ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________HOLE GOLF Kálnica:

Tak blízko a tak ďaleko...

je miesto, ktoré si právom zaslúži prívlastok výnimočné.


Katalóg HOLE GOLF Kálnica (26 strán, 31 MB)
3D prehliadka areálu (1:49 min. 6 MB)
V Kálnici má vyrásť golfové ihrisko za pol miliardy korún
Web: www.holegolf.sk/

Je to miesto, ktoré spĺňa sny a predstavy ľudí milujúcich slovenskú prírodu, slovenskú kultúru, slovenskú históriu a v neposlednej rade šport, na čele ktorej vedie síce neslovenský - golf. Týmto miestom je údolie Prostredná dolina, nachádzajúca sa v juhovýchodnej časti členitého chotára podhorskej obce Kálnica, rozprestierajúcej sa na západnom úpätí severnej časti Považského Inovca v tesnej blízkosti Beckovského hradu a Nového mesta nad Váhom. V tomto prekrásnom prostredí sa fy KGC rozhodla vybudovať golfový rezort HOLEGOLF Kálnica.

Pod týmto názvom sa skrýva širokospektrálny urbanistickoarchitektonický koncept so športovo-rekreačným využitím, v ktorom je zahrnuté 18-jamkové golfové majstrovské ihrisko rozprestierajúce sa na rozlohe 118 ha, golfový klub s hotelom a rezort apartmánových domov. Zámerom investora je vybudovať komplex s celoročným využitím, ktoré bude slúžiť nielen pre klientelu zameranú na golfový šport, ale aj na turistickú rekreáciu a zimné lyžiarske športy. Ambície tohto viacúčelového ponímania využívania služieb pramenia jednak z priamej väzby na susedný lyžiarsky areál Piesky, ako aj z atraktívneho prírodného prostredia s väzbou na historicko-kultúrny potenciál regiónu, v ktorom sa riešená lokalita nachádza (Beckovský hrad, Trenčiansky hrad, hrad Čachtice, hrad Tematín, prírodné jazero Zelená voda....). Navrhované zariadenie, ktorého súčasťou je rezort s apartmánovým ubytovaním umiestnený v línií Kálnického potoka a priľahlého lesa, vytvára predpoklad vzniku komunity ľudí so spoločnými názormi na relax, aktívny oddych a trávenie voľného času, s výrazným spoločenským a výchovným efektom. Veľký dôraz je v projekte kladený na zabezpečenie dostatočného priestoru s vybavením pre deti so širokou vekovou škálou, vrátane detského tréningového klubu. Výborná dostupnosť územia po diaľnici predurčuje projekt na nielen regionálnu, ale aj nadregionálnu klientelu. S odvahou možno tvrdiť, že pripravovaný golfový rezort je svojimi parametrami a atraktívnosťou polohy územia ojedinelým v rámci nielen Slovenska, ale aj strednej Európy a ktorého obdobu možno hľadať v alpských golfových strediskách.

Základným dôvodom pre realizáciu investičného zámeru fy KGC, ktorého predmetom je navrhovaný golfový rezort HOLEGOLF Kálnica, je zvyšujúci sa záujem o golf a vzhľadom k tomu aj dopyt po golfových ihriskách. Predpokladá sa klientela hlavne z okolia Trenčína, Nového Mesta, Piešťan, Žiliny a v neposlednom rade Bratislavy, kde sa v súčasnosti nachádza cca. 50% slovenskej golfovej populácie. V porovnaní s ostatnými vyspelými európskymi krajinami je mapa golfových areálov na Slovensku ešte veľmi malá. Ambíciou investora je kvalitou projektu napomôcť šanci Slovenska stať sa golfovou destináciou, ktorej krásy prírody nie je potrebné komentovať, ale vidieť prostredníctvom krásneho športu - golfu.

V časti A golfového rezortu HOLEGOLF Kálnica je situovaný vstupný areál s parkoviskom pred hlavným objektom SO01 golfového klubu s hotelom a reštauráciou, ktorý nadväzuje popri tenisovom ihrisku na 24 hodín strážený rezort s apartmánovým ubytovaním SO02. Jedná sa o výrazne líniový, mierne stúpavý pozemok v smere pozdĺžnej osi zo západu na východ. Pôdorysná plocha pozemku tvorí údolie, ktoré sa stretom cesty a Kálnického potoka zbieha do cípu v jeho východnej časti. Ohraničený je zo západu príjazdovou komunikáciou, z juhu Kálnickým potokom a zo severu účelovou komunikáciou III.triedy, lemujúcej okraj zalesneného svahovitého územia.


Koncept urbanizácie v maximálnej miere využíva existujúcu terénnu moduláciu. Vstup na pozemok je z miestnej komunikácie v jeho severozápadnom rohu, kde sa napája na prístupovú komunikáciu s parkovacími a odstavnými plochami. Príjazdová komunikácia kopíruje kruhový tvar ramena objektu a vytvára kruhový objazd popred hlavný vstup. V strede je navrhnutá dekoratívna výsadba s plastikou zo stálozelenej vegetácie. Kruhové rameno so zeleňou, od príjazdu stúpavou strechou, v ktorom sa nachádza zázemie golfu je osobité svojim organickým spracovaním. Rôzne veľké, ostrohranné otvory budú v nočných hodinách z chodbového osvetlenia vytvárať zaujímavý výtvarný svetelný efekt ( „Heloowen“). Z parkovacích plôch je možný priamy nástup na golfové ihrisko. Deliacim prvkom verejnej a súkromnej časti je tenisový kurt, prístupný z oboch strán.

Golfový klub s hotelom je typický svojou originálnou architektúrou, ktorého základnými prvkami sú dve prízemné podkovy a drevená veža s ubytovaním. Dominantou hlavného objektu je vnútorné kruhové átrium s vodnou plochou kruhového pôdorysu. Okolo tohto prvku sa odvíja základná myšlienka hmotového riešenia hlavnej, dvojpodlažnej, výrazne horizontálnej rozložitej časti stavby, otočenej smerom ku golfovému ihrisku na juhozápad. Lem átria zvierajú dve protiľahlé ramená nástupných rámp, ktoré ústia na priestrannú terasu, funkčne rozdelenú na niekoľko zón. Z terasy je vstup do reštaurácie. Kontrastnou hmotou výrazne horizontálneho objektu je vertikálna časť s hotelovým ubytovaním, ktorá je nepravidelne pôdorysne tvarovaná do kosodĺžnika. Obvodový plášť je riešený vertikálnym dreveným drážkovaným obkladom, s nepravidelným rozmiestnením rôzne veľkých okenných a balkónových otvorov. Fasáda je farebne dotvorená viacfarebným celoskleneným zábradlím. Ostré nárožia sú využité ako vysunuté balkóny s privilegovaným výhľadom. Strecha objektu je využitá ako terasa s výhľadom na výraznú časť golfového ihriska.

Samostatnú časť golfového klubu tvorí vertikálny objem s hotelovým ubytovaním, situovaným v 3., 4.,5.,a 6.nadzemnom podlaží. Izby sú prístupné z priestrannej hotelovej chodby presklenej smerom do lesa za objektom, v ktorej je umiestnené komfortné sedenie. Chodba je napojená z vertikálneho komunikačného systému pozostávajúceho z požiarne chráneného schodiska a výťahu pre imobilných, ktorý ústí do reštauračnej časti v 2.n.p. a hotelovej haly s recepciou v 1.n.p. Každá izba má vlastnú kúpeľňu so sprchou a východ na loggiu. Izby na koncoch budovy sú priestrannejšie s rozdelením na nočnú a dennú časť. Loggiám týchto izieb patrí privilegovaný výhľad. V štandarde izieb bude chladený bar, televízia s audio systémom, inteligentné osvetlenie a kvalitný nábytok s originálnym dizajnom.

Krásnym architektonickým prvkom bude kruhové oceľové exteriérové schodisko v strede átria, vsadené v betónovom špirálovite stúpajúcom soklovom múriku. Neodmysliteľnou súčasťou zo stavebných zariadení bude výťah, ktorého veľkosť kabíny je navrhnutá pre použitie telesne postihnutých osôb. Výplne otvorov na celom objekte budú hliníkové a drevené.

Veľká časť obvodových stien je navrhnutá z fasádneho sklo-hliníkového samonostného systému. Atypickými prvkami budú ostrohranné okná v oblúkovom murive a šikmý, kruhový, pultový svetlík nad fontánou vo vstupnej hale. V takmer všetkých priestoroch prízemia bude použitá dlažba z prírodného kameňa. Podlaha v detskej klubovni bude z gumenej peniažkovej povlakovej krytiny. Podlahy v reštaurácii na poschodí budú kombináciou dreva a textilnej krytiny.

V časti B je navrhnuté 18 jamkové majstrovské golfové ihrisko, zasadené v krásnom tichom prostredí na úpätí pohoria Považský Inovec (vrch Inovec 1042 m n.m.). Celkový charakter ihriska je kopcovitý, členitý, s veľkými prevýšeniami. Z územia ihriska sú nádherné výhľady na Považskú dolinu. Samotná hra na ihrisku si vyžaduje pomerne presné rany aj napriek širokým fervejam. Prvé - deväťjamkové ihrisko má prevažne stúpajúcu tendenciu. Veľká časť jamiek sa hrá s prevýšením do kopca alebo po vrstevnici. Z tohto dôvodu je o 300 m kratšie. Súčasťou je aj sústava niekoľkých vodných nádrží, a tak až 4 jamky majú v hre vodu. Druhých deväť jamiek sa hrá v kombinovanom smere raz hore a potom dolu okrem poslednej jamky, ktorá sústavne klesá. Veľmi atraktívnou bude posledná jamka č. 18, dlhá až 600m, ale s celkovým prevýšenim až 100 m, takže v skutočnosti bude jamka podstatne jednoduchšia. Šírka ferveje je až 130 m v najširšom mieste, pričom táto bude uprostred rozdelená sústavou bunkerov a tak bude na výber až z dvoch možností, ako strategicky túto jamku zahrať

Par ihriska je 71 s dĺžkou 6.300 m z majstrovských odpalov, spolu s veľkým celkovým prevýšením nám dáva priestor na veľmi náročné ihrisko. Tým sa golfové ihrisko v Kálnici stane veľmi atraktívne aj pre vzdialenejšie bývajúcich golfistov aj napriek skutočnosti, že väčšina hry bude prebiehať na golfových vozíkoch. V prípade aktívneho manažmentu a skúsenej údržby ihriska pri zachovaní štandardov výstavby podľa amerických noriem, je veľký predpoklad, že toto ihrisko bude spĺňať tie najprísnejšie kritéria. Pre prevádzku golfových vozíkov s vlastným elektrickým pohonom budú slúžiť štrkové cestičky bez obrubníka.

Objekty sú osadené na pozemku v dvoch radoch Potočná línia a Podhorská línia, čím vytvárajú vnútorný komunikačný priestor lemovaný novonavrhovanou zeleňou. Vzniknutý priestor s pešou a zároveň aj príjazdovou plochou bude hybrid, plniaci funkciu pešieho korza aj dopravy.

Obvodové murivo bude riešené ako sendvič, ktorého nosným prvkom bude betónová stena s vynikajúcimi akumulačnými vlastnosťami, opláštená odvetraným dreveným obkladom s tepelnou izoláciou. Podlahy budú upravené podľa požiadaviek budúcich majiteľov. Budú riešené kombináciou gresovej dlažby a prírodného dreva. Na stenách sa uvažuje s použitím sádrových stierok, drevených obkladov, tapiet a obkladov z kameňa a gresového obkladu. Ako povrch obvodových stien je v dolných podlažiach navrhnutý škárovaný kamenný obklad a prírodná cementová omietka. V horných podlažiach sa aplikuje už spomenutý drevený obklad s priznaným drážkovaním. Pre vytvorenie dostatočnej intimity medzi jednotlivými objektmi a zabezpečenie prírodného charakteru územia, v ktorom je areál situovaný, bude priestor vysadený novou kríkovou a hlavne stromovou zeleňou s dôrazom na výber druhov typických pre daný mikroregión (buk lesný, dub plstnatý, jaseň, brest, borovica, ...).

A čo je vlastne golf?

Mnohí, ktorým sa dostal tento projekt do rúk sa s golfom dostali do styku len okrajovo, poprípade vôbec. Všeobecné fámy vravia že je to šport pre elitu a nie pre bežných ľudí. Naším cieľom je popri inom tento omyl vyvrátiť a golf aspoň o kúsok priblížiť širšej verejnosti, alebo inak –bežným ľuďom, milujúcich prírodu a čerstvý vzduch.

Začnime trochou histórie a teórie.

Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že „hra spočíva v hraní loptičkou z odpaliská do jamky úderom alebo postupnými údermi v súlade s pravidlami.“ Golf pochádza zo Škótska a bol hraný na Britských ostrovoch niekoľko storočí. V súčasnej dobe získava širokú popularitu a počet hráčov po celom svete stále rastie.

Golfové ihrisko

Golf sa hrá na jamkách. Slovo jamka môže znamenať skutočnú dieru v zemi, do ktorej sa má loptička dostať alebo časť ihriska od daného odpaliska až k nemu príslušnému jamkovisku (angl. green) na ktorom je vyvŕtaná jamka. Väčšina ihrísk má podľa možností 9 alebo 18 jamôk. Keďže má väčšina jamôk jamkovisko príliš ďaleko od odpaliska, a nedá sa zasiahnuť prvou ranou, je medzi jamkoviskom a odpaliskom nízko sekaný pruh zvaný „fervej“ (angl. fairway). Okolitá tráva nesekaná alebo sekaná vysoko sa nazýva „raf“ (angl. rough). Na jamkách sú rozmiestnené rôzne „prekážky“ čo môže byť „bunker“ (piesočná prekážka, angl. bunker), z ktorej sa hrá horšie než z trávy, alebo vodná prekážka (rybníky, potoky apod.). V prekážkach platia zvláštne pravidlá, ktoré sťažujú hru, napríklad v bunkeri sa hráč pred samotným odpalom nesmie dotknúť palicou zeme a ani nesmie previesť cvičný švih. Pokiaľ loptička zostane v oblasti označenej ako vodná prekážka, môže ju hráč hrať podľa podobných pravidiel ako v bunkeri, alebo s pripočítaním trestného úderu z miesta mimo prekážku. Na jamkovisku je tráva sekaná veľmi nízko, takže sa loptička môže po zemi gúľať na vzdialenosť niekoľkých metrov. Úderu na jamkovisku, pri ktorom sa loptička nevznesie do vzduchu sa hovorí pat (a ten sa patuje). Jamkoviská bývajú rôzne zvlnené, čo sťažuje správne mierenie. Samotná jamka má priemer 10,8 cm a mala by mať hĺbku 10 cm. Vystužuje sa umelohmotnou vložkou, do ktorej možno zapichnúť dlhú tyč s vlajkou, ktorá zaisťuje viditeľnosť jamky aj z veľkej vzdialenosti. Pozícia jamky na jamkovisku nie je stála a môže sa deň od dňa meniť. Pokiaľ loptička skončí za označenými „hranicami ihriska“, nemožno ju z daného miesta odohrať. Každá jamka je označená „parom“. „Par“ je číslo závislé na vzdialenosti medzi odpaliskom a jamkoviskom. Obvyklá hodnota tejto vzdialenosti pre jamky s parom 3 je do 224 metrov, pre par 4 od 225 do 434 metrov a pre par 5 viac než 435 metrov. Par je teoretický počet úderov na ktorý by skúsený golfista mal jamku zahrať. Golfista by sa na dva údery pod par mal dostať na jamkovisko a potom potrebuje ešte dva paty. Celkový par všetkých jamôk 18 jamkového ihriska býva 72. Pri väčšine ihrísk bývajú ďalšie zariadenia, ktoré nie sú súčasťou herného priestoru. Sú to tréningové priestory: cvičné jamkovisko, bunker a tréningová lúka (driving range).

Hra

Každá hra je založená na hraní určitého počtu jamôk v danom poradí. Jedno kolo znamená 18, na 9-jamkových ihriskách sa preto chodí dvakrát 9 jamôk. Na každej jamke sa začína odpalom z odpaliska a pokračuje sa ďalšími ranami, pokiaľ loptička neskončí v jamke. Cieľom je použiť čo najmenej úderov. Hráči chodia po ihrisku po skupinkách dvaja, traja alebo štyria niekedy sprevádzaní nosičmi (caddie, „kedík“), ktorí nosia palice a pomáhajú hráčom. Každý hráč hrá svojou loptičkou (okrem iných variant hier) od odpaliska k jamke. Po odohraní z odpaliska hrá prvý ten, ktorého loptička je najďalej od jamky. Na ďalšom odpalisku hrá prvý ten, ktorý dosiahol najnižšieho počtu úderov. Každý hráč funguje ako zapisovateľ inému hráčovi v skupine, teda do zápisu o stretnutí zapisuje jeho výsledky na jednotlivých jamkách. Pre kontrolu si môže zapisovať aj vlastné výsledky. V hre na údery je výsledkom súčet počtu úderov a trestných úderov. Trestný úder nie je skutočný úder, ale trest uložený podľa pravidiel.

Zdroj: Katalág HOLE GOLF Kálnica


Viac info na webe www.holegolf.sk/

prečítané x
 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk