ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články / Dá sa v Kálnici získať stavebný pozemok?
  14.5.2008 Dá sa v Kálnici získať stavebný pozemok?

   Je to častá otázka, na ktorú by som veľmi rád zodpovedal kladne. Žiaľ, moja odpoveď je zväčša záporná. Dôvodom je skutočnosť, že obec nevlastní pôdu, na ktorej by mohla vytvoriť stavebné pozemky. V lokalitách, kde by sa dalo stavať, pozemok sa musí vytvoriť z veľa menších parciel vedených zväčša ako orná pôda v extraviláne obce. Vždy sa ale nájde niekto, kto určitú parcelu nemá záujem odpredať, alebo žiada za ňu neprimera- nú cenu.

   Ďalej si treba uvedomiť, že pozemok sa stavebným pozemkom stáva po splnení určitých legislatívnych podmienok až vtedy, keď je k nemu i možnosť vybudovania technickej infraštruktúry /voda, plyn, elektrina, telefón, cesty, verejné osvetlenie, rozhlas, atď./, ktorú obec, alebo budúci stavebníci si skoršie alebo neskoršie musia vybudovať. A obec nemôže investovať na cudzom majetku. Len tak pre informáciu – vybudovanie technickej infraštruktúry v časti predpokladanej výstavby Pod Bulovou je odhadované na 3,5 mil. Sk.

   Záujem o pozemky, zvlášť zo strany mladých ľudí z Kálnice, je. Riešenie by mohlo byť v zástavbe voľných prelúk medzi domami priamo v obci, kde technická infraštruktúra je už vybudovaná. To sa nám nedarí. Riešenie vidíme v rozšírení výstavby do časti Podbulová a v časti obce od Zápotočia smerom k poľnohospodárskemu družstvu. Obidve tieto časti sú ale v extraviláne obce a vlastnícky sú veľmi rozdrobené, takže samotné vybavenie stavebných pozemkov je veľmi zložité. Najvhodnejším riešením by bolo tieto vykúpiť za primeranú cenu na obec, komplexne územie stavebne vyriešiť a prerozdeliť pre budúcich stavebníkov s pridaním nákladov na vybudovanie technickej infraštruktúry do novej ceny pozemku.

   K tomu ale obci chýbajú potrebné finančné prostriedky a možno i vôľa vlastníkov. Obec bude mať snahu vytvoriť stavebné pozemky a získať finančné zdroje na vytvorenie i technickej infraštruktúry. Pôvodné umožnenie výstavby na Hornej Kálnici, ktoré bolo uvažované už i v územnom pláne obce, sa nám pre problém prepojenia komunikácie na štátnu cestu nepodarilo vyriešiť. Taktiež návrh na úpravu časti katastra, ktorý sme predložili obci Beckov, za účelom vybudovania spojovacej komunikácie z Hornej Kálnice na štátnu cestu sa ukázal ako nepriechodný a nerealizovateľný.

   A tak na otázku, či sa dá získať stavebný pozemok v Kálnici by som rád odpovedal: Chce to veľa trpezlivosti a vzájomného porozumenia pre ďalší rozvoj, ale bude sa dať. Netreba preto z obce odchádzať do susedných obcí.
Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk