ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________

Povinne zverejňované faktúry:

Od mája 2012 sa nové faktúry zverejňujú na portáli www.zverejnene.sk


č. názov mesiac dodávateľ suma(€)
107. Dodanie publikácie 04/2012 RZMOSP 21,00
104. Služby pevnej siete 04/2012 Slovak Telekom a.s. 21,97
103. Zneškodnenie odpadu 04/2012 K.O.S s.r.o. 442,57
101. Zemný plyn č.100 01/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 389,00
100. Zemný plyn č.128 04/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 108,00
99. Zemný plyn č.100 04/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 389,00
98. Spotr.el.en. č.139 04/2012 ZSE Energia, a.s. 7,23
97. Stravné lístky 03/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. 307,20
96. Hlasové služby 03/2012 Orange a.s.
93. Služby mobilnej siete 03/2012 Slovak Telekom a.s. 19,46
91. Vývoz smeťových nádob 03/2012 Technické služby NMnV 581,72
90. Pitná voda 03/2012 Komunal Energy, s.r.o. 329,58
89. 03/2012 Komunal Energy, s.r.o. 1401,22
88. Revízia prípojky č.322 03/2012 Štekel s. 48,00
87. Spotr.el.en. č.143/III. 03/2012 ZSE Energia, a.s. 61,40
86. Spotr.el.en. č.143/II. 03/2012 ZSE Energia, a.s. 61,40
85. Spotr.el.en. č.143/I. 03/2012 ZSE Energia, a.s. 61,40
84. Nedoplatok 03/2012 ZSE Energia, a.s. 14,44
82. Návrh zmluvy o pripojení 03/2012 ZSE Distribúcia, a.s. 62,27
81. Finančný spravodajca 2012 03/2012 Poradca podnikateľa a.s. 19,98
80. Vlajka, zástava SR 03/2012 Signo s.r.o. 22,80
79. Skúška pitnej vody 03/2012 Trenč.vodohosp.spol. 98,26
78. Služby pevnej siete 03/2012 Slovak Telekom a.s. 23,36
77. Zemný plyn č.332 03/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 23,00
76. Zemný plyn č.128 03/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 108,00
75. Zemný plyn č.100 03/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 389,00
73. Občerstvenie 03/2012 František Ševček 75,13
72. El. energia č.139 03/2012 ZSE Energia a.s. 7,23
71. Stravné lístky 03/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. 199,68
66. Hlasové služby 02/2012 Orange a.s.
65. Sl.mob.siete č.0911961487 02/2012 Slovak Telecom a.s. 20,16
63. Vývoz smeťových nádob 02/2012 Technické služby NMnV 464,53
62. Licencia za program Orfeus 02/2012 Pavol Halanda 70,00
61. Úhrada za služby RTVS 02/2012 RTVS s.r.o. 56,68
60. Pitná voda 02/2012 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. 329,58
59. El. energia 02/2012 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. 1401,22
57. Faktúra za maliarske práce 02/2012 Jozef Čičmanský - B&C 80,00
56. Služby pevnej siete 02/2012 Slovak Telekom a.s. 33,54
55. Zneškodnenie odpadu 02/2012 K.O.S s.r.o. 430,04
54. Zemný plyn č.332 02/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 23,00
53. Zemný plyn č.128 02/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 108,00
52. Zemný plyn č.100 02/2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 389,00
51. Prehl.pl.z. - OcÚ, KD 01/2011 RÁBARA Peter 95,00
50. Prehl.pl.z. - RD č.211 01/2011 RÁBARA Peter 25,00
49. Prehl.pl.z. -pohost.,pošta... 01/2011 RÁBARA Peter 100,00
48. Prehl.pl.zariadení. - MŠ 01/2011 RÁBARA Peter 85,00
47. Prehl.plyn.zariadení - byt 01/2011 RÁBARA Peter 35,00
46. Prehl.plyn.zariadení - ZŠ 01/2011 RÁBARA Peter 35,00
45. Výmena potrubí č.144 02/2012 Stavokomplet spol s.r.o. 12340,12
44. Výmena potrubí č.102 02/2012 Stavokomplet spol s.r.o. 12606,63
42. El. energia 02/2012 ZSE Energia a.s. 7,23
41. Autorská odmena 01/2012 SOZA 14,28
40. Stravné lístky 01/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. 460,80
39. Faktúra 01/2012 Orange Slovensko, a.s.
38. El. energia 01/2012 ZSE Energia a.s. 7,23
37. Pranie prádla 02/2012 ADATEX, s.r.o. 69,47
36. Vedenie účtu 02/2012 CDCP SR a.s. 9,60
32. Správa inf. systému ... 01/2012 SOFTIP a.s. 77,88
30. Služby mobilnej siete 01/2012 Slovak Telekom a.s. 14,11
29. Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 01/2012 IURA EDITION spol s.r.o. 61,92
27. Členské 2012 02/2012 ZHK SR 20,00
26. Členské 2012 02/2012 Združenie ZPOZ 0,04/ob.
25. Členské 2012 02/2012 RZMOSP 0,10/ob.
24. Členské 2012 02/2012 ZMOS 152,70
23. Vývoz smeťových nádob 01/2012 Technické služby NMnV 546,25
22. Technická vybavenosť 8BJ 02/2012 Stavokomplet s.r.o. 868,00
21. Technická vybavenosť 8BJ 02/2012 Stavokomplet s.r.o. 7812,00
20. Registratúrny denník 01/2012 Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT 17,65
19. El. energia 02/2012 KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
18. El. energia 02/2012 KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
15. Služby pevnej siete 01/2012 Slovak Telekom a.s. 20,34
14. Poist.zml. NM-917AU 01/2012 Komunálna poisťovňa 262,00
12. Zemný plyn 01/2012 RWE Gas Slovensko 23,00
11. Zemný plyn 01/2012 RWE Gas Slovensko 108,00
10. Zemný plyn 01/2012 RWE Gas Slovensko 389,80
8. Syst.podopora URBIS 01/2012 MADE spol. s r.o. 229,04
7. Verejná správa 01/2012 Poradca s.r.o. 57,60
6. Obecné noviny 01/2012 Inprost s.r.o. 46,80
3. Poistenie zodp.za škodu 01/2012 Komunálna poisťovňa a.s. 15,00
2. Poistenie zodp.za škodu 01/2012 Komunálna poisťovňa a.s. 92,94
1. Poistenie zodp.za škodu 01/2012 Komunálna poisťovňa a.s. 91,28
278. Výkon práce 8BJ 10/2011 Stavokomplet spol s.r.o 29837,17
277. ČOV VH 50 10/2011 VH TECH d. 14064,00
242. Technická vybavenosť 8BJ 09/2011 Stavokomplet spol s.r.o 15308,88
241. Výkon práce 8BJ 09/2011 Stavokomplet spol s.r.o 46923,83
230. Oprava vodomeru 09/2011 Milan Slezák - Hydrous 1973,94
216. Výkon práce 8BJ 09/2011 Stavokomplet spol s.r.o 42375,52
132. Výkon práce 8BJ 07/2011 Stavokomplet spol s.r.o 31125,16
131. Výkon práce 8BJ 06/2011 Stavokomplet spol s.r.o 44381,74
130. Odkvapový chodník 05/2011 GOODWILL plus, a.s. 1152,62
129. Výkon práce 8BJ 05/2011 Stavokomplet spol s.r.o 47033,50
128. Projekt 8BJ Kálnica 04/2011 STAVIKON Pieštany 9778,67
127. Mzdy, odvody zamestn. 04/2011 Spoločná úradovňa samosprávy 374,44
126. Spracovanie agendy 04/2011 Spoločná úradovňa samosprávy 129,00
125. Podpora APV 04/2011 SOFTIP, a.s. 77,88
124. Vývoz smet.nádob 03/2011 04/2011 Technické služby mesta 414,30
123. Stravné lístky 04/2011 VAŠA Stravovacia, s.r.o. 460,80
122. Výkon práce 8BJ 04/2011 Stavokomplet s.r.o. 53697,49
121. Stavebný dozor 03/2011 03/2011 Ing. Jaroslav Foltín 536,97
120. Čistenie kanalizácie 04/2011 Miroslav Súrovský 100,00
119. Oprava plyn.kotla 04/2011 S-servis Fr.Sevald 56,76
118. El.en. 03/2011 (č.139) 04/2011 ZSE Energia a.s. 17,52
117. Zmesový komun.odpad 04/2011 Kopaničiarska odpad.spol. 652,59
116.
115.
114. Zem.plyn 03/2011 (č.332) 04/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 20,00
113. Zem.plyn 03/2011 (č.128) 04/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 125,00
112. Zem.plyn 03/2011 (č.100) 04/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 529,00
109. Kálnické ozveny 1/2011 04/2011 Ing. Jozef Kubaščík 434,00
108.
107. Hlas.sl.t.č. 0327798832 04/2011 Slovak Telekom a.s. 24,64
106. Poistenie majetku 04/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. 128,25
105. Tel.služby 03/2011 Orange Slovensko a.s. 119,30
104.
103. Odborné publikácie 03/2011 SOTAC, s.r.o. 29,70
102. Publikácia ALMANACH 03/2011 DATATRADE, s.r.o. 27,48
101. Vývoz smet.nádob 02/2011 03/2011 Technické služby mesta 492,24
100. Servis automobilu 03/2011 AVE - MOTO, s.r.o. 126,60
99. Mzdy, odvody zamestn. 03/2011 Spoločná úradovňa samosprávy 279,61
98.
97. Odhŕňanie snehu 03/2011 Miloš Valovič 80,50
96. Stavebný dozor 02/2011 03/2011 Ing. Jaroslav Foltín 203,16
95. Výkon práce 8BJ 03/2011 Stavokomplet s.r.o. 20316,38
94. El.en. 02/2011 (č.139) 03/2011 ZSE Energia a.s. 17,96
93. Skúška pitnej vody 03/2011 Trenč.vodohosp.spol. 147,12
92. Hlas.sl.t.č. 0327798832 03/2011 Slovak Telekom a.s. 28,46
91. Pitná Voda 03/2011 03/2011 Komunal Energy a.s. 306,80
90. El.energia 03/2011 03/2011 Komunal Energy a.s. 884,73
89.
88.
87.
86.
85.
84. Tel.služby 03/2011 Orange Slovensko a.s. 115,04
83. Novomestský spravodajca 03/2011 Mestské kultúrne stedisko 10,80
82. Fólia TR 101 03/2011 Štúdio TEXO s.r.o. 19,44
81. El.energia 03/2011 Komunal Energy a.s. 254,76
80. El.energia-preplatok 03/2011 Komunal Energy a.s. -692,35
75.
78. El.energia 02/2011 Komunal Energy a.s. 337,02
77. El.energia-preplatok 02/2011 Komunal Energy a.s. -215,14
76. El.energia-preplatok 02/2011 Komunal Energy a.s. -1726,72
75.
74. El.energia-preplatok 02/2011 Komunal Energy a.s. -201,17
73. El.energia 02/2011 Komunal Energy a.s. 612,64
72. El.energia 02/2011 Komunal Energy a.s. 303,31
71. Preplombovanie 02/2011 Komunal Energy a.s. 20,22
70. Občerstvenie, Hrádok 02/2011 František Ševček 65,21
69. Tel.služby 0911961487 02/2011 Slovak Telekom a.s. 14,11
68. Výkon práce 8BJ 02/2011 Stavokomplet s.r.o. 26300,27
67. Pranie prádla 02/2011 ADATEX, s.r.o. 30,55
66. Spracovanie agendy 02/2011 Spoločná úradovňa samosprávy 41,00
65. Hygienické pomôcky 02/2011 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 37,28
64. Stavebný dozor 01/2011 02/2011 Ing. Jaroslav Foltín 263,00
63. Pitná voda 02/2011 02/2011 Komunal Energy a.s. 306,80
62. El.energia 02/2011 02/2011 Komunal Energy a.s. 884,73
61. Pranie prádla 02/2011 ADATEX, s.r.o. 30,55
60. Služby verejnosti RTVS 02/2011 RTVS, s.r.o. 56,58
59. Vývoz smet.nádob 01/2011 02/2011 Technické služby mesta 368,57
58. Podpora APV 02/2011 SOFTIP, a.s. 77,88
57. Zem.plyn 02/2011 (č.128) 02/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 125,00
56. Zem.plyn 02/2011 (č.332) 02/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 20,00
55. Zem.plyn 02/2011 (č.100) 02/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 529,00
54. El.en. 02/2011 (č.139) 02/2011 ZSE Energia a.s. 16,77
53. Úradné listy 02/2011 Tlačiareň MVSR 20,40
52. Stravný lístok 2011 02/2011 VAŠA Slovesko, s.r.o. 460,80
51. Hlas.sl.t.č. 0327798832 02/2011 Slovak Telekom a.s. 28,19
50. Office A4/80g papier 02/2011 FaxCopy a.s. 15,25
49.
48. Zasielanie informácií 02/2011 SAMNET - i.s.s. 32,86
47. Zmesový komunálny odpad 02/2011 K.O.S. s.r.o. 339,89
46. Informačná tabuľa 02/2011 GOODWILL plus a.s. 511,70
45. Informačná tabuľa 02/2011 Ing.Vladimír Pavlík-REDES 38,40
44. Verejné použ.hudob.diel 02/2011 SOZA 14,28
43. Protisnehové zábrany 01/2011 STAVin s.r.o. 171,60
42. Členský príspevok r.2011 01/2011 ZHK SR 20,00
41. OS plyn.zar. OcÚ + KD 01/2011 RÁBARA Peter 95,00
40. OS plyn.zar. č.d.221 01/2011 RÁBARA Peter 25,00
39. OS plyn.zar. Sl.pošta+iné 01/2011 RÁBARA Peter 100,00
38. OS plyn.zar. MŠ 01/2011 RÁBARA Peter 85,00
37. OS plyn.zar. ZŠ-byt 01/2011 RÁBARA Peter 35,00
36. OS plyn.zar. ZŠ 01/2011 RÁBARA Peter 35,00
35. Posudok poskytn. soc.sl. 01/2011 Spoločná úradovňa samosprávy 12,00
34. Zmeny a doplnky ÚP SÚ 01/2011 Hydromeliorácie š.p. 49,99
33. Aktualiz. programov 2011 01/2011 Ing.Ján Vlček-TOPSET 168,89
32. Oprava pl.kotla Protherm 01/2011 S-Servis František Sevald 27,84
31. Tel.služby 01/2011 Orange a.s. 111,11
30. Tel.služby 0911961487 01/2011 Slovak Telekom a.s. 11,40
29. Poistné, NM-917AU 01/2011 Komunálna poisťovňa 285,66
28. Dobropis - výkon práce 01/2011 Spoločný úrad samosprávy - 257,23
27. Inštalácia PC 01/2011 Ing.Marcela Bebjaková-PROGMA 26,60
26. Spotreba el.en.(č.139) 01/2011 ZSE Energia a.s. 17,90
25. Vývoz smet.nádob 12/2010 01/2011 Technické služby mesta 568,95
24. Činnosť staveb.úradu 01/2011 Spoločný úrad samosprávy a.s. 29,08
23. Práce soc.pracovn.12/2010 01/2011 Obec Beckov 74,68
22. Finan.spravodajca 2010 01/2011 Poradca podnikateľa s.r.o. 01,23
21. Pitná voda 01/2011 01/2011 Komunal Energy a.s. 306,80
20. El.energia 01/2011 01/2011 Komunal Energy a.s. 884,73
19. Stavebný dozor 12/2010 01/2011 Ing. Jaroslav Foltín 95,60
18. Zmeny územného plánu 01/2011 Ing.arch. Marián Beták 1490,00
17. Registratúrny denník 01/2011 Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT 6,00
16. Systém URBIS 01/2011 MADE s.r.o. 229,04
15. Hlasové služby 01/2011 Slovak Telecom a.s. 14,82
14. Zem.plyn 01/2011 (č.128) 01/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 125,00
13. Zem.plyn 01/2011 (č.332) 01/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 20,00
12. Zem.plyn 01/2011 (č.100) 01/2011 RWE Gas Slovesko s.r.o. 529,00
11. Kanalizácia a ČOV 01/2011 Ing. Jaroslav Foltín 110,00
10. Stavebný dozor 11/2010 01/2011 Ing. Jaroslav Foltín 293,00
9. Nájom oceľových fliaš 01/2011 MESSER Tatragas s.r.o. 50,17
8. Členský príspevok r.2011 01/2011 ZPOZ 33,79
7. Členský príspevok r.2011 01/2011 ZMOS 142,66
6. Členský príspevok r.2011 01/2011 RVC Trenčín 101,40
5. Poistenie majetku 01/2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. 128,23
4. Poistenie vozidla 01/2011 Komunálna poisťovňa a.s. 15,00
3. Poistenie vozidla 01/2011 Komunálna poisťovňa a.s. 15,00
2. Poistenie vozidla 01/2011 Komunálna poisťovňa a.s. 92,94
1. Poistenie vozidla 01/2011 Komunálna poisťovňa a.s. 91,28


Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR A OBJEDNÁVOK
Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou.Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby.
Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku.
Doplňujúca informácia: V zákone je splnomocnenie pre vládu vydať nariadenie, ktorým môže stanoviť sumu, od ktorej sa musia objednávky a faktúry zverejňovať. Na tomto nariadení ministerstvo spravodlivosti pracuje a veríme, že v blízkej dobe bude schválené. Otázka výšky tohto limitu je momentálne predmetom medzirezortnej diskusie.

Pri zverejňovaní objednávok a faktúr platí, podobne ako pri zverejňovaní zmlúv, že pred zverejnením je potrebné zabezpečiť, aby neboli prístupné časti objednávok alebo faktúr obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).

Viac info na:


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk