ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________Obec v médiách / 21.10.2002 - Kálnica
Článok z Trenčiankych novín, 21.10.2002

Kálnica

    Starosta obce Ing. Miroslav Borcovan (na snímke) pochádza z Mošoviec pri Turčianskych Tepliciach a do Kálnice sa prisťahoval s manželkou.
     Vroku 1986 nastúpil do funkcie vtedajšieho predsedu MNV. Stalo sa tak po predchádzajúcej práci na JRD ROZKVET, kde pôsobil ako zootechnik a neskôr ako vedúci výroby.
     V tej dobe sa v rámci akcie „ Z" vybudovala základná občianska vybavenosť obce, materská škola, renovovala sa základná škola, moderný kultúrny dom i moderný obchod s potravinami, ihrisko, začal sa budovať lyžiarsky areál Piesky, chatová oblasť Krajná dolina a obecný vodovod.
     „Za pomerne krátke obdobie sa nám podarilo vybudovať chodníky pri štátnej ceste, opraviť miestne komunikácie, vybudovať obecný vodovod s prebytkom i náhradným zdrojom kvalitnej pitnej vody," spomína M. Borcovan. „Po dobudovaní transformátora i rekonštrukcii elektrickej siete na dvojnásobnú kapacitu zvýšili sa možnosti dodávky elektrickej energie. Vybudovali sa nové telefónne rozvody s možnosťou pripojenia každého domu v obci, postavila sa pekáreň, zaviedol sa úspešne, separovaný zber domového odpadu s dotriediarňou druhotných surovín v rámci združenia obcí Javorina - Bezovec. Odkúpili sa chátrajúce objekty v ktorých sa vytvorili vhodné priestory pre miestne múzeum, klubovú činnosť či už chovateľov, Jednoty dôchodcov Slovenska, služieb, zriadila sa ambulancia praktického lekára a zabezpečila sa plynofikácia obce. V poslednej dobe, prostredníctvom aktívneho prístupu pracovníkov na VPP zrenovovali sa a opravili budovy vo vlastníctve obce, zrekonštruoval sa miestny cintorín a dávny sen Kálničanov, dom smútku."
     Po prechode kompetencii zo školstva na obec sa začalo S plynofikáciou materskej škôlky. Buduje sa i lyžiarsky areál PIESKY pre letné i zimné lyžovanie, v tomto areáli boli vybudované aj pretekárske cyklistické zjazdové trate.
     V obci sa stále niečo deje a pripravuje. Celoštátna výstava exotického vtáctva „ORNITA" a všeobecné chovateľské okresné výstavy, krajské kolá kopania 11-m pokutových kopov. Majstrovstvá sveta v r. 1992 i v r. 1995, Majstrovstvá Európy vr. 1994 v lyžovaní na tráve. Majstrovstvá Slovenska i Slovenský pohár pretekov na horských bicykloch z ADRENALÍN cyklo klubu Partners a westernové ródeové preteky na ranči Medňanské lúky, vatra SNP, Fašiangové tradície. Svedčia o aktivitách organizácii i prístupu obce v rámci svojich možnosti k ním. Za túto prácu pre ostatných všetci si zaslúžia pochvalu a uznanie.
     „Nie vždy sa nám darí. Po prechode kompetencii na obec bude veľkým problémom udržať miestnu malotriednu základnú školu, prežívajúcu krízu v naplnenosti, keď v spoločnej triede má len 11 žiakov. V jej úspešnej činnosti sa spája nielen tvorba vzťahu k rodnej obci, ale spoločne s materskou školou i udržanie a tvorba miestnej kultúry a vytváranie optimálnych možností individuálneho prístupu k deťom. Je ale predpoklad, že v budúcich rokoch sa situácia zlepší a dosiahne sa jej väčšia naplnenosť. Bude ale závisieť od finančných možností obce ako sa jej tento prísun nákladov podarí zvládnuť.
     Nedarí sa nám podchytiť k väčšej aktivite mládež, ktorá zvlášť v našej obci v minulosti bola veľmi aktívna, mala svoju klubovú organizáciu a výrazne vedúce osobnosti."
     V hornej časti Kálnice vyniká zaujímavý športový rekreačný areál tvorený lyžiarskym areálom PIESKY, RANČOM Medňanské Lúky, futbalovým areálom TJ ZAVAŽAN, ktorý v náväznosti na chatovú oblasť Krajná dolina i na budúce prepojenie cyklotrasy Trenčín - Selec - Kálnica - Nové Mesto n/V, by mohol byť významným miestom oddychu a zaujímavým priestorom pre investorov v oblasti cestovného ruchu.
     Vzhľadom k skromným finančným možnostiam obce, ktorá má záujem na jej ďalšom rozvoji i stúpajúcom počte obyvateľov, bude veľa závisieť od možností získať podporné programy, ktoré budú potrebné pre zrealizovanie kanalizácie ktorú sme si už v spolupráci s ostatnými obcami projekčné pripravili, a ktorej príprava a sčasti aj realizácia bude hlavným cieľom budúcich volebných období.

Predovšetkým oprav márnicu -všetci tam raz pôjdeme
     ...odkázal pred 16 rokmi na predvolebnom a hodnotiacom verejnom zhromaždení dlhoročný odstupujúci predseda MNV Adam Krchnavý svojmu nástupcovi.
     Na cintoríne v tej dobe už bola postavená od r. 1968 panelová budova - dom smútku, ktorá po prvom použití prestala plniť svoj účel a žiadalo sa ju opraviť a vybaviť. Tiež priestor pred ňou nebol spevnený a zvlášť bolo nepríjemné stáť niekedy i v blate a nerovnom teréne, i napriek tomu, že pohreby ev.a.v. sa odbavovali v modlitebnici ev.a.v. a občianske pohreby pred a neskoršie vo vnútri kultúrneho domu. Bol všeobecný a takmer prvoradý záujem občanov tento problém doriešiť. Ešte za čias národného výboru bol spracovaný veľmi pekný a kompletný návrh dostavby domu smútku, ktorý ale z nedostatku finančných prostriedkov v neskoršej dobe sa už nedal zrealizovať.
     V nasledovnej dobe obecný úrad zvýšil starostlivosť o cintorín i o úroveň pohrebných obradov. Vybudovalo sa nielen ozvučenie cintorína a chladiaci box, ale prostredníctvom členky ZPOZu Ing. Evy Borcovanovej obec zabezpečuje rozlúčky s každým zosnulým občanom. Pri početných občianskych pohreboch, ktoré majú tradične vysokú úroveň účinkuje spevokol pod vedením Danky Krchnavej. Opravil a udržuje sa celý areál cintorína a vykonala sa pasportizácia a určenie neudržiavaných hrobov pre ďalšie pochovávanie. Už po druhýkrát pripravuje sa pekná ekumenická spomienka k pamiatke zosnulých.

V tomto roku sa realizovala prestavba márnice na Dom smútku

     V tomto roku došlo k realizácii ďalšieho jednoduchšieho a menej nákladného návrhu od mladého arch. Ing. Jána Krchnavého, a tak sa podarilo i naplniť odkaz „Kálnického richtára". Podarilo sa to splniť vďaka obetavej a iniciatívnej práci pracovníkov na VPP Jána Šlosára, Pavla Filipa, Anny Riegerovej, Aleny Múllerovej, Ivety Šickovej a dôchodcov Jána Jamricha , Jána Valoviča a Milana Krchnavého, ktorí nielenže realizovali prestavbu márnice na Dom smútku, ale napomohli, že cintorín sa stal udržiavaným a čistým pietnym miestom posledného odpočinku a Dom smútku začal slúžiť svojmu účelu.

Prechádzka po Kálnici
    Dominantou obce je kultúrny dom postavený občanmi za štyri roky v akcii „Z". Má kapacitu 300 osôb, pričom v súčasnosti sa hľadá možnosť jeho komplexnejšieho využitia
    Zaujímavosťou je miestna stála etnografická výstava v dome č. 142, zameraná na históriu, remeslá, zvyky i súčasnosť Kálnice.
    V dome č. 336 sa narodil a znovu bude bývať Milan Stano, významný maliar a publicista veselých a humorných príbehov, vydavateľ humorného časopisu „Kocúrkovo".
    Na základnej škole je umiestnená tabuľa s menami padlých v druhej svetovej vojne. Miesto, kde sa občania pravidelne 4. apríla stretávajú, aby si pripomenuli nezmyselnosť vojny a uctili si pamiatku nevinných ľudí.
     Pre milovníkov prírody je vhodná prechádzka hore kálnickými dolinami, z nich turisticky zaujímavá je Krajná dolina.
    V obci je ešte veľa zaujímavých miest - pekne udržiavaný cintorín s domom smútku, i starý židovský cintorín, ďalej pálenica miestneho PD, dotriediareň vyseparovaného zberu, sušiareň, zostatky starého tajuplného kláštora Pod Hromovým i výrobňa drevenného uhlia.

Včelári a včielky "plačú"
Ak by dievča odmalička jedlo včeliu medovú kasičku, podľa vedcov by sa vraj dožilo 2 500 rokov a denne by porodilo asi 15 detí

     V Kálnici pôsobí aj spolok včelárov, patriaci pod spolok v Novom Meste nad Váhom, ktorého predsedom je Tibor Valovič. Medzi priekopníkov včelárstva novomestskej oblasti patril Adam Krchnavý, ktorého v Kálnici prezývajú „Melenec". Podľa T. Valoviča, v súčasnej spoločnosti o včelára nikto nestojí. Včelári hovoria, že ich včielky plačú. Ich počet totiž neustále klesá. Pre porovnanie - pred dvanástimi rokmi sa v okrese Nové Mesto nad Váhom chovalo takmer 3 200 včelstiev, o ktoré sa staralo 345 včelárov, v tomto roku bolo 1 822 včelstiev a len 190 včelárov, pričom väčšina z nich je v dôchodkovom veku. „U nás v Kálnici máme 334 včelstiev a 23 včelárov, pričom najviac včiel chovajú Ján Pavlech a Milan Jakuš," hovorí T.Valovič, podľa ktorého do novej jari určite jedna tretina včelstiev neprežije. Tento rok bol pre včelárov z hľadiska počasia nepriaznivý, naviac v jeden jarný deň sa ochladilo až na mínus sedem stupňov, čo spôsobilo stratu najvzácnejšej znášky včiel. „V súčasnosti trpí celé naše poľnohospodárstvo, do ktorého patríme aj my, dotácie sú veľmi slabé, je otázne, či nová vláda do konca tohto roka stihne včelárstvo podporiť. Najväčší úpadok spôsobilo aj zrušenie predajní včelárskych potrieb. Kedysi fungovali aj krúžky mladých včelárov, čo v súčasnosti neexistuje," lamentuje T. Valovič. Nuž, v súčasnosti začať včeláriť je veľký problém. Cena najlacnejšieho úľa je asi 2 500 korún, medomed stojí od 5 do 15-tisíc korún, včely ohrozujú choroby ako mor či klieštik, veľmi ťažko sa schádzajú, malé organizácie dokážu ťažko prežiť. Jedným z nepriateľov včiel je aj samotný človek. Na jar, keď obhospodaruje svoju záhradu či ovocný sad, postrekujú počas poludnia, kedy včely v hojnom počte lietajú (postrekovať by mali vo večerných hodinách). Každá napadnutá, postriekaná včela už nieje vpustená do úľa, čo má priamy vplyv na znižovanie produkcie. „Vďaka" postrekom napríklad v obci Višňové mnohí ľudia prestali včeláriť, zostal len jediný včelár.
    Je to naozaj škoda, už len z toho dôvodu, že včelie produkty sú veľmi čisté, zdravé a majú liečivé účinky. Môže ho užívať aj cukrovkár, avšak pod lekárskym dohľadom. Med napomáha pri dýchaní, podporuje srdečnú činnosť, pomáha ľuďom po operácií žalúdka, má priaznivý vplyv pri prechladnutí, nádche a pod. Pre zaujímavosť, vedci zistili, že keby dievča odmalička užívalo výživný včelí produkt - materskú kasičku, dožilo by sa 2 500 rokov a denne by porodila asi pätnásť detí.

Bohato zavčelený , netradičný úľ - "Dedko", vyrobil v roku 200 Štefan Dovina.

Predstavujeme futbalistov TJ Zavažan Kálnica
     TJ Zavažan Kálnica vznikla v roku 1947 a v súčasnosti má 165 členov združených v dvoch oddieloch - futbalovom a lyžiarskom.
     V minulosti, bol aktívny turistický a stolnotenisový oddiel, ktoré však zanikli. Momentálne sú aktívni v zimnom období stolní tenisti a v lete plážoví volejbalisti a čiastočne i turisti.
     Futbalový oddiel TJ Zavažan Kálnica má v súčasnosti tri mužstvá - žiakov, dorastencov a mužov
    Družstvo žiakov - i keď káder tvorí 34 registrovaných mladých chlapcov, aktívny záujem o futbal prejavuje sotva polovica. Ich trénerom je Jozef Šlosár s viac ako 30-ročnou trénerskou skúsenosťou, ktorý vychoval niekoľko generácií dobrých futbalistov. Okrem iných do tajov futbalu zasväcoval i súčasného reprezentanta Slovenska do 20 rokov a držiteľa bronzovej medaily, hráča FK Laugaricio Trenčín Milana Ivanu. Najväčší úspech dosiahli žiaci v roku 1993, keď sa v rámci okresu Trenčín umiestnili na druhom mieste.
    Družstvo dorastencov - trénerom je Igor Kolínek, ktorý má k dispozícií 17 hráčov, ale aj napriek tomu musia v niektorých stretnutiach nastúpiť len s desiatimi, alebo i menej hráčmi, pretože niektorí z rôznych príčin neprídu na zápas. Zdá sa, akoby sa u tejto kategórie znižoval záujem o futbal. Najväčší úspech dosiahli dorastenci v roku 1996, keď pod vedením trénera Jozefa Šlosára postúpili do majstrovstiev okresu Trenčín.
    Družstvo mužov - pôsobí v II. triede JUH a v súčasnosti nedosahuje výsledky podľa predstáv výboru i fanúšikov. Trénerom je Marián Ivana, ktorý má síce k dispozícií 33 registrovaných futbalistov, ale v skutočnosti aktívny záujem prejavujú 12-15, čo je málo na dosiahnutie takého umiestnenia v tabuľke, na aké boli fanúšikovia futbalu v Kálnici zvyknutí (čelo tabuľky do piateho miesta). Najväčší úspech - postup do majstrovstiev okresu dosiahli muži tri razy, naposledy v roku 1995, opäť pod vedením trénera Jozefa Šlosára.
     Futbalový štadión s kabínami a dvomi ihriskami láka najmä mladých chlapcov i z Nového Mesta nad Váhom, ale aj susedných Rakoľúb, ktorí cez žiakov, dorast až po mužov už roky obliekajú kálnické dresy. Na čele výboru futbalového oddielu je Ján Nedbal, bývalý futbalový žiak a dorastenec z Rakoľúb. Aktívni sú aj bývalí futbalisti, ktorí v letnom období zahrajú každoročne 10-12 zápasov na rôznych turnajoch „starých pánov. Pomerne úspešne sa udržiava i viac ako 25 - ročná družba s TJ Popovice, okres Uherské Hradište, keď príležitostne raz za dva-tri roky sa stretnú v priateľských zápasoch družstvá mužov a starých pánov. Tradíciou sa stalo organizovanie súťaže v kopaní 11-metrových kopov, keď na doterajších šiestich ročníkoch sa zúčastnilo spolu 4 128 súťažiacich.

TJ Zavažan Kálnica - Horný rad zľava: predseda FO Ján Nedbal, vedúci mužstva Ľuboš Bulko, Jozef Vojtech, Peter Koreň, Marek Macejka, Dušan Pavlech, Ivan Lajzo, Jaroslav Moravčík, Ján Krchnavý Marián Dovina, Peter Filip, Miroslav Bušo, Jozef Vrba, predseda TJ Dušan Filip
Dolný rad zľava: Juraj Bušo, Jozef Guláš, Peter Filip, Miloš Šagát, Ján Bolech, Hladký Martin, Ľuboslav Valovič, Slávik Rastislav, tréner Marián Ivana. Chýbajú Marek Dlhopolec, Lukáš Hubert.


    Občan platí len za odpad, ktorý vyprodukuje a odvezie na skládku. Umožňuje to zavedený žetónový systém i separovaný zber, ktorý obec už sedem rokov využíva.
    V spolupráci s ďalšími 16 obcami, Združenia obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec, bolo na miestnom PD v bývalej triediarni chmeľu vybudované dotrieďovacie stredisko separovaného zberu, kde sa dotrieďujú do predajnej formy vyzbierané druhotné suroviny - plasty, sklo, papier a kovy.


Lyžiarsky areál „Piesky"
    Lyžovanie na tráve - v súčasnosti má dvoch aktívnych lyžiarov a to súrodencov Jozefa a Ľubicu Petrášových. Jozef sa v kategórií juniorov zúčastnil Majstrovstiev sveta juniorov v Novom Meste na Morave a Ľubica v kategórií žiačok Majstrovstiev Českej republiky, kde v obrovskom slalome obsadil 32. miesto, slalom nedokončil. Ľubica v kategórii žiačok na Majstrovstvách Českej republiky v obrovskom slalome obsadila 4.miesto, v SG získala 3.miesto a súťaž v slalome nedokončila. Výsledky nasvedčujú, že v tejto oblasti sa nám nedarí tak ako v minulosti, keď kálnické družstvo lyžiarov na tráve tvorilo základ reprezentácie Slovenska a náš pretekár Ivan Jamrich na MSJ v roku 1993 obsadil 3.miesto a na Interkontinentálnom pohári na Tchaiwane získal cenu najúspešnejšieho pretekára.
    Lyžiarsky areál „Piesky" v Kálnici spĺňa tie najnáročnejšie kritériá pre lyžovanie na tráve, čo je Slovenským lyžiarskym zväzom i medzinárodnou organizáciou FIS využívané na organizovanie významných pretekov. TJ Zavažan Kálnica bola organizátorom niekoľkých FIS pretekov, okrem nich to bol v roku 1990 Európsky pohár, 1992 MS juniorov, 1994 ME seniorov, 1995 MS seniorov a ďalšie FIS preteky v lyžovaní na tráve, naposledy uskutočnené v roku 2001.
    Lyžovanie v zime - Od roku 1982, po zakúpení prvého lyžiarskeho vleku, v Kálnici vzrástol záujem o lyžovanie na snehu. Po dobudovaní ďalších troch vlekov a prevádzkových priestorov, bufetu, parkoviska, ozvučenia a večerného osvetlenia areálu, vzniká myšlienka zabezpečenia umelého zasnežovania. O naplnenie tohto cieľa sa usiluje päť členov TJ Zavažan a Obec Kálnica, ktorí spoločne tvoria spoločnosť SKI-CENTRUM. V súčasnosti je zariadenie namontované a skolaudované, chýba už len získať prijateľné úverové, pripadne dotačné zdroje, na postupné splatenie pohľadávky voči dodávateľovi zariadenia. Ak sa to podarí, budú vytvorené všetky podmienky pre uspokojenie veľkého záujmu lyžiarov z blízkeho a ďalekého okolia.


     Obec Kálnica leží na severozápadnom úpätí Považského Inovca, 8 kilometrov východne od Nového Mesta nad Váhom. Stred obce, v ktorej v súčasnosti žije 1020 obyvateľov, sa nachádza v nadmorskej výške 215 m.n.m.
     Obec sa významne zapísala do dejín slovenského ochotníckeho divadelníctva už v roku 1906 odohraním hry „Svedomie" v slovenčine. V súčasnosti divadelná činnosť pokračuje mládežníckym ochotníckym divadlom „Rolety" Pod vedením Pavla Lednického.

Významné osobnosti
V Kálnici sa narodil humorista a maliar Milan Stano, i MUDr. Andrej Krchnavý, významný lekár v liečbe tuberkulózy na Slovensku. Pôsobil tu aj významný evanjelický kazateľ a spisovateľ Štefan Pilárik.

Kultúrno-historické pamiatky
     V doline Kňažia sa nachádza zrúcanina doposiaľ presne neidentifikovaného kláštora Pod Hromovým a v minulosti na Drahách stál i kaštieľ známy kazematami pre trestanie neposlušných poddaných.
     Pri príležitosti 600. výročia bola v jednom z domov zriadená etnografická výstava. Zaujímavosťou je expozícia histórie už zbúraného Daranského mlyna, do ktorého chodieval Jozef Miloslav Hurban ku krstným rodičom.
     V roku 1980 bol daný do užívania kultúrny dom s kapacitou asi 400 ľudí, ktorý je možné i prenajímať na rôzne spoločensko-kultúrne podujatia.

Záujmovo-spoločenské organizácie
    Úspešná Telovýchovná jednota Zavažan obhospodaruje dve ihriská, na ktorých sa konajú rôzne súťaže. Najznámejšou sa stalo kopanie 11-metrových pokutových kopov. S tradične takmer najvyššou účasťou kopajúcich na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa zaviedla aj už tradičná koštovka medu a medoviny, ktorú pripravuje miestny a slovenský zväz včelárov.
    Úspešnú činnosť vyvíja 24-členná organizácia Slovenský zväz chovateľov, ktorej predsedom je Ľuboš Pavlech. Ide o chov hydiny, holubov, králikov či exotického vtáctva. Každý rok poriada chovateľskú okresnú výstavu. Pavol Sedlák sa zúčastňuje celoštátnych i klubových výstav, mladí chovatelia sa zúčastňujú na súťažiach. V obci pracujú dve poľovnícke združenia obhospodarujúce revír bohatý na rôzne druhy zveri. Kálnickí seniori sa združujú v Jednote dôchodcov Slovenska.
     Obec Kálnica v rámci „Matúšovho kráľovstva" získala výsady „Lehoty" a na lyžiarskom stredisku je zriadené jeho „Pútnické miesto" s predajom suvenírov, pasov i ďalších propagačných materiálov, ktoré je zatiaľ len príležitostne otvorené.
     Pre milovníkov prírody je určená turistická zrubová chatka na Izbe v kálnických horách, ktorá bola vybudovaná najmä ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Mnohí turisti ju vyhľadávajú aj pre odpočinok pri dlhých turistických túrach. Chatka je otvorená a prístupná každému. Zaujímavosťou je, že sa tu zastavili aj účastníci poľskej expedície smerujúcej do Vatikánu cez hory, ktorej trasa merala 1800 kilometrov a tiež turisti z Moskvy.

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk