ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________

Povinne zverejňované zmluvy, dohody:

Názov/číslo:
Nadobúdateľ:
Poskytovateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Obecný úrad Kálnica
3W Slovakia. s.r.o.
Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním os.údajov
-
8.7.2022

Poverenie sprostredkovateľa spracúvaním os.údajov.pdf

Názov/číslo:
Nadobúdateľ:
Poskytovateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých
Obec Kálnica
3 W Slovakia. s.r.o.
Digitálny archivačný system hrobových miest
-
8.7.2022

Zmluva na poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých.pdf

Názov/číslo:
Prevádzkovateľ:
Poskytovateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Obec Kálnica
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o.
Úprava prístupu, práv a poviností strán ohľadom osobných údajov
46,80 / mes.
24.6.2022

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dodaní bezdrôtových bodov na verejných priestranstvách
Obec Kálnica
NITRANET, s.r.o.
zebezpečenie Wifi systému obce pomôcou bezdrôtových prístupových bodov
14992,80
30.3.2022

Zmluva o dodaní bezdrôtových bodov na verejných priestranstvách.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Zákazník:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Príloha k zmluve o uverejnení inzercie
MEDIATEL spol. s r.o.
Obec Kálnica
-
-
21.2.2022

Príloha k zmluve o uverejnení inzercie.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana 1:
Zmluvná strana 2:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
Galileo Corporation s.r.o.
Obec Kálnica
Rozšírenie redakčného systému - modulu
690€ vytvorenie, 225€ ročne
17.2.2022

Zmluva o prepojení zmlúv www.kalnica.sk / CUET.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana 1:
Zmluvná strana 2:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o prepojení zmlúv na Cetrálny register
Galileo Corporation s.r.o.
Obec Kálnica
Prepojenie zmlúv na Cetrálny register
390€ vytvorenie, 135€ ročne
17.2.2022

Zmluva o prepojení zmlúv www.kalnica.sk / Cetrálny register.pdf

Názov/číslo:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Galileo Corporation s.r.o.
Obec Kálnica
Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
-
17.2.2022

Zmluva o spracovaní osobných údajov.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o prevádzke webového sídla
Galileo Corporation s.r.o.
Obec Kálnica
Bezchybná prevádzka redakčného systému, upgrade, podpora
300€ / rok
17.2.2022

Zmluva o prevádzke webového sídla.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o vytvorení webového sídla
Galileo Corporation s.r.o.
Obec Kálnica
Webové sídlo s prezentáciou
1000€
16.2.2022

Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.3 k licenčnej zmluve č. U1072/2013
MADE spol. s r.o.
Obec Kálnica
Dohoda ceny za systémovú podporu
175€
20.1.2022

Dodatok č.3 k licenčnej zmluve č. U1072/2013.pdf


rok 2022
rok 2021


Názov/číslo:
Odberateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združemej dodávke elektriny
Obec Kálnica
ZSE Energia a.s.
Dodávanie elektriny do odberých miest
95,57€ / MWh
15.11.2021

Zmluva o združemej dodávke elektriny.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Stavebný dozor:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného dozoru
Obec Kálnica
DOODUS s.r.o.
Vykonanie činnosti stavebného dozoru na stavbe "Kanalizácia - Kálnica"
18000 €
27.10.2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2021/0828
Trenčiansky samostpávny kraj
Obec Kálnica
Poskytnutie grantu
2000 €
5.10.2021

Zmvluva o poskytnutí grantu.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Kúpno-predajná zmluva
Vierka Lištiaková
Obec Kálnica
Predaj nábytkovej zostavy
250 €
30.09.2021

Zmluva o kúpe nábytku.pdf

Názov/číslo:
1. zmluvná strana:
2. zmluvná strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.2021/0448 o poskytnutí dotácie
Trenčiansky samostpávny kraj
Obec Kálnica
Finančná dotácia
1549 €
29.9.2021 - zmluva, 14.1.2021 - príloha, dodatok

Zmvluva o dotácií.pdf Príloha č.1.pdf Dodatok č.1.pdf

Názov/číslo:
Darca:
Obdarovaný:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Darovacia zmluva
RONA STEEL, s.r.o.
Obec Kálnica
Diely pre zdroj Klokočovka
(hodnote) 2117,40 €-
28.9.2021

Zmluva o darovaní dielov pre vodný zdroj.pdf

Názov/číslo:
1. zmluvná strana:
2. zmluvná strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ELGAS k.s.
Obec Kálnica
Zabezepčnie dodávky elektiny
-
28.9.2021

Zmluva o dodávke elektriny.pdf

Názov/číslo:
Stavebník:
Stavba:
Popis:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Stavebné povolenie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Kálnica, NNV, NNK, VNV, VNK, TS, transf.stanica
Výstavba novej transormačnej stanice
11.9.2021

Stavebné povolenie - trasformačná stanica.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo
Obec Kálnica
IDEA INVEST, spol. s r.o.
Realizácia prác: Kanalizácia - Kálnica.
1 589 865,76 € bez DPH
3.9.2021

Zmluva o dielo - kanalizácia.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.321 0333 o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie na technicko-materiálové vybavenie DHZO
3000 €
12.7.2021

Zmluva č.321 0333 o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Servisno-materiálová zmluva č.2021-06-702/PD
TOP SERVIS IT a.s.
Obec Kálnica
Servis zariadení
25.6.2021

Servisno-materiálová zmluva.pdf

Názov/číslo:
Zhotoviteľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.21032401 o obdere biologicky rozložiteľného materiálu
Fidelity Trade s.r.o.
Obec Kálnica
Obder biologicky rozložiteľného materiálu
18.6.2021

Zmluva o obdere biologicky rozložiteľného materiálu.pdf

Názov/číslo:
Požičiavateľ:
Vypožičiavateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke
Slovenská republika - Štatisticý úrad SR
Obec Kálnica
Poskytnutie mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia
-
19.03.2021

Zmluva o výpožičke zariadení pre sčítanie.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ soc.sl.:
Poskytovateľ fin.prísp.:
Prijímateľ soc. sl.:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok k zmluve č.1/2020/KA o poskytovaní sociálnej služby
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Štefan Dovina
Zvýšenie nákladov
1.1.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.pdf


rok 2021
rok 2020


Názov/číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dohoda č.20/10/010/20 o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV
Obec Kálnica
Aplikácia § 10 zákona 417/2013 Z.z.
-
16.12.2020

Dohoda č.20/10/010/20 o pomoci v hmotnej núdzi.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Ministerstvo financií SR
Obec Kálnica
Práva a povinnosti zmluvných strán k návratnej finančnej výpomoci
31200 €
11.12.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpoci.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Kúpno-predajná zmluva
Dušan Stano
Obec Kálnica
Strešná krytina
500 €
16.10.2020

Zmluva o kúpe strešnej krytiny.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo
KOJA TRADE - Juraj Zmeko
Obec Kálnica
výroba kalendára

9.10.2020

Zmluva o výrobe kalendárov.pdf

Názov/číslo:
Zhotoviteľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo
Mgr. Partik Rago
Obec Kálnica
Vyhotovenie súčastí ľudového odevu
940 €
21.9.2020

Zmluva o vyhotovení súčastí ľudového odevu.pdf

Názov/číslo:
1. zmluvná strana:
2. zmluvná strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Obec Kálnica
Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o zriadení vecných bremien

9.9.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.pdf

Názov/číslo:
Zhotoviteľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva na dielo č.604-2020
PROGEO TRENČÍN, s.r.o.
Obec Kálnica
Hydrogeologický prieskum pitnej vody

2.9.2020

Zmluva - Hydrogeologický prieskum pitnej vody.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Kúpna zmluva
Ján Šiška
Obec Kálnica
Predaj parcely
490 €
21.8.2020

Zmluva - Predaj parcely 43/4.pdf

Názov/číslo:
Zhotoviteľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo
Marie Michalicová
Obec Kálnica
Vyhotovenie čipky na čepce z Kálnice.
150 €
28.5.2020

Zmluva - Vyhotovenie čipky na čepce z Kálnice.pdf

Názov/číslo:
Zhotoviteľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo
Ivana Macková
Obec Kálnica
Scenár, dramaturgia hry Richtárkine novoročné koláče.
250 €
28.5.2020

Zmluva - Richtárkine novoročné koláče, scenár.pdf

Názov/číslo:
Zhotoviteľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo
Žaneta Potočková
Obec Kálnica
Scenár a réžia hry Richtárkine novoročné koláče.
600 €
28.5.2020

Zmluva - Richtárkine novoročné koláče, réžia.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.320 0188
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie
3000 €
18.3.2020

Zmluva o dotácii pre DHZ.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.4 k zmluve o vývoze KO č.55006911
Marius Pedersen a.s.
Obec Kálnica
Zmena ceny za pravidelný vývoz nádob
-
26.2.2020

Dodatok č.4 k zmluve o vývoze KO.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Obec Kálnica
Záväzok zebezpečiť audit účtovnej závierky
1500€ bez DPH
26.2.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ soc.sl.:
Poskytovateľ fin.prísp.:
Prijímateľ soc. sl.:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.1/2020/KA o poskytovaní sociálnej služby
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Štefan Dovina
Poskytovanie sociálnej služby
26.2.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.pdf

Názov/číslo:
1. strana:
2. strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o spolupráci
Obec Kálnica
Kúpele Tr.Teplice, a.s.
Úprava práv pri spolupráci v projekte "Kúpele v regióne"
-
25.2.2020

Zmluva o spolupráci - Kúpele v regióne.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Obec Kálnica
TJ Zavažan Kálnica
Poskytnutie fin.dotácie na náklady spojené s činnosťou TJ
10.000 €
21.2.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ.pdf

Názov/číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Obec Kálnica
Jozef Mikéska, Stará Turá
Prenájom nebytových priestorv v budove č.332
1444,03/rok
8.2.2020

Zmluva o nájme budovy č.332.pdf


rok 2020
rok 2019


Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke
Eva Smetanová, rod.Smetanová, Tematínska 23, NMnV
Obec Kálnica
Bezplatné užívanie pozemkov v pásme vodného zdroja Kločovka
-
19.10.2019

Zmluva o poskytnutí pozemkov v pásme Klokočovky.pdf

Názov/číslo:
Účastníci dohody:
Predmet dohody:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Obce: Kočovce, Nová Ves n.V., Kálnica, Hrádok, Hôrka n.V.
Dohodnutie koordinovaného postupu účastníkov
15.000,00 € bez DPH
11.10.2019

Dohoda o vzájomnej spolupráci obcí.pdf

Názov/číslo:
Zriadovatelia:
Názov združenia:
Sídlo:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zriadení združenia ČOV Hrádok
Obce: Kočovce, Nová Ves n.V., Kálnica, Hrádok, Hôrka n.V.
Združenia obcí ČOV Hrádok
Obecný úrad Kočovce, Kočovce 280, 916 31
11.10.2019

Zmluva o zriadení združenia ČOV Hrádok.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Fond na podporu umenia
Obec Kálnica
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
4000 €
08.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke
Lesná a pasienková spoločnosť v Kálnici
Obec Kálnica
Bezplatné užívanie pozemkov v pásme vodného zdroja Kločovka
-
29.8.2019

Zmluva o poskytnutí pozemkov v pásme Klokočovky.pdf

Názov:
Darca:
Obdarovaný:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Národná banka Slovenska
Obec Kálnica
Darovanie finančnej sumy na zakúpenie krojov a kulís
1000 €
22.8.2019

Darovacia zmluva.pdf

Názov/číslo:
Zakladateľmi:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zriadení Združenia obcí ČOV Hrádok
Obec Kočovce, Nová Ves n.V., Kálnica, Hrádok, Hôrka n.V.
prevádzkovanie Čistiarne odpadových vôd
-
10.7.2019

Zmluva o zriadení Združenia obcí ČOV Hrádok.pdf

Názov/číslo:
Prevádzkovateľ:
Žiadateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o pripojení č.8003000619
SPP-distribúcia, a.s.
Obec Kálnica
Nainštalovaťna odberné miesto merače spotreby
180,30 € (bez DPH)
9.7.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej siete.pdf

Názov/číslo:
Vykonávateľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o kontrolnej činosti
EKOTEC, spol.s r.o.
Obec Kálnica
Predmetom kontroly sú detské, multifunkčné a workoutové ihriská
230 €
5.6.2019

Zmluva o kontrole ihrísk.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č. 39 455 o poskytnutí dotácie DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
Obec Kálnica
Záväzok poskytnúť príjemcovi dotáciu 3.000,00 €
14.5.2019

Zmluva o dotácii pre DHZO.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ služby:
Poskytovateľ fin.prísp.:
Prijímateľ soc.sl.:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.2 k zmluve č.1/KA/2016
Spoločná úradovňa samosprávy
Obec Kálnica
Ladislav Masár
Zvýšenie nákladov
6.4.2019

Dodatok č.2 k zmluve č.1/KA/2016 o sociálnej službe.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
Obec Kálnica
PreVaK, s.r.o.
Stanovenie podmienok prevádzkovania Verejého vodovodu
6.4.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.3 k Zmluve o vývoze TKO 55 00 69 11
Marius Pedersen a.s
Obec Kálnica
Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
26.2.2019

Dodatok č.3 k zmluve o vývoze TKO.pdf


rok 2019
rok 2018


Názov:
Prevádzkovateľ:
Držiteľ odpadu:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č. 101033219
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Obec Kálnica
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
20.12.2018

Zmluva o komunálnom odpade.pdf

Názov:
Zmluvná strana 1:
Zmluvná strana 2:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o spolupráci
Obec Kálnica
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie
8.12.2018

Zmluva o spolupráci.pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádkovateľom spracúvaním osobných údajov
12.11.2018

Zmluva o poverení sprac.os.údajov, Spoločná úradovňa samosprávy.pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
MADE s.r.o.
Obec Kálnica
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádkovateľom spracúvaním osobných údajov
12.11.2018

Zmluva o poverení sprac.os.údajov, MADE s.r.o..pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy
Obec Kálnica
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádkovateľom spracúvaním osobných údajov
12.11.2018

Zmluva o poverení sprac.os.údajov, Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy.pdf

Názov:
Objednávateľ:
Poradca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Obec Kálnica
Ministerstvo vnútra SR
Dotácia na projekt: Obnova hasičskej zbrojnice v Kálnici
25.10.2018

Zmluva o dotácii na projekt obnova hasičskej zbrojnice v Kálnici.pdf

Názov:
Prijímateľ:
Poskytovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
Obec Kálnica
PREVAX s.r.o.
Záväzok poskytnúť poradenské a konzultačné služby ohľadom kanlizácie v obci
24.9.2018

Zmluva o poradenstve - kanalizácia.pdf

Názov:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko a.s.
Obec Kálnica
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácii
28.7.2018

Zmluva o grantovom účte.pdf

Názov:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.2018/569 o poskytnutí dotácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie vo výške 600 €, spojená s výročím DHZ
19.7.2018

Poskytnutie dotácie.pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním údajov
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Poverenie spracúvaním osobných údajov
20.6.2018

Poverenie spracúvaním osobných údajov.pdf

Názov:
Veriteľ:
V zastúpení:
Dlžník:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská agentúra životného prostredia
Obec Kálnica
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán
15.5.2018

Zmluva o vyplňovacom práve.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP, č.z.OPKZP-PO1-SC111-2016-11/45
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obec Kálnica
ZMENA ZMLUVY z dôvodu zmeny termínu začiatku realizácie
22.5.2018

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.2 k Zmluve o vývoze TKO 55 00 69 11
Marius Pedersen a.s
Obec Kálnica
Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
15.5.2018

Dodatok č.2 k zmluve o vývoze TKO.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Zmluva č.38 714
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Dotácia na zebezpečenie vybavenie DHZO
25.4.2018
3000 €

Zmluva DHZO.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 5. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie sady 5 ks kontajnerov
10.4.2018
5 520,00 € s DPH

Kúpna zmluva - kontajnery.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 4. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie drviča bioodpadu
10.4.2018
27 000,00 € s DPH

Kúpna zmluva - drvič.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 3. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie prívesu – prevedenie sklápač
10.4.2018
28 680,00 € s DPH

Kúpna zmluva - sklápač.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 2. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie ramenového nosiča kontajnerov – prívesu
10.4.2018
52 680,00 € s DPH

Kúpna zmluva - nosič.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 1. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie traktora s čelným nakladačom
10.4.2018
131 880,00 € s DPH

Kúpna zmluva - traktor.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Dodatok č.1 k Zmluve o vývoze TKO 55 00 69 11
Marius Pedersen a.s
Obec Kálnica
Zmena bodu v Zmluve o vývoze komunálneho odpadu
21.3.2018
706,40 € s DPH / mesiac

Dodatok k zmluve o vývoze TKO.pdf


rok 2018
rok 2017


Názov/číslo:
Poradca:
Klient:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.086 2017
EUFC SK s.r.o.
Obec Kálnica
Poradenská služba pre projekt "Kálnica - kanalizácia"
27.10.2017
Zmluva o poradenstve pre projekt "Kanalizácia - Kálnica".pdf
Všeobecné zmluvné podmienky.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.37265 o poskytnutí dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Dodácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
7.6.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:


Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.prísp.č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/45
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obec Kálnica
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP
3.6.2017

Zmluva o poskytnutí NFP.pdf
príloha č.1 - Zmluvy o poskytnutí NFP.pdf
príloha č.2 - Predmet podpory NFP.pdf
príloha č.3 - Hlásenie o začatí realizácie.pdf
príloha č.4 - Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku.pdf
príloha č.5 - Podrobný rozpočet projektu.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o dielo č.02/2017
Obec Kálnica
Krško Vincent V.K, Dubnica n.V
Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest
17.5.2017
21 609,50 €

Zmluva o oprave cesty, Popolka.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Príjemnca pomoci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy
Národné lesnícke centrum
Obec Kálnica
Poskytnutie štátnej pomoci vo forme programu starostlivosti o lesy
26.4.2017
208,345 €

Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Kupná zmulva
Obec Kálnica
Jana Jelínková
Predaj nehnutlnosti KN-C, parcela o výmere 12m2
26.4.2017
11,19 €/m2

Zmluva o predaji nehnuteľnosti, p.Jelínková.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva na konzultačno poradenskú činnosť
Obec Kálnica
sCOOLing, s.r.o.
Konzlutačné a poradenské služby: "Zhodnocovanie odpadu"
30.3.2017
400 € / mesiac

Zmluva za poradenské služby.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing.Jozef Adamkovič
Obec Kálnica
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky...
15.3.2017
1000 € s DPH

Zmluva o zabezpečení auditu.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o grantovom účte
Obec Kálnica
Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Ministerstva živ.prostredia
2.3.2017

Zmluva o zriadení grantového účtu.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Obec Kálnica
Kongregácia školských setier de Notre Dame
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
23.2.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok k zmluve o združení finančných prostriedkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11.1.2017

Dodatok k zmluve o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11.1.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Organizácia:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Licenčná zmluva o systémovej podpore
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Poskytovanie služby na kontrolu a obnovenie dát počítačov
11.1.2017

Licenčná zmluva o systémovej podpore.pdf

Názov/číslo:
Vlastník:
Osoba oprávnená z vecného bremena:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmvluva o zriadení vecného bremena
Obec Kálnica
Jana Jelínková, rod.Jelínková
Zriadenie vecného bremena
11.1.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
č. 55 00 69 11
Obec Kálnica
Marius Pedersen, a.s.
Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a evidencia
4.1.2017

Zmluva na vývoz odpadov.pdf


rok 2017
rok 2016


Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo - rekonštrukcia vodovodu
Obec Kálnica
GOODWILL plus, a.s.
Rekonštrukcia obecného vodovodu Kálnica, vetva A
161132,43 € s DPH
2.8.2016

Rekonštrukcia vodovodu, vetva A.pdf

Názov/číslo:
Organizácia:
Obec:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi č.14/2016
NOWAS s.r.o.
Kálnica
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
19.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému s nakladaním s odpadmi

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zbere odpadu - zn.2016/Vr/Obec_Kálnica
Obec Kálnica
BOMAT s.r.o.
Odber odpadu na spracovanie
07.06.2016

Zmluva o zbere odpadu.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1294/16/30
Recyklačný fond
Obec Kálnica
Poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
07.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.26636
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie v sume 2000 €
28.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Obchodné meno:
Obec:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o budúcej zmluve č.14/2015
NOWAS s.r.o.
Obec Kálnica
Uzatvorenie zmluvy o financovaní, prevádzkovaní systému odpadov a.i.
28.04.2016

Zmluva o budúcej zmluve.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva
Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Obec Kálnica
Zabezpečiť audit účtovnej závierky a.i.
1000 € s DPH
28.04.2016

Zmluva o vykonaní auditu.pdf

Názov/číslo:
Vypožičiavateľ:
Požičiavateľ:
Predmet:
Obstarávacia cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-74-009/2016
Obec Kálnica
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie malej cisternovej striekačky
114 813,60 €
27.04.2016

Zmluva o zapožičaní cisternovej striekačky.pdf

Názov/číslo:
Vypožičiavateľ:
Požičiavateľ:
Predmet:
Obstarávacia cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-75-004/2016
Obec Kálnica
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie súpravy záchrannej služby pre hasičské jednotky
14 320,94 €
27.04.2016

Zmluva o zapožičaní súpravy.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko 18x33
Obec Kálnica
M.Cup s.r.o
dodávka materiálov na stavbe "Multifunkčné ihrisko 18x33"
51 772,80 € vrátane DPH
09.04.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - "Multifunkčné ihrisko".pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko 18x33
Obec Kálnica
M.Cup s.r.o
dodávka materiálov na stavbe "Multifunkčné ihrisko 18x33"
51 772,80 € vrátane DPH
09.04.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - "Multifunkčné ihrisko".pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA o dielo 16/VYR/005
Obec Kálnica
Reprogas s.r.o
Realizácia stavby "Multifunkčné ihrisko, Kálnica"
15 974,96 €
23.02.2016

Realizácia stavby - "Multifunkčné ihrisko, Kálnica".pdf


rok 2016
rok 2015


Názov/číslo:
Zakladatelia:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zakladateľská zmluva o založení organizácie "TRENČÍN A OKOLIE"
Mesto Trenčín, Obec Beckov, Obec Kálnica, Obec Čachtice...
Vykonávanie činností podľa §15 zákona
10.12.2015

Zakladateľská zmluva.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
Úrad vlády Slovenskej republiky
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie na realizáciu multifunkčného ihriska
40 000 €
28.10.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Mandatár:
Mandant:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Ing.Richard Tomík
Obec Kálnica
Vykonanie verejného obstarávania - "Multifunkčné ihrisko 33x18"
800 €
23.10.2015

Mandátna zmluva.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O DIELO
Obec Kálnica
STINEX, s.r.o.
Rekonštrukcia domu smútku
31.7.2015

Zmluva o diele.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O ZBERE ODPADU zn.2015/Vr/Obec_Kálnica
Obec Kálnica
BOMAT s.r.o.
vykonávanie odberu odpadu
23.6.2015

Zmluva o zbere odpadu.pdf

Číslo:
Prenajímateľ:
Kupujúci:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O NÁJME č.2015-2-267/FD
TOP SERVIS IT a.s., Bratislava
Obecný úrad Kálnica
nájom reprografického zariadenia
30,72 € / mes.
2.3.2015

Nájomná zmluva.pdf

Názov:
Zmluvná strana č.1:
Zmluvná strana č.2:
Zmluvná strana č.3:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O PODMIENKACH VYUŽÍVANÍ PARCIEL
Obec Kálnica
M.Harmady., Mgr.K.Harmadyová, P.Pavlech, J.Pažitný a ďalší...
Ivana Struhárová, Livio Durigon
Dohoda spôsobe využívania parciel a dojednanie o odbere vody
2.3.2015

Zmluva o podmienkach.pdf

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
KUPNÁ ZMLUVA
Ing.Bebjaková Marcela - PROGMA
Obec Kálnica
Kancelárske potreby, tonery
27.2.2015

Kupná zmluva.pdf


rok 2015
rok 2014


Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2015/§12
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia plnoletých členov rodiny
23.12.2014

DOHODA č.12/2015/§12

Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2015/§10
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
23.12.2014

DOHODA č.12/2015/§10

Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2014/§10
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
23.12.2014

DOHODA č.12/2014/§10

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Nájomná zmluva
Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prenájom parciel
560 €/rok
23.12.2014

Nájomná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:

Prílohy:
č.NN905118 - Zmluva o združenej dodávke plynu/elektriny
RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
Obec Kálnica
Záväzok dodávateľa poskytnúť dodávky plynu a elektiny

23.12.2014
1.1.2015 - 31.12.2015

Zmluva č.NN905118

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:

Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva
700 €
7.11.2014

Kupná zmluva

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:

Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva
56 098 €
7.11.2014

Kupná zmluva

Číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dohoda č.03/2014/07
LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik
Obec Kálnica
Príspevok na opravu miestnej komunikácie
2000,00 €
4.11.2014
-


Dohoda

Číslo:
Predávajúca:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Kupná zmluva
Obec Kálnica
Jelínek Igor, Ing.Jelínek Samuel, Bátoriová Viera,
Predaj nehnuteľnosti

21.6.2014
-


Kupná zmluva

Číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dodatok č.1 k zmluve č. U1072/2013
MADE spol.s.r.o.
Obec Kálnica


24.4.2014
-


Dodatok č.4

Názov:
Účastníci dohody:

Predmet:

Dátum zverejnenia:

Poznámka:

Prílohy:
Dohoda č.12/2014
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Aktivácia plnoletých členov domácností

8.4.2014Dohoda o aktivácii členov

Číslo:
Prenájimateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Ski Centrum Kálnica s.r.o.
Zmluva o nájme
2000 € / rok
8.4.2014
neurčito


Zmluva o nájme parciel

Číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dodatok č.4 k zmluve č. A/912/12/2008
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.4 k zmluve o aktualizácii programov

8.4.2014
-


Dodatok č.4


rok 2014
rok 2013


Číslo:
Prenájimateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
SKV s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31,60 € / mesiac
23.9.2013
-
miestnosť na prízemí KD

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
č.311669
DATATRADE s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o spolupráci

23.9.2013
-
www.obce.info

Zmluva o spolupráci č.311669

Číslo:
Obdarovaný:
Darca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Staňo Ján
Darovacia zmluva - LV č.476
-
17.6.2013
-
KN parc.č. 3654/4 zastavané plochy a nádvoria

Darovacia zmluva

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Maroš Nemeček
Kúpna zmluva - pozemok a chata s.č.1105
36500 €
12.6.2013
-


Zmluva - 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Stavebné bytové družstvo občanov, Nové Mesto nad Váhom
Dodávka vody z verejného vodovodu

4.5.2013
-


Zmluva o dodávke vody

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Mediatel spol. s r.o.
Obec Kálnica
Inzercia
150 €
21.4.2013
-


Zmluva o uverejnení inzercie

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Pohostinstvo Potoček
Zmluva o nájme nebytových priestorov
317,85€ mesačne
8.2.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Peter Palatický
Nájomná zmluva
70€ ročne
8.2.2013
-


Nájomná zmluva

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Gabriela Kucharovičová
Dodatok k nájomnej zmluve
-
8.2.2013
-


Dodatok k nájomnej zmluve

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Ing.Ján Vlček TOPSET
Zmluva o aktualizácii programov
-
7.2.2013
-

v prílohe je aj dodatok č.3
Zmluva o aktualizácii programov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
TFM s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-
31.1.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
O-NET s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-
31.1.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
EZ-ET s.r.o.
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009
-
28.1.2013
-


Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
1/2013
Obec Kálnica
Vlastníci bytov bytového domu 102 v Kálnici
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
-
-
-


Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu

Číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
1/KA/2013
Spoločná úradovňa samosprávy n.o./ Obec Kálnica
Ľudmila Krchnavá
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
-
-
-


Zmluva o poskytovaní sociálnej služby


rok 2013
rok 2012


Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Dodatok k zmluve č.82/2010/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci
-
-
-


Dodatok k zmluve č.82/2010/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Opatrenia na ochranu pred povodňami
-
-
-


Opatrenia na ochranu pred povodňami

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby
-
-
-


Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Peter Kucharčík
Obec Kálnica
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
-
-
-


Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Komunal Energy, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
-
-
-


Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
120606/0233
INSA, s.r.o.
Obec Kálnica
Odber a odvoz použitých batérií
-
-
-


Odber a odvoz použitých batérií

Číslo:
Záložný veriteľ:
Záložca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
28/011/10, dod.č.2
Prima banka Slovensko, a.s.
Obec Kálnica
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
-
15.3.2012
-


Dodatok č.2

Číslo:
Záložný veriteľ:
Záložca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

MDVRR SR
Obec Kálnica
Záložná zmluva
-
13.3.2012
-


Záložná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Pavol Halanda
Obec Kálnica
Licenčná zmluva
-
24.2.2012
-
Digitalizačný archivačný systém

Licenčná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
304/428/2010
Štátny fond rozvoja bývania
Obec Kálnica
Záložná zmluva
-
24.2.2012
-
-

Záložná zmluva 304/428/2010

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

LADISCO s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja
-
18.2.2012
-
-

Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011144
Vlastníci v bytovom dome s.č. 144
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 340,12 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011102
Vlastníci v bytovom dome s.č. 102
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 606,63 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011101
Vlastníci v bytovom dome s.č. 101
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 175,06 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Zuzana Pauková
Zmluva o zriadení vecného bremena
-
30.1.2012
-
-

Zmluva o zriadení vecného bremena

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
83176-2011
Slovenská záručná a rozvojová banka
Obec Kálnica
Úverová zmluva
-
12.1.2012
-
-

Zmluva č. 83176-2011

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
80354-2011
Slovenská záručná a rozvojová banka
Obec Kálnica
Úverová zmluva
-
12.1.2012
-
-

Zmluva č. 80354-2011


rok 2012
rok 2011


Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
121186890
ZSE Distribúcia, a.s.
Obec Kálnica
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa
-
29.11.2011
-
-

Zmluva č. 121186890

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
02/2011
TFM s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o montáži uzla optickej siete
-
29.11.2011
-
-

Zmluva č. 02/2011

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
/2009
EZ - ET s r.o.
Obec Kálnica
Zmena článku VII Zmluvy o dielo 8.7.2009
-

-


Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

10/2009
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Obec Kálnica
Úprava článku V Zmluvy o dielo č. 10/2009
-

-


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10/2009
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 10/2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
09/2009
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Obec Kálnica
Úprava článku V Zmluvy o dielo č. 08/2009
-

-


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 09/2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
08/2011
ZSE Distribúcia a.s.
Obec Kálnica
Pripojenie odberného zariadenia
-
26.6.2011
-


Zmluva o pripojení odberného zariadenia

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
07/2011
EZ - ET s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok k zmluve
-
3.6.2011
-
Dodatok k zmluve, č.2

Dotatok zmluvy č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

06/2011
Ministerstvo hospodárstva SR
Obec Kálnica
Poskytnutie nenávratného finan. príspevku-zmena zmluvy
-
6.5.2011
-
Dodatok k zmluve, č.2

Dotatok zmluvy č.2.pdf
Príloha č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
05/2011
MESSER Tatragas s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o kúpe oceľových fliaš
-
16.4.2011
1.4.2011-31.3.2013
Acetylén, 02

Zmluva o kúpe.pdf

Číslo:
1. zmluvná strana:
2. zmluvná strana:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Poznámka:

Prílohy:
04/2011
Obec Kálnica
p.Hložek Peter
Zámena parciel č.5177/2 a 125/2
Zámena, bez doplácania
28.3.2011
Zámena schválená OcZ Kálnica uznesením č.266-2010/Z

Zámenná zmluva.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
03/2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Obec Kálnica
Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
-
15.3.2011
-
Dodatok č.1

Dodatok k zmluve.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Poznámka:

Prílohy:

-
Ministerstvo hospodárstva SR
Obec Kálnica
Poskytnutie nenávratného finan. príspevku-zmena zmluvy
-
16.2.2011
-
-
-
Dodatok k zmluve, č.1

Dotatok zmluvy č.1.pdf
Príloha č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Poznámka:

Príloha:
01/2011
BOMAT s.r.o.
Obec Kálnica
Zber elektroodpadu
0,03-0,05 €/kg
11.2.2011
doba neurčitá
-
-
Ceny uvedené v tejto zmluve platia do 31.12.2011

Zmluva o zbere elektroodpadu.pdf


Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

(Od 1. januára 2011 majú mestá, obce a vyššie územné celky povinnosť zverejňovať na internete zmluvy o nakladaní s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. Zmluvy majú byť k dispozícii na internete minimálne počas doby ich účinnosti.)

Pri zverejňovaní objednávok a faktúr platí, podobne ako pri zverejňovaní zmlúv, že pred zverejnením je potrebné zabezpečiť, aby neboli prístupné časti objednávok alebo faktúr obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).

Viac info na:


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk