ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________


MDD
31.5.2019
________________________


BIKEFEST
24.-26.5.2019
________________________


Uvítanie detí
26.5.2019
________________________


Oprava strechy na čerpacej stanici
17.5.2019
________________________


Poľovnícky deň pre deti
17.5.2019
________________________


Deň matiek
12.5.2019
________________________


100 rokov od úmrtia M.R.Štefánika, účasť
členov MO MS Kálnica
4.5.2019
________________________


Majáles,
30.4.2019
________________________


Zájazd,
26.-28.4.2019
________________________


Veľkonočná nedeľa,
vynášanie Moreny,
14.4.2019
________________________


Návšteva z Beckova,
Hurbanovým chodníkom
13.4.2019
________________________


Úprava Sklepárovca
10.4.2019
________________________


Beh oslobodenia
6.4.2019
________________________


74.výročie oslobodenia obce
4.4.2019
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
30.3.2019
________________________


Sobáš, Rybároví
29.3.2019
________________________


Výstavba altánku
26.3.2019
________________________


Túra na Zbojnícky kopec
17.3.2019
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
8.3.2019
________________________


Fašiangy
1.-2.3.2019
________________________


Schôdza TJ Zavažan
16.2.2019
________________________


TJ Zavažan - Prípravka
2018/2019
________________________


Stolnotenisový oddiel
2018/2019
________________________


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Povinne zverejňované zmluvy, dohody:

Názov/číslo:
Vykonávateľ:
Objendávate:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o kontrolnej činosti
EKOTEC, spol.s r.o.
Obec Kálnica
Predmetom kontroly sú detské, multifunkčné a workoutové ihriská
230 €
5.6.2019

Zmluva o kontrole ihrísk.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č. 39 455 o poskytnutí dotácie DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
Obec Kálnica
Záväzok poskytnúť príjemcovi dotáciu 3.000,00 €
14.5.2019

Zmluva o dotácii pre DHZO.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ služby:
Poskytovateľ fin.prísp.:
Prijímateľ soc.sl.:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.2 k zmluve č.1/KA/2016
Spoločná úradovňa samosprávy
Obec Kálnica
Ladislav Masár
Zvýšenie nákladov
6.4.2019

Dodatok č.2 k zmluve č.1/KA/2016 o sociálnej službe.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
Obec Kálnica
PreVaK, s.r.o.
Stanovenie podmienok prevádzkovania Verejého vodovodu
6.4.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.3 k Zmluve o vývoze TKO 55 00 69 11
Marius Pedersen a.s
Obec Kálnica
Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
26.2.2019

Dodatok č.3 k zmluve o vývoze TKO.pdf

Názov:
Prevádzkovateľ:
Držiteľ odpadu:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č. 101033219
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Obec Kálnica
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
20.12.2018

Zmluva o komunálnom odpade.pdf

Názov:
Zmluvná strana 1:
Zmluvná strana 2:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o spolupráci
Obec Kálnica
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie
8.12.2018

Zmluva o spolupráci.pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádkovateľom spracúvaním osobných údajov
12.11.2018

Zmluva o poverení sprac.os.údajov, Spoločná úradovňa samosprávy.pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
MADE s.r.o.
Obec Kálnica
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádkovateľom spracúvaním osobných údajov
12.11.2018

Zmluva o poverení sprac.os.údajov, MADE s.r.o..pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy
Obec Kálnica
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádkovateľom spracúvaním osobných údajov
12.11.2018

Zmluva o poverení sprac.os.údajov, Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy.pdf

Názov:
Objednávateľ:
Poradca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Obec Kálnica
Ministerstvo vnútra SR
Dotácia na projekt: Obnova hasičskej zbrojnice v Kálnici
25.10.2018

Zmluva o dotácii na projekt obnova hasičskej zbrojnice v Kálnici.pdf

Názov:
Prijímateľ:
Poskytovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
Obec Kálnica
PREVAX s.r.o.
Záväzok poskytnúť poradenské a konzultačné služby ohľadom kanlizácie v obci
24.9.2018

Zmluva o poradenstve - kanalizácia.pdf

Názov:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko a.s.
Obec Kálnica
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácii
28.7.2018

Zmluva o grantovom účte.pdf

Názov:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.2018/569 o poskytnutí dotácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie vo výške 600 €, spojená s výročím DHZ
19.7.2018

Poskytnutie dotácie.pdf

Názov:
Sprostredkovateľ:
Prevádzkovateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poverení spracúvaním údajov
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Poverenie spracúvaním osobných údajov
20.6.2018

Poverenie spracúvaním osobných údajov.pdf

Názov:
Veriteľ:
V zastúpení:
Dlžník:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská agentúra životného prostredia
Obec Kálnica
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán
15.5.2018

Zmluva o vyplňovacom práve.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP, č.z.OPKZP-PO1-SC111-2016-11/45
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obec Kálnica
ZMENA ZMLUVY z dôvodu zmeny termínu začiatku realizácie
22.5.2018

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok č.2 k Zmluve o vývoze TKO 55 00 69 11
Marius Pedersen a.s
Obec Kálnica
Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
15.5.2018

Dodatok č.2 k zmluve o vývoze TKO.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Zmluva č.38 714
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Dotácia na zebezpečenie vybavenie DHZO
25.4.2018
3000 €

Zmluva DHZO.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 5. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie sady 5 ks kontajnerov
10.4.2018
5 520,00 € s DPH

Kúpna zmluva - kontajnery.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 4. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie drviča bioodpadu
10.4.2018
27 000,00 € s DPH

Kúpna zmluva - drvič.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 3. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie prívesu – prevedenie sklápač
10.4.2018
28 680,00 € s DPH

Kúpna zmluva - sklápač.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 2. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie ramenového nosiča kontajnerov – prívesu
10.4.2018
52 680,00 € s DPH

Kúpna zmluva - nosič.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Kúpna zmluva pre 1. časť predmetu zákazky
MB SERVIS, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodanie traktora s čelným nakladačom
10.4.2018
131 880,00 € s DPH

Kúpna zmluva - traktor.pdf

Názov/číslo:
Vývozca:
Pôvodca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Suma:

Prílohy:
Dodatok č.1 k Zmluve o vývoze TKO 55 00 69 11
Marius Pedersen a.s
Obec Kálnica
Zmena bodu v Zmluve o vývoze komunálneho odpadu
21.3.2018
706,40 € s DPH / mesiac

Dodatok k zmluve o vývoze TKO.pdf

Názov/číslo:
Poradca:
Klient:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.086 2017
EUFC SK s.r.o.
Obec Kálnica
Poradenská služba pre projekt "Kálnica - kanalizácia"
27.10.2017
Zmluva o poradenstve pre projekt "Kanalizácia - Kálnica".pdf
Všeobecné zmluvné podmienky.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.37265 o poskytnutí dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Dodácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
7.6.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:


Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.prísp.č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/45
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obec Kálnica
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP
3.6.2017

Zmluva o poskytnutí NFP.pdf
príloha č.1 - Zmluvy o poskytnutí NFP.pdf
príloha č.2 - Predmet podpory NFP.pdf
príloha č.3 - Hlásenie o začatí realizácie.pdf
príloha č.4 - Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku.pdf
príloha č.5 - Podrobný rozpočet projektu.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o dielo č.02/2017
Obec Kálnica
Krško Vincent V.K, Dubnica n.V
Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest
17.5.2017
21 609,50 €

Zmluva o oprave cesty, Popolka.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Príjemnca pomoci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy
Národné lesnícke centrum
Obec Kálnica
Poskytnutie štátnej pomoci vo forme programu starostlivosti o lesy
26.4.2017
208,345 €

Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy.pdf

Názov/číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Kupná zmulva
Obec Kálnica
Jana Jelínková
Predaj nehnutlnosti KN-C, parcela o výmere 12m2
26.4.2017
11,19 €/m2

Zmluva o predaji nehnuteľnosti, p.Jelínková.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva na konzultačno poradenskú činnosť
Obec Kálnica
sCOOLing, s.r.o.
Konzlutačné a poradenské služby: "Zhodnocovanie odpadu"
30.3.2017
400 € / mesiac

Zmluva za poradenské služby.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Objednávateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:
Cena:

Prílohy:
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing.Jozef Adamkovič
Obec Kálnica
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky...
15.3.2017
1000 € s DPH

Zmluva o zabezpečení auditu.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o grantovom účte
Obec Kálnica
Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Ministerstva živ.prostredia
2.3.2017

Zmluva o zriadení grantového účtu.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Obec Kálnica
Kongregácia školských setier de Notre Dame
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
23.2.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Dodatok k zmluve o združení finančných prostriedkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11.1.2017

Dodatok k zmluve o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Poskytovanie príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11.1.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Organizácia:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Licenčná zmluva o systémovej podpore
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Poskytovanie služby na kontrolu a obnovenie dát počítačov
11.1.2017

Licenčná zmluva o systémovej podpore.pdf

Názov/číslo:
Vlastník:
Osoba oprávnená z vecného bremena:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmvluva o zriadení vecného bremena
Obec Kálnica
Jana Jelínková, rod.Jelínková
Zriadenie vecného bremena
11.1.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf

Názov/číslo:
1.strana:
2.strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
č. 55 00 69 11
Obec Kálnica
Marius Pedersen, a.s.
Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a evidencia
4.1.2017

Zmluva na vývoz odpadov.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo - rekonštrukcia vodovodu
Obec Kálnica
GOODWILL plus, a.s.
Rekonštrukcia obecného vodovodu Kálnica, vetva A
161132,43 € s DPH
2.8.2016

Rekonštrukcia vodovodu, vetva A.pdf

Názov/číslo:
Organizácia:
Obec:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi č.14/2016
NOWAS s.r.o.
Kálnica
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
19.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému s nakladaním s odpadmi

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o zbere odpadu - zn.2016/Vr/Obec_Kálnica
Obec Kálnica
BOMAT s.r.o.
Odber odpadu na spracovanie
07.06.2016

Zmluva o zbere odpadu.pdf

Názov/číslo:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1294/16/30
Recyklačný fond
Obec Kálnica
Poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
07.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva č.26636
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie v sume 2000 €
28.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Obchodné meno:
Obec:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o budúcej zmluve č.14/2015
NOWAS s.r.o.
Obec Kálnica
Uzatvorenie zmluvy o financovaní, prevádzkovaní systému odpadov a.i.
28.04.2016

Zmluva o budúcej zmluve.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva
Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Obec Kálnica
Zabezpečiť audit účtovnej závierky a.i.
1000 € s DPH
28.04.2016

Zmluva o vykonaní auditu.pdf

Názov/číslo:
Vypožičiavateľ:
Požičiavateľ:
Predmet:
Obstarávacia cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-74-009/2016
Obec Kálnica
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie malej cisternovej striekačky
114 813,60 €
27.04.2016

Zmluva o zapožičaní cisternovej striekačky.pdf

Názov/číslo:
Vypožičiavateľ:
Požičiavateľ:
Predmet:
Obstarávacia cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-75-004/2016
Obec Kálnica
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie súpravy záchrannej služby pre hasičské jednotky
14 320,94 €
27.04.2016

Zmluva o zapožičaní súpravy.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko 18x33
Obec Kálnica
M.Cup s.r.o
dodávka materiálov na stavbe "Multifunkčné ihrisko 18x33"
51 772,80 € vrátane DPH
09.04.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - "Multifunkčné ihrisko".pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Multifunkčné ihrisko 18x33
Obec Kálnica
M.Cup s.r.o
dodávka materiálov na stavbe "Multifunkčné ihrisko 18x33"
51 772,80 € vrátane DPH
09.04.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - "Multifunkčné ihrisko".pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA o dielo 16/VYR/005
Obec Kálnica
Reprogas s.r.o
Realizácia stavby "Multifunkčné ihrisko, Kálnica"
15 974,96 €
23.02.2016

Realizácia stavby - "Multifunkčné ihrisko, Kálnica".pdf


rok 2015


Názov/číslo:
Zakladatelia:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Zakladateľská zmluva o založení organizácie "TRENČÍN A OKOLIE"
Mesto Trenčín, Obec Beckov, Obec Kálnica, Obec Čachtice...
Vykonávanie činností podľa §15 zákona
10.12.2015

Zakladateľská zmluva.pdf

Názov/číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
Úrad vlády Slovenskej republiky
Obec Kálnica
Poskytnutie dotácie na realizáciu multifunkčného ihriska
40 000 €
28.10.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

Názov/číslo:
Mandatár:
Mandant:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Ing.Richard Tomík
Obec Kálnica
Vykonanie verejného obstarávania - "Multifunkčné ihrisko 33x18"
800 €
23.10.2015

Mandátna zmluva.pdf

Názov/číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O DIELO
Obec Kálnica
STINEX, s.r.o.
Rekonštrukcia domu smútku
31.7.2015

Zmluva o diele.pdf

Názov/číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O ZBERE ODPADU zn.2015/Vr/Obec_Kálnica
Obec Kálnica
BOMAT s.r.o.
vykonávanie odberu odpadu
23.6.2015

Zmluva o zbere odpadu.pdf

Číslo:
Prenajímateľ:
Kupujúci:
Predmet:
Suma:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O NÁJME č.2015-2-267/FD
TOP SERVIS IT a.s., Bratislava
Obecný úrad Kálnica
nájom reprografického zariadenia
30,72 € / mes.
2.3.2015

Nájomná zmluva.pdf

Názov:
Zmluvná strana č.1:
Zmluvná strana č.2:
Zmluvná strana č.3:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
ZMLUVA O PODMIENKACH VYUŽÍVANÍ PARCIEL
Obec Kálnica
M.Harmady., Mgr.K.Harmadyová, P.Pavlech, J.Pažitný a ďalší...
Ivana Struhárová, Livio Durigon
Dohoda spôsobe využívania parciel a dojednanie o odbere vody
2.3.2015

Zmluva o podmienkach.pdf

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
KUPNÁ ZMLUVA
Ing.Bebjaková Marcela - PROGMA
Obec Kálnica
Kancelárske potreby, tonery
27.2.2015

Kupná zmluva.pdf


rok 2014


Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2015/§12
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia plnoletých členov rodiny
23.12.2014

DOHODA č.12/2015/§12

Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2015/§10
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
23.12.2014

DOHODA č.12/2015/§10

Číslo:
Účastník dohody:
Účastník dohody:
Predmet:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
DOHODA č.12/2014/§10
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
23.12.2014

DOHODA č.12/2014/§10

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:
Nájomná zmluva
Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prenájom parciel
560 €/rok
23.12.2014

Nájomná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:

Prílohy:
č.NN905118 - Zmluva o združenej dodávke plynu/elektriny
RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
Obec Kálnica
Záväzok dodávateľa poskytnúť dodávky plynu a elektiny

23.12.2014
1.1.2015 - 31.12.2015

Zmluva č.NN905118

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:

Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva
700 €
7.11.2014

Kupná zmluva

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:

Prílohy:

Obec Kálnica
EURO Financ s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva
56 098 €
7.11.2014

Kupná zmluva

Číslo:
Poskytovateľ:
Príjemca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dohoda č.03/2014/07
LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik
Obec Kálnica
Príspevok na opravu miestnej komunikácie
2000,00 €
4.11.2014
-


Dohoda

Číslo:
Predávajúca:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Kupná zmluva
Obec Kálnica
Jelínek Igor, Ing.Jelínek Samuel, Bátoriová Viera,
Predaj nehnuteľnosti

21.6.2014
-


Kupná zmluva

Číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dodatok č.1 k zmluve č. U1072/2013
MADE spol.s.r.o.
Obec Kálnica


24.4.2014
-


Dodatok č.4

Názov:
Účastníci dohody:

Predmet:

Dátum zverejnenia:

Poznámka:

Prílohy:
Dohoda č.12/2014
Obec Kálnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Aktivácia plnoletých členov domácností

8.4.2014Dohoda o aktivácii členov

Číslo:
Prenájimateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Ski Centrum Kálnica s.r.o.
Zmluva o nájme
2000 € / rok
8.4.2014
neurčito


Zmluva o nájme parciel

Číslo:
Poskytovateľ:
Nadobúdateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
Dodatok č.4 k zmluve č. A/912/12/2008
TOPSET Solutions s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.4 k zmluve o aktualizácii programov

8.4.2014
-


Dodatok č.4


rok 2013


Číslo:
Prenájimateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
SKV s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31,60 € / mesiac
23.9.2013
-
miestnosť na prízemí KD

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
č.311669
DATATRADE s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o spolupráci

23.9.2013
-
www.obce.info

Zmluva o spolupráci č.311669

Číslo:
Obdarovaný:
Darca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Staňo Ján
Darovacia zmluva - LV č.476
-
17.6.2013
-
KN parc.č. 3654/4 zastavané plochy a nádvoria

Darovacia zmluva

Číslo:
Predávajúci:
Kupujúci:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Maroš Nemeček
Kúpna zmluva - pozemok a chata s.č.1105
36500 €
12.6.2013
-


Zmluva - 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Stavebné bytové družstvo občanov, Nové Mesto nad Váhom
Dodávka vody z verejného vodovodu

4.5.2013
-


Zmluva o dodávke vody

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Mediatel spol. s r.o.
Obec Kálnica
Inzercia
150 €
21.4.2013
-


Zmluva o uverejnení inzercie

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Pohostinstvo Potoček
Zmluva o nájme nebytových priestorov
317,85€ mesačne
8.2.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Peter Palatický
Nájomná zmluva
70€ ročne
8.2.2013
-


Nájomná zmluva

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Gabriela Kucharovičová
Dodatok k nájomnej zmluve
-
8.2.2013
-


Dodatok k nájomnej zmluve

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Ing.Ján Vlček TOPSET
Zmluva o aktualizácii programov
-
7.2.2013
-

v prílohe je aj dodatok č.3
Zmluva o aktualizácii programov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
TFM s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-
31.1.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Prenajímateľ:
Nájomca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
O-NET s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-
31.1.2013
-


Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
EZ-ET s.r.o.
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009
-
28.1.2013
-


Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
1/2013
Obec Kálnica
Vlastníci bytov bytového domu 102 v Kálnici
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
-
-
-


Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu

Číslo:
Poskytovateľ:
Prijímateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
1/KA/2013
Spoločná úradovňa samosprávy n.o./ Obec Kálnica
Ľudmila Krchnavá
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
-
-
-


Zmluva o poskytovaní sociálnej služby


rok 2012


Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Obec Kálnica
Dodatok k zmluve č.82/2010/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci
-
-
-


Dodatok k zmluve č.82/2010/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Opatrenia na ochranu pred povodňami
-
-
-


Opatrenia na ochranu pred povodňami

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby
-
-
-


Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Peter Kucharčík
Obec Kálnica
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
-
-
-


Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Komunal Energy, s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
-
-
-


Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
120606/0233
INSA, s.r.o.
Obec Kálnica
Odber a odvoz použitých batérií
-
-
-


Odber a odvoz použitých batérií

Číslo:
Záložný veriteľ:
Záložca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
28/011/10, dod.č.2
Prima banka Slovensko, a.s.
Obec Kálnica
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
-
15.3.2012
-


Dodatok č.2

Číslo:
Záložný veriteľ:
Záložca:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

MDVRR SR
Obec Kálnica
Záložná zmluva
-
13.3.2012
-


Záložná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Pavol Halanda
Obec Kálnica
Licenčná zmluva
-
24.2.2012
-
Digitalizačný archivačný systém

Licenčná zmluva

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
304/428/2010
Štátny fond rozvoja bývania
Obec Kálnica
Záložná zmluva
-
24.2.2012
-
-

Záložná zmluva 304/428/2010

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

LADISCO s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja
-
18.2.2012
-
-

Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011144
Vlastníci v bytovom dome s.č. 144
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 340,12 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011102
Vlastníci v bytovom dome s.č. 102
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 606,63 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Veriteľ:
Dlžník:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
2011101
Vlastníci v bytovom dome s.č. 101
Obec Kálnica
Zmluva o pôžičke
12 175,06 €
9.2.2012
-
-

Zmluva o pôžičke

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

Obec Kálnica
Zuzana Pauková
Zmluva o zriadení vecného bremena
-
30.1.2012
-
-

Zmluva o zriadení vecného bremena

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
83176-2011
Slovenská záručná a rozvojová banka
Obec Kálnica
Úverová zmluva
-
12.1.2012
-
-

Zmluva č. 83176-2011

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
80354-2011
Slovenská záručná a rozvojová banka
Obec Kálnica
Úverová zmluva
-
12.1.2012
-
-

Zmluva č. 80354-2011


rok 2011


Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
121186890
ZSE Distribúcia, a.s.
Obec Kálnica
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa
-
29.11.2011
-
-

Zmluva č. 121186890

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
02/2011
TFM s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o montáži uzla optickej siete
-
29.11.2011
-
-

Zmluva č. 02/2011

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
/2009
EZ - ET s r.o.
Obec Kálnica
Zmena článku VII Zmluvy o dielo 8.7.2009
-

-


Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 8.7.2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

10/2009
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Obec Kálnica
Úprava článku V Zmluvy o dielo č. 10/2009
-

-


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10/2009
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 10/2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
09/2009
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Obec Kálnica
Úprava článku V Zmluvy o dielo č. 08/2009
-

-


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 09/2009

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
08/2011
ZSE Distribúcia a.s.
Obec Kálnica
Pripojenie odberného zariadenia
-
26.6.2011
-


Zmluva o pripojení odberného zariadenia

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
07/2011
EZ - ET s.r.o.
Obec Kálnica
Dodatok k zmluve
-
3.6.2011
-
Dodatok k zmluve, č.2

Dotatok zmluvy č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:

06/2011
Ministerstvo hospodárstva SR
Obec Kálnica
Poskytnutie nenávratného finan. príspevku-zmena zmluvy
-
6.5.2011
-
Dodatok k zmluve, č.2

Dotatok zmluvy č.2.pdf
Príloha č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
05/2011
MESSER Tatragas s.r.o.
Obec Kálnica
Zmluva o kúpe oceľových fliaš
-
16.4.2011
1.4.2011-31.3.2013
Acetylén, 02

Zmluva o kúpe.pdf

Číslo:
1. zmluvná strana:
2. zmluvná strana:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Poznámka:

Prílohy:
04/2011
Obec Kálnica
p.Hložek Peter
Zámena parciel č.5177/2 a 125/2
Zámena, bez doplácania
28.3.2011
Zámena schválená OcZ Kálnica uznesením č.266-2010/Z

Zámenná zmluva.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Poznámka:

Prílohy:
03/2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Obec Kálnica
Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
-
15.3.2011
-
Dodatok č.1

Dodatok k zmluve.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Poznámka:

Prílohy:

-
Ministerstvo hospodárstva SR
Obec Kálnica
Poskytnutie nenávratného finan. príspevku-zmena zmluvy
-
16.2.2011
-
-
-
Dodatok k zmluve, č.1

Dotatok zmluvy č.1.pdf
Príloha č.2.pdf

Číslo:
Dodávateľ:
Odberateľ:
Predmet:
Cena:
Dátum zverejnenia:
Doba trvania zml.:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Poznámka:

Príloha:
01/2011
BOMAT s.r.o.
Obec Kálnica
Zber elektroodpadu
0,03-0,05 €/kg
11.2.2011
doba neurčitá
-
-
Ceny uvedené v tejto zmluve platia do 31.12.2011

Zmluva o zbere elektroodpadu.pdf


Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

(Od 1. januára 2011 majú mestá, obce a vyššie územné celky povinnosť zverejňovať na internete zmluvy o nakladaní s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. Zmluvy majú byť k dispozícii na internete minimálne počas doby ich účinnosti.)

Pri zverejňovaní objednávok a faktúr platí, podobne ako pri zverejňovaní zmlúv, že pred zverejnením je potrebné zabezpečiť, aby neboli prístupné časti objednávok alebo faktúr obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).

Viac info na:


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk