ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________


Hurbanovým chodníkom s priateľmi z obce Nesvady
26.10.2019
________________________


Výlet na hrad Beckov
16.9.2019
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2019
________________________
 Exteriérový fitness park a workout

(ilustračná foto)

Bude v areáli TJ Zavažan pri detskom ihrisku aj „Vonkajšie Fitness“ ?
(6.8.2018)

  V areáli štadióna TJ Zavažan Kálnica, ktorý je denne využívaný záujemcami o futbal a rôzne iné športové aktivity na multifunkčnom ihrisku a v okolí, chceme vybudovať aj Vonkajšie Fitness s niekoľkými prvkami, ktoré by umožňovalo v tichom prostredí prírody, precvičiť si všetky partie tela, na čerstvom vzduchu, pre všetky vekové kategórie - od starších detí až po seniorov. Výber a zabezpečenie prvkov na posilňovanie svalov, rehabilitačné a relaxačné cvičenia, je závislý od finančných možností aké máme. Doterajšie finančné zdroje TJ Zavažan, nám to však neumožňujú.
  Preto obraciame sa na širokú verejnosť s prosbou podieľať sa na tejto verejno-prospešnej aktivite. Jedna z možností je na stránke „ www.verimevzabavu.sk „ (ale aj na iných stránkach), samostatne zakúpiť a darovať TJ jednotlivé cvičebné stroje - prvky, na ktorých zverejníme meno, resp. Firmu darcu.

  Ďalšia možnosť je poukázať určitú finančnú čiastku priamo na účet TJ Zavažan v SLSP, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0000 4170 2500.
Do správy pre prijímateľa uviesť „Dar na Vonkajšie Fitness, detské ihrisko a meno darcu“.
Po zozbieraní potrebnej sumy na jednotlivé prvky (stroje), dodávku a montáž zabezpečí TJ.

  V neposlednom rade je to i inšpirácia pred nastávajúcimi voľbami pre kandidátov na starostu a poslancov do Obecného zastupiteľstva. Dať si do svojho volebného programu vybudovanie, resp. dobudovanie Vonkajšieho Fitness a detského ihriska, tak ako je to temer vo všetkých, aj menších mestských sídliskách. Prečo by sme nemohli mať takéto vybavenie aj u nás v Kálnici, keď vhodné priestory na to máme. O ich využitie podľa doterajšieho záujmu, nemusíme mať obavu. A určite sa to prejaví i na získanom počte hlasov pre jednotlivých kandidátov.

  Verím, že táto žiadosť osloví nielen obyvateľov a podnikateľov z Kálnice, ale aj ochotných darcov z radov rodákov, ktorí príležitostne navštevujú svoju rodinu v Kálnici. Aj tento podnet mám od jednej takejto rodiny, ktorá sa nevedela „nakochať“ krásneho prostredia v areáli TJ Zavažan a sami sa pýtali na možnosti, ako by mohli napomôcť.
  Na našu žiadosť, na tomto mieste zverejnenú 1.8.2017 na podporu výstavby detského ihriska, ktoré je denne využívané deťmi, reagoval finančným darom náš rodák a bývalý futbalista, Ing. Ľuboslav Valovič z Bratislavy a zo SKI Centrum Kálnica Mgr.Michal Feník, zakúpením detského pružinového koníka – obom veľmi pekne ďakujeme.

Dušan Filip, predseda TJ Zavažan.
Mobil: 0907/689 146
E-mail: filipd@inmail.sk


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk