ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články /3. Celoslovenský seminár chovateľov papagájov
  15.8.2008 3. Celoslovenský seminár chovateľov papagájov 21.6.2008
    Opäť nadišiel veľký deň v živote Obce Kálnica, ako aj v živote slovenského chovateľstva.
    Dňa 21.6.2008 sa po ročnej prestávke opäť stretli chovatelia a milovníci papagájov na 3. Celoslovenskom seminári, ktorého organizátorom bola Základná organizácia SZCH Kálnica v spolupráci so Slovenským klubom chovateľov papagájov a ktorý sa uskutočnil v sále Kultúrneho domu v Kálnici. Je veľmi potešiteľné, že táto akcia, jediná svojho druhu na Slovensku, našla v Kálnici svoje trvalé miesto a zo strany chovateľov je o ňu čoraz väčší záujem. Veď tohtoročného seminára sa zúčastnilo celkom 74 účastníkov, z toho 18 z Českej republiky. Nechýbal ani organizátor stretnutí chovateľov papagájov v Jirnách pri Prahe pán Zdeněk Vandělík, šéfredaktor časopisu Nová EXOTA, JUDr. et Mgr. Jan Sojka a zástupca tohto časopisu pre Slovensko – pán Marek Buranský.
     Pri úvodnom privítaní účastníkov p. Ľubošom Pavlechom, ktorý toto podujatie zároveň moderoval, odzneli prednášky podané erudovanými odborníkmi na nasledovné témy:
    - Chov aratíng – MUDr. Rudolf Michnica (SR), MVDr. Miloš Kelecsényi (SR). Veľmi bohatá prednáška o chove papagájov tohto rodu pochádzajúcich z Južnej Ameriky. Tento rod zahrňuje 21 druhov stredne veľkých papagájov s charakteristickým dlhým klinovitým chvostom a ostrým, prenikavým hlasom.
    - Papagáj sivý (Žako) a jeho chov – Milan Bartl (ČR). Mimoriadne úspešná prednáška o chove mimoriadne zaujímavého a inteligentného sivého papagája s červeným chvostom pochádzajúceho z dažďových pralesov Afriky. Papagáj sivý je považovaný za najlepšieho rečníka „papagájčej ríše“ a jeho stupeň inteligencie je na úrovni troj až päťročného dieťaťa. Po tejto prednáške bola chovateľom predstavená kniha pána Bartla: Žako – papoušek šedý a bola pokropená Kálnickou slivovicou.
    - Genetika v chove papagájov – Mgr. Dušan Baláž (SR). Veľmi aktuálna téma, nakoľko sa chová čoraz viac mutácií, čiže farebných odchýliek. To znamená, že napr. pôvodne zelení rodičia privedú na svet modré, alebo žlté potomstvo a ďalším spárovaním týchto odchýliek vznikajú ďalšie farebné variety.
    - Ochorenia dýchacej sústavy a parazitózy – MVDr. Miloš Kelecsényi (SR). Prednáška tohto druhu býva medzi chovateľmi veľmi populárna, nakoľko choroby nenavštevujú iba ľudí, ale i papagáje. Tu boli rozobrané nielen jednotlivé ochorenia tohto druhu, ale i spôsoby ich liečenia.
     Po skončení prednášok vystúpil predseda ústrednej exotárskej komisie p. Milan Vávra a pozval prítomných na celoštátnu výstavu ORNITA 2008 a na Európsku výstavu v roku 2009, ktoré sa uskutočnia na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
     Potom odovzdali p. Vávrovi ocenenie za zásluhy o prijatie lepších zákonov pre slovenské chovateľstvo.
     Záver tohto podujatia bol veľmi slávnostný. Tu p. Ľuboš Pavlech oboznámil prítomných s úmyslom uzatvoriť písomnú spoluprácu medzi organizátormi stretnutí v Jirnách a v Kálnici a medzi časopisom Nová EXOTA. Text tejto Buly Kálnickej bol slávnostne prečítaný pred účastníkmi a podpísaný MVDr. Milošom Kelecsényim a Ľubošom Pavlechom za slovenskú stranu a JUDr. Janom Sojkom a Zdeňkom Vandělíkom za českú stranu. Slávnostnú atmosféru podpisového aktu doplnila pieseň Kálnica, ktorú pre našu obec skomponoval p. Pavel Pavlech. Táto Bula Kálnická, čiže dokument o priateľstve a spolupráci, bol odmenený obrovským potleskom.
     Na záver sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať členom ZO SZCH Kálnica za ich prácu pri príprave, priebehu a ukončení tohto podujatia, manželom Gulovým za prípravu obeda, p. Marekovi Buranskému za propagáciu na internetových stránkach a za vypracovanie textu Buly Kálnickej, p. Petrovi Hokovi za vyhotovenie už spomínaného dokumentu a OcZ Kálnica za poskytnutie priestorov kultúrneho domu.
Ľuboš Pavlech, predseda ZO SZCH Kálnica
 

3. Celoslovenský seminár chovateľov papagájov 21.6.2008 v Kálnici

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk