ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________
Nájdi výraz:
Články / Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?
  30.4.2008 Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?

   Dňa 27. 2. 2008 o 17.00 hod. sa v miestnom parku uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov OcZ, starostu, hlavnej kontrolórky, Tibora Urbana a Ing. Dušana Bednárika, aby rozhodli o postupnosti krokov pri jeho rekonštrukcii. Po zvážení všetkých možností bol doporučený nasledovný postup.
- Ing. Dušan Bednárik vypracuje len jednoduchý náčrt s rozpočtovými nákladmi, pre potrebu povolenia drobnej stavby úpravy parku s cieľom získať i finančnú dotáciu.
- Práce budú vykonané v réžii obce s vlastnými pracovníkmi, prípadne jednorazovými objednávkami pre potreby mechanizačných prác a ďalších odborných prác pri kladení dlažby chodníka a tvorbe parkovacieho priestoru zo zatrávňovacích tvárnic.
- Za návrh vhodnej zelene a jej výsadbu bude zodpovedný Tibor Urban.
- Prepojovací chodník cez park od školy ku cintorínu treba vyložiť zo zámkovej dlažby, resp. z betónových tvárnic s obrubníkmi.
- Východ z parku smerom na hlavnú cestu zabezpečiť zábradlím proti priamemu vybehnutiu detí na cestu.
- Živý plot pri ceste od cintorína zrušiť a zeminu vybrať pre podkladovú vrstvu parkoviska.
- Parkovisko pri cintoríne rozšíriť tak, aby vzniklo čo možno najviac parkovacích miest kolmo na miestnu komunikáciu – kde sa už nebude dať parkovať kolmo, parkovať v smere cesty.
- Plocha parkoviska bude spevnená zatrávňovacími tvárnicami.
- Parkovisko vytýčiť od betónového stĺpa trafostanice smerom na okraj plota z bielej tehly pri rodinnom dome. Tu vznikne potreba oporného betó- nového múra, aby nebol tlak plochy parkoviska na tehlový plot.
- Plochu pod parkoviskom spevniť z miestne dostupného tvrdého materiálu /lomový kameň, búračka základov a pod./, šikmo navŕšiť smerom od parku tak, aby sa po zavezení zeminou dala šikmina svahu vysadiť popínavou zeleňou.
- Po konečnej úprave od parkoviska vysadiť živý plot z hrabových sadeníc.
- Živý plot od hlavnej cesty zatiaľ ponechať z orgovánu.
- Vo vzdialenosti cca 50cm od pôvodného plotu vysadiť nový rad zo sadeníc hrabu v kombinácii s inou vždyzelenou drevinou.
- Až po vyrastení hrabového plota odstrániť pletivo i stĺpiky a hlboko zmladiť jestvujúci orgovánový plot.
- V časti od rodinného domu po prepojovací chodník končiaci schodík- mi na parkovisko, vytvoriť kvetinovú zónu zo vždyzelených okrasných kríkov a kvitnúcich kvetín.
- Plochu parku zatrávniť bez ďalších chodníkov s tým, že súčasné poškodené lavičky budú odstránené a nahradené novými v počte min. 5 ks, s vlastnosťou „ťažko odcudziteľné“ / ťažké/.
- V časti od križovatky odstrániť súčasný živý i oceľový plot a tento presunúť medzi betónové stĺpy elektrického vedenia a trafostanice z rov- nakých drevín ako ostatný živý plot.
- Dobetónovať rozširujúcu časť križovatky a vybudovať chodník pre chodcov povedľa trafostanice z rovnakého materiálu ako bude chodník cez park.
- Betónovú skruž, v ktorej sú uložené hlavné rozvodné ventily, po úprave preložiť mimo cestu a pri tejto úprave osadiť i nový protipožiarny hydrant.
- Po definitívnom ukončení všetkých prác pomenovať „Park J. M. Hurbana“.
Uvedené body poslúžia ako východiskový materiál pre projektanta, pri spracovávaní náčrtu rekonštrukcie parku a úpravy parkoviska pred cintorínom.
Dušan Filip
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk