ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________
úvod rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2014 rok 2015


JDS v Kálnici hodnotila uplynuké obdobie roku 2008

    Výročnej členskej schôdzi JDS dňa 29.11.2008 sa zúčastnilo 108 členov, a prizvaní hostia z Predsedníctva OV JDS z Nového Mesta n/V, starosta obce s pracovníčkami OcU a poslanci Obecného zastupiteľstva.
    Začiatkom nášho zasadnutiam nás prišli pozdraviť deti Základnej a Materskej školy pekným programom. Po zhodnotení našej činnosti predsedom Organizácie p. Sanuelom Hladkým, v diskusii sme požiadali starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva , aby nám zodpovedali takpovediac z priamej ruky na niektoré otázky, ktoré nás zaujímajú. I keď sme už dôchodci stále nás zaujíma chod našej obce. Zaujímali sme sa o socialnú sféru, ako to bude s odpadmi pri novom čípovom sýstéme, či sa budú zvyšovať poplatky a či máme v obci aj neplatičov a ako sa obec s touto otázkou vyrovná, Ako je to s výstavbou v našej obci a či sa bude stavať Dom jesene života , Na dotazy nám zodpovedali poslanci a pan starosta.
    V programe sme ďalej pokračovali volbami nového výboru. Poďakovali sme pánovi Ivanovi Kulichovi za prácu, ktorú vo výbore doteraz vykonal. Po občerstvení sme si spoločne zaspievali pri harmonike p. Igora Jelínka , a v družnej debate sme sa zabavili.
    Znovu sa nám skončil jeden rok, a my sa len občas zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník vo svojom živote. Vo svojom vnútri hodnotíme prežité roky a mnohí neľutujeme nič čo sme v živote urobili a dosiahli. Ani sme sa nenazdali a už tu máme 11 výročnú členskú schôdzu, ktorú sme dnes hodnotili a všetkým Vám patrí poďakovanie za aktivitu a pomoc pri každej akcii.
    Nech nám všetkým po celý budúci rok slúži zdravie, aby sme mali čo najmenej starosti, ale o to viac radosti, nech sa dobre cítime v kruhu svojích rodín, najbližších a priateľov v JDS.
    Nový výbor JDS na svojom zasadnutí , ktoré býva v klubovej miestnosti vždy prvý štvrtok v mesiaci, si zvolil nového predsedu organizácie, nakoľko pán Samuel Hladký chcel vo výbore pracovať už len ako člen. Výbor jeho požiadavku akceptoval a za predsedu organizácie bol zvolený pán Peter Sedlák. Za doterajšie zásluhy a 11 ročné vedenie organizácie p. Samuela Hladkého výbor vymenoval za čestneho predsedu organizácie.

    Výbor v ďalšom funkčnom období bude pracovať v zložení:
Peter Sedlák, predseda
Margita Pečitová, tajomníčka
Ing.Eva Borcovanová, hospodárka
Štefan Batka, vedúci klubu
Anna Krchna č. 111, revízna komisia
Elena Écsiová, členka výboru
Margita Važanová, členka výboru
Samuel Hladký, čestný predseda
        Organizácia má 121 členov.


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk