ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:
Články / Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?
  30.4.2008 Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?

   Dňa 27. 2. 2008 o 17.00 hod. sa v miestnom parku uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov OcZ, starostu, hlavnej kontrolórky, Tibora Urbana a Ing. Dušana Bednárika, aby rozhodli o postupnosti krokov pri jeho rekonštrukcii. Po zvážení všetkých možností bol doporučený nasledovný postup.
- Ing. Dušan Bednárik vypracuje len jednoduchý náčrt s rozpočtovými nákladmi, pre potrebu povolenia drobnej stavby úpravy parku s cieľom získať i finančnú dotáciu.
- Práce budú vykonané v réžii obce s vlastnými pracovníkmi, prípadne jednorazovými objednávkami pre potreby mechanizačných prác a ďalších odborných prác pri kladení dlažby chodníka a tvorbe parkovacieho priestoru zo zatrávňovacích tvárnic.
- Za návrh vhodnej zelene a jej výsadbu bude zodpovedný Tibor Urban.
- Prepojovací chodník cez park od školy ku cintorínu treba vyložiť zo zámkovej dlažby, resp. z betónových tvárnic s obrubníkmi.
- Východ z parku smerom na hlavnú cestu zabezpečiť zábradlím proti priamemu vybehnutiu detí na cestu.
- Živý plot pri ceste od cintorína zrušiť a zeminu vybrať pre podkladovú vrstvu parkoviska.
- Parkovisko pri cintoríne rozšíriť tak, aby vzniklo čo možno najviac parkovacích miest kolmo na miestnu komunikáciu – kde sa už nebude dať parkovať kolmo, parkovať v smere cesty.
- Plocha parkoviska bude spevnená zatrávňovacími tvárnicami.
- Parkovisko vytýčiť od betónového stĺpa trafostanice smerom na okraj plota z bielej tehly pri rodinnom dome. Tu vznikne potreba oporného betó- nového múra, aby nebol tlak plochy parkoviska na tehlový plot.
- Plochu pod parkoviskom spevniť z miestne dostupného tvrdého materiálu /lomový kameň, búračka základov a pod./, šikmo navŕšiť smerom od parku tak, aby sa po zavezení zeminou dala šikmina svahu vysadiť popínavou zeleňou.
- Po konečnej úprave od parkoviska vysadiť živý plot z hrabových sadeníc.
- Živý plot od hlavnej cesty zatiaľ ponechať z orgovánu.
- Vo vzdialenosti cca 50cm od pôvodného plotu vysadiť nový rad zo sadeníc hrabu v kombinácii s inou vždyzelenou drevinou.
- Až po vyrastení hrabového plota odstrániť pletivo i stĺpiky a hlboko zmladiť jestvujúci orgovánový plot.
- V časti od rodinného domu po prepojovací chodník končiaci schodík- mi na parkovisko, vytvoriť kvetinovú zónu zo vždyzelených okrasných kríkov a kvitnúcich kvetín.
- Plochu parku zatrávniť bez ďalších chodníkov s tým, že súčasné poškodené lavičky budú odstránené a nahradené novými v počte min. 5 ks, s vlastnosťou „ťažko odcudziteľné“ / ťažké/.
- V časti od križovatky odstrániť súčasný živý i oceľový plot a tento presunúť medzi betónové stĺpy elektrického vedenia a trafostanice z rov- nakých drevín ako ostatný živý plot.
- Dobetónovať rozširujúcu časť križovatky a vybudovať chodník pre chodcov povedľa trafostanice z rovnakého materiálu ako bude chodník cez park.
- Betónovú skruž, v ktorej sú uložené hlavné rozvodné ventily, po úprave preložiť mimo cestu a pri tejto úprave osadiť i nový protipožiarny hydrant.
- Po definitívnom ukončení všetkých prác pomenovať „Park J. M. Hurbana“.
Uvedené body poslúžia ako východiskový materiál pre projektanta, pri spracovávaní náčrtu rekonštrukcie parku a úpravy parkoviska pred cintorínom.
Dušan Filip
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk