ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________Obec v médiách / Kladú dôraz na cestovný ruch
Článok z Trenčiankych novín číslo 43/2007, 29.10.2007

Kladú dôraz na cestovný ruch

OBEC KÁLNICA leží na západnom úpätí severnej časti Považského Inovca pri sútoku Kálnického a Rybnického potoka. Osídlená bola už v eneolite, približne tritisíc rokov pred našim letopočtom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1396, kde sa spomína ako Kabucza.

V minulosti patrila zemianskej rodine Kalnických, Rozonovcov a neskoršie časti panstvu Beckov. Podľa majiteľov sa delila na Panskú a Rožňovú Kálnicu. Obe splynuli v polovici devätnásteho storočia. Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom, poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, ale aj výrobou drevených výrobkov, tkaním plátna a šitím krojov. Odohraním hry Svedomie v slovenčine už v roku 1906 sa Kálnica významne zapísala do dejín slovenského ochotníckeho divadla. Pri príležitosti 101. výročia založenia ochotníckeho súboru za poznávanie, uchovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva toto divadlo získalo Medailu Daniela Gabriela Licharda. O obec, ktorá má 1036 obyvateľov sa už viac ako dvadsať rokov stará starosta Miroslav Borcovan.

Materská škola oslávi štyridsiate výročie
Miestna materská škola v novembri oslávi svoje štyridsiate výročie. „Oslava výročia bude 7. decembra a spojíme ju s oslavou Mikuláša. V programe vystúpia naše deti. Pozveme rodičov detí, prvých zamestnancov a občanov, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o rozvoj školy," uviedla riaditeľka Blažena Filipová. Dve triedy navštevuje tridsaťtri detí. Pod vedením učiteľky Danky Krchnavej sa deti venujú folklórnym tancom, s ktorými vystupujú na rôznych akciách. „Pravidelne sa zúčastňujeme na festivale seniorských folklórnych súborov v Krivosúd-Bodovke a okrem toho pripravujeme vystúpenia na deň matiek a stretnutia dôchodcov," povedala riaditeľka. Základná škola v obci je pre prvý až štvrtý ročník. „Momentálne máme tridsaťtri žiakov a aj napriek tomu, že ide o málotriedku, kvalitou pedagogických pracovníkov sa vyrovnáme aj veľkým školám," zdôraznila riaditeľka Zdenka Margetínová. „Už od prvého ročníka môžu žiaci navštevovať krúžok anglického jazyka a od tretieho ročníka máme povinnú výučbu nemeckého jazyka. V škole pracujú počítačový, hudobno - dramatický a turisticko - prírodovedný krúžok.

Kálnické ozveny informujú občanov
Občania si môžu štyrikrát do roka prečítať Kálnické ozveny, kde sa dozvedia informácie o dianí obci. „Ich vydávanie sme, po takmer štvorročnej prestávke, obnovili v marci tohto roku a je to už ich jedenásty ročník," informoval starosta.

Vybudovanie kanalizácie je prioritou
V celej obci je vybudovaný obecný vodovod a plyn. „Na kanalizáciu máme vypracovaný spoločný projekt s okolitými obcami z nášho mikroregiónu a prostriedky by sme chceli čerpať z environmentálnych fondov. Aj keď sa to asi v tomto roku nepodarí, jej vybudovanie je jedným z našich hlavných cieľov," zdôraznil starosta Borcovan.

Odpad sa separuje už desať rokov
Kálnica je v združení obcí pre separovaný zber Bezovec - Javorina. Občania odpad separujú do plastových vriec a v obci je tiež dotrieďovňa. „Máme čipový systém a v blízkej budúcnosti by sme chceli prejsť na motivačný systém. Občanov, ktorí sa budú zúčastňovať separovania pravidelne, odmeníme nižšími poplatkami za komunálny odpad," uviedol starosta, ktorý" ďalej povedal, že aj napriek takémuto systému z obce ešte všetky čierne skládky nevymizli.

Jednota dôchodcov oslávila desiate výročie
V máji 2007 oslávili členovia Jednoty dôchodcov vo svojich klubových priestoroch desiate výročie svojej činnosti. Pri tejto príležitosti sa konala aj prezentácia. publikácie 100 rokov ochotníckeho divadla v Kálnici, ktorú zostavil bývalý šéfredaktor Trenčianskych novín a rodák z Kálnice, Štefan Šicko.

...ani ostatné organizácie nezaostávajú
Poľovnícke združenie Kálnica funguje od roku 1972. „Udalosti po roku 1989 neobišli ani túto organizáciu. Z pôvodných tridsaťosem členov tohto združenia v septembri 1995 päť členov so združenia vystúpilo a pôsobia od roku 1996 v poľovnom revíri Ostré vrchy. Ostatní členovia zostali poľovať v novovzniknutom poľovnom revíri Kálnica - sever," vysvetlil Miroslav Borcovan. Poľovníci sa však nevenujú výlučne poľovníckej činnosti, ale každoročne, začiatkom roka, organizujú známu poľovnícku zábavu.

Základná organizácia Zväzu chovateľov v obci doteraz usporiadala niekoľko okresných vše¬obecných chovateľských výstav. Miestni chovatelia si trúfnu aj na celoslovenské výstavy okrasného vtáctva. V obci už dlhé roky funguje aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý" sa pravidelne zúčastňuje okresných súťaží. „Jeden zo zakladajúcich členov Ján Bariných oslávil pred koncom septembra významné životné jubileum sto rokov," povedal starosta.

História obce je zachovaná v knihe
Významným rodákom z obce je spisovateľ, maliar a karikaturista Milan Stano, ktorý" je vydavateľom Kocúrkova a mnohých ďalších kníh. „Za jeho vrcholné dielo však možno považovať knihu, ktorú napísal o Kálnici s názvom Kálnické príbehy. Táto kniha hovorí o histórii obce, ale aj o zvykoch a o spôsobe života Kálničanov. Kniha obsahuje množstvo zozbieraných príbehov od obyvateľov obce," vysvetlil starosta Borcovan. Knihu slávnostne pokrstia ôsmeho decembra v miestnom kultúrnom dome.

Obec kladie dôraz na rozvoj cestovného ruchu
K rozvoju cestovného ruchu v obci prispelo Ski Centrum, v ktorom je jedným z akcionárov aj obec. „Ide o najnižšie položené lyžiarske stredisko na Slovensku a je neodmysliteľnou súčasťou našej obce už takmer dvadsaťosem rokov," uviedol starosta obce Miroslav Borcovan. „Postupne by sme chceli 5KI Centrum znovuobnoviť aj o lyžovanie na tráve a dobudovať cyklodráhy, aby stredisko mohlo byť v prevádzke celoročne," uviedol riaditeľ Ski Centra Michal Feník. Podľa starostu tu plánujú do troch rokov vybudovať na území obce golfové ihrisko a tiež centrum hipoterapie. Vďaka svojej polohe má obec výborné podmienky aj pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. „Klíma obce a Považského Inovca je porovnateľná s Tatrami, a preto vnímame negatívne snahy o prípadnú ťažbu uránu v tejto oblasti," uviedol starosta. „Štát by si mal uvedomiť, že keď naši občania s takýmto zámerom jednoznačne nesúhlasia, nemalo by sa v takýchto aktivitách vôbec pokračovať. Naše zámery v oblasti cestovného ruchu sa so zámerom ťažby uránu v žiadnom prípade nezlučujú," zdôraznil Borcovan.

Najaktívnejšia je TJ Zavažan
Podľa starostu obce je najaktívnejšou organizáciou v Kálnici jednoznačne Telovýchovná jednota Zavažan, ktorá má 170 členov. Klub má družstvo žiakov, dorastencov a mužov. „Novinkou v našej obci je futbalové družstvo žien. Zaujímavosťou je, že za žiakov hrá futbal i dievča, ktoré sa už niekoľkokrát zapísalo i do listiny strelcov gólov," uviedol starosta Borcovan. Veľkým úspechom pre družstvo mužov a zároveň i dorastencov bol postup z II. triedy Juh do Majstrovstiev oblasti. V júli tohto roku sa na futbalovom štadióne v Kálnici, pri príležitosti osláv šesťdesiateho výročia založenia Telovýchovnej jednoty Zavažan uskutočnilo športovo - zábavné popoludnie. Na oslavy sme pozvali priateľov z družobnej obce Popovice z Česka. „Futbal si zahrali družstvá mužov, starších pánov a žien, vystúpili mažoretky," povedal predseda Telovýchovnej jednoty Dušan Filip. Popovice a Kálnica sú veľmi podobné obce a jediným veľkým rozdielom medzi nimi je to, že Kálnica nemá vlakovú stanicu a ani cez ňu nechodia vlaky. „Úplne úžasným prekvapením osláv, bol majestátny príchod skutočného vlaku s rušňom a vagónom na kolesách," ktorý bol plný priateľov z Popovíc. Vlakvedúcim bol bývalý starosta Popovíc," vysvetlil Filip.

DANKA CAPÁKOVÁO KÁLNICI:
I postoj pútnik a načerpaj tu silu,
keď pohľadom hľadíš túto prekrásnu slovenskú krajinu.
Dedinka Kálnica pod Tebou tu leží,
v ktorej vznik myšlienky o svojbytnosti
Slovenského národa J.M.Hurbanovi prináleží.
Nech tento slovenský kríž chráni i Tvoje kroky
nielen dnes, ale i po nasledovné roky.


späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk