ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články / Kladenie otázok a hľadanie odpovedí
  5/2010 Kladenie otázok a hľadanie odpovedí


Novomestský Spravodajca | 5/2010

Kladenie otázok a hľadanie odpovedi je pre mladú generáciu celkom prirodzené. Odvaha skúmať a experimentovať, plniť možno neplniteľné - po tejto ceste kráča aj výtvarník Malej Lacko. So svojím jednoznačne definovaným graficko - maliarskym programom s osobitou poetikou sa talentovaný Novomešťan zaradil k mladým umelcom, ktorým patri významné miesto na slovenskej výtvarnej scéne. Finalista Ceny nadácie VÚB - Maľba 2007 a 2008 a úspešný reprezentant v zahraničí experimentuje s tradičnými maliarskymi a grafickými technikami, ktoré transponuje do svojej výsostne súčasnej tvorby.

M. Lacko v grafikách i maľbách kombinuje, spája a prelína viaceré médiá. Nemení poetiku, nerozvíja novú tematiku, ale preniká do hĺbky objavovaním iných postupov a materiálovej variability, pričom zachováva úspornosť samotnej prezentácie. V tvorbe M. Lacku majú rovnocenné zastúpenie maľba, grafika a kresba a súčasne tri témyt ktorým sa súbežne venuje: KRAJINA- PROSTREDIE-ČLOVEK.

Pod povrchom vonkajšej úspornosti a usporiadanosti možno nájsť citovo zainteresované zaujatie témou a osobitú poetiku umelca.

Pre Moniku Pavlechovú z neďalekej Kálnice je charakteristická kompexná intermediálna pripravenosť a schopnosť orientovať sa a tvoriť vo viacerých médiách súčasne. Popri maľbe, kresbe, grafike, digitálnej a klasickej fotografii sa venuje predovšetkým priestorovým inštaláciám, animáciám, videoinštaláciám a tvorbe videa. Vzájomným, interdisciplinárnym prelínaním klasických a nových médií vyjadruje a napĺňa filozofiu svojej tvorby.

Monika Pavlechová reprezentovala slovenské výtvarné umenie aj v medzinárodnom kontexte, o. i. sa podieľala na medzinárodnom výtvarnom projekte United Nations EXPO v Španielsku v roku 2008 a vlani sa prezentovala na 4. pražskom bienále.

Dielo M. Pavlechovej charakterizujú citlivé reakcie na impulzy z prostredia a schopnosť vnímať toto dianie s odstupom v metaforických komentároch a ironickom odľahčení. Zaujíma ju tiež vzťah medzi súkromným a verejným prostredím v spojitosti so sociálnymi, historickými i politickými apektami transformovanými cez osobné skúsenosti.

Výtvarný pohľad M. Pavlechovej sa často odohráva v dvoch protichodných svetoch či uhloch pohľadu. Jej tvorba zasahuje do viacerých tém, no najmä v jej videotvorbe sa objavujú prvky sociálnej zainteresovanosti a angažovanosti. Reaguje na dianie vôkol seba, na svet plný protirečení, nespravodlivostí a úbytku pravých ľudských hodnôt.

Ak sl spolu s autormi prostredníctvom ich diela chcete položiť otázky a hľadať na ne odpovede, odporúčame vám navštíviť zaujímavú výstavu OTÁZKY - ODPOVEDE mladých talentovaných návratistov M. Lacku a M. Pavlechovej. Vernisáž výstavy, ktorú organizujú Galérie P Matejku v Novom Meste nad váhom a A, M. Bazovského v Trenčíne, je 13. mája. Výstava potrvá do 25. júna.

Dr. Elena Porubänová,
kurátorka výstavy,
odborná pracovníčka GMAB v Trenčíne


späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk