ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________
Nájdi výraz:


Povinne zverejňované zmluvy, dohody:

Názov/číslo:
Poradca:
Klient:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.086 2017
EUFC SK s.r.o.
Obec Kálnica
Poradenská služba pre projekt "Kálnica - kanalizácia"
27.10.2017
Zmluva o poradenstve pre projekt "Kanalizácia - Kálnica".pdf
Všeobecné zmluvné podmienky.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.37265 o poskytnutí dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Dodácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
7.6.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:


Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.prísp.č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/45
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obec Kálnica
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP
3.6.2017

Zmluva o poskytnutí NFP.pdf
príloha č.1 - Zmluvy o poskytnutí NFP.pdf
príloha č.2 - Predmet podpory NFP.pdf
príloha č.3 - Hlásenie o začatí realizácie.pdf
príloha č.4 - Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku.pdf
príloha č.5 - Podrobný rozpočet projektu.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o dielo č.02/2017
Obec Kálnica
Krško Vincent V.K, Dubnica n.V
Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest
17.5.2017
21 609,50 €

Zmluva o oprave cesty, Popolka.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Príjemnca pomoci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy
Národné lesnícke centrum
Obec Kálnica
Poskytnutie štátnej pomoci vo forme programu starostlivosti o lesy
26.4.2017
208,345 €

Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Kupná zmulva
Obec Kálnica
Jana Jelínková
Predaj nehnutlnosti KN-C, parcela o výmere 12m2
26.4.2017
11,19 €/m2

Zmluva o predaji nehnuteľnosti, p.Jelínková.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva na konzultačno poradenskú činnosť
Obec Kálnica
sCOOLing, s.r.o.
Konzlutačné a poradenské služby: "Zhodnocovanie odpadu"
30.3.2017
400 € / mesiac

Zmluva za poradenské služby.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing.Jozef Adamkovič
Obec Kálnica
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky...
15.3.2017
1000 € s DPH

Zmluva o zabezpečení auditu.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o grantovom účte
Obec Kálnica
Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Ministerstva živ.prostredia
2.3.2017

Zmluva o zriadení grantového účtu.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Obec Kálnica
Kongregácia školských setier de Notre Dame
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
23.2.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok k zmluve o združení finančných prostriedkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11.1.2017

Dodatok k zmluve o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11.1.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Organizácia:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Licenčná zmluva o systémovej podpore
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Poskytovanie služby na kontrolu a obnovenie dát počítačov
11.1.2017

Licenčná zmluva o systémovej podpore.pdf

Názov/číslo:
Vlastník:
Osoba oprávnená z vecného bremena:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmvluva o zriadení vecného bremena
Obec Kálnica
Jana Jelínková, rod.Jelínková
Zriadenie vecného bremena
11.1.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
č. 55 00 69 11
Obec Kálnica
Marius Pedersen, a.s.
Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a evidencia
4.1.2017

Zmluva na vývoz odpadov.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo - rekonštrukcia vodovodu
Obec Kálnica
GOODWILL plus, a.s.
Rekonštrukcia obecného vodovodu Kálnica, vetva A
161132,43 € s DPH
2.8.2016

Rekonštrukcia vodovodu, vetva A.pdf

Názov/číslo:
Organizácia:
Obec:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi č.14/2016
NOWAS s.r.o.
Kálnica
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
19.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému s nakladaním s odpadmi

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zbere odpadu - zn.2016/Vr/Obec_Kálnica
Obec Kálnica
BOMAT s.r.o.
Odber odpadu na spracovanie
07.06.2016

Zmluva o zbere odpadu.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1294/16/30
Recyklačný fond
Obec Kálnica
Poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
07.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.26636
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie v sume 2000 €
28.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Obchodné meno:
Obec:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o budúcej zmluve č.14/2015
NOWAS s.r.o.
Obec Kálnica
Uzatvorenie zmluvy o financovaní, prevádzkovaní systému odpadov a.i.
28.04.2016

Zmluva o budúcej zmluve.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva
Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Obec Kálnica
Zabezpečiť audit účtovnej závierky a.i.
1000 € s DPH
28.04.2016

Zmluva o vykonaní auditu.pdf

Názov/číslo:
Vypožičiavateľ:
Požičiavateľ:
Predmet:
Obstarávacia cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-74-009/2016
Obec Kálnica
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie malej cisternovej striekačky
114 813,60 €
27.04.2016

Zmluva o zapožičaní cisternovej striekačky.pdf

Názov/číslo:
Vypožičiavateľ:
Požičiavateľ:
Predmet:
Obstarávacia cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-75-004/2016
Obec Kálnica
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie súpravy záchrannej služby pre hasičské jednotky
14 320,94 €
27.04.2016

Zmluva o zapožičaní súpravy.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko 18x33
Obec Kálnica
M.Cup s.r.o
dodávka materiálov na stavbe "Multifunkčné ihrisko 18x33"
51 772,80 € vrátane DPH
09.04.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - "Multifunkčné ihrisko".pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko 18x33
Obec Kálnica
M.Cup s.r.o
dodávka materiálov na stavbe "Multifunkčné ihrisko 18x33"
51 772,80 € vrátane DPH
09.04.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - "Multifunkčné ihrisko".pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA o dielo 16/VYR/005
Obec Kálnica
Reprogas s.r.o
Realizácia stavby "Multifunkčné ihrisko, Kálnica"
15 974,96 €
23.02.2016

Realizácia stavby - "Multifunkčné ihrisko, Kálnica".pdf


rok 2015


Názov/číslo:
Zakladatelia:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zakladateľská zmluva o založení organizácie "TRENČÍN A OKOLIE"
Mesto Trenčín, Obec Beckov, Obec Kálnica, Obec Čachtice...
Vykonávanie činností podľa §15 zákona
10.12.2015

Zakladateľská zmluva.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
Úrad vlády Slovenskej republiky
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie na realizáciu multifunkčného ihriska
40 000 €
28.10.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Mandatár:
Mandant:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Ing.Richard Tomík
Obec Kálnica
Vykonanie verejného obstarávania - "Multifunkčné ihrisko 33x18"
800 €
23.10.2015

Mandátna zmluva.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O DIELO
Obec Kálnica
STINEX, s.r.o.
Rekonštrukcia domu smútku
31.7.2015

Zmluva o diele.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O ZBERE ODPADU zn.2015/Vr/Obec_Kálnica
Obec Kálnica
BOMAT s.r.o.
vykonávanie odberu odpadu
23.6.2015

Zmluva o zbere odpadu.pdf

Číslo:
Prenajímateľ:
Kupujúci:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O NÁJME č.2015-2-267/FD
TOP SERVIS IT a.s., Bratislava
Obecný úrad Kálnica
nájom reprografického zariadenia
30,72 € / mes.
2.3.2015

Nájomná zmluva.pdf

Názov:
Zmluvná strana č.1:
Zmluvná strana č.2:
Zmluvná strana č.3:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O PODMIENKACH VYUŽÍVANÍ PARCIEL
Obec Kálnica
M.Harmady., Mgr.K.Harmadyová, P.Pavlech, J.Pažitný a ďalší...
Ivana Struhárová, Livio Durigon
Dohoda spôsobe využívania parciel a dojednanie o odbere vody
2.3.2015

Zmluva o podmienkach.pdf

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
KUPNÁ ZMLUVA
Ing.Bebjaková Marcela - PROGMA
Obec Kálnica
Kancelárske potreby, tonery
27.2.2015

Kupná zmluva.pdf


rok 2014


Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2015/§12
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia plnoletých členov rodiny
23.12.2014

DOHODA č.12/2015/§12

Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2015/§10
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
23.12.2014

DOHODA č.12/2015/§10

Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2014/§10
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
23.12.2014

DOHODA č.12/2014/§10

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Nájomná zmluva
Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prenájom parciel
560 €/rok
23.12.2014

Nájomná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:

Prílohy:
č.NN905118 - Zmluva o združenej dodávke plynu/elektriny
RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
Obec Kálnica
Záväzok dodávateľa poskytnúť dodávky plynu a elektiny

23.12.2014
1.1.2015 - 31.12.2015

Zmluva č.NN905118

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:

Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva
700 €
7.11.2014

Kupná zmluva

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:

Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva
56 098 €
7.11.2014

Kupná zmluva

Číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dohoda č.03/2014/07
LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik
Obec Kálnica
Príspevok na opravu miestnej komunikácie
2000,00 €
4.11.2014
-


Dohoda

Číslo:
Predávajúca:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Kupná zmluva
Obec Kálnica
Jelínek Igor, Ing.Jelínek Samuel, Bátoriová Viera,
Predaj nehnuteľnosti

21.6.2014
-


Kupná zmluva

Číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dodatok č.1 k zmluve č. U1072/2013
MADE spol.s.r.o.
Obec Kálnica


24.4.2014
-


Dodatok č.4

Názov:
Účastníci dohody:

Predmet:

Dátum zverejnenia:

Poznámka:

Prílohy:
Dohoda č.12/2014
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Aktivácia plnoletých členov domácností

8.4.2014Dohoda o aktivácii členov

Číslo:
Prenájimateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Ski Centrum Kálnica s.r.o.
Zmluva o nájme
2000 € / rok
8.4.2014
neurčito


Zmluva o nájme parciel

Číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dodatok č.4 k zmluve č. A/912/12/2008
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.4 k zmluve o aktualizácii programov

8.4.2014
-


Dodatok č.4


rok 2013


Číslo:
Prenájimateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
SKV s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31,60 € / mesiac
23.9.2013
-
miestnosť na prízemí KD

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
č.311669
DATATRADE s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o spolupráci

23.9.2013
-
www.obce.info

Zmluva o spolupráci č.311669

Číslo:
Obdarovaný:
Darca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Staňo Ján
Darovacia zmluva - LV č.476
-
17.6.2013
-
KN parc.č. 3654/4 zastavané plochy a nádvoria

Darovacia zmluva

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Maroš Nemeček
Kúpna zmluva - pozemok a chata s.č.1105
36500 €
12.6.2013
-


Zmluva - 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Stavebné bytové družstvo občanov, Nové Mesto nad Váhom
Dodávka vody z verejného vodovodu

4.5.2013
-


Zmluva o dodávke vody

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Mediatel spol. s r.o.
Obec Kálnica
Inzercia
150 €
21.4.2013
-


Zmluva o uverejnení inzercie

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Pohostinstvo Potoček
Zmluva o nájme nebytových priestorov
317,85€ mesačne
8.2.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Peter Palatický
Nájomná zmluva
70€ ročne
8.2.2013
-


Nájomná zmluva

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Gabriela Kucharovičová
Dodatok k nájomnej zmluve
-
8.2.2013
-


Dodatok k nájomnej zmluve

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Ing.Ján Vlček TOPSET
Zmluva o aktualizácii programov
-
7.2.2013
-

v prílohe je aj dodatok č.3
Zmluva o aktualizácii programov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
TFM s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-
31.1.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
O-NET s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-
31.1.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
EZ-ET s.r.o.
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009
-
28.1.2013
-


Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
1/2013
Obec Kálnica
Vlastníci bytov bytového domu 102 v Kálnici
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
-
-
-


Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu

Číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
1/KA/2013
Spoločná úradovňa samosprávy n.o./ Obec Kálnica
Ľudmila Krchnavá
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
-
-
-


Zmluva o poskytovaní sociálnej služby


rok 2012


Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Dodatok k zmluve č.82/2010/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci
-
-
-


Dodatok k zmluve č.82/2010/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Opatrenia na ochranu pred povodňami
-
-
-


Opatrenia na ochranu pred povodňami

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby
-
-
-


Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Peter Kucharčík
Obec Kálnica
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
-
-
-


Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Komunal Energy, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
-
-
-


Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
120606/0233
INSA, s.r.o.
Obec Kálnica
Odber a odvoz použitých batérií
-
-
-


Odber a odvoz použitých batérií

Číslo:
Záložný veriteľ:
Záložca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
28/011/10, dod.č.2
Prima banka Slovensko, a.s.
Obec Kálnica
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
-
15.3.2012
-


Dodatok č.2

Číslo:
Záložný veriteľ:
Záložca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

MDVRR SR
Obec Kálnica
Záložná zmluva
-
13.3.2012
-


Záložná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Pavol Halanda
Obec Kálnica
Licenčná zmluva
-
24.2.2012
-
Digitalizačný archivačný systém

Licenčná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
304/428/2010
Štátny fond rozvoja bývania
Obec Kálnica
Záložná zmluva
-
24.2.2012
-
-

Záložná zmluva 304/428/2010

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

LADISCO s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja
-
18.2.2012
-
-

Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011144
Vlastníci v bytovom dome s.č. 144
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 340,12 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011102
Vlastníci v bytovom dome s.č. 102
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 606,63 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011101
Vlastníci v bytovom dome s.č. 101
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 175,06 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Zuzana Pauková
Zmluva o zriadení vecného bremena
-
30.1.2012
-
-

Zmluva o zriadení vecného bremena

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
83176-2011
Slovenská záručná a rozvojová banka
Obec Kálnica
Úverová zmluva
-
12.1.2012
-
-

Zmluva č. 83176-2011

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
80354-2011
Slovenská záručná a rozvojová banka
Obec Kálnica
Úverová zmluva
-
12.1.2012
-
-

Zmluva č. 80354-2011


rok 2011


Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
121186890
ZSE Distribúcia, a.s.
Obec Kálnica
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa
-
29.11.2011
-
-

Zmluva č. 121186890

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
02/2011
TFM s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o montáži uzla optickej siete
-
29.11.2011
-
-

Zmluva č. 02/2011

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
/2009
EZ - ET s r.o.
Obec Kálnica
Zmena článku VII Zmluvy o dielo 8.7.2009
-

-


Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

10/2009
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Obec Kálnica
Úprava článku V Zmluvy o dielo č. 10/2009
-

-


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10/2009
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 10/2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
09/2009
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Obec Kálnica
Úprava článku V Zmluvy o dielo č. 08/2009
-

-


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 09/2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
08/2011
ZSE Distribúcia a.s.
Obec Kálnica
Pripojenie odberného zariadenia
-
26.6.2011
-


Zmluva o pripojení odberného zariadenia

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
07/2011
EZ - ET s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok k zmluve
-
3.6.2011
-
Dodatok k zmluve, č.2

Dotatok zmluvy č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

06/2011
Ministerstvo hospodárstva SR
Obec Kálnica
Poskytnutie nenávratného finan. príspevku-zmena zmluvy
-
6.5.2011
-
Dodatok k zmluve, č.2

Dotatok zmluvy č.2.pdf
Príloha č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
05/2011
MESSER Tatragas s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o kúpe oceľových fliaš
-
16.4.2011
1.4.2011-31.3.2013
Acetylén, 02

Zmluva o kúpe.pdf

Číslo:
1. zmluvná strana:
2. zmluvná strana:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Poznámka:

Prílohy:
04/2011
Obec Kálnica
p.Hložek Peter
Zámena parciel č.5177/2 a 125/2
Zámena, bez doplácania
28.3.2011
Zámena schválená OcZ Kálnica uznesením č.266-2010/Z

Zámenná zmluva.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
03/2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Obec Kálnica
Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
-
15.3.2011
-
Dodatok č.1

Dodatok k zmluve.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Poznámka:

Prílohy:

-
Ministerstvo hospodárstva SR
Obec Kálnica
Poskytnutie nenávratného finan. príspevku-zmena zmluvy
-
16.2.2011
-
-
-
Dodatok k zmluve, č.1

Dotatok zmluvy č.1.pdf
Príloha č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Poznámka:

Príloha:
01/2011
BOMAT s.r.o.
Obec Kálnica
Zber elektroodpadu
0,03-0,05 €/kg
11.2.2011
doba neurčitá
-
-
Ceny uvedené v tejto zmluve platia do 31.12.2011

Zmluva o zbere elektroodpadu.pdf


Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

(Od 1. januára 2011 majú mestá, obce a vyššie územné celky povinnosť zverejňovať na internete zmluvy o nakladaní s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. Zmluvy majú byť k dispozícii na internete minimálne počas doby ich účinnosti.)

Pri zverejňovaní objednávok a faktúr platí, podobne ako pri zverejňovaní zmlúv, že pred zverejnením je potrebné zabezpečiť, aby neboli prístupné časti objednávok alebo faktúr obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).

Viac info na:


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk