ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________Dianie v obci - rok 2020

 19.03.2020 • Dnešné oznámenia
1. Vedúca Pošty v Kálnici oznamuje, že dnes 19.3.2020 je pošta zatvorená a v piatok 20.3.2020, t.j. zajtra bude otvorená v čase od 7,30 – 9,00 hodiny. Na budúci týždeň budú tiež stránkové hodiny upravené, o čom bude pošta občanov informovať.

2. Dôležité upozornenie: Nakoľko už príživníci zneužívajú vzniknutú situáciu so šíriacim sa ochorením a majú rôzne premyslené spôsoby klamania , hlavne starších občanov – že im idú zdravotníci merať teplotu a podobne – prosím, neotvárajte neznámym osobám! O všetkých dôležitých a potrebných informáciách Vás oboznamujeme a budeme to robiť naďalej a ak by ste niečomu nerozumeli, obracajte sa telefonicky buď na pani doktorku alebo na obec. Krízový štáb situáciu s obcou neustále monitoruje.

3. Ako sme už avizovali, Obec pre Vás za pomoci našich krajčírok zabezpečuje ochranné rúška k viacnásobnému použitiu, za čo im patrí veľké poďakovanie. Dnes sme začali s postupnou distribúciou do domácností počnúc od najstarších obyvateľov a potom postupne i ostatným rodinám i s deťmi. Odporúčania: rúška môžete prať v rukách pri vyšších teplotách a z obidvoch strán je potrebné ho vyžehliť (zničí to vírus) . Zároveň Vás chceme znovu i touto cestou požiadať:
- Nepodceňujme vážnosť situácie
- Používajme ochranné rúška pri návšteve obchodu, pošty, pri cestovaní – hneď ako vyjdeme z domu
- Je potrebné obmedziť kontakt s okolím na čo najmenšiu mieru
- Dezinfikovať povrchy, napríklad kľučky na dverách, mobily a podobne
- Dôsledne umývať ruky a dbať na hygienu

Ak by v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu prišlo k zhoršeniu situácie, obec zabezpečí pre osamelých seniorov, odkázaných na pomoc druhých, donášku potravín a sčasti i liekov. Občania môžu požiadať o pomoc prostredníctvom obecného úradu (032/7798832), svojich poslancov alebo priamo u starostky obce (0915/114847).
Spoločne to zvládneme!
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce a predseda krízového štábu

  16.3.2020 • Posledné zbohom
Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel po ťažkej chorobe pán Jozef BENÁK – ktorý bol starostom obce Hrádok 31 rokov (v období 1971 – 2002). Nakoľko je situácia v súvislosti so šírením Koronavírusu COVID-19 akútna, posledná rozlúčka sa uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny. Česť jeho pamiatke!


  • Materská škola
Vážení rodičia! Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica oznamuje, že z dôvodu veľkej chorobnosti bude materská škola od 25.2.2020 zatvorená. Vyučovanie sa začne v pondelok,t.j. 2.3.2020. Za pochopenie ďakujeme.


  • Kto finančne prispeje na detské ihrisko?
Ako štatutár TJ Zavažan Kálnica a správca multifunkčného ihriska, týmto chcem požiadať úspešných podnikateľov v našej obci o finančný dar na dobudovanie a skvalitnenie detského ihriska v areáli TJ Zavažan a tým vytvárania lepších podmienok na život v „našej Kálnici“. Starší detský domček so šmýkačkou, ktorý nám daroval pred tromi rokmi pán Šustek, už je potrebné vymeniť z dôvodu prehnitia hlavnej konštrukcie. Aby sme uspokojili deti s rodičmi, ktorí denne toto zariadenie používajú, potrebujeme zakúpiť nový domček so šmýkačkou, preliezačkou, pieskoviskom a pod. s bezpečnostným certifikátom. Na znak toho, že mi úprimne záleží na udržanie aspoň doterajšieho štandardu detského ihriska, každému, kto venuje 100,-€ na tento účel, darujem ½l marhuľovice vypálenej v Bošáci. Prosím kontaktujte ma na mobil 0907/689 146 za účelom vypracovania darovacej zmluvy.
Za šťastné detičky na preliezačkách, vopred ďakujem - Dušan Filip


 29.02.2020 • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 hod v Kultúrnom dome v Kálnici. Ďaľšie informáciie TU


 28.02.2020 • Zhromaždenie obyvateľov obce
Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás srdečne pozývajú na zhromaždenie obyvateľov obce na deň 28.2.2020 (t.j. v piatok) o 17,30 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie, privítanie.
  2. Počiatočný stav pri prevzatí funkcie – oboznámenie.
  3. Činnosť počas prvého roka – aktuálny stav.
  4. Priority do ďalšieho obdobia.
  5. Diskusia, návrhy od obyvateľov.
  6. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 24.2.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 25.02.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 25.2.2020 (t.j. v utorok) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka.
  4. Doplnenie člena do finančnej komisie.
  5. „Wifi pre Teba“ – prezentácia projektu.
  6. Pozvanie na plánované zhromaždenie obyvateľov dňa 28.2.020 o 17,30 hodine v kultúrnom dome.
  7. Ukončenie, záver
V Kálnici, 24.2.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 15.02.2020 • Tradičná obecná zabíjačka
Obec Kálnica Vás pozýva na Tradičnú obecnú zabíjačku 15.2.2020 o 13.00 hod v prísalí kultúrneho domu. Ochutnávka a predaj výborných domácich zabíjačkových špecialít podľa receptu pána D. Lintnera. Porcie na priamu konzumáciu, ale aj balíčky na predaj. Domáce údené klobásy podľa receptu pána M.Pavelku.
A nezabudli sme ani na tých najmenších. Všetky detičky v sprievode svojich rodičov sú srdečne vítané! Príďte sa predviesť vo svojich maskách a kostýmoch od 13.00. Výroba škrabošiek, maľovanie na tvár, sprievod v maskách obcou (podľa počasia), Detské DISCO, na každé dieťa čaká sladká odmena od pani starostky. Rodiča sú zodpovední za svoje deti! Tešíme sa na Vás!


 06.02.2020 • Vývoz plastov
Oznamujeme občanom, že dňa 6.2.2020, t.j. vo štvrtok, sa uskutoční vývoz plastov.


 05.02.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 5.2.2020 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
  5. Informácia o inflácii za rok 2019.
  6. Harmonogram vývozu odpadov + kalendár – informácia .
  7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020.
  8. Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020.
  9. Organizačno-technické zabezpečenie:
    a) Fašiangy
    b) Beh oslobodenia
  10. Návrh doplnenia členov do komisie pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 2.2.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 04.02.2020 • Zvýšené hladiny potokov
Vážení občania, zvýšenú hladinu vody v potokoch s hasičským zborom sledujeme.


 26.01.2020 • Divadelné predstavenie
Vážení cezpolní hostjé a práteljé domáci. My, Kálnickí ochotníci Vás zaséjk srdečne pozývame dna 26.1.2020 o 15 hodine do KD v Kálnici na naše už tretjé divallo „Richtárkine novoročné koláče“ (autorská hra) Dobrovoľné vstupné. Tešíme sa na Vás!
Vážení návštevníci divadelného podujatia, taktiež sa môžete tešiť na vystúpenie speváckej skupiny Šípkari, básničky detí, výstavu kálnického kroja, fotografie a pre Vašu dobrú náladu bude k dispozícii stánok s chutnou medovinou.


 18.01.2020 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na 32. Poľovnícky ples, dňa 18.1.2020 od 19:00 v KD Kálnica. Do tanca hrá skupina Rytmus. V cene lístka je večera z diviny, uvítací drink, vývorné víno, káva, sladké a slané občerstvenie a zlosovateľná vstupenka. Ďalej bude pre Vás pripravený tradičný poľovnícky guláš a bohotá tombola. Tešíme sa na vašu účasť. Vstupné 20€. Objednávanie vstupeniek na: 0903 653 520, 0903 717 138.


 16.01.2020 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 16.januára, t.j. vo štvrtok od 16:40 do 17:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 15.01.2020 • Vývoz komunálneho odpadu
Obec Kálnica oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu - smetných nádob sa uskutoční v stredu 15.1.2020.


 09.01.2020 • Vývoz plastov
Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční vo štvrtok dňa 9.1.2020.


 14.02.2020 • Kúpele v regióne
Možnosť kúpeľného pobytu našich občanov - viac info v časti neplatená reklama.


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk