ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________ľ
Fotogaléria - Fotogaléria kultúrnych a iných podujatí

2022


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
1.9.2022
(85 foto)


75.výročie
TJ Zavažan
Kálnica
25.06.2022
(25 foto)


BIKEFEST 2022
Bikepeark
Kálnica
03.-05.06.2022
(25 foto)


Stavanie
Mája

30.04.2022
(25 foto)


Výstavba
vzorkovníka
drevín
04.04.2022
(7 foto)


Veľkonočná
nedeľa,
Morena
10.04.2022
(60 foto)


77. výročie
oslobodenia
obce
06.04.2022
(11 foto)


Nové ošatenie
klientstkej
miestnosti na OcU
02/2022
(9 foto)
2021


103.výročie
od ukončenia
1.svetovej vojny
11.11.2021
(6 foto)


Výlet
na Dedinskú
skalu,
16.10.2021
(24 foto)


Šporotovo
zábavné
popoludnie
4.9.2021
(78 foto)


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
1.9.2021
(80 foto)


77. výročie SNP,
areál klubu
dôchodcov
27.08.2021
(40 foto)


Čistenie
cintorína
v obci
26.04.2021
(22 foto)


Čistý revír
=
Čistá príroda
24.04.2021
(70 foto)


76. výročie
oslobodenia obce
a Rakoľuby
05. a 07.04.2020
(8 foto)


Testovanie
COVID-19
KD Kálnica
23.01.2024
(8 foto)


Odhŕňanie
snehu
v obci
01.2021
(3 foto)

2020


Mikulášsky
večer

04.12.2020
(87 foto)


Súťaž:
Najkrajšia
predzáhradka
22.10.2020
(25 foto)


BIKEFEST
2020
COVID edition
30.8.2020
(20 foto)


Odhalenie tabule
Hurbanova
lipa
29.6.2020
(23 foto)


Detské
ihrisko,
TJ Zavažan
jar 2020
(30 foto)


Stavanie
mája,
DHZ Kálnica
30.04.2020
(7 foto)


Dezinfekcia
po obci,
DHZ Kálnica
18.04.2020
(15 foto)


75.výročie
oslobodenia
obce
09.04.2020
(4 foto)


Zhromaždenie
obyvateľov
obce
28.02.2020
(99 foto)


Tradičná
obecná
zabíjačka
15.02.2020
(99 foto)


Divadelné
predstavenie
KD Kálnica
26.01.2020
(55 foto)


Poľovnícky
ples
KD Kálnica
18.01.2020
(38 foto)

2019


Santabus
a spievanie
kolied
11.12.2019
(40 foto)


Vianočný
koncert,
Drietomanka
7.12.2019
(45 foto)


Vianočné
trhy
s Mikulášom
6.12.2019
(125 foto)


Posedenie
dôchodcov,
Úcta k starším
17.11.2019
(15 foto)


101.výročie
ukončenia 1. Sve
tovej vojny
10.11.2019
(19 foto)


Hody v Kálnici,
program
v KD Kálnica
26.10.2019
(70 foto)


Chodníkom
s priateľmi z
obce Nesvady
26.10.2019
(44 foto)


Výlet
na hrad
Beckov
16.9.2019
(35 foto)


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
1.9.2019
(35 foto)


75.výročie SNP,
záhrada pri
klube dôchodcov
28.8.2019
(35 foto)


Vychádzka
na salaš
do Klíže
24.7.2019
(22 foto)


Turistický
výlet do Kočoviec
a Novej Vsi n.V.
20.7.2019
(40 foto)


65.výročie
založenia
TJ Popovice
29.6.2019
(95 foto)


Stretnutie
so selčanmi
na Dúbrave
30.6.2019
(50 foto)


Jánska vatra,
areál
TJ Zavažan
22.6.2019
(24 foto)


Súťaž mladých
hasičov Plameň,
Kálnica
15.6.2019
(40 foto)


Medzinárodné
fórum, Legrad,
Chorvátsko
14.-16.6.2019
(40 foto)


Súťaž hasičov
Čachtice,
Okr.súťaž
8.6.2019
(23 foto)


Úprava
cintorína
v Kálnici
3.6.2019
(6 foto)


Deň detí
areá
TJ Zavažan
31.5.2019
(85 fotiek)


BIKEFEST 2019
Bikepark
Kálnica
24.-26.5.2019
(130 fotiek)


Uvítanie detí
do života
KD Kálnica
26.5.2019
(30 fotiek)


Oprava strechy
čerpacej
stanice
17.5.2019
(8 fotiek)


Poľovnícky
deň pre deti, hhata Široké
17.5.2019
(117 fotiek)


Kolektív DHZ
na chate
Široké
11.5.2019
(35 foto)


Deň
matiek,
KD Kálnica
11.5.2019
(110 foto)


100 rokov od
úmrtia M.R.Štefánika,
Bradlo
(57 foto)


Majáles,
stavanie mája,
výstava obrazov
30.4.2019
(60 foto)


Autobusový
zážitkový
zájazd
26.-28.4.2019
(155 foto)


Veľkonočná
nedeľa,
Morena
14.4.2019
(77 foto)


Návšteva z Bec-
kova Hurbano-
vým chodníkom
13.4.2019
(17 foto)


Úprava
priestorov
Sklepárovca
10.4.2019
(16 foto)


Beh oslobodenia
Kálnica -
Rakoľuby
6.4.2019
(265 foto)


74.výročie
oslobodenia
našej obce
4.4.2019
(30 foto)


Náučným
chodníkom
Jozefa Milo-
slava Hurbana
(41 foto)


Posedenie
Klubu,
dôchodcov
08.03.2019
(39 foto)


Prvý sobáš,
novomanželia
Rybároví
29.3.2019
(13 foto)


Výstavba
altánku,
chodník J.M.H.
26.3.2019
(19 foto)


Fašiangy,
zabíjačka,
sprievod
01.-02.03.2019
(210 foto)


Výročná schôdza
TJ Zavažan
KD Kálnica
16.02.2019
(14 foto)


Výstava
party,
Trenčín
29.01.2019
(18 foto)


Poľovnícky
ples,
KD Kálnica
26.01.2019
(57 foto)


Návšteva
z družobnej obce
Popovice
19.01.2019
(25 foto)

2018


Ustanovujúce
zasadnutie OcZ
KD Kálnica
9.12.2018
(122 foto)


Vianočný
koncert,
Lieskované
8.12.2018
(8 foto)


Prezentácia
knihy
"Kálickí vojaci"
8.12.2018
(29 foto)


Krst knihy Po-
ľovnícke príbe-
hy spod Inovca
7.12.2018
(22 foto)


Lampiónový
sprievod
Sv.Martina
7.12.2018
(115 foto)


Lampiónový
sprievod
Sv.Martina
16.11.2018
(70 foto)


Odahlanie pa-
mätnej tabule
na ZŠ Kálnica
11.11.2018
(30 foto)


Tekvicová
slávnosť
KD Kálnica
26.10.2018
(45 foto)


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
1.9.2018
(70 foto)


Oslavy 74.vý-
ročia SNP, areál
Klubu dôchodcov
19.8.2018
(25 foto)


Opekačka
s premietaním,
areál klubu
11.8.2018
(7 foto)


Výlet
na Kolibu
Beckov
25.7.2018
(23 foto)


90.výročie
založenia
DHZ Kálnica
23.6.2018
(125 foto)


Stretnutie klu-
bov dôchodcov,
Dorotkové
21.6.2018
(45 foto)


Bikefest 2018,
Bikepark
Kálnica
25-27.5.2017
(180 foto)


Deň matiek,
žiaci ZŠ a MŠ,
Kultúrny dom
13.5.2018
(52 foto)


Náučným
chodníkom
Jozefa Milo-
slava Hurbana
(29 foto)


Stavanie
mája
KD Kálnica
30.4.2018
(40 foto)


Brigáda,
upratovanie
cintorína, parku
10.4.2018
(22 foto)


Beh oslobodenia
Kálnica -
Rakoľuby
8.4.2018
(145 foto)


73.výročie
oslobodenia
našej obce
6.4.2018
(20 foto)


Vyášanie More-
ny, veľkonočný
dvor
17.3.2018
(24 foto)


Posedenie dô-
chodcov s MDŽ,
KD Kálnica
2.3.2018
(47 foto)


Ukážka
jarného
rezu stromov
3.3.2018
(30 foto)


Uvítanie detí
do života,
KD Kálnica
24.2.2018
(30 foto)


Pravá kálnická
domáca zabíjačka,
10.2.2018
(65 foto)


Poľovnícky
ples
KD Kálnica
20.1.2018
(70 foto)


Hasičský
ples
KD Kálnica
13.1.2018
(20 foto)

2017


Beseda s cesto-
vateľom Petrom
Ondrejovičom
17.12.2017
(25 foto)


Vianočný
koncert
DH Bodovanka
08.12.2017
(13 foto)


Mikuláš, trhy
a 105.výročie
vzniku ZŠ
08.12.2017
(56 foto)


Členská schôdza
Klubu dôchod-
cov, KD Kálnica
24.11.2011
(40 foto)


Posedenie
dôchodcov
KD Kálnica
11.11.2017
(57 foto)


Lampiónový
sprievod
obcou
10.11.2017
(45 foto)


Výstava ovocia,
prác detí a ob-
razov p.Jamricha
28.10.2017
(23 foto)


Verejné
zhromaždenie,
pitná voda
7.9.2017
(10 foto)


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
1.9.2017
(115 foto)


Výlet
na kúpalisko
do Podhájskej
29.8.2017
(17 foto)


Oslavy 73.vý-
ročia SNP, areál
Klubu dôchodcov
26.8.2017
(33 foto)


Tour de Baška,
návšteva župana
v našej obci
29.7.2017
(29 foto)


Bikefest 2017
areál
Bikepark Kálnica
26-28.5.2017
(70 foto)


Deň matiek,
žiaci ZŠ a MŠ,
Kultúrny dom
12.5.2017
(52 foto)


Stavanie mája
pred Kultúrnym
domom
29.4.2017
(17 foto)


Beh oslobodenia
Kálnica -
Rakoľuby
8.4.2017
(90 foto)


72.výročie
oslobodenia
našej obce
6.4.2017
(19 foto)


Veľkonočné
podujatie
Morena, výstava
4.4.2017
(45 foto)


Odhalenie
pamätníka
J.M.Hurbana
18.3.2017
(25 foto)


Posedenie dô-
chodcov a MDŽ
KD Kálnica
10.3.2017
(44 foto)


Pravá kálnická
domáca zabíjačka,
25.2.2017
(50 foto)


Uvítanie detí
do života,
KD Kálnica
11.2.2017
(46 foto)


Poľovnícky
ples
KD Kálnica
14.1.2017
(40 foto)

2016


Vianočný
koncert,
Lieskované
3.12.2016
(15 foto)


Mikuláš, trhy
a 110.výročie
založenia divadla
2.12.2016
(53 foto)


Členská schôdza
Klubu dôchod-
cov, KD Kálnica
25.11.2016
(43 foto)


Posedenie
dôchodcov
KD Kálnica
12.11.2016
(40 foto)


Divadelné
predstavenie
KD Kálnica
29.10.2016
(75 foto)


Výstava ovocia
a zeleniny
KD Kálnica
29.10.2016
(15 foto)


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
1.9.2016
(70 foto)


Výlet
na kúpalisko
do Podhájskej
29.8.2016
(27 foto)


72.výročie SNP
v záhrade pri
klube dôchodcov
27.8.2016
(33 foto)


Gazdovská
Sobota
v Kálnici
30.7.2016
(50 foto)


Výlet na
Stiborov Dvor,
Klub dôchodcov
20.7.2016
(28 foto)


620.výročie
prvej písomnej
zmienky o obci
25.6.2016
(80 foto)


Krst knihy
Valovičovci na
Slovensku
25.6.2016
(35 foto)


Deň detí
areál TJ
Zavažan
3.-6.2016
(45 foto)


Bicyklový festival
BIKEFEST 2016
Bikepark Kálnica
27.-29.5.2016
(80 foto)


3-dňový výlet
po Slovensku
Strečno, Košice...
13-15.5.2016
(60 foto)


Deň matiek
KD Kálnica
deti ZŠ a MŠ
6.5.2016
(30 foto)


Stavanie mája
pred Kultúrnym
domom
29.4.2016
(30 foto)


Návšteva
včelárov
zo Slovinska
23.4.2016
(45 foto)


Národná sláv-
nosť na Devíne,
MO MS Kálnica
23.4.2016
(26 foto)


71.výročie
oslobodenia
našej obce
6.4.2016
(17 foto)


Hudobná skupina
Kollárovci
KD Kálnica
3.4.2016
(16 foto)


Vynášanie
Moreny
a program v KD
19.3.2016
(30 foto)


Stretnutie dô-
chodcov pri príle-
žitosti MDŽ
11.3.2016
(21 foto)


Odovzdávanie
hasičského auta
pred KD Kálnica
1.3.2016
(35 foto)


Pravá domáca
kálnická
zabíjačka
6.2.2016
(44 foto)


Nielen domáci
športovci na
SPARTAN RACE
23.1.2016
(23 foto)


Poľovnícka
zábava
KD Kálnica,
23.1.2016
(28 foto)


Uvítanie detí
do života
KD Kálnica,
23.1.2016
(28 foto)


SMER SD,
kandidáti,
KD Kálnica,
21.1.2016
(18 foto)


Dar, ktorý
znamená život
KD Kálnica,
18.1.2016
(22 foto)


Tradičný
hasičský ples
KD Kálnica,
9.1.2016
(23 foto)

2015


Vianočný koncert
a Mikuláš
KD Kálnica
4. a 5.12.2015
(47 foto)


Posedenie
dôchodcov
KD Kálnica
14.11.2015
(38 foto)


Lampionový
sprievod obcou
na Martina
11.11.2015
(30 foto)


GALA HODY
v Kálnici
Areál TJ a KD
24.10.2015
(85 foto)


Výlet na
Oravský hrad
a plavba loďou
12.9.2015
(95 foto)


Rozlúčka
s prázdninami,
areál TJ
5.9.2015
(20 foto)


Hviezdicový
výstup
k dvojkrížu
2.9.2015
(49 foto)


71.výročie SNP
v záhrade pri
klube dôchodcov
29.8.2015
(18 foto)


Autobusový
výlet do obce
Podhájska
22.8.2015
(41 foto)


4. Európsky
piknik, obec
Čierna Voda
17.-19.7.2015
(35 foto)


Autobusový
výlet do ZOO
Lešná - Zlín
11.7.2015
(44 foto)


Jánska vatra,
areál TJ
Zavažan
27.6.2015
(45 foto)


Darovanie krvi
Kultúrny dom
Kálnica
6.6.2015
(9 foto)


Bicyklový festival
BIKEFEST 2015
Bikepark Kálnica
29.-31.5.2015
(115 foto)


Deň detí,
areál TJ
Zavažan
28.5.2015
(60 foto)


Deň matiek
v KD Kálnica,
deti ZŠ a MŠ
17.5.2015
(25 foto)


V obci Čachtice
na podujatí
"Sami sebe"
10.5.2015
(50 foto)


Divadelná hra
súboru Rozmarín
z Bošáce
16.4.2015
(10 foto)


Stavanie mája
pred Kultúrnym
domom
30.4.2015
(26 foto)


70.výročie
oslobodenia
našej obce
5.4.2015
(24 foto)


Pravá kálnická
zabíjačka
KD Kálnica
14.2.2015
(25 foto)


Novoročná
kvapka krvi
KD Kálnica
20.1.2015
(17 foto)2014


Vianočné trhy
s Mikulášom a
výstava obrazov
5.12.2014
(40 foto)


Výsta ovocia
a zeleniny v
klube dôchodcov
25.10.2014
(17 foto)


Posedenie
dôchodcov
v KD Kálnica
18.10.2014
(35 foto)


Memoriál Kolo-
mana Slimáka,
skúšky stavačov
6.10.2014
(37 foto)


Krst knihy-Milan
Stano: Putovanie
za obrazmi
19.9.2014
(17 foto)


Rozlúčka
s prázdninami,
areál TJ
6.9.2014
(40 foto)


III.ročník
výstupu k
dvojkrížu
30.8.2014
(53 foto)


70.výročie SNP
v záhrade pri
klube dôchodcov
29.8.2014
(20 foto)


Ako prebiehala
stavba slovan-
ského dvojkríža
8.2014
(10 foto)


95.výr.vzniku ZO zväzu včelárov v N.Meste n.V.
14.6.2014
(24 foto)


Den detí, areál
TJ Zavažan
Kálnica
30.5.2014
(40 foto)


Stretnutie európ-skych regiónov,
Felsönyék (H)
30.5.-1.6.2014
(35 foto)


Stavanie mája
pred Kultúrnym domom
30.4.2014
(40 foto)


Predstavenie ochotníckeho divadla
27.4.2014
(40 foto)


69.výročie oslobodenia
našej obce
6.4.2014
(15 foto)


Beseda s cesto-
vateľom Petrom
Ondrejovičom
1.2.2014
(10 foto)2013


Dychová hudba a výstava obrazov
KD Kálnica
7.12.2013
(65 foto)


Vystúpenie detí ZŠ a MŠ a Vianočné trhy,
KD Kálnica
6.12.2013
(65 foto)


Stretnutie dôchodcov,
KD Kálnica
16.11.2013
(25 foto)


Výstava ovocia a zeleniny
26.10.2013
(21 foto)


Výstup
k dvojkrížu
31.8.2013
(40 foto)


Výročie SNP
a opekačka
30.8.2013
(9 foto)


Znovuotvorenie
múzea
30.8.2013
(9 foto)


The mobility in scientific research, Villamagna
12-14.7.2013
(32 foto)


Deň matiek
12.5.2013
(48 foto)


Stavanie mája
1.5.2013
(13 foto)


Vynášanie moreny
24.3.2013
(42 foto)


Výstava poľovníckych trofejí
23.3.2013
(12 foto)


MDŽ
9.3.2013
(40 foto)


Fašiangový sprievod
9.2.2013
(17 foto)


Beseda s cestovateľom Petrom Ondrejovičom
2.2.2013
(8 foto)2012


Lampiónový sprievod
11.11.2012
(16 foto)


Vianočné trhy
7.12.2012
(29 foto)


Posedenie dôchodcov
10.11.2012
(44 foto)


Výstava krojov
28.10.2012
(26 foto)


Výstava ovocia
28.10.2012
(14 foto)


Otvorenie detského ihriska
3.9.2012
(34 foto)


Hviezdicový výstup
1.9.2012
(64 foto)


Rozlúčka s prázdninami
1.9.2012
(77 foto)


Prednáška PhDr. Pavla Barinych, CSc o tvorbe rodokmeňov
6.7.2012
(5 foto)


Deň matiek
13.5.2012
(47 foto)


Stavanie mája
30.4.2012
(15 foto)


Vynášanie moreny a pietna spomienka pri príležitosti 195. výročia narodenia J.M.Hurbana
25.3.2012
(28 foto)


Vystúpenie folklórneho súboru Otava k MDŽ pre KKM a všetky ženy
17.3.2012
(30 foto)


Fašiangový sprievod
18.2.2012
(26 foto)2011


Vianočné trhy a
Mikuláš v KD
6.12.2011
(75 foto)


Svet objektívom
Dušana Valoviča
29.9.2011
(17 foto)


Hviezdicový
výstup
27.8.2011
(64 foto)


Výročie SNP a
Deň Ústavy SR
28.8.2011
(13 foto)


Folklórne súbory
v KD Kálnica
26.8.2011
(48 foto)


Jánske ohne
Areál TJ Zavažan
25.6.2011
(40 foto)


Stretnutie turistov
a Krajské PTZ
11.6.2011
(94 foto)


Festival seniorov
Krivosúd-Bodovka
28.5.2011
(15 foto)


Deň matiek
KD Kálnica
8.5.2011
(65 foto)


Stavanie mája
pri KD
30.4.2011
(5 fotiek)


Morena a
výstava výšieviek
10.4.2011
(75 fotiek)


Fašiangová zábava
v KD Kálnica
5.3.2011
(33 fotiek)


Cigánski Diabli
a Robo Grigorov
18.2.2011
(35 fotiek)


Ustanovujúce zasadnutie OcZ
5.1.2011
(40 fotiek)
2010


Prezentácia knihy Kálnické príbehy 2
18.12.2010
(41 fotiek)


Vianočné trhy s Mikulášom
17.12.2010
(35 fotiek)


Voľby do orgánov samosprávy obcí
27.11.2010
(27 fotiek)


Verejné zhromaždenie občanov
20.11.2010
(34 fotiek)


Výstava ovocia a zeleniny
30.10.2010
(20 fotiek)


Výročie SNP a Deň ústavy
29.8.2010
(11 fotiek)


Krst knihy Blažej
Kálnický zvaný Valovič
19.6.2010
(34 fotiek)


Veterán Rally
v našej obci
9.5.2010
(100 fotiek)2009


Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
24.10.2009
(10 fotiek)


Prehliadka
programov ZPOZ
16.6.2009
(44 fotiek)


Cirkus Williams
v našej obci
9.6.2009
(55 fotiek)


Pochod proti ťažbe uránu
25.4.2009
(42 fotiek)


Fašiangy 2009
21.2.2009
(75 fotiek)


Karneval detí v MŠ
20.2.2009
(24 fotiek)

2008


Beseda s Petrom Ondrejovičom
19.12.2008
(14 fotiek)


Posedenie
dôchodcov
28.11.2008
(23 fotiek)


Výstúpenie divad.
súboru Javorina
9.11.2008
(14 fotiek)


Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
24.10.2008
(19 fotiek)


Svet objektívom Dušana Valoviča
Galéria RKC v Prievidzi
10.10.2008
(10 fotiek)


Oslavy SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu
31.8.2008
(45 fotiek)


Vystúpenie súboru Krajan a skupiny Bagpipe Consort
4.7.2008
(42 fotiek)


Jánska vatra
22.6.2008
(7 fotiek)


Deň matiek
11.5.2008
(19 fotiek)


Zjazd veteránov
na Pieskoch
9.5.2008
(47 fotiek)


Stavanie mája
1.5.2008
(18 fotiek)


Pietny akt obetiam fašizmu
5.4.2008
(13 fotiek)


Fašiangy
2.2.2008
(45 fotiek)


2007


Posedenie seniorov a vystúpenie súboru Vršatec 24.11.2007
(20 fotiek)


Krst knihy
"Kálnické príbehy"
8.12.2007
(20 fotiek)


40. výročie
založenia MŠ
7.12.2007
(34 fotiek)


Vztýčenie dvojkríža
na Ostrom vrchu,
1.9.2007
(19 fotiek)


Zhromaždenie k
urán. prieskumu
8.8.2007
(29 fotiek)


Deň matiek
KD Kálnica
13.5.2007
(20 fotiek)


Stavanie mája
pri KD Kálnica 30.4.2007
(24 fotiek)


Pietny akt
obetiam fašizmu
6.4.07
(8 fotiek)

späť 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk