ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________
úvod rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2014 rok 2015


Členská schôdza Klubu dôchodcov v Kálnici dňa 20. 11. 2015

    Členskej schôdze sa zúčastnilo 108 členov z celkového počtu členov 127. Členskú schôdzu zahájil a viedol tajomník Ing. J. Hladký. Medzi hosťami privítal starostu obce p. Ing.J. Krchnavého. V rámci kultúrneho programu vystúpili deti Materskej a Základnej školy v Kálnici, s básňou pani A. Juríková a spevokol Šípkari.
    Po minúte ticha za zosnulých 6 členov KD a schválení programu členskej schôdze vystúpila predsedkyňa p.M. Pečitová so Správou o činnosti Klubu dôchodcov v Kálnici za uplynulé obdobie. Zo správy vyberám niektoré akcie.
    Prvou a veľmi úspešnou bolo Fašiangové posedenie pri oškvarkovom, vínku, klobáske a dobrej harmonikovej hudbe p. I. Jelínka, ktorého sa zúčastnilo 53 členov. Ďalšou výzvou pre výbor bolo usporiadanie osláv MDŽ, ktoré bolo 6. marca a medzi prítomnými ženami to malo veľmi dobrý ohlas.
    Z ďalších akcií poriadaných výborom vyberáme: každoročná jarná brigáda pri úprave cintorína, peší výlet na Salaš v Klíži, výlet na kúpalisko v Podhájskej, oslavy SNP pri vatre v Sklepárovci, zájazd do Chorvátska a na Oravský Podzámok. Osemročnú tradíciu má aj výstava ovocia, zeleniny a včelích produktov v priestoroch Kultúrneho domu Kálnica, ktorá bola spojená s výstavou ľudových krojov nášho okolia.
    Po správe o finančnom hospodárení, ktorú predniesla p. Ing. E. Borcovanová, prečítala správu kontrolóra klubu p. B. Bolechová. Ďalej nasledoval pozdrav jubilantom a diskusia. Predsedkyňa p. M. Pečitová oboznámila členskú schôdzu s návrhom plánu práce klubu dôchodcov na budúci rok.
    Po závere členskej schôdze nasledovalo spoločenské posedenie členov klubu dôchodcov s občerstvením, hudbou a spevom.

Ing. Ján Hladký, tajomník klubu dôchodcov    


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk