ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výstup k dvojkrížu
1.9.2019
________________________


75.výročie SNP
28.8.2019
________________________


Vychádzka do Klíže
24.7.2019
________________________


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________Články / Dá sa v Kálnici získať stavebný pozemok?
  14.5.2008 Dá sa v Kálnici získať stavebný pozemok?

   Je to častá otázka, na ktorú by som veľmi rád zodpovedal kladne. Žiaľ, moja odpoveď je zväčša záporná. Dôvodom je skutočnosť, že obec nevlastní pôdu, na ktorej by mohla vytvoriť stavebné pozemky. V lokalitách, kde by sa dalo stavať, pozemok sa musí vytvoriť z veľa menších parciel vedených zväčša ako orná pôda v extraviláne obce. Vždy sa ale nájde niekto, kto určitú parcelu nemá záujem odpredať, alebo žiada za ňu neprimera- nú cenu.

   Ďalej si treba uvedomiť, že pozemok sa stavebným pozemkom stáva po splnení určitých legislatívnych podmienok až vtedy, keď je k nemu i možnosť vybudovania technickej infraštruktúry /voda, plyn, elektrina, telefón, cesty, verejné osvetlenie, rozhlas, atď./, ktorú obec, alebo budúci stavebníci si skoršie alebo neskoršie musia vybudovať. A obec nemôže investovať na cudzom majetku. Len tak pre informáciu – vybudovanie technickej infraštruktúry v časti predpokladanej výstavby Pod Bulovou je odhadované na 3,5 mil. Sk.

   Záujem o pozemky, zvlášť zo strany mladých ľudí z Kálnice, je. Riešenie by mohlo byť v zástavbe voľných prelúk medzi domami priamo v obci, kde technická infraštruktúra je už vybudovaná. To sa nám nedarí. Riešenie vidíme v rozšírení výstavby do časti Podbulová a v časti obce od Zápotočia smerom k poľnohospodárskemu družstvu. Obidve tieto časti sú ale v extraviláne obce a vlastnícky sú veľmi rozdrobené, takže samotné vybavenie stavebných pozemkov je veľmi zložité. Najvhodnejším riešením by bolo tieto vykúpiť za primeranú cenu na obec, komplexne územie stavebne vyriešiť a prerozdeliť pre budúcich stavebníkov s pridaním nákladov na vybudovanie technickej infraštruktúry do novej ceny pozemku.

   K tomu ale obci chýbajú potrebné finančné prostriedky a možno i vôľa vlastníkov. Obec bude mať snahu vytvoriť stavebné pozemky a získať finančné zdroje na vytvorenie i technickej infraštruktúry. Pôvodné umožnenie výstavby na Hornej Kálnici, ktoré bolo uvažované už i v územnom pláne obce, sa nám pre problém prepojenia komunikácie na štátnu cestu nepodarilo vyriešiť. Taktiež návrh na úpravu časti katastra, ktorý sme predložili obci Beckov, za účelom vybudovania spojovacej komunikácie z Hornej Kálnice na štátnu cestu sa ukázal ako nepriechodný a nerealizovateľný.

   A tak na otázku, či sa dá získať stavebný pozemok v Kálnici by som rád odpovedal: Chce to veľa trpezlivosti a vzájomného porozumenia pre ďalší rozvoj, ale bude sa dať. Netreba preto z obce odchádzať do susedných obcí.
Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk