ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Kálnica - informačný portál obce Kálnica
Posledne pridané materiály

 26.10.2022 • Téma: pitná voda

 20.10.2022 • OZNÁMENIE - Voľby 2022
O Z N Á M E N I E - Telefonický kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie na prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie: 032/7798832, 0905 978 125. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné nahlásiť telefonicky v úradných hodinách obce od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12.00 hod.

 10.10.2022 • Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Ing. Emília Bednáriková, Hviezdoslavova 23, 914 01 Trenčín, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks jedľa biela (A. alba Mill.), na pozemku parc. reg. „C“ č. 548/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 06.10.2022.

 08.10.2022 • Fotogaléria

 29.09.2022 • Téma: pitná voda

 23.09.2022 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a územnej samosprávy 2022

 20.09.2022 • Zápisnica o priebehu a výsledku referenda

 13.09.2022 • Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda

 05.09.2022 • Zápisnica OcZ

 02.09.2022 • Fotogaléria

 27.08.2022 • Zápisnica OcZ

 10.08.2022 • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 09.08.2022 • Fotogaléria

 28.07.2022 • Fotogaléria
Baškatour 2022, 21.07.2022

 27.07.2022 • Zápisnica OcZ

 21.07.2022 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a územnej samosprávy 2022

 08.07.2022 • Zverejnené zmluvy

 30.06.2022 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - jún/2022

 27.06.2022 • Fotogaléria

 24.06.2022 • Zverejnená zmluva

 14.06.2022 • Záverečný účet Obce Kálnica za rok 2021 – návrh
Na úradnú tabuľu bol pridaný Záverečný účet Obce Kálnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 08.06.2022 • Fotogaléria

 01.05.2022 • Fotogaléria
Stavanie Mája, 30.4.2022

 21.04.2022 • Fotogaléria

 01.05.2022 • Fotogaléria
Stavanie Mája, 30.4.2022

 21.04.2022 • Fotogaléria

 10.04.2022 • Výkaz o komunálnom odpade

 07.04.2022 • Fotogaléria
Do albumu - Miestna organizácia Matice Slovenskej v Kálnici, bola pridaná fotogaléria: Turistický prechod „Náučným chodníkom J. M. Hurbana“, 19.3.2022

 28.03.2022 • Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
Na úradnú tabuľu bol pridaný návrh rozpočtu na roky 2022-2024 aj so sumárom

 15.03.2022 • Plán rozvoja verejných vodovodov

 24.02.2022 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 57,64 % - celá správa TU

 24.02.2022 • Fotogaléria

 24.02.2022 • Fotogaléria
Do albumu - Miestna organizácia Matice Slovenskej v Kálnici, bola pridaná fotogaléria: Pietna spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana, 21.2.2022

 15.02.2021 • Videozáznamy z OcZ
Zverejnené boli zatiaľ videozáznamy z 22. a 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici (2.2. a 14.2.2022)

 30.01.2022 • COOP Jednota - voľná pracovná pozícia

 26.01.2022 • VZN - návrhy

 24.01.2022 • Darovanie 2% TJ Zavažan Kálnica
Poukážte 2 % z daní za rok 2021 pre TJ Zavažan Kálnica.
Údaje o prijímateľovi 2% z dane:
Obchodné meno: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZAVAŽAN KÁLNICA
Identifikačné číslo: 34009132
Tlačivá sú u predsedu TJ Zavažan
Vyhlásenie na 2 % za rok 2021 .

 08.12.2021 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 18.november 2021

 01.12.2021 • VZN - návrh

 23.11.2021 • VZN - návrh

 22.11.2021 • Téma: pitná voda

 15.11.2021 • Zverejnená zmluva

 14.11.2021 • Fotogaléria

 05.11.2021 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 04.11.2021 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. Žiadateľ: Juraj Dovina, 916 37 Kálnica č. 396, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), na pozemku parc. reg. „E“ č. 1524, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 03.11.2021.. (zverejnené 04.11.2021)

 27.10.2021 • Zverejnené zmluvy

 20.10.2021 • Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OcZ

 20.10.2021 • Téma: pitná voda

 17.10.2021 • Fotogaléria
Miestny odbor Matice slovenskej a Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica poriadali turistické podujatie: na Dedinskú skalu, 16.10.2021


 07.10.2021 • Knihy týkajúce sa obce
Do časti "Knihy týkajúce sa obce" bola pridaná ďalšia kniha od pána Vojtu - Poľovnícke návraty

 05.10.2021 • Zverejnené zmluvy

 11.09.2021 • Stavebné povolenie

 07.09.2021 • Fotogaléria
Športovo zábavné popoludnie, areál TJ Zavažan - 78 fotografií, z dňa 4.9.2021
Fotogaléria z Hviezdicového výstupu k Dvojkrížu z dňa 1.9.2021
40 fotografií - 77. výročie SNP, z dňa 27.8.2021
Deň otvorených dverí v Klube dôchodcovz dňa 21.8.2021

 03.09.2021 • Zmluva - kanalizácia
Medzi zmluvy bola pridaná Zmluva o prácach na kanalizácii

 24.08.2021 • TJ Zavažan, zápisnice z rokovaní

 06.08.2021 • Informácie k uzatváraniu dohôd o domácom kompostovaní
Vážení občania, zákon o odpadoch ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Domácnostiam, ktoré žijú v rodinných domoch, obec doručila do schránok Dohody o domácom kompostovaní. Predmetom dohody o domácom kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania, ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou. Ak chcete i naďalej kompostovať BRKO doma (bez poplatku), je nutné dohody podpísať a OBE doručiť do 15.8.2021 na obecný úrad. Viac informácií TU.

 03.08.2021 • Rozdelenie poslaneckých obvodov

 21.07.2021 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 12.07.2021 • Zverejnené zmluvy

 01.07.2021 • Kalendár zberu odpadu
Pridaný bol kalendár zberu odpadu na druhý polrok 2021, ktorý je v týchto dňoch doručovaný aj do domácností.

 25.06.2020 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - jún/2021

 16.06.2021 • VZN - návrh

 12.06.2021 • Obec v médiach
"Ako sme žili v Československu" je toho času pravidelná rubrika regionálneho týždenníka MY Trenčianske noviny. Obec Kálnica bola oslovená prispieť, čo sme s radosťou urobili. V aktuálnom čísle 22/2021 sa dočítate o pamätnej histórii našej obce zdokumentovanej dobovými fotografiami. Vyzdvihnúť si ho môžete v miestnych predajniach Coop Jednota, Potraviny Anka, na pošte i na obecnom úrade. Pomocnú ruku pri príprave článku starostke podal pán Igor Jelínek. Ďakujeme a želáme Vám príjemné spomienky...

 31.05.2021 • Zverejnenie finančného rozpočtu za rok 2020

 21.05.2020 • Inzerát, ponuka práce
Do časti inzercia, bol pridaný inzerát s ponukou práce

 18.05.2021 • Fotogaléria
Doplnených bolo ešte zopár ďalších fotografií z akcie Čistý revír = Čistá príroda, 24.4.2021

 15.05.2021 • Očkovanie Pfizer
Tlačivá na stiahnutie k 2. kolu očkovania Pfizer dňa 15.5.2021 v Beckove
- Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta s očkovaním
- Anamnestický dotazík

 02.05.2021 • Fotogaléria
Jednota dôchodcov a brigáda na cintoríne, 26.4.2021
Fotogaléria z akcie Čistý revír = Čistá príroda, 24.4.2021

 23.04.2021 • Zasadnutie OcZ
Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 21.apríl 2021

 19.04.2021 • Zápisnica OcZ
Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 24.marec 2021

 11.04.2021 • Fotogaléria

 19.03.2021 • Zverejnená zmluva

 16.03.2021 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 2 ks čerešňa srdcovka (Cerasus Mill.), na pozemku parc. reg. „C“ č. 2139/2, v k.ú. Beckov, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 16.03.2021. (zverejnené 16.03.2021)

 12.03.2020 • Pomoc obetiam trestných činov
Informačná kancelária pre obete trestných činov v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, I. poschodie, k. č.148 (Okresný úrad Trenčín)
Ministerstvo vnútra SR vytvorilo v každom krajskom meste informačné kancelárie pre obete trestných činov. leták 1, leták 2, leták 3.

 04.03.2019 • Darovanie 2% TJ Zavažan Kálnica
Poukážte 2% z daní za rok 2020 pre TJ Zavažan Kálnica. Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZAVAŽAN KÁLNICA
Sídlo: 916 37 KÁLNICA, KÁLNICA 200
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo: 34009132 (tlačivá sú - u predsedu TJ Zavažan)

 25.02.2020 • Zverejnenie finančného rozpočtu

 18.02.2020 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 13.02.2020 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania: Kálnica - kanalizácia.

 13.02.2020 • Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov
Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nájdete v časti úradná tabuľa.

 04.02.2021 • Výsledky testovania COVID-19

 26.01.2021 • Fotogaléria
Pridaných zopár fotografií z testovania COVID-19, 23.1.2021.

 26.01.2021 • Téma: pitná voda

 01.2021 • Odhŕňanie snehu
Pridaná bola fotogaléria Odhŕňanie snehu.

 11.01.2021 • Kalendár zberu odpadu
Pridaný bol kalendár zberu odpadu na prvý polrok 2021, ktorý bude v najbližších dňoch doručený aj do domácností.

 18.12.2020 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - december/2020

 16.12.2020 • Zverejnená dohoda

 15.12.2020 • Nové cestovné poriadky
Nové cestovné poriadky SAD Trenčín - linky NM - Kálnica - Beckov linka 304415 / linka 304416

 11.12.2020 • Zverejnená zmluva

 08.12.2020 • Fotogaléria
Mikulášsky večer na 87 fotografiách, 4.12.2020

 23.11.2020 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks orech kráľovský (J. regia L.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1484, 1 ks breza ( Betula L.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 686/1, v k.ú. Beckov, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 23.11.2020. (zverejnené 23.11.2020)

 11.11.2020 • Výzva na odstránenie porastov

 29.10.2020 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 14.október 2020

 27.10.2020 • Fotogaléria
Súťaž: Najkrajšia predzáhradka, fotogaléria, 22.10.2020

 16.10.2020 • Zverejnená zmluva

 15.10.2020 • Téma: pitná voda

 14.10.2020 • Povinná registrácia chovu ošípaných

 09.10.2020 • Zverejnená zmluva

 01.10.2020 • Plán udržateľnej mobility TSK

 29.09.2020 • VZN - návrh

 23.09.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva + audio záznam, 2.september 2020

 21.09.2020 • Zverejnená zmluva

 09.09.2020 • Zverejnená zmluva

 07.09.2020 • Fotogaléria

 02.09.2020 • Zverejnené zmluvy

 05.08.2020 • Téma: pitná voda

 15.07.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 30.júna 2020.

 15.07.2020 • Téma: pitná voda

 03.07.2020 • Fotogaléria

 27.06.2020 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - jún/2020

 24.06.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 24.júna 2020, ktoré sa nekonalo.

 15.06.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 27.mája 2020.

 13.06.2020 • Aktualizovaný kalendár odpadov

 02.06.2020 • Pripravuje sa nové číslo Kálnických ozvien
Redakčná rada Kálnických ozvien oznamuje, že termín uzávierky nasledujúceho čisla je v pondelok 8.6.2020. Využite možnosť a napíšte svoje postrehy, pripomienky a námety redakcii.

 28.05.2020 • Zverejnené zmluvy

 28.05.2020 • Téma: pitná voda

 25.05.2019 • Otvorenie školy

 22.05.2019 • Aktualizovaný kalendár odpadov

 18.05.2019 • Záverečný účet obce Kálnica

 09.05.2020 • Fotogaléria + článok k zbierke
Detské ihrisko v areáli TJ Zavažan, jar 2020, poďakovanie, vyhodnotenie zbierky, foto...

 02.05.2020 • Fotogaléria

 09.04.2020 • Fotogaléria

 18.03.2020 • Téma: pitná voda

 18.03.2020 • Zverejnená zmluva

 14.03.2019 • Darovanie 2% OZ Kálnická dolina
Vážení občania a priatelia prírody. Občianske združenie Kálnická dolina by Vás chcelo požiadať o darovanie 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb za rok 2019. Naše občianske združenie združuje občanov a priateľov Kálnice a je zamerané na aktivity spojené so starostlivosťou o zver a jej životné prostredie a tiež podporujeme environmentálnu výchovu detí a mládeže. Kontaktné údaje: Občianske združenie Kálnická dolina, Kálnica 305, 91637 Kálnica, IČO: 51261561
Tlačivo na poukázanie 2% nájdete tu: Príloha - formulár.pdf
Vopred ďakujeme za každý príspevok. Členovia OZ Kálnická dolina a PZ Kálnica

 01.03.2020 • Výsledky volieb

 01.03.2020 • Fotogaléria
Zhromaždenie obyvateľov obce na fotografiách, 28.2.2020.

 28.02.2020 • Zápisnica OcZ
Zápisnica - 11. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konaného 25.februára 2020.

 26.02.2020 • Zverejnené zmluvy

 19.02.2020 • Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov
Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nájdete v časti úradná tabuľa.

 18.02.2020 • Vzdanie sa mandátu poslanca OcZ Kálnica

 16.02.2020 • Fotogaléria
Tradičná obecná zabíjačka na fotografiách, 15.2.2020.

 15.02.2020 • Zápisnica OcZ
Zápisnica - 10.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konaného 5.februára 2020.

 13.11.2019 • Fotogaléria

 08.02.2020 • Fotogaléria

 08.02.2020 • Zverejnená zmluva

 06.02.2020 • Kalendár vývozu odpadu

 13.12.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica - 9.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konaného 12.decembra 2019.

 19.12.2019 • Téma: pitná voda

 16.12.2019 • Rozpočet obce

 16.12.2019 • VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kálnica, č. 2/2019 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom.

 15.12.2019 • Fotogaléria

 07.11.2019 • Voľby do Národnej rady SR

 30.10.2019 • Príloha k zápisnici - ocenenie pre obec Kálnica

 29.10.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica - 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konaného 9.októbra 2019.

 27.10.2019 • Téma: pitná voda

 19.10.2019 • Zverejnené zmluvy

 16.10.2019 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Žiadateľ: Marek Miller, bytom Teplická 27/108, 921 01 Piešťany, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Borovica (Pinus L) na pozemku parc. reg. „C“ č. 246/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 07.10.2019

 29.09.2019 • Pridaný článok

 20.09.2019 • Fotogaléria
Výlet na hrad Beckov, 16.9.2019.
Výstup k dvojkrížu, 1.9.2019.
75.výročie SNP, 28.8.2019.

 13.09.2019 • Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín
Zverejnená bola žiadosť na výrub drevín - viac informácii v časti úradná tabuľa.

 29.08.2019 • Zverejnená zmluva

 28.08.2019 • Návrh - VZN o výške príspevku v školách a školských zariadeniach.
Návrh - VZN 1/2019. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kálnica.

 26.08.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 21.augusta 2019.

 22.08.2019 • Zverejnená zmluva

 14.08.2019 • Téma: pitná voda

 27.07.2019 • Fotogaléria

 10.07.2019 • Zverejnené zmluvy

 02.07.2019 • Fotogaléria

 31.05.2019 • Deň detí
Obec Kálnica a DHZ Kálnica Vás pozývajú dňa 31.5.2019 o 10,00 do areálu TJ Zavažan. Bohatý program pre deti zo ZŠ a MŠ Kálnica, taktiež pre ostatné detičky z obce s doprovodom svojich rodičov. Počas dňa bude pripravený zábavný program, skákací hrad, veselé bubliny, hry s hasičmi, ukážky zásahov so psovodom (PZ NMnV) Tešíme sa na Vás !


 26.05.2019 • TJ Zavažan, futbal (23.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Priepasné 5:0 (Važan A. 2, Roško 2, Doboš)


 24.-26.05.2019 • BIKEFEST
Vážení občania. Obec Kálnica Vás informuje, že v dňoch 24. mája až 26.mája 2019 sa bude v Kellys Bike parku Kálnica konať Bikefest 2019, najväčší bicyklový festival na Slovensku. V týchto dňoch bude v našej obci zvýšená premávka motorových vozidiel a znížená priechodnosť obcou. Organizátori robia všetko preto aby táto okolnosť čo najmenej ovplyvnila život obyvateľov obce. Napriek tomu Vás chceme požiadať o pochopenie a trpezlivosť. Upravte svoje aktivity tak, aby Vás táto skutočnosť čo najmenej ovplyvnila. Vďaka za pochopenie!
Obec Kálnica pre Vás zabezpečila v areáli TJ Zavažan Kálnica kolotoče, občerstvenie a predaj suvenírov s obecnou tematikou.
Kde zaparkovať, ako budú premávať autobusy nájdete tu.


 24.-26.05.2019 • BIKEFEST
Tento rok sa uskutoční v Kellys Bikeparku Kálnica 24. až 26. mája už 9. ročník najväčšieho bicyklového festivalu na Slovensku. Na BikeFeste budete môcť opäť testovať stovky bicyklov rôznych značiek, pretekať, jazdiť, sledovať šialené triky na slopestyle conteste, večer sa baviť na dual slalome či užívať si hudobný program, no hlavne nasávať tú jedinečnú bikovú atmosféru, akú zažijete iba na BikeFeste. Pre tých, ktorí by náhodou BikeFest nepoznali, ide o najväčšie bicyklové podujatie na Slovensku. BikeFest je bicyklový festival pre úplne všetkých, ktorí majú radi svet cyklistiky v akejkoľvek forme. Chcete si kúpiť nový bike, no neviete sa rozhodnúť aký? Na BikeFeste si môžete vybrať z mnohých slovenských a zahraničných značiek a otestovať, ktorý vám sedí najlepšie. Chcete si zajazdiť? K dispozícii máte kálnický bike park s 20 rôznymi traťami vrátane pumptrackov či prírodné traily v okolitých kopcoch. Chcete pretekať? Na výber máte z jedenástich disciplín pre deti i dospelých. Chcete vidieť show? Príďte sa pozrieť na preteky v slopestyle a určite neoľutujete. Chcete sa zabaviť? Večer vás čakajú koncerty a poriadna párty! Toto všetko a ešte omnoho viac si môžete užívať na trojdňovom festivale BikeFest už od 24. mája. bikefest.sk


 26.06.2019 • Fotogaléria
Jánska vatra, areál TJ Zavažan, 22.6.2019
Súťaž mladých hasičov - Plameň, Kálnica 15.6.2019
Obec Kálnica sa zúčastnila medzinárodného podujatia v chorvátskom Legrade, 14-16.6.2019

 24.06.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 12.júna 2019.

 23.06.2019 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - jún/2019

 09.06.2019 • Fotogaléria

 05.06.2019 • Zverejnená zmluva

 02.06.2019 • Fotogaléria
Deň detí, areál TJ Zavažan, 31.5.2019
130 foto - BIKEFEST 2019 24. - 26.5.2019
Uvítanie detí do života, 26.5.2019

 27.05.2019 • Záverečný účet obce Kálnica

 27.05.2019 • Výsledky volieb

 23.05.2019 • Fotogaléria
Zopár záberov z rekonštrukcie strechy na čerpacej stanici, 17.5.2019
117 fotografií z Poľovníckeho dňa pre deti, 17.5.2019
Fotografie z Dňa matiek, 12.5.2019

 19.05.2019 • Knižnica
Prinášame novinky v našej knižnici, aké knihy pribudli a rôzne ďalšie informácie...

 14.05.2019 • Zverejnená zmluva

 14.05.2019 • Fotogaléria
Doplnené boli ďalšie fotografie zdobenia Mája žiakmi ZŠMŠ Kálnica, 29.4.2019

 09.05.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 6.mája 2019.

 05.05.2019 • Fotogaléria
Účasť členov MO MS na Bradle, pri príležitosti 100.výročia od smrti M.R.Štefánika, 4.5.2019
Majáles, stavanie mája a výstava obrazov na 60. fotografiách, 30.4.2019
Zážitkový autobusový zájazd, 155 fotografií, 26-28.4.2019

 02.05.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 29.apríla 2019.

 19.04.2019 • Fotogaléria
Veľkonočná nedeľa a vynášanie Moreny na 77. fotografiách, 14.4.2019
Obec Beckov nás navštívila po prechode Hurbanovým chodníkom, 13.4.2019
Klub dôchodcov - úprava vonkajších priestorov Sklepárovca, 10.4.2019

 10.04.2019 • Zápisnica
Zápisnica zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 27.marca 2019.

 07.04.2019 • Fotogaléria

 07.04.2019 • Výsledky behu oslobodenia 2019
Výsledky nájdete na tomto odkaze

 06.04.2019 • Zverejnené zmluvy

 02.04.2019 • Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 nájdete v časti úradná tabuľa.

 31.03.2019 • Výsledky 2.kola prezidentských volieb
Ako hlasovali naši občania v 2.kole prezidentských volieb, 16.3.2019 nájdete TU.

 30.03.2019 • Výstavba altánku

 21.03.2019 • Fotogaléria

 18.03.2019 • Výročie narodenia J.M.Hurbana
18.marca 2019 si deti Základnej školy v Kálnici pripomenuli výročie narodenia J. M. Hurbana i jeho význam pre slovenský národ.
 17.03.2019 • Výsledky 1.kola prezidentských volieb
Ako hlasovali naši občania v 1.kole prezidentských volieb, 16.3.2019 nájdete TU.

 14.03.2019 • Video, TV Pohoda – fašiangy v Kálnici
Video z fašiangov 2019 v našej obci sme pridali do časti "Obec v médiach".

 11.03.2019 • POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým občanom za zodpovedný prístup k nakladaniu odpadu zo stromov a kríkov, ktoré boli vyhadzované do pripravených kontajnerov, týmto krokom chránime naše spoločné životné prostredie. Kontajnery budú k dispozícii počas celého mesiaca Marec a budú pravidelne vyprázdňované pracovníkmi obce. V prípade potreby, to znamená ak má niekto veľké množstvo konárov zo stromov a kríkov na svojom pozemku, môžu občania požiadať o bezplatné pristavenie kontajnera na konáre na svojom pozemku. Podmienkou je ale nahlásenie požiadavky na obecnom úrade a samozrejme prístup na daný pozemok obecným traktorom.

 10.03.2019 • Fotogaléria

 06.03.2019 • Zápisnica
Zápisnica z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 20.februára 2019.

 06.03.2019 • Poukázanie 2% dane pre Občianske združenie Kálnická dolina
Občianske združenie Kálnická dolina a Poľovnícke združenie Kálnica by Vás chcelo touto cestou požiadať a podporu a to vo forme poukázania príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2018. Kontaktné údaje sú: OZ Kálnická dolina, IČO 51261561, Kálnica 305, 916 37 Kálnica. Pred-vyplnený formulár nájdete v prílohe alebo aj na stránke www.dvepercenta.sk, vopred ďakujeme ! Príloha - formulár.pdf

 27.02.2019 • Článok v týždenníku Kopaničiar Expres
Článok, ohľadom knihy pána Ing.Igora Vojtu - Poľovnícke príbehy spod Inovca, ktorý vyšiel nedávno v týždenníku Kopaničiar Expres, sme pridali do časti "Obec v médiach".

 26.02.2019 • Zverejnený dodatok k zmluve

 25.02.2019 • Fotogaléria

 25.02.2019 • Poukázanie 2% zaplatenej dane za rok 2018 pre TJ Zavažan
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2018, pre TJ Zavažan Kálnica:
základné informácie | vyhlásenie o poukázaní sumy

 23.02.2019 • Poukázanie 2% dane pre ZŠ a MŠ Kálnica
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Tlačivo nájdete na stránkach ZŠMŠ.

 18.02.2019 • Zápisnica
Zápisnica z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 30.januára 2019.

 05.02.2019 • Fotogaléria

 30.01.2019 • Výsledky žiakov ZŠ Kálnica na súťaži Všetkovedko
Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov z ktorejkoľvek ZŠ na Slovensku. "Výsledky.doc".

 28.01.2019 • Článok v týždenníku Kopaničiar Expres
Článok, ohľadom krstu knihy Kálnickí vojaci vo Veľkej vojne, ktorý vyšiel nedávno v týždenníku Kopaničiar Expres, sme pridali do časti "Obec v médiach".

 27.01.2019 • Fotogaléria

 27.01.2019 • Kniha "POĽOVNÍCKE PRÍBEHY SPOD INOVCA"
Do časti knihy bola doplnená aj dvojkniha "Poľovnícke príbehy spod Inovca".

 25.01.2019 • Kniha "KÁLNICKÍ VOJACI VO VEĽKEJ VOJNE"
Do časti knihy bola doplnená kniha "Kálnickí vojaci vo Veľkej vojne", dá sa aj stiahnuť.

 16.01.2019 • Zápisnice
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 9.decembra 2018.
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 14.decembra 2018.

 14.01.2019 • Téma: pitná voda
K téme pitná voda sme doplnili ďalší článok, merania a fotografie

 09.12.2018 • Fotogaléria

 08.12.2018 • Zverejnená zmluva

 06.12.2018 • Zápisnica
Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 28.novembra 2018.

 18.11.2018 • Fotogaléria

 12.11.2018 • Zverejnená zmluva
Pridané na stránku boli zmluvy o spracúvaní osobných údajov

 11.11.2018 • Výsledky volieb

 25.10.2018 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - október/2018

 25.10.2018 • Zápisnica
Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 16.októbra 2018.

 25.10.2018 • Zverejnená zmluva

 06.10.2018 • Fotogaléria

 24.09.2018 • Téma: Voľby do samosprávy obcí
Doplnená bola téma ohľadom volieb do samosprávy, kde nájdete všetky dôležité informácie.

 24.09.2018 • Zverejnená zmluva

 03.09.2018 • Fotogaléria
- Hviezdicový výstup k dvojkrížu - 70 foto
- 74.výročie SNP, záhrada pri klube dôchodcov - 25 foto

 25.08.2018 • Zápisnica
Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 15.augusta 2018.

 28.07.2018 • Zverejnená zmluva
Pridaná na stránku bola zmluva o grantovom účte

 19.07.2018 • Zverejnená zmluva
Doplnená bola zmluva ohľadom dotácie pre DHZ Kálnica.

 04.07.2018 • Zápisnica
Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 20.júna 2018.

 29.05.2018 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - máj/2018

 16.05.2018 • Fotogaléria
- fotogaléria z Dňa matiek, KD Kálnica, 13.5.2018
- 2.ročník turistického prechodu Náučným chodníkom z Kálnice do Beckova a späť, 12.5.2018
- Lesná spoločnosť Ostré vrchy poriadala kontrolný deň porastov - fotogaléria, 8.5.2018

 10.05.2018 • Nový projekt

 09.05.2018 • Zápisnica
Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 25.apríla 2018

 03.05.2018 • Fotogaléria
- Fotogaléria zo stavania mája, 30.4.2018

 27.04.2018 • Téma: pitná voda

 25.04.2018 • Zverejnená zmluva

 15.04.2018 • Fotogaléria
- Fotogaléria - Brigáda Klubu dôchodcov, 10.4.2018

 10.04.2018 • Zverejnené zmluvy

 09.04.2018 • Fotogaléria
- Fotogaléria - 73.výročie oslobodenia našej obce, 6.4.2018
- Fotogaléria - Beh oslobodenia - 145 foto, 8.4.2018

 08.04.2018 • Beh oslobodenia, výsledky
- Výsledky z Behu oslobodenia, konaného 8.4.2018

 21.03.2018 • Zverejnená zmluva

 18.03.2018 • Fotogaléria

 08.03.2018 • Téma: pitná voda

 05.02.2018 • Zápisnica
Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 21.februára 2018

 03.03.2018 • Fotogaléria
- Ukážka jarného rezu stromov, záhrada pána Ševčíka, 3.3.2018
- Fotogaléria z pofašiangového posedenia klubu dôchodcov, KD Kálnica, 2.3.2018

 26.02.2018 • Téma: pitná voda
K téme "pitná voda v obci" boli pridané ďalšie informácie, dokumenty, rozbory...

 26.02.2018 • Fotogaléria
- 30 fotografií z uvítania detí do života, KD Kálnica, 24.2.2018
- 65 fotografií z Kálnickej pravej domácej zabíjačky, KD Kálnica, 10.2.2018

 02.02.2018 • Poukázanie 2% zaplatenej dane za rok 2017 pre TJ Zavažan
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2017, pre TJ Zavažan Kálnica:
základné informácie | vyhlásenie o poukázaní sumy

 01.02.2018 • Fotogaléria
- 20 fotografií z Hasičského plesu, KD Kálnica, 13.1.2018

 30.01.2018 • Poukázanie 2% zaplatenej dane pre ZŠ a MŠ Kálnica
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Tlačivo nájdete na stránkach ZŠMŠ.

 03.01.2018 • Kalendár vývozu odpadov
Kalendár vývozu odpadov na rok 2018 a informácie ako separovať.

 14.12.2017 • Téma: pitná voda
K téme "pitná voda v obci" boli pridané ďalšie informácie, predložené aj na zastupiteľstve.

 09.11.2017 • Téma: pitná voda
Medzi aktuálne témy boli pridané informácie ohľadom problematiky s pitnou vodou.

 05.11.2017 • Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC konaných v našej obci 4.11.2017.

 30.10.2017 • Zápisnica
Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 18.októbra 2017

 08.06.2017 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - máj/2017

 23.04.2017 • Obec v médiách

 18.04.2017 • Video
- Pridané boli videá z kultúrnych podujatí, Beh oslobodenia a Výročie narodenia J.M.Hurbana

 10.04.2017 • Beh oslobodenia, výsledky
- Výsledky z Behu oslobodenia, konaného 8.4.2017

 02.04.2017 • Video

 07.03.2017 • Inzerát - učiteľka MŠ
Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica, prijme do pracovného pomeru kvalifikovanú učiteľku materskej školy s predpokladaným nástupom v októbri 2017. Žiadosti so životopismi môžete zasielať na adresu Mgr. Monika Roháčková, ZŠ s MŠ Kálnica, č.385, 916 37, prípadne mailom na adresu:zskalnica@zskalnica.edu.sk.

 27.02.2016 • Poukázanie 2% zaplatenej dane za rok 2016 pre TJ Zavažan
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2016, pre TJ Zavažan Kálnica:
základné informácie | vyhlásenie o poukázaní sumy
 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk