokiaľ by došlo k podvodu alebo pokusu o podvod.
leták 1, leták 2


 28.10.2021 • Hodová výzdoba v parku
Kultúrna komisia v Kálnici v spolupráci s MŠ a ZŠ pre Vás pripravili "Hodovú výzdobu v parku J.M.Hurbana." Prídte si skrášliť jesenné dni prechádzkou v parku.

 22.10.2021 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 22.októbra, t.j. v piatok cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 07.10.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 7.10.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto ozname: 07.10.2021


 27.09.2021 • Smútočné oznámenie
Vážení členovia RZMOSP,
navždy od nás odišiel kolega, priateľ starosta obce Horná Streda pán Ľubomír Krajňanský. Posledná rozlúčka bude v pondelok 27. septembra 2021 o 14:00 h na cintoríne v Hornej Strede. Zádušná omša bude pred pohrebom o 13:30 h.
Česť jeho pamiatke !
S úctou Ing. Jozef Trstenský, predseda združenia
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA

  • VÝSTRAHA!
Nakoľko boli v našej obci vykradnuté dve domácnosti, občania buďte obozretní a zabezpečujte si svoje príbytky. Pre viac informácií volajte pani starostku. V prípade narušenia príbytku volajte hneď políciu.


  • VÝSTRAHA!
Pozor na medvede! Vážení spoluobčania, 29.6.2021 sa jeden z členov poľovníckeho združenia pri pochôdzke v revíri fyzicky stretol s medveďom v lokalite nad chatou Široké. Jedná sa o asi 120 kilového jedinca. Prosíme zvýšiť ostražitosť pri pohybe v prírode. Kompetentné orgány boli informované.(Zverejnené 30.6.2021)


  • Ochrana úrody pred požiarom
V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Viac info v letáku. (Zverejnené 30.6.2021)


 04.09.2021 • Športovo zábavné popoludnie
Obec Kálnica Vás pozýva na Športovo-zábavné popoludnie V sobotu 4.9.2021. Areál TJ Zavažan Kálnica, od 12.00 hod. budú pre deti prichystané rôzne atrakcie a súťaže. Futbalový miniturnaj, skákací hrad, ukážka hasičskej techniky, poľovnícky kútik, ukážka veľkých strojov, živé zvieratká, o 13.00 hod. – ukážka policajných psovodov. Od 19.00 pozývame všetkých na posedenie pri vatre, občerstvenie zabezpečené.


 03.09.2021 • Zhromaždenie obyvateľov obce
Starostka obce Kálnica, podľa § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na deň 3.9.2021 (t.j. v piatok) o 17,30 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie, privítanie.
  2. Oboznámenie o prevedených a plánovaných prácach.
  3. Avizované spustenie vody z vodného zdroja Klokočovka.
  4. Kanalizácia obce, prípojky domácností.
  5. Pasport miestnych komunikácií a z toho vyplývajúce povinnosti.
  6. Pripomienka 625. výročia obce.
  7. Diskusia, návrhy občanov.
  8. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 4.8.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 01.09.2021 • Hviezdicový výstup k dvojkrížu
Obec Kálnica, Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica, MO Matice Slovenskej, Kellys Bikepark Kálnica Vás pri príležitosti dňa ústavy SR pozývajú na 9. ročník hviezdicového výstupu a výšľapu ku dvojkrížu na Ostrom vrchu. V Stredu 1.9.2021. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži.


 27.-29.08.2021 • Birell BikeFest 2021
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 10. ročník podujatia BIRELL BIKEFEST sa uskutoční tradične posledný májový víkend, od piatka 27. augusta do nedele 29. augusta rovnako tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Tento rok sa budete môcť tešiť na viac ako 100 testovacích bicyklov, rôznych vystavovateľov a tento rok 7 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť. bikefest.sk


 27.08.2021 • 77.výročie SNP
Pri príležitosti 77.výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční v piatok 27.8.2020 o 17.30 hod. v priestoroch klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené


 21.08.2021 • Otvorenie Klubu dôchodcov
Výbor Klubu dôchodcov pri obci Kálnica, pozýva svojich členov na členskú schôdzu spojenú s DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ nášho obnoveného Klubu dôchodcov. Táto schôdza bude spojená s oslavou 50. výročia otvorenia KLUBU MLÁDEŽE v Kálnici, na ktorú v mene prípravného výboru pozývame všetkých pamätníkov, ktorí sa podieľali na jeho prestavbe a budovaní. Toto spoločné podujatie sa uskutoční dňa 21.8.2021 o 15: 00 hodine v priestoroch Klubu dôchodcov v SKLEPÁROVCI. Stretnutie bude spojené s malým pohostením a občerstvením. Členovia Klubu dôchodcov doneste si prosím členské preukazy. Ďakujem


 06.08.2021 • Druhé kolo očkovania vakcínou proti COVID 19
Oznamujeme občanom, že druhé kolo očkovania vakcínou proti COVID 19, sa bude konať dňa 6. augusta 2021, t.j. v piatok, od 16:30 hodiny v Kultúrnom dome v Kálnici.


 26.7.2021 - 6.8.2021 • Oznam
Pani MUDr. Lenka Benáková oznamuje, že od 26.7.2021 do 6.8.2021, z dôvodu čerpania dovolenky, neordinuje. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Jaroš v Hôrke nad Váhom.


 28.07.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 28.7.2021 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych epidemiologických postupov v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Posúdenie stavu a vývoj dlhu obce k 1.4.2021.
  5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
  6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020.
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021.
  8. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kálnica.
  10. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – nová povinnosť.
  11. Návrh na schválenie finančnej pomoci obciam na Morave postihnutým živelnou pohromou.
  12. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  13. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  15. Došlá a odoslaná pošta (žiadosti).
  16. Diskusia.
  17. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 13.7.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


  17.07.2021 • Futbalový turnaj prípraviek
Vážení občania TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na futbalový turnaj prípraviek, pod záštitou starostky obce Kálnica. V Sobotu 17.7.2021 o 9.00 hod. v Areáli TJ Zavažan Kálnica. O občerstvenie bude postarané, pre deti bude pripravený sprievodný program. Všetci fanúšikovia sú vítaní.
Turnaja sa zúčastnia tímy: Kálnica, Čachtice, Krajné, Štefanov


 21.06.2021 • Obecný úrad - otváracie hodiny
Vážení občania, počas extrémnych teplôt bude obecný úrad otvorený po, ut, štv, do 14.00 hod, v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13:00 hod.


 10.07.2021 • Porucha na verejnom osvetlení
Upozorňujeme na poruchu na verejnom osvetlení. Na odstránení sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.


  • Zbierka na pomoc obcí postihnutých tornádom
Obec Beckov vyhlasuje humanitárnu zbierku na pomoc obyvateľom moravských obcí postihnutých ničivým tornádom. Ak môžete poskytnúť trvanlivé potraviny, balenú vodu, stavebné náradie /fúriky, lopaty, vidly.../, oblečenie, alebo čokoľvek potrebné pre ľudí v núdzi, doneste tieto veci v nedeľu 27.6.2021 v čase medzi 13:00-14:00 pred obecný úrad. Ďakujeme za prejav spolupatričnosti, darované veci a poskytnutú pomoc.

Kto môže pomôcť, prosím, pridajte sa. Dnes som telefonovala s kolegom pánom starostom z družobnej obce Popovice, vďakabohu od nich sú vzdialení cca 40 km a sú v poriadku. Zastihla som ho počas malej obecnej slávnosti. Pozdravuje Vás všetkých, vážení občania. V stredu na rokovaní obecného zastupiteľstva dám návrh na schválenie finančného príspevku pre tieto ťažko skúšané obce a pevne verím, že aspoň malou troškou pomôžeme. Starostka (zverejnené 27.06.2021)


 20.06.2021 • Deň otcov
Milí otcovia, oteckovia, tatovia! K Vášmu sviatku Dňa otcov, ktorý patrí nedeli 20.júna želám Vám v mene občanov, v mene celého kolektívu obce i v mene svojom všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky, milujúce rodiny, ostrovy pokoja a porozumenia. Pekný sviatočný Váš deň. Starostka obce


 30.06.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Vážení občania, vzhľadom k tomu, že sa na dnešné 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva ospravedlnilo 5 poslancov z 9 a nie je naplnená uznášaniaschopnosť , rokovanie sa ruší a do 14 dní zvolám termín nového zasadnutia. „

V Kálnici, 30.6.2021, 14,10h. Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 30.6.2021 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych epidemiologických postupov v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Posúdenie stavu a vývoj dlhu obce k 1.4.2021.
  5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
  6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020.
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021.
  8. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode
      a času prevádzky služieb na území obce Kálnica.
  10. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – nová povinnosť.
  11. Návrh na schválenie finančnej pomoci obciam
      na Morave postihnutým živelnou pohromou.
  12. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  13. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  14. Organizačné záležitosti: Deň detí
  15. Došlá a odoslaná pošta (žiadosti).
  16. Diskusia.
  17. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 27.6.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 14.06.2021 • Malý kálnický ochotníček
Pozývame naše kálnické detičky, ktoré rady tancujú, spievajú a recitujú básničky. Prihláste sa k nám do "Malého kálnického ochotníčka", čaká nás veľa zábavy aj skvelá partička. Vážení rodičia/milé deti. Pri príležitosti 115. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci Kálnica, by sme radi nacvičili krátke folklórno - divadelné predstavenie s deťmi z našej obce. Plánujeme s ním vystúpiť dňa 30. októbra na"Kálnické hody" v kultúrnom dome v Kálnici. V prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa prosím kontaktujte členky kultúrnej komisie: Žaneta Potočková - 0908 764 498 alebo Nikola Lendacká - 0948 494 754


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočnív plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľovbude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.(zverejnené 22.01.2021)
Celá správa na tomto odkaze.


 01.06.2021 • Oznam Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zisťovanie záujmu o očkovanie proti COVID-19 do 2.6.2021.
Obec Kálnica na podnet Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zisťuje záujem o očkovanie u občanov, ktorí doteraz nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a majú záujem byť zaočkovaní.
Nahlásiť sa môžete na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel.č. 032/7798832 počas úradných hodín v utorok 1.6.2021 do 15,30 hodiny a v stredu 2.6.2021 od 7,30 do 17,00 hodiny.
Pri nahlasovaní je potrebné uviesť: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, telefón, e-mail, poisťovňa, kompletnú adresu a preferované miesto vakcinácie, čo môže byť veľkokapacitné krajské vakcinačné centrum, miesto v obci alebo očkovanie v domácom prostredí. Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech. TSK sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. Zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií. Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.


 03.05.-13.06.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.
Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania
Asistované sčítanie bude možné v našej obci - Obecný úrad, Kálnica 100, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín.
(Po.Ut.Št. 08.00-11.30, 13.00-15.00 | St.08.00-11.30, 13.00-16.30 | Pi:08-12.00).


 07.06.2021 • Testovanie Covid-19 - zrušené!!!
Z technických príčin sa toto testovanie dnes 7.6.2021 v čase od 16.00 do 19.00h. neuskutoční. Za pochopenie ďakujeme.


 OZNAM, Kálnické ozveny
Občania môžu svoje príspevky do Kálnických ozvien zasielať na e-mail obce Kálnica do konca mája 2021.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce Kálnica.


 15.05.2021 • OČKOVANIE PROTI Covid-19.
Dovoľte mi poďakovať, vážení občania, starostovi obce Beckov za detailné zorganizovanie a možnosť očkovania aj pre občanov Kálnice, ktorí v spolupráci s pani lekárkou MUDr. Benákovou začali na tejto akcii spolupracovať. Aj jej ďakujem. Starostka obce Kálnica.
Poďakovanie starostu obce Beckov z fcb stránky dňa 17.4.2021: „Dnes sa konala v našom kultúrnom dome vcelku mimoriadna akcia. Podarilo sa nám zorganizovať v spolupráci s FN Trenčín prvé očkovanie proti Covid-19 vakcínou Pfizer pre občanov nad 60 rokov. Zaočkovali sme 246 občanov z Beckova, Kálnice a Kočoviec. Všetko prebehlo v poriadku, ľudia boli disciplinovaní a dodržiavali pokyny. Nezaregistrovali sme žiadne problémy, čo nás veľmi teší. Spolupráca s vakcinačným oddelením FN TN bola výborná, za čo im ďakujem. Ďakujem patrí aj vedeniu FN Trenčín za pomoc pri organizácii očkovania a taktiež za povolenie zaočkovať ľudí s vážnym ochorením ako napr.: onkologickí pacienti alebo pacienti s pokročilou svalovou distrofiou. Ďakujem aj hasičom za koordináciu v mieste očkovania, Ivetke za objednávanie a registráciu občanov a každému kto akokoľvek pomohol. Celú akciu sprevádzali pozitívne ohlasy. Najmä najstarší spoluobčania boli veľmi radi, že nemuseli nikam cestovať a mali takúto možnosť prakticky doma. Ak by mali cestovať niekam inam, ani by sa nedali zaočkovať, ale keď to mali v obci, tak súhlasili. Druhé očkovanie a podanie druhej dávky bude 15. mája 2021. O všetkom vás budeme včas informovať.“
Tlačivá na stiahnutie k 2. kolu očkovania Pfizer dňa 15.5.2021 v Beckove:
- Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta s očkovaním
- Anamnestický dotazík


 09.05.2021 • Deň matiek

Milé mamičky, tieto kresbičky,
Vám zo srdiečka k vášmu sviatku posielajú,
všetky deti zo škôlky a školičky.

Pre mamičku moju milú,
ktorú rada mám,
veľké srdce namaľujem,
k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej malú kytičku,
mamička bude mať hneď úsmev na líčku.


 10.05.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 10.5.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci - presnejšie informácie v tomto ozname: 10.5.2021


 76. výročie oslobodenia obce
K 76. výročiu oslobodenia obce. Vážení občania, v týchto dňoch sme si pripomenuli 76.výročie oslobodenia obce. V komornej atmosfére sme vzdali úctu a vďaku vencom pri pamätnej tabuli tu v obci a taktiež pri Trojkríži v Rakoľuboch. Požiadala som o pár slov, spomienok pána Štefana Juríka. Tu sú jeho slová: „Kálnica bola našťastie ušetrená priamych bojov, pretože nie je od východu prístupná pre vojenskú techniku. Oslobodzovacie vojská rumunskej armády prišli z juhu od Sochoňa, cez Chrasť a Daran. Nemci predtým dedinu opustili, po zamínovaní niektorých dolín. Zachovalo sa z tých chvíľ aj niekoľko fotografií. Starší občania, ako som ja, si iste na tie udalosti pamätajú lepšie. Ja si pamätám iba to, že sme sa s mamou, babkou a súrodencami ukrývali pred frontom u babkinej sestry, u Pavlechov, ktorí mali veľkú betónovú pivnicu. Otec bol v tom čase v koncentračnom tábore v Hamburgu. V pivnici bolo ukrytých viacero rodín. Keď som s mamou musel ísť na dvor na potrebu, počuli sme streľbu a guľky pleskotali na plechovú strechu. Druhú spomienku mám na výbuch bomby, ktorú odhodil pilot bombardéra pod Sochonom. Deti sme ušli z ulice schovať sa do kuchyne pod stôl. Veľká škoda, že súčasná situácia znemožňuje konanie Behu oslobodenia, ku krížom zahynutých rumunských vojakov v Rakoľuboch. Je to pekná, zaujímavá a dôstojná obnovená tradícia. Veríme všetci a dúfame, že takto o rok už budeme znovu oslobodení tentoraz od pliagy, ktorá postihla svet, tak ako vojna. Budeme si znova môcť užívať slobodu a voľnosť.“
Štefan Jurík,
za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Ďakujem, pán Jurík, nezabúdame! S úctou starostka obce


 07.05.2021 • Zápis do Materskej školy
Materská škola Kálnica VÁS SRDEČNE POZÝVA NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY U včielky Bzučuľky na školský rok 2021/22, ktorý sa bude konať 7. 5. 2021. - od 10:30h do 11:30h v MŠ.
Ako zápis prebieha: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na stránke školy, alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ. V dňoch zápisu doručí rodič, príp. zákonný zástupca do našej MŠ vyplnenú písomnú žiadosť bez potvrdenia od lekára. Do 15. júna vydá riaditeľka materskej školy elektronicky, (prípadne osobne, poštou) rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy.
Tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ.


 06.05.2021 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 6. mája, t.j. vo štvrtok od 16:40 do 17:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 04.05.2021 • Svätý Florián
Milí hasiči! Dnešný deň, 4. máj patrí Vám – hasičom. Slávime a pripomíname si Deň hasičov a záchranárov. Dovoľte mi preto pri tejto príležitosti poďakovať Vám, členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Kálnica za Vašu obetavú pomoc či už v terajšej dobe počas testovania, kedy ste bez reptania sa striedali a pomáhali zabezpečovať dôstojný priebeh. Nemenej ďakujem za prácu počas brigád i v nedávnej dobe pri oprave vodovodu, nasadenie i doterajšie úspechy v súťažiach, ale i pomoc pri hasení požiarov. Byť dobrovoľným hasičom je poslanie, hrdosť, teplo v srdci (viem, o čom píšem sama som hasičkou od svojich 13 rokov, hoci teraz už neaktívnou, ale o to viac hrdou).
Oceňujem a vyzdvihujem Vašu disciplinovanosť, húževnatosť, kolektívnosť a ochotu pomôcť vo všetkom, o čo ste požiadaní. Zachovajte si tieto pekné a pozitívne vlastnosti a buďte takým príkladom i svojim deťom, i novým mladým hasičom.
V závere dovoľte zopár slov z histórie, pôvod vzniku tohto sviatku: Svätý Florián.
Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.
S pozdravom a želaním hasičstvu zdar! Mgr. Iveta Poluchová starostka obce


 OZNAM, obecná knižnica
Oznamujeme čitateľom, že z dôvodu nepriaznivej covid situácie, od dnešného dňa až do odvolania, bude miestna knižnica pre verejnosť zatvorená. (v Kálnici, 07.10.2020)


 25.04.2021 • OZNAM, Testovanie COVID-19
Tento týždeň sa testovanie uskutoční v nedeľu 25.4.2021 8.00 - 13.00h. v KD Kálnica. Krátka prestávka 10.00-10.15h. Nezabudnite občiansky preukaz, kto nemá - kartičku poistenca.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (21.04.2021)


 24.04.2021 • Čistý revír = Čistá príroda
Poľovnícke združenie Kálnica revír Kálnica – Sever, Občianske združenie Kálnická dolina a Obec Kálnica pozýva všetkých dobrých ľudí ktorí majú radi prírodu a záleží im na tom v akom prostredí žijú aby sa zapojili do celoslovenskej akcie Čistý revír = Čistá príroda. Kálnica, sobota 24 apríla 2021 od 8:30 hod. Táto akcia je zameraná na odstraňovanie čiernych skládok a odpadu z prírody v jednotlivých poľovných revíroch.
Akcia sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými usmerneniami a vyhláškami týkajúcich sa protipandemických opatrení súvisiacich s covid 19.
Ako bude akcia prebiehať:
• Zber odpadu bude individuálny alebo po malých skupinkách po max. 6 ľudí pri dodržaní aktuálnych protipandemických opatrení. Uvítame ak sa zapoja celé rodiny vrátane tých najmenších.
• Vrecia na odpad a ochranné rukavice si môžete vyzdvihnúť od 8:30-9:30 pri poľovníckych skladoch v Popolke, kde sa bude zvážať aj vyzbieraný odpad do pristavených kontajnerov.
• Vyzbieraný odpad z prírody môžete priniesť počas celého víkendu do pristavených kontajnerov v Popolke od 24.4. do 25.4.2021
• Pokiaľ je to možné, vyzbieraný odpad priamo separujte do oddelených vriec – zvlásť plastové PET fľaše ako aj zvlášť sklenné fľaše.
• Budeme veľmi radi, ak vašu účasť na tejto akcii zdokumentujete a pošlete nám fotografie na e-mail:jakrchnavy@gmail.com alebo MMS na 0903 717 138, prípadne to budete zdieľať na sociálnych sieťach. Urobme niečo pre seba, svoje deti a prírodu ktorá nás obklopuje.


 21.04.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 21.4.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
  3. Protest prokurátora k VzN o pravidlách času predaja.
  4. Štatút Kálnické ozveny – schválenie.
  5. Pošta.
  6. Ukončenie, záver.
Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení. V Kálnici, 18.4.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 19.04.2021 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 19.apríla, t.j. v pondeloku cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 17.04.2021 • OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v piatok 17.4.2021 od 8,00 do 13,00 hodiny v KD v Kálnici. Krátka prestávka 10.00-10.15h. Nezabudnite OP
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (01.04.2021)


 17.04.2021 • Očkovanie COVID-19
Oznam pre občanov Kálnice! Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nasledovný oznam. Pokiaľ budete mať problém s prihlásením, s vypísaním dotazníkov – s dôverou sa obráťte na svojich príbuzných či známych, Vašu lekárku alebo na svojich poslancov, pracovníkov obecného úradu i starostku obce. Zabezpečíme i prípadný odvoz – túto požiadavku nahláste vopred na tunajšom obecnom úrade do piatka 16.apríla 2021. dotazník.pdf | súhlas s očkovaním.pdf | registrácia


 13.-15.04.2021 • Zápis do prvej triedy ZŠ
Základná škola s materskou školou Kálnica pozýva na slávnostný Zápis do prvej triedy ZŠ ktorý sa bude konať od 13.apríla 2021do 15.apríla 2021 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy. Prosíme priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a je potrebné, aby prišli obaja rodičia ZŠ s MŠ Kálnica:
  - škola má k dispozícii špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda
  - používame učebnice a pracovné zošity od vydavateľstva AITEC
  - vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu „Škola plná života“
  - rodinné prostredie školy, individuálny prístup k žiakom, žiakov vedieme k samostatnosti a sebahodnoteniu,
  - výučba angličtiny a informatiky od 1. triedy,
  - vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule a počítačov, každý žiak má k dispozícii počítač,
  - krúžková činnosť, množstvo školských i mimoškolských akcií
  - preferujeme zážitkové vyučovanie, „daltonské“ vyučovanie.


 Veľkonočný park J.H.Hurbana
Vážení občania. Aj napriek ťažkému obdobiu sme sa snažili pre Vás pripraviť veľkonočnú atmosféru výzdobou parku J.M.Hurbana, tak aby sme prežili aj napriek aktuálnym opatreniam pekné veľkonočné sviatky.


 12.-14.04.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 12.-14.apríla 2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci - presnejšie informácie v týchto oznamoch: 12.4.2021, 13.4.2021, 13.4.2021, 13.4.2021, 14.4.2021, 14.4.2021,


  OZNAM, Obecný úrad v Kálnici
Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 je Obecný úrad v Kálnici do 19. marca 2021 v obmedzenom režime.
Prosíme občanov, aby s obecným úradom do 19. marca 2021 komunikovali službami Slovenskej pošty, a.s., telefonicky alebo elektronickou formou na ocu@kalnica.sk. Kontakt na starostku obce: 0915/114847,e-mail:starosta@kalnica.sk
Obecný úrad v Kálnici zároveň oznamuje, že od 8.2.2021 do 19.3.2021 sú úradné hodiny na Obecnom úrade v Kálnici pre klientov ZRUŠENÉ.

Za účelom vybavenia záležitostí spojených s úmrtím a za účelom vydávania druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu volajte 032/7798832, 0905 978 125. Pre iné úkony je matrika zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste obecný úrad v súlade s obmedzeniami uvedenými v uznesení vlády SR č.77 do 19. marca 2021 nenavštevovali .
Mgr. Iveta Poluchová (22.2.2021) starostka obce


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v piatok 2.4.2021 od 8,00 do 13,00 hodiny v KD v Kálnici (z úcty k Veľkému piatku sa testuje bez prestávky, aby sa skončilo čo najskôr...)
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (01.04.2021)


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvatelia sa sčítajú sami prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na: www.scitanie.sk.    Leták 1,  leták 2,  leták 3. 


 27.03.2021, OZNAM - testovanie Covid
Testovanie pre tých, ktorí potrebujú, sa uskutoční ďalšiu sobotu: 27.3.2021 8.00-14.00 v KD v Kálnici. Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.45 h. Posledný odber o 11.45h. Potrebný je občiansky preukaz. Ďakujeme, že chápete uprednostnenie občanov starších a zdravotne postihnutých.


 OZNAM, očkovacie centrum
Trenčiansky samosprávny kraj otvára Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum (Na výstavisku EXPO center v Trenčíne) už počas tohto víkendu 20.3.2021 - 21.3.2021. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do VKOC prostredníctvom vakcinacia.nczisk.sk. Prihlásiť sa môžu do čakárne, je potrebné zvoliť si v zozname očkovacích miest VKOC Trenčín. Informácia: V prípade, že nebude možné v systéme zvoliť si VKOC Trenčín (z kapacitných dôvodov), záujemcovia o očkovanie sa môžu ako náhradníci registrovať na:zdravotníctvo@tsk.sk.


 24.03.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 24.3.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
  6. Informácia o miere inflácie za rok 2020.
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
  8. Schválenie rozpočtu na rok 2021.
  9. Aktuálna informácia:
    a) hydrogeologický prieskum na Klokočovke
    b) ukončené verejné obstarávanie - „kanalizácia Kálnica“
    c) odovzdané covid balíčky a respirátori FFP2
    d) žiadosť o dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Coop Jednota.
    e) prevedené a plánované práce a činnosti v obci, „Sčítanie obyvateľov 2021“.
  10. Došlá a odoslaná pošta.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.

Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 21.3.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa tento týždeň uskutoční v sobotu 20.3.2021, od 8.00 do 14.00h. v prísalí KD. Prestávka: 12.00-12.45h. (posledný odber o 11.45h.). Potrebný občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (17.03.2021)


 OZNAM, Balíčky pre občanov
Vážení občania, dnešným dňom Vám bude doručený každej domácnosti do schránky balíček s respirátormi. Je to sponzorsky zabezpečené: prispela Gitka Pečitová za ich družstvo Jednota, poslanec Miloš Valovič a starostka. V zabezpečení respirátorov pre Vás budeme pokračovať. Pekný deň.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (17.03.2021)


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Tento týždeň sa testovanie uskutoční v piatok, 12.3.2021, 13.00 - 20.00 v prísalí KD.
Prestávka: 17.00 do 18.00 h. Upozornenie: posledný odber pred prestávkou o 16.45h. Potrebný občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (10.03.2021)


 OZNAM, kontajnery na konáre
Dnešným dňom 9.3.2021 dávame do obce kontajnery na konáre. Sú rozmiestnené po obci ako obvykle. V prípade potreby, je možnosť dať kontajner i do domácnosti. Je však potrebné sa dohodnúť a nahlásiť túto požiadavku starostke obce.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (03.03.2021)


 OZNAM, TJ Zavažan Kálnica
Počas núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky, sú pozastavené všetky športové aktivity organizované klubom!
Počas núdzového stavu je možné využívať multifunkčné ihrisko len na individuálny šport jednotlivcov s použitím vlastného športového náčinia.
V jednom momente môžu byť na multifunkčnom ihrisku len osoby z jednej rodiny, žijúce v spoločnej domácnosti. Futbalové súťaže sú odložené!
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan (03.03.2021)


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v nedeľu 7.3.2021 v prísalí Kultúrneho domu v Kálnici
v čase od 8,00 do 14,00 hod. (prestávka 12,00 - 12,45). Nezabudnite si občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (03.03.2021)


  26.02.2021 • Testovanie Covid-19
Oznam o možnosti testovania v Kálnici: piatok 26.2.2021 v čase od 13.00 do 19.00 hod. v prísalí kultúrneho domu. Potrebný občiansky preukaz. Prestávka: 17.00-17.30.
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica


  18.02.2021 • Testovanie Covid-19

Vážení občania, pre tých z Vás, ktorí naďalej potrebujete doklad o negatívnom testovaní: ďalšia možnosť bude vo štvrtok 18.2.2021 v čase od 15,30 do 20,00 h. v prísalí kultúrneho domu. Ak bude potrebné i ďalšie kolo, predbežný termín je dohodnutý na piatok o týždeň, informácia však bude aktualizovaná, keďže nedá sa presne určiť, aká bude situácia...
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  11.02.2021 • OZNAM
„Vážení občania, tento oznam je určený tým obyvateľom, ktorí ešte potrebujú potvrdenie o testovaní na Covid-19. Testovanie sa v obci Kálnica uskutoční v nedeľu 14.2.2021 v čase od 8,00 do 14,00 hodiny, tak ako obvykle – v prísalí kultúrneho domu. Obedňajšia prestávka bude v čase od 12,00 – 12,45 hodiny. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Informáciu nájdete i na stránkach obce. V prípade nejasností a otázok kontaktujte starostku obce.„
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  31.01.2021 • Testovanie Covid-19
Hoci pri poslednom testovaní sme mali v obci 0 pozitívnych, okres Nové Mesto nad Váhom patrí do "skupiny" okresov, v ktorých testovanie musí znovu prebehnúť. Preto pre tých obyvateľov, ktorí potrebujú absolvovať testovanie oznamujeme, že ďalší termín sa uskutoční v obci Kálnica v nedeľu 31.1.2021 pozor - v čase od 8,00 do 18,00 hodiny v prísalí kultúrneho domu. Prestávka na obed: od 12,00 do 13,00 hodiny. Nebudeme už rozpisovať časy, kto potrebuje testovanie, môže tak urobiť počas tejto doby. Testovanie ide plynule, čakacia doba je minimálna. Nezabudnite si, prosím, priniesť občiansky preukaz.
Keďže sme neustále upozorňovaní na prítomnosť novej mutácie covidu, prosím, chráňte sa, kto nemusí mimo domova, zostaňte v bezpečí svojich domovov.
Veľa zdravia!
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  • Čistenie a kontrola komínov
Oznamujeme Vám, že v dňoch 25.1. až 29.1.2021, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401/2007 o požiarnej ochrane. Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou. Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €.

 29.01.2021 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 29. januára, t.j. v piatok od 16:05 do 16:30 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


  • Obecný úrad v Kálnici do 24.1.2021 zatvorený pre verejnosť
Obecný úrad v Kálnici je od 7.1.2021 do 24.1.2021 zatvorený. V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020, ktorým sa do termínu 24. januára 2021 stanovil zákaz vychádzania (okrem výnimiek uvedených v stanovenom uznesení) bude Obecný úrad v Kálnici do 24.1.2021 zatvorený pre verejnosť.
Občania môžu s obecným úradom komunikovať telefonicky: 032/7798832, elektronicky prostredníctvom e-mailov: ocu@kalnica.sk, starosta@kalnica.sk, prípadne poštou. Matričný úrad bude vybavovať iba doklady v prípade úmrtia, je potrebné sa ohlásiť matrikárke na t.č. 0905/978 125. Kontakt na starostku obce: 0915/11 48 47.
Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti a iné podania môžete poslať poštou, elektronicky (prípadne od pondelka 11.1.2021 vhodiť do schránky pred obecným úradom) O ďalšom vývoji situácie budeme informovať prostredníctvom úradnej tabule obce, web stránky, fb stránky a obecného rozhlasu.
Ďakujeme za pochopenie, chráňme si zdravie navzájom.
Mgr. Iveta Poluchová,v.r.
starostka obce
(07.01.2021)


  23.01.2021 • Sumár informácií k testovaniu v obci Kálnica
Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 v priestoroch prísalia kultúrneho domu. Je určené pre obyvateľov vo veku od 15 – 65 rokov. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Každý otestovaný si prevezme potvrdenie. Testovanie je tentokrát určené prednostne pre obyvateľov obce Kálnica, hlavne pre tých, ktorí musia chodiť do práce. (Hoci bola z médií avizovaná neustále informácia o dostatočnom počte testov, nie je to celkom tak). Prosíme občanov, aby sa snažili dodržať časový rozpis, aby boli ohľaduplní. Doposiaľ to tak vždy bolo, za čo Vám patrí poďakovanie.
Viac info a rozpis častí obce na tomto odkaze.

  • Testovanie Covid-19
Vážení občania, v súvislosti s ohláseným skríningovým testovaním na Slovensku je pochopiteľné, že sa dožadujete informácií. Samozrejme musíme, tak ako všetky obce a mestá pomôcť obyvateľom, aby mohli pracovať a žiť aspoň v trocha menej obmedzujúcich podmienkach a preto vytvárame v tomto čase odberové miesto . Poprosím však o trpezlivosť, pretože riešime všetko znova v časovej tiesni (18.1. 2021 okolo obeda sme dostali schválené manuály, ktoré sa však budú ešte upresňovať a v stredu sa vraj dozvieme presné informácie). Obec plánuje vytvoriť odberové miesto na testovanie v sobotu 23.januára 2021 v kultúrnom dome. My ako obec sme pripravení, podarilo sa zabezpečiť už dnes materiál i personál. Verím, že vo štvrtok Vám zverejníme všetky potrebné informácie. Ďakujem za pozornosť a prajem všetkým pevné zdravie. Starostka obce(19.01.2021)

 Veselé Vianoce • PF 2021
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok!
Starostka obce, obecné zastupiteľstvo
a kolektív pracovníkov obecného úradu 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk