ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články / Oslavy SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu - 31.8.2008
  3.9.2008 Oslavy SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu - 31.8.2008

    V rámci osláv 64. výročia SNP a Dňa Ústavy sa v Kálnici, dňa 31.8.2008 uskutočnila spomienková slávnosť na Ostrom vrchu.
    Udalosti sa zúčastnilo dohromady 50 ľudí, prevažne starší ľudia. Najstarší účastníci boli vo veku 89, 88 a 84 rokov. I v tomto vysokom veku sa im podarilo vyšlapať zo zrubu na Izbe na Ostrý vrch, do výšky takmer 900 m.n.m. Ukázal sa im tu nádherný pohľad na okolité Považie, od Čachtíc cez Nové Mesto až po Kálnicu.

    Spomienkovú slávnosť zahájil starosta obce Ing. Miroslav Borcovan. Privítal a poďakoval všetkým zúčastneným, vrátane starostov Pobedima, Hrádku, Novej a Starej Lehoty i zakladateľa spoločnosti pre zachovanie tradícií Slovenskej republiky - Ing. Jána Kahana.
    „Stretávame sa tu už po druhý krát“. Prvý krát to bolo vlani, keď tu bol vztýčený Slovanský dvojkríž.
    Nasledovali básne, hymna - Nad Tatrou sa blýska. Našťastie sa neblýskalo, bolo nádherné počasie, ktoré ešte viac umocňovalo príjemnú a priateľskú atmosféru.

    Zúčastnení boli oboznámení aj s históriou a myšlienkou vzniku vztýčenia dvojkríža. História je spojená predovšetkým s účinkovaním Jozefa Miloslava Hurbana a jeho snahou o svojbytnosť slovenského národa. Snahou, keď sa ako prvý predseda novovytvorenej Slovenskej národnej rady v roku 1848, t.j. pred stošesťdesiatimi rokmi, snažil spolu s ostatnými štúrovcami i so zbraňou v ruke obhájiť vytvorenie SNR. Hurban rád chodieval do Kálnice ku krstným rodičom - mlynárom Viktóryovcom - a so sedliakmi často besedoval o ťažkom údele poddaného ľudu. V jeden deň bol kálničanmi korunovaný za slovenského kráľa. Kálničanom prisľúbil, že štúrovská družina v Prešporku raz zatrasie celým Slovenskom a vybojuje právo a slobodu pre poddaných. Na svoj sľub nikdy nezabudol.

    Pri príležitosti týchto osláv bola odokrytá i pamätná tabuľa, aby sa aj pútnici prechádzajúci okolo dozvedeli prečo tu bol postavený tento kríž. „Nech táto pamätná tabuľa, ktorú sme tu pripravili s majstrom Bolebruchom na večnú pamiatku pripomína okoloidúcim pútnikom túto skutočnosť.“

    „Toto miesto je i súčasťou bývalého povstaleckého územia spojujúce Považský Inovec a Panskú Javorinu, kde operovali partizánske zoskupenia. Popri nich v týchto horách našlo útočište i mnoho prenasledovaných občanov vtedajšou vládnou mocou a Nemcami. Do Kálnice hneď po vypuknutí povstania bol prevezený materiál z Nového Mesta n.V. , z ktorého boli postupne vyzbrojované partizánske oddiely. Obec Kálnica bola zaradená do zoznamu ôsmych obcí zamorených partizánmi“ – vysvetľuje Borcovan.
    „Hovorí sa, že o tom ľudia, najmä mladší už málo vedia. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, dejiny, históriu a nepoučí sa z nej, prežije ju nanovo. Preto vyzývam najmä mladších, zaujímajte sa o tieto udalosti zo všetkých strán, z rôznych uhlov pohľadu. Snažte sa o nich vedieť čo najviac. Len tak pochopíte prečo to bolo a aký to malo význam.“ – dokončil Štefan Jurík.

    Nasledovalo odspievanie hymnickej piesne Kto za pravdu horí a zapísanie prítomných do pamätnej knižky, v ktorej je spísaná i história vzniku dvojkríža. Oslavy pokračovali v priateľskej atmosfére opekaním špekačiek pri turistickom zrube na Izbe. Verím, že sa i okoloidúci pútnici, ktorý sa zastavia na Ostrom vrchu, zamyslia nad minulosťou a o to viac si budú vážiť vlasť, za ktorú v minulosti Slováci bojovali.


Text na pamätnej tabuli:
I postoj pútnik a načerpaj tu silu,
keď pohľadom hladíš túto prekrásnu slovenskú krajinu.
Dedinka Kálnica pod Tebou tu leží,
v ktorej vznik myšlienky o svojbytnosti
slovenského národa J. M. Hurbanovi prináleží.
Nech tento slovenský kríž chráni i Tvoje kroky nielen dnes,
ale i po nasledovné roky.


Martin Markech
 
Foto: Oslavy SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu - 31.8.2008
Video: Oslavy SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu - 31.8.2008
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk