ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________Obec v médiách / 10.2.2008 - Starostovia odmietajú prieskumy a ťažbu uránu
Článok z Trenčiankych novín číslo 8/2008, 10.2.2008

Starostovia odmietajú prieskumy a tažbu uránu, Ministerstvo však už vydalo povolenie

V stredu 10. februára sa stretli štyri mimovládne organizácie Brečtan, Priatelia Zeme, Sosna a Greenpeace so starostami obcí po oboch stranách Považského Inovca.TRENČIANSKE STANKOVCE.

Na stretnutí informovali ochranári, aké dôsledky by mala ťažba uránu v oblasti a aké kroky môže podniknúť miestna samospráva, keď je proti prieskumným vrtom a ťažbe. Podľa Petra Nováčika z OZ Brečtan, by obecné zastupiteľstvá mali vyjadriť svoje stanovisko k prieskumu a možnej ťažbe, pretože sú obce, ktoré doteraz ešte nezvážili hroziace riziká.

O dôsledkoch ťažby treba informovať

Podľa prednostu Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom Jána Kišša je jedným z riešení presvedčiť zástupcov samosprávy, aby prijali uznesenia, ktorými budú žiadať Ministerstvo životného prostredia zastaviť prieskumy. Ďalšie riešenie vidí v novelizácii banského zákona. Prieskumy schvaľuje ministerstvo ŽP, ale povolenia na ťažbu vyplávajú z banského zákona. „Je potrebné informovať miestne samosprávy a občanov o rizikách a dopadoch ťažby uránu," odôvodňuje Juraj Rizman z Greenpeace informačnú kampaň medzi starostami. Podľa neho v mnohých obciach nikto netušil, že sa plánuje prieskum, až kým nezačali prípravné práce. Poukazuje aj na veľmi blízku vzdialenosť predpokladanej ťažby od obydlík, napríklad v Kálnici len 3,5 kilometra.

Povolenie nemôže ministerstvo zrušiť

Rizman však upozorňuje, že na¬priek iniciatíve a petičnej akcii, ktorú na Slovensku podpísalo už viac ako 55-tisíc obyvateľov, bude veľmi ťažké zrušiť povolenie na prieskumné územie. Jeho slová potvrdzuje aj hovorca ministerstva životného prostredia Peter Višváder, ktorý tvrdí, že ministerstvo nemôže zrušiť povolenie na prieskumné vrty. Ako vysvetľ'uje, „právo na získanie povolenia na prieskum vyplýva žiadateľovi zo zákona automaticky, po splnení niekoľkých zákonom stanovených podmienok. Ak ich dodržiava, ministerstvo mu nemôže povolenie svojvoľne odňať. Višváder však upozorňuje, že predpokladom pre vykonanie prieskumných prác je dohoda žiadateľa s majiteľom pozemku - napríklad s obcou, súkromníkom alebo štátom. Ako dodáva, prieskum v nijakom prípade nie je žiadnym predpokladom k ťažbe. „Iba zdokumentuje zásoby danej suroviny v lokalite. Uchádzač o ťažbu musí podať osobitnú žiadosť a štát nie je vykonaným prieskumom v ničom zaviazaný ťažbu povoliť," dodal hovorca.

Ťažba môže ohroziť spodné minerálne vody

Doteraz nesúhlasné uznesenia prijali už vlani obce združené v mikroregióne Zelená voda, Beckov, Nová Lehota a mesto Nové Mesto nad Váhom, ktoré leží od predpokladanej ťažobnej oblasti 13 kilometrov. Po stretnutí sa k nim pridala napríklad obec Trenčianske Mitice. Podľa starostu Dušana Rozemberga sa obecné zastupiteľstvo konalo ešte v ten deň. „Upozornili sme miestnym rozhlasom občanov aj na možnosľ podpísať petíciu." Rozemberg prieskum a následnú ťažbu odmieta aj z dôvodu ohrozenia minerálnych prameňov. „Celá obec a oblasť až pod Inovec je v ochrannom pásme, ťažba by mohla negatívne zasiahnuť spodné vody," hovorí starosta, ktorý tvrdí, že prieskum sa v tejto lokalite už robil, údaje sú teda známe. „Myslím si, že v tomto prípade ide o ťažbu."

TSK eviduje oblasť ako rekreačnú zónu

V obci Svinná rozdali občanom informačné letáky. Ako hovorí starostka Anna Sýkorová, nie je cieľom ľudí strašiť, ale informovať. Aj v obci zaradia do programu zastupiteľstva tému prieskumu a ťažby. „Som prekvapený, že doteraz nezareagovali napríklad kúpeľné mesto Piešťany, ale ani krajské mesto Trenčín, vzdialené od Selca cca 8 kilometrov," hovorí Kišš. Problematikou sa doposiaľ nezaoberali ani na Trenčianskom samosprávnom kraji. Podľa Pavla Sedláčka, predsedu TSK, sa na nich zatiaľ s požiadavkou ťažby uránu v regióne nikto oficiálne neobrátil. Ako však pripomína, v platnom a záväznom územnom pláne je táto oblasť uvedená ako rekreačná Väčšina z približne tridsiatich obcí, ktoré sú ťažbou uránu ohrozené, vidí perspektívu svojho rozvoja v turizme. Juraj Rizman z organizácie Greenpeace upozorňuje, že všade vo svete, kde sa začali prieskumy, turistický ruch skončil.

ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁOchranári: ťažba uránu môže zmeniť ekosystém krajiny
Podľa prednostu obvodné¬ho úradu v Novom meste nad Váhom Jána Kišša si obyvatelia len pomaly uvedomujú, aké následky by mala pre náš región prípadná ťažba uránovej rudy.

TRENČÍN.
Na zhromaždeniach, ktoré sa uskutočnili v niektorých ťažbou ohrozených obciach niektorí vraj dokonca vítali inicíatívu ťažobnej spoločnosti, čo odôvodňovali vytvorením pracovných príležitostí.

Pár pracovných miest región nepotrebuje

„Pritom región stredného Považia nie je odkázaný na pár pracovných miest, ktoré by eventuálne vznikli. Čo sa týka pracovných miest, je už vyťažený," tvrdí Kišš. Dodáva, že prieskum pred cca 40-timi rokmi spôsobil rapídny úbytok vody v potokoch Selca a Kálnice, keď sa navŕtalo skoro 40o dier do hĺbky 150 metrov. Zdevastované územie okolo vrtov starých viac ako 30 rokov vidno dodnes.

Radón je nebezpešnejší
Juraj Rizman z Greenpeace upozorňuje na environmen¬tálne riziká ťažby. „Už pri prieskume uniká rádioaktívny plyn radón a ďalšie riziká vznikajú pri spracovávaní jadrovej hmoty. Významnými zdrojmi kontaminácie sú aj odkaliská a karcinogénny prach môže kontaminovať okolitú krajinu. Podľa Rizmana odborníci už upozorňujú, že radón sa prenáša aj na väčšie vzdialenosti a zasiahnutá môže byť poľnohospodárska pôda aj ľudia aj v okruhu okolo štyroch kilometrov.

Ťažba prinesie tony hlušiny
Ochranári varujú, že ťažba môže znamenať totálne narušenie ekosystému, odlesnenie, narušenie spodných vôd, hluk, prach a vibrácie. „Pri odhadovanom množstve dve až šesťtisíc ton by to znamenalo milióny ton kontaminovanej hlušiny. Podzemná ťažba znamená aj presunutie obrovského množstva rudy zo zeme. Vo väčšine uránových baní je percento uránového kovu veľmi nízke, len asi do jedného percenta. Každá tona obohateného uránu, predstavuje až 40-tisíc ton sutiny ako rádioaktívneho odpadu."

Kto by chcel bývať v zamorenom území
Kišš kritizuje aj vyzdvihovanie krátkozrakých výhod, ktoré by obce dostali napríklad za to, že v ich katastri by vzniklo prieskumné územie. Podľa neho by držiteľ prieskumné ho územia platil tritisíc za každý začatý rok a za každý začatý kilometer štvorcový. Obce, na území ktorých by sa prieskumné územie nachádzalo, by získali len 50 per cent. Druhú polovicu úhrady by podľa geologického zákona dostal Enviromentálny fond „Pre koho by tieto peniaze boli?" pýta sa Kišš. „Veď obce v katastri ktorých by sa ťažilo by sa začali pomaly, ale isto vyľudňovať. Ktože by už chce bývať v zamorenom a totálne zdevastovanom životnom prostredí, kto by chcel, aby sa rodili postihnuté deti? Neexistujú peniaze, ktoré by vyvážil poškodenie zdravia ich a budúcich generácií ako aj nenapraviteľné škody na životnom prostredí."

Prieskum už robili pred 40-timi rokmi

Historický odhad zásob v lokalite Kálnica - Selec ako udáva organizácia Greenpeace na svojej internetovej stránke je cca 2500 ton uránového koncentrátu. Údaj vychádza z prieskumu zo 70tych ro¬kov, keď na ploche takmer 30 kilometrov štvorcových vykonali 339 vertikálnych vrtov Výdatnosti rudy je od o,o6 do o,16 percenta. V lokalite Považského Inovca je investorom prieskumu Kanadská firma Ultra Uranium. Tá získala povolenie pred tromi rokmi. Podľa Rizmana záujem spoločností o uránové prieskumy na Slovensku rastie a organizácia eviduje asi desať prieskumných lokalít. Okrem Jahodnej pri Košiciach sú medzi nimi aj také, kde sú bezvýznamné hodnoty uránovej rudy. „Ide skôr o developerské spoločnosti, ktoré projekt potom predajú, "myslí si Rizman.

ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁŤaženie proti tažbe uránu v regióne už začalo

Aktuálnou pre niekoľkotisíce občanov sa stala téma prieskumu a ťažby uránu.

Svoje „proti" vyslali do sveta aj tri desiatky starostov miest a obcí regiónu. Na Slovensku sa zrazu objavila kanadská firma Ultra Uranium, ktorá plánuje začať v malebnom prostredí Považského Inovca, kde sa míľovými krokmi rozbieha nová turistická sezóna, ťažiť urán. Pravdou zostáva že ťažba nebezpečnej suroviny by v plnom rozsahu zasiahla i krajské takmer šesťdesiattisícové mesto Trenčín, vzdialené od epicentra takmer desať kilometrov. Nik z kompetentných pracovníkov Mestského úradu Trenčín na žiadosť redakcie o vyjadrenie doteraz nereagoval. Čo je absolútne nevhodné. Odborná i laická verejnosť prognosticky konštatuje, že je neetické a nedôstojné hazardovať so životmi občanov najviac postihnuteľných obcí. Ministerstvo životného prostredia vydalo povolenie na prieskum a uskutočnenie vrtov uránových ložísk. Greenpeace dlhodobo informuje o obrovských rizikách. Podľa nich ťažba uránu prináša obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu. Ak je to pravdou, čo tvrdí konateľ prieskumnej firmy Jozef Komoň, že oni, ako organizácia budú robiť len prieskum vyhľadávania zásob uránu, aj tak je to veľmi nebezpečné! Prečo? Pretože, ak raz uránové ložisko otvoria, vo zvýšenej miere sa uvoľní rádioaktívny plyn radón!

Nemenej dôležitým a vysoko rizikovým je pri spracovaní uránu použitie chemikálií - kyseliny sírovej a k tomu potrebných silných zásad. Skrátka, občania regiónu nevychádzajú z údivu, že na tak malom obyvateľmi zahustenom priestore niekto chce robiť prieskumné vrty na prítomnosť uránových rúd. Štátni úradníci pri vydávaní povolení by si mali dobre zvážiť, či dovolia ohroziť životy občanov trenčianskeho regiónu.

ALEXANDER CIBULAspäť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk