ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________Novinky na stránke www.kalnica.sk - staršie
aktuality v obci novinky na stránke čo pripravujeme

 22.12.2016 • Zápisnica
Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 9.decembra 2016.

 04.12.2016 • Fotogaléria
- Vianočný koncert, dychová hudba Lieskované v KD Kálnica, 3.12.2016.
- Mikuláš, trhy a výstava fotografií v KD Kálnica, 2.12.2016.
- Rôzne fotogalérie zo ZŠ a MŠ Kálnica šk.r.2016/2017.
- Členská schôdza Klubu dôchodcov v KD Kálnica, 25.11.2016.

 22.11.2016 • Zápisnica
Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 19.októbra 2016.

 13.11.2016 • Fotogaléria
- Posedenie dôchodcov v KD Kálnica, 12.11.2016.
- Divadelné predstavenie v KD Kálnica, 29.10.2016.
- Výstava ovocia a zeleniny v KD Kálnica, 29.10.2016.

 16.10.2016 • Fotogaléria
- 1.miesto našich mladých hasičov na súťaži PLAMEŇ v Zemianskom Podhradí,8.10.2016.

 07.09.2016 • Zápisnica
Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 17.augusta 2016.

 04.09.2016 • Fotogaléria

 29.08.2016 • Stratil sa pes
Stratil sa pes v horách v Kálnici. Biely malý pes, rasa Maltezák, vystríhaný so známkou PN na krku, volá sa Maxík, v prípade nájdenia kontaktujte 0910 921 699. Ďakujem !!!

 21.08.2016 • Fotogaléria, ZŠ Kálnica
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica boli pridané rôzne fotogalérie.

 12.08.2016 • Školská jedáleň, info pre stravníkov
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica boli pridané tlačivá pre prihlásenie dieťaťa a aj Vás na stravovanie v školskej jedálni pre nasledujúci školský rok.

 06.08.2016 • Fotogaléria

 04.08.2016 • Zápisnica
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 25.7.2016.

 02.08.2016 • Informácie pre seniorov
Plagáty vypracované Policajným zborom, na ktorých sú uvedené dôležité informácie pre seniorov. Obsahujú informácie o spôsobe páchania podvodov a trestnej činnosti na senioroch, týmito informáciami chceme dosiahnuť elimináciu predmetnej trestnej činnosti.
OO PZ Nové Mesto nad Váhom. Plagát 1, plagát 2

 02.08.2016 • Zverejnená zmluva
Doplnená bola zmluva o rekonštrukcii obecného vodovodu, vetva A.

 29.07.2016 • Fotogaléria

 25.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenia

 08.07.2016 • Zápisnica
Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 6.júna 2016.

 03.07.2016 • ZŠMŠ Kálnica - časopis Šarkan
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný časopis Šarkan, za školský rok 2015-2016

 27.06.2016 • Fotogaléria
- 80 fotografií zo 620. výročia obce, areál TJ Zavažan 25.6.2016
- Prezentácia knihy Valovičovci na Slovensku 25.6.2016
- Škola v prírode, 70 fotografií na stránkach ZŠMŠ.
- Deň detí, 45 fotografií, areál TJ Zavažan 3.6.2016
- BIKEFEST 2016, 80 fotografií, 27.-29.5.2016

 07.06.2016 • Zverejnené zmluvy
Doplnené boli zmluvy o zbere odpadu a o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu.

 06.06.2016 • Kálnické ozveny

 20.05.2016 • Fotogaléria
- 3-dňový výlet po Slovensku, 13.-14.-15.5.2016, 60 fotografií.

 10.05.2016 • Kalendár vývozu odpadu
- na obdobie: máj 2016 - október 2016   kalendár.xls

 08.05.2016 • Fotogaléria
- Deň matiek, kultúrny dom, 6.5.2016
- Stavanie mája pred kultúrnym domom, 29.4.2016
- Návšteva včelárov zo Slovinska a ich privítanie, 23.4.2016
- Zájazd na hrad Devín, ktorý poriadala Miestna organizácia Matice Slovenskej, 23.4.2016

 27.04.2016 • Zverejnenie zmlúv
Doplnené boli zmluvy o zapožičaní hasičského vozidla, poskytnití dotácie, atď.

 26.04.2016 • Zápisnica
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 13.4.2016.

 18.04.2016 • Zápisnica
Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 30.3.2016.

 16.04.2016 • Multifunkčné ihrisko
Prevádzkové pokyny a poriadok nového multifukčného ihriska v areáli TJ Zavažan nájdete na našej stránke v pravo v časti ŠPORT.

 11.04.2016 • Fotogaléria
- Výstavba multifunkčného ihriska v areáli TJ Zavažan, 02-03-04/2016
- 71.výročie oslobodenia našej obce, 6.4.2016
- Vystúpenie skupiny Kollárovci, v Kultúronm dome, 3.4.2016

 09.04.2016 • Zverejnenie zmlúv
Doplnená bola zmluva a dodatok k zhotoveniu stavby "Multifunkčné ihrisko, Kálnica".

 02.04.2016 • Video - obec v médiach
- Veľkonočná sobota v Kálnici, Vynášanie Moreny a výstava v Kultúrnom dome.

 27.03.2016 • Vylosovanie zápasov TJ
Kartička futbalových zápasov družstiev žiakov a mužov -
4ks na stranu A4 - obojstranne. V súbore sú dva zošity (predná a zadná strana).

 25.03.2016 • Fotogaléria

 06.03.2016 • Výsledky volieb
- Pozrite si ako hlasovali naši občania vo Voľbách do Národnej rady SR, 5.marca 2016.

 02.03.2016 • Fotogaléria
- Odovzdávanie auta pre DHZ Kálnica - 34 fotografií, konané 1.3.2016

 23.02.2016 • Zverejnená zmluva
Doplnená bola zmluva k realizácii stavby "Multifunkčné ihrisko, Kálnica".

 19.02.2016 • Poukázanie 2% zaplatenej dane za rok 2015 pre TJ Zavažan
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2015, pre TJ Zavažan Kálnica:
základné informácie | vyhlásenie o poukázaní sumy

 16.02.2016 • Zápisnica
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 3.2.2016.

 15.02.2016 • Fotogaléria
- Stolnotenisový turnaj v obci Hrádok, kde naši zvíťazili - 9 fotografií, 13.2.2016
- Pravá kálnická domáca zabíjačka - 44 fotografií, 6.2.2016

 09.02.2016 • Poukázanie 2% zaplatenej dane pre ZŠMŠ Kálnica
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Tlačivo nájdete na stránkach ZŠMŠ.

 08.02.2016 • Fotogaléria
- SPARTAN RACE Svit, terénny prekážkový beh, 23.1.2016 - 23 fotografií
- Poľovnícka zábava, 23.1.2016 - 28 fotografií
- Uvítanie detí do života, 23.1.2016 - 26 fotografií
- Predstavenie kanditátov strany SMER-sociálna demokracia, 20.1.2016 - 18 fotografií
- Dar, ktorý znamená život, 18.1.2016 - 22 fotografií
- Tradičný hasičský ples, 9.1.2016 - 23 fotografií

 08.02.2016 • Video - obec v médiach

 19.12.2015 • Zápisnica
Zápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 15.12.2015.

 19.12.2015 • Všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KÁLNICA.

 16.12.2015 • Zápisnica
Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 2.12.2015.

 10.12.2015 • Zverejnená zmluva
Medzi zverejnené zmluvy pribudla zmluva o založení oblastnej organizácie cestovného ruchu "TRENČÍN A OKOLIE".

 06.12.2015 • Fotogaléria
- 4. a 5.12.2015, Vianočné trhy s Mikulášom & Vianočný koncert, 47.fotografií

 19.11.2015 • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 10.02.2016. Výzva.pdf

 19.11.2015 • Fotogaléria
- Posedenie seniorov, 38.fotografií, konané dňa 14.11.2015
- Lampionový sprievod obcou na 30.fotografiách, dňa 11.11.2015

 08.11.2015 • Fotogaléria
- Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica boli pridané fotografie zo škôlky, šk.r.2014/2015.

 08.11.2015 • Viedoreportáž
- Reportáž Západoslovenskej televízie z Guláš Októberfestu v našej obci, 10.10.2015.

 08.11.2015 • Fotogaléria
- GALA HODY v Kálnici a doplnené ďalšie foto, 24.10.2015.

 05.11.2015 • Príspevky do Kálnických ozvien
Dobrý deň, vážení prispievatelia do KO!
Obraciam sa na Vás s prosbou o zaslanie príspevkov do ďalšieho čísla KO, ktoré vyjde 27.11.2015, preto termín uzávierky máme do 10.11.2015, ako informoval p. starosta, prípadne do 18.11.2015. Korektúry budú 24.11.2015, čo je úplne najposlednejšia možnosť - v prípade, že sme sa vopred dohodli. Príspevky zasielajte na túto mailovú adresu (redakcia.bn.ko@gmail.com), prípadne môžete volať na t.č. 0911 960 621.
Ďakujem všetkým prispievateľom za ich čas a ochotu podieľať sa na tvorbe obecných novín.
S úctou Badžgoňová

 02.11.2015 • Program rozvoja obce
Na stránku bol pridaný dokument - schválený program rozvoja obce Kálnica 2015-2023.

 30.10.2015 • Zápisnica
Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 14.10.2015.

 29.10.2015 • Fotogaléria
- naši juniori na Okresnej hasičskej súťaži PLAMEŇ v Zemianskom Podhradí, 10.10.2015.

 28.10.2015 • Zverejnené zmluvy
Medzi zverejnené zmluvy pribudla zmluva o poskytnutí dotácie vybudovania multifunkčného ihriska a zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre toto ihrisko.

 19.10.2015 • Kalendár vývozu odpadu
- na obdobie: november 2015 - apríl 2016   kalendár.xls

 27.09.2015 • Fotogaléria
- Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica pribudlo 100 fotografií zo školskej olympiády, z júna 2015.

 15.09.2015 • Fotogaléria

 07.09.2015 • Fotogaléria
- 20 fotografií z rozlúčky s prázdninami v areáli TJ, 5.9.2015
- Fotogaléria zo 71.výročia SNP, v záhrade pri klube dôchodcov, 29.8.2015
- 49 fotografií z hviezdicového výstupu k dvojkrížu, dňa 2.9.2015.

 06.09.2015 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný jedálny lístok zo školskej jedálne na 37.týždeň.

 27.08.2015 • Zápisnica
Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 19.8.2015.

 27.08.2015 • Fotogaléria

 04.08.2015 • Fotogaléria
- 44 fotografií z výletu do ZOO Lešná - Zlín, dňa 11.7.2015.
- 35 fotografií zo 4. Európskeho pikniku v obci Čierna Voda, kde sme získali aj peknú cenu.

 31.07.2015 • Zverejnená zmluva
Medzi zverejnené zmluvy bola doplnená zmluva o rekonštrukcii Domu smútku.

 30.06.2015 • Zápisnica
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 17.6.2015.

 29.06.2015 • Fotogaléria
- Spolu 80 fotografií z Jánskej vatry. Akcia sa konala 27.6.2015 v areáli TJ Zavažan.
- 28 foto z futbalového turnaja prípraviek, "bodovali" aj naši juniori, 13.6.2015.
- 115 fotografií z BIKEFESTu. Súťaží sa zúčastnili aj naši občania, od najmenších až po dospelých. Nájdete ich v galérii ako aj ďalšie bláznivé jazdy, triky a tiež aj foto z nedeľného cyklomaratónu, ktorý prechádzal našou obcou.

 27.06.2015 • Školská jedáleň, prihlášky na budúci školský rok
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica boli doplnené prihlášky pre stravníkov školskej jedálne na nasledujúci školský rok 2015-2016 a informácia o prevádzke jedálne.

 27.06.2015 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný jedálny lístok zo školskej jedálne na 27.týždeň.

 23.06.2015 • Zverejnená zmluva
Medzi zverejnené zmluvy bola doplnená zmluva o zbere odpadu.

 19.06.2015 • Fotogaléria
- do galérie sme pridali 60.fotografií z Dňa detí, 28.5.2015
- fotografie z ukážky letného (Jánskeho) rezu, 14.6.2015
- fotografie z cyklistického výletu na Topolčiansky hrad, 14.6.2015

 13.06.2015 • Kniha "BLAŽEJ KÁLNICKÝ zvaný VALOVIČ"
Upravená bola časť "Knihy" na našich stránkach
a doplnená k stiahnutiu bola kniha BLAŽEJ KÁLNICKÝ zvaný VALOVIČ.

 09.06.2015 • Fotogaléria
- fotografie z darovania krvi, KD Kálnica, 6.6.2015
- fotografie, Deň matiek, KD Kálnica, 17.5.2015

 22.05.2015 • Fotogaléria
- fotografie zo zájazdu do Čachtíc na kultúrno-zábavné podujatie "Sami sebe", 10.5.2015

 15.05.2015 • Zápisnica
Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 29.4.2015.

 01.05.2015 • Fotogaléria
- fotografie zo stavania mája pred Kultúrnym domom, 30.4.2015

 28.04.2015 • Kalendár vývozu odpadu
- na obdobie: máj 2015 - október 2015   kalendár.xls

 21.04.2015 • Fotogaléria
- fotografie z opekačky a čistenia prameňa Klokočovka, 18.4.2015
- fotografie z divadelného predstavenia súboru Rozmarín z Bošáce, 12.4.2015
- fotografie zo 70. výročia oslobodenia obce, 5.4.2015

 30.03.2015 • ZŠMŠ Kálnica, prijmeme účtovníčku
Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme flexibilnú účtovníčku na čiastočný úväzok. Nástup dohodou. Ďalšie informácie na tel.čísle: 032/7798836, 0911 961 475 - Mgr.Roháčková

 25.03.2015 • Pridaný článok
SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu, viac v článku.

 21.03.2015 • Pridaná organizácia na stránke obce
K zverejneným organizáciam na webe pribudol Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici.

 19.03.2015 • Zápisnica
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 13.3.2015.

 08.03.2015 • Fotogaléria
- fotografie z výletu na Zbojnícky kopec, 8.3.2015
- fotografie z Výročnej členskej schôdze TJ Zavažan, 21.2.2015
- fotografie z "Pravej kálnickej domácej zabíjačky", 14.2.2015
- fotografie z ovocinárskej prednášky, 7.2.2015

 03.03.2015 • Zverejnené zmluvy
Medzi zverejnené zmluvy boli doplnené zmluvy o službách, používaní pozemkov...

 27.02.2015 • Poukázanie 2% zaplatenej dane za rok 2014 pre TJ Zavažan
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2014, pre TJ Zavažan Kálnica:
základné informácie | potvrdenie o zaplatení dane | vyhlásenie o poukázaní sumy

 25.02.2015 • Poukázanie 2% zaplatenej dane pre ZŠMŠ Kálnica
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Tlačivo nájdete na stránkach ZŠMŠ.

 24.02.2015 • Poukázanie 2% zaplatenej dane pre Poľovnícke združenie
Poľovnícke združenie Kálnica by Vás aj touto cestou chcelo požiadať o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Ďaľšie informácie tu.

 24.02.2015 • Vylosovanie zápasov TJ
Kartička futbalových zápasov dorastu a mužov.
(4ks na stranu A4 - obojstranne). V súbore sú dva zošity (predná a zadná strana).

 23.02.2015 • Výsledky referenda
Zverejené výsledky Referenda, konaného 7.februára 2015

 11.02.2015 • Zápisnica
Zverejená zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 4.2.2015

 01.02.2015 • Fotogaléria
- fotografie z poľovníckej zábavy, 24.1.2015
- fotografie z Novoročnej kvapky krvi, 20.1.2015

 13.01.2015 • Zápisnica a uznesnia
- Zverejená zápisnica a ustanovenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 15.12.2014

 23.12.2014 • zverejnené zmluvy, dohody
Medzi zverejnené zmluvy boli doplnené nájomné zmluvy, rôzne dohody...

 07.12.2014 • Fotogaléria
- 40 fotografií z Mikuláša, vianočných trhov a výstavy obrazov pána Jamricha, 5.12.2014
- 32 fotografií zo schôdze dôchodcov, voľby nového výboru a programu detí, 29.11.2014

 16.11.2014 • Voľby do orgánov samosprávy obce

 7.11.2014, zverejnené zmluvy
Medzi zverejnené zmluvy boli doplnené zmluvy o predaji nehnutelností obce a dohoda o poskytnutí príspevku na úpravu miestnej komunikácie v časti Drahy.

 4.11.2013, Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien, október/2014

  30.10.2014, Fotogaléria
- 17 fotografií z výstavy ovocia a zeleniny v klube dôchodcov, 25.10.2014
- 35 fotografií z posedenia dôchodcov v kultúrnom dome, 18.10.2014

  24.10.2014, Kalendár vývozu odpadu
- na obdobie: november 2014 - apríl 2015   kalendár.pdf   kalendár.xls

  22.10.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 15.10.2014

  6.10.2014, časopis ŠARKAN
- Na stránkach ZŠMŠ Kálnica bolo zverejnené najnovšie číslo časopisu ŠARKAN

  6.10.2014, Fotogaléria
- 37 fotografií z 18. ročníka Memoriálu Kolomana Slimáka – vrcholových medzinárodných všestranných skúšok stavačov.

  25.9.2014, Fotogaléria
- Krst knihy, Milan Stano: Putovanie za obrazmi, 19.9.2014 v MsKS N.Mesto n.V. - 17 foto

 24.9.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 17.9.2014

 14.9.2014, Fotogaléria
- Rozlúčka s prázdninami v areáli TJ, 6.9.2014 - 40 fotografií
- III.ročník hviezdicového výstupu k Slovanskému krížu, 30.8.2014 - 53 fotografií
- 70.výročie SNP, v záhrade pri klube dôchodcov, 29.8.2014 - 20 fotografií
- Klub dôchodcov na kúpalisku v Podhájskej, 23.8.2014 - 14 fotografií
- Príprava nového dvojkríža, august 2014 - 10 fotografií
- Výlet do slovanského hradiska Valy - Bojná, 18.7.2014 - 13 fotografií
- Návšteva dôchodcov zo Selca v Kálnici 2.8.2014 - 35 fotografií

 26.8.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 15.8.2014

 23.8.2014, Oznámenie
Oznámenie o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa §346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, uznesením 183-2014/Z zo dňa 15.8.2014 pre volebné obdobie 2014-2018 určilo:
a) jeden volebný obvod
b) starosta bude vykonávať funkciu na úväzok 1,0 - tak ako doposiaľ
c) obecné zastupiteľstvo bude mať 9 poslancov - tak ako doposiaľ

 23.8.2014, Zverejnenie počtu obyvateľov
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kálnica, podľa §16, odst.9, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov. Počet obyvateľov obce Kálnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 je k 21.8.2014: 1017.

 21.8.2014, Inzercia
- pridaný inzerát ohľadom predaja rodinného domu v našej obci.

 28.7.2014, Fotogaléria
- Montáž ochranných sietí v areáli TJ Zavažan - 20 fotografií
- Výlet do Klíže v stredu 16.7.2014 - 35 fotografií
- Gazdovská sotoba, konaná dňa 12.7.2014 - 33 fotografií

 2.7.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 25.6.2014

 30.6.2014, Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce obchodnou verejnou súťažou č. 03/2014
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku obce

 23.6.2014, Fotogaléria
- galéria zo stretnutia v Popoviciach, výročie TJ Družstevník, 21.6.2014
- galéria z cyklovýletu na Topľčiansky hrad, 22.6.2014
- galéria z 95. výročia vzniku ZO zväzu včelárov v N.Meste n/V, v KD Kálnica, 14.6.2014

 16.6.2013, Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien, jún/2014

 9.6.2014, Fotogaléria
- galéria z dňa detí, konaného v areáli TJ, 30.mája 2014
- foto zo stretnutia zástupcov európskych regiónov vo Felsönyéku (H), 30.5.-1.6.2014

 26.5.2014, Výsledky volieb do EP

 19.5.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 14.5.2014
(predaj pozemku, správa nezávislého audítora, Popovice, stretnutie vo Felsönyeku...)

 19.5.2013, Kalendár vývozu odpadu
Pridaný kalendár vývozu odpadu na obdobie: máj 2014 - október 2014

 16.5.2014, Fotogaléria
- fotografie z turistického výletu dôchodcov do Selca, 10.apríl 2014

 4.5.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 23.4.2014
(ocenenia včelárom, Deň matiek, plat starostu, divadlo, Kálnické ozveny, Deň detí...)

 4.5.2014, Fotogaléria
- fotografie z predstavenia ochotníckeho divadla, 27.apríl 2014
- fotografie z valného zhromažďenia spoločnosti Ostré vrchy, 22.február 2014

 1.5.2014, Fotogaléria
- fotografie zo stavania mája, 30.apríl 2014
- fotografie z výročia oslobodenia našej obce, 6.apríl 2014

 20.4.2014, Fotogaléria
- fotografie z posedenia dôchodcov na fašiangy, 21.február 2014
- fotografie z besedy s cestovateľom Petrom Ondrejovičom, 1.február 2014

 8.4.2014, Zverejnené zmluvy
Medzi zverejnené zmluvy bol pridaný dodatok č.4 k zmluve o aktualizácii programov (TOPSET Solutions s.r.o.), zmluva o nájme parciel (Ski Centrum Kálnica) a dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom.

 26.3.2014, vylosovanie TJ
Kartička futbalových zápasov dorastu a mužov.
(4ks na stranu A4 - obojstranne). V súbore sú dva zošity (predná a zadná strana).

 21.3.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 13.3.2014

 16.3.2014, Výsledky volieb

 3.3.2014, Fotogaléria
- fotografie zo stolnotenisového turnaja mikroregiónu v Hrádku, kde sa zúčastnila aj naša obec, nájdete na Facebook stránke obce

 1.3.2014, Fotogaléria
- zopár fotografií z fašiangového sprievodu nájdete na novej Facebook stránke obce

 5.2.2014, Zápisnica
- Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného 24.1.2014

 28.1.2014, Poľovnícka zábava - poďakovanie
- Poďakovanie formou prezentácie s fotografiami z poľovníckej zábavy, 18.1.2014

 24.12.2013, Fotogaléria

 18.12.2013, Zápisnica

 11.12.2013, Fotogaléria

 6.12.2013, Fotogaléria
- Fotogaléria z Vystúpenia ZŠ a MŠ a Vianočných trhov v KD Kálnica, 6.12.2013.

 1.12.2013, Fotogaléria
- Fotogaléria zo schôdze Jednoty dôchodcov v KD Kálnica, 29.11.2013.

 20.11.2013, Fotogaléria
- stretnutie dôchodcov v KD Kálnica
- futbalové zápasy jesennej časti ročníka 2013/2014, DOSPELÍ

 16.11.2013, Zverejnená zápisnica

 14.11.2013, Fotogaléria

 21.10.2013, Zverejnená zápisnica

 24.9.2013, Zverejnené zápisnice a zmluvy

 2.9.2013, Fotogaléria

 23.8.2013, Zápisnica a VZN

 23.8.2013, Článok

 13.8.2013, vylosovanie TJ
Kartička vylosovania futbalových zápasov dorastu a mužov.
(4ks na stranu A4 - obojstranne). V súbore sú dva zošity (predná a zadná strana).

 23.7.2013, zápisnica

 8.7.2013, foto

 30.6.2013, video
Video z odovzdávania cien v súťaži: Včela v prírode, 22.4.2013, za účasti detí ZŠMŠ.
Nové Mesto nad Váhom, Včelársky zvaz v spolupráci s centrom voľného času a výstava školských prác na tému Včela v prírode. Kamera Miloš Juriga.

 29.6.2013, Kálnické ozveny

 23.6.2013, foto
Fotogaléria zo stolnotenisovej súťaže mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec, konanej dňa 23.2.2013 v obci Hrádok aj s našim družstvom.

 22.6.2013, foto
30 fotografií z výletu na salaš v Klíži, dňa 24.5.2013.

 21.6.2013, tabuľky
Doplnené tabuľky TJ Zavažan po sezóne - DORAST

 17.6.2013, zmluva
Zverejnená darovacia zmluva o darovaní nehnuteľnosti

 16.6.2013, Foto
100 fotografií TJ Zavažan - dorast, sezóna 2012-13

 12.6.2013, Zmluva

 11.6.2013, Foto
Pridané foto Stavanie mája a Deň matiek

 2.6.2013, Zápisnica

 26.5.2013, Foto

 24.4.2013, Zápisnica

 2.4.2013, Foto
Pridané foto Vynášanie moreny

 1.4.2013, Zápisnica

 27.3.2013, Foto

 14.3.2013, Foto
Pridané foto MDŽ 9.3.2013 a doplnené foto z Fašiangového sprievodu

 3.3.2013, Územný plán

 19.2.2013, Zápisnica

 18.2.2012, Fotogaléria

 5.2.2012, Fotogaléria

 26.1.2012, Zápisnica

 23.1.2013, Oznam o zápise do 1. ročníka

 18.1.2013, Fotogaléria
Pridaná fotogaléria Vianočné trhy

 24.12.2012, Fotogaléria
Pridaná fotogaléria Vianoce 2012 na webe c.z. ECAV Beckov.

 20.12.2012, VZN

 20.12.2012, Zápisnica

 11.12.2012, Kálnické ozveny

 11.12.2012, Kalendár vývozu odpadu
Kalendár vývozu odpadu na november 2012 - apríl 2013

 28.11.2012, Návrh VZN

 30.11.2012, Nový CP vlakov
Od 9.12.2012 platí nový cestovný poriadok vlakov, dostupný na webe ŽSR v tabuľke pod mapou.

 21.11.2012, Reakcia na žiadosť o zmenu názvu TJ Zavažan
Reakcia na žiadosť predsedu TJ Zavažan vo veci zmene názvu.

 16.11.2012, Zápisnica

 11.11.2012, Fotogalérie

 1.11.2012, Fotogalérie

 16.10.2012, Zápisnica

 16.10.2012, Fotografie

 16.10.2012, Fotografie

 20.9.2012, Zápisnica

 9.9.2012, Fotogalérie

 3.9.2012, Fotogalérie
Pridaná fotogaléria Otvorenie detského ihriska

 2.9.2012, Fotogaléria

 26.8.2012,Webstránka cirkevného zboru ECAV Beckov
Cirkevný zbor ECAV Beckov má novú webstránku. www.ecavbeckov.eu

 11.7.2012,Zápisnica

 11.7.2012, GPS dáta trasy cyklovýletu na Topolčiansky hrad

 11.7.2012, Fotogalérie

 5.7.2012, Fotogalérie

 29.6.2012, Video

 27.6.2012, Fotogaléria
210 fotografií z 65.výročia založenia TJ Zavažan, 23.6.2012

 9.6.2012, Fotogaléria
65 fotografií z branného popoludnia - "Hasiči deťom", konaného 1.6.2012.

 24.5.2012, VZN

 20.5.2012, Fotogaléria
40 fotografií z turnaja ST.PÁNI + FC BULDOZER, VOJACI ŠAMORÍN, VINOSADY BA.

 20.5.2012, Zápisnica

 25.4.2012, kalendár vývozu odpadu

 8.4.2012, Fotogaléria
Pridaných 125 fotografií TJ Zavažan MUŽI - sezóna 2009/2010.

 26.3.2012, Fotogaléria

 12.3.2012, Výsledky volieb

 25.2.2012, Fotogaléria

 16.2.2012, Fotogaléria

 15.2.2012, Článok

 15.2.2012, Zápisnica

 21.1.2012, poukázanie 2% daní za rok 2011
Informácia
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2011, pre TJ Zavažan Kálnica.
- základné informácie
- potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
- vyhlásenie o poukázaní sumy

 14.1.2012, Článok včelársky rok kálnických včelárov

 14.1.2012, VZN

 14.1.2012, Kálnické ozveny 4/2012

 27.12.2011, Opravený kalendár vývozu

 24.12.2011, Zápisnica

 14.12.2011, Fotogaléria

 12.12.2011, Inzercia - kúpa
Súrne kúpim stavebný pozemok v Kálnici - (hotovosť) súkromne prosím - 0908766746

 10.12.2011, Fotogaléria

 25.11.2011, Inzercia - predaj
Pozemok na predaj v obci Kálnica – ovocný sad o výmere 1831m², parcela registra C, parc. č. 3418 nachádzajúci sa pri rímsko-katolíckom kostole.
Cena dohodou. Kontakt: 0904366266, 02/65440660.

 25.11.2011, Nová časť stránky - Inzercia
Nová časť stránky - inzercia, kde môžte bezplatne vkladať alebo násť rôzne ponuky inzercie

 20.11.2011, Kalendár vývozu odpadu

 8.11.2011, Zápisnica

 4.11.2011, Fotogaléria

 30.10.2011, Videogaléria

 26.10.2011, Článok o výstave fotografií

 22.10.2011, Fotogaléria

 27.9.2011, Notárska zápisnica

 24.9.2011, Verejná obchodná súťaž

 12.9.2011, Zápisnica

 11.9.2011, Fotografie

 3.9.2011, Fotografie

 3.9.2011, Zápisnica

 26.8.2011, Rozhodnutie o zákaze kladenia ohňov

 29.7.2011, Potravinová pomoc na Slovensku 2011

 27.7.2011, Fotografie

 21-25.7.2011, VZN

 21.7.2011, Fotografie

 21.7.2011, VZN

 20.7.2011, fotografie
Rekonštrukcia ECAV modlitebnice máj - júl 2011 , pridané oznamy ECAV

 4-9.7.2011, fotografie

 28.-29.6.2011, fotografie
DHZ Kálnica - okresná súťaž, Čachtice a Jánske ohne - areál TJ Zavažan.

 27.6.2011, Obec Kálnica ponúka na odpredaj:
Majetkový podiel v Ski Centre Kálnica, pozemok parcela č.3489/21 (7 585 m2), spoluvlastnícky podiel (1/3) dom č.252, rekreačnú chatu, rodinný dom č. 221... viac info

 21.6.2011, tabuľky
Doplnené tabuľky TJ Zavažan po sezóne - MUŽI, DORAST, ŽIACI

 4.-16.6.2011, fotografie
Stretnutie turistov trenčianskeho kraja a Krajské PTZ
TJ Zavažan, MUŽI, DORAST a ŽIACI - sezóna 2010/2011
IX. ročník folklórneho festivalu seniorov - Krivosúd-Bodovka, vystúpenie detí
Hasiči deťom, pri príležitosti osláv Medzinárodného Dňa Detí.

 13.6.2011, Zápisnica

 17.5.2011, Nové cestovné poriadky
Doplnené nové cestovné poriadky SAD a ďalšie užitočné informácie ohľadom dopravy.

 14.5.2011, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Informácie o sčítaní - doplnené mená ščítacích komisárov v našej obci.

 12.5.2011, Fotografie
Fotografie z Dňa matiek, konaného 8.5.2011 v KD Kálnica.

 5.5.2011, Fotografie
Fotografie zo stolnotenisového turnaja mikroregiónu, konaného dňa 19.2.2011 v obci Hrádok, kde družstvo Kálnice zvíťazilo.

 21.4.2011, Fotografie

 6.4.2011, kalendár vývozu odpadu
Kalendár vývozu odpadu na obdobie: máj 2011 - október 2011.

 6.4.2011, cenník poplatkov za užívanie priestorov KD
Zverejnený cenník poplatkov za úžívanie KD Kálnica (pridaný do časti "Služby v obci").

  Fašiangová zábava
Fotografie z fašiangovej zábavy.

 30.3.2011, Žiadosť o pridelenie bytu
Informácie a tlačivo žiadosti o pridelenie bytu v 8-bytovej jednotke v obci Kálnica.

  poukázanie 2% daní pre TJ Zavažan
TJ Zavažan
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní za rok 2010, pre TJ Zavažan Kálnica.
základné informácie | potvrdenie o zaplatení dane z príjmov | vyhlásenie o poukázaní sumy

  poukázanie 2% z daní pre ZŠMŠ v Kálnici
Informácie o tom ako poukázať 2% z daní pre Základnú školu s materskou školou.
vyhlásenie o poukázaní sumy | potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 11.3.2011, Zápisnica

 10.3.2011, Fotografie
Fotografie z prípravného zápasu TJ Zavažan Kálnica - TJ Lúka, 5.3.2011

 8.3.2011, povinné zverejňovanie informácií
Doplnený dotatok zmluvy, v novej časti našej stránky - povinné zverejňovanie zmlúv

 19.2.2011, Fotografie
Pridané fotografie z koncertu Cigánski Diabli a hosť Robo Grigorov, 18.2.2011

 10.2.2011, Zápisnica

 8.2.2011, Spravodliví medzi národmi

 7.2.2011, kalendár vývozu odpadu
Doplnený kalendár vývozu odpadu pre našu obec.

 2.2.2011 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Informácie o rekonštrucii verejného osvetlenia v našej obci.

 1.2.2011 - Zápisnice a uznesenia
Zápisnice a uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici 5.1.2011.

 26.1.2011 - Kálnica - 5. najkrajšia obec na Slovensku
Článok o súťaži na webe slovakregion.sk, v ktorej sa naša obec umiestnila na 5. mieste.

 20.1.2011 - Foto - Výstup na Inovec
Fotogaléria z výstupu na Inovec členov TJ a priateľov turistiky, dňa 29.12.2010.

 8.1.2011, VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne...

 5.1.2011 - Foto - Ustanovujúce zasadnutie OcZ
Fotogaléria z ustanovujúceho zasadnutia OcZ 5.1.2011

 4.1.2011 - Článok - Poľovnícke združenie Kálnica-Sever
Článok z predbežných skúšok farbiarov, konaných 14.11.2010

 3.1.2010 - Fotogaléria - Poľovnícke združenie Kálnica-Sever
Fotografie z predbežných skúšok farbiarov, konaných 14.11.2010

 3.1.2011, Územný plán obce Kálnica
Aktualizované a doplnené dokumenty územný plán obce Kálncia

 3.1.2011, Kontaktné telefónne číslo pre informácie o úradoch štátnej správy.

 1.1.2011, Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie.
Pridaná pozvánka na ustanovujúce zasadnutie, konané dňa 5.1.2011

 1.1.2011, Zápisnica zo zasadnutia OcZ
Pridaná zápisnica z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici

 29.12.2010 - Slovenský rozhlas - Príbeh na týždeň

 22.12.2010 - Fotogaléria - Prezentácia knihy Kálnické príbehy 2
Fotografie z prezentácia knihy Kálnické príbehy 2 18.12.2010

 19.12.2010 - Fotogaléria - Vianočné trhy s Mikulášom
Fotografie z vianočných trhov a programu detí MŠ a ZŠ, konaného dňa 17.12.2010

 14.12.2010 - Kálnické príbehy 2
Informácia o prezentácii knihy Kálnické príbehy 2 (viď nižšie) vrátane jej obálky a zhrnutie obsahu.

 14.12.2010 - Fotogaléria - Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zopár fotografií z volieb do orgánov samosprávy obcí, dňa 27.11.2010

 10.12.2010, návrh - VZN o poskytovaní sociálnych služieb

 7.12.2010, Doplnok územného plánu obce Kálnica

 6.12.2010, návrh - VZN č.2/2010

 28.11. Výsledky voľieb do orgánov samosprávy obce

 21.11.2010 - Fotogaléria z verejného zhromaždenia občanov
Pridaná fotogaléria z verejného zhromaždenia občanov, dňa 20.11.2010

 18.11.2010, Zápisnice zo zasadnutia OcZ

 Kandidáti k voľbám do samosprávy obce

 7.11.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - V.Bierovce, výsledky dorastencov

 5.11.2010 - Fotogaléria z výstavy ovocia a zeleniny
Pridaná fotogaléria z výstavy ovocia a zeleniny.

 Žiadosť o posúdenie na odkázanosť na sociálnu službu.

 31.10.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Dubodiel, výsledky dorastencov

 24.10.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Tr.Teplice, výsledky dorastencov

 17.10.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Tr.Teplá - Kálnica, výsledky dorastencov a žiakov.

 17.10.2010, Fotografie
Fotografie TJ Zavažan, žiaci - jesenná časť sezóny 2010/2011.

 16.10.2010, Anketa k voľbám do orgánov samosprávy obcí
Nižšie, v ľavej časti našej stránky pribudla anketa k voľbám konaných dňa 27.11.2010.

 10.10.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Zamarovce.

 10.10.2010, tabuľky TJ Zavažan - muži
Doplnené tabuľky zápasov, strelcov TJ Zavažan - muži.

 3.10.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Chocholná Velčice - Kálnica.

 3.10.2010, Zápisnica zo zasadnutia OcZ

 3.10.2010, Zápisnica zo zasadnutia OcZ

 26.9.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Selec - Kálnica

 21.9.2010, Referendum 2010
Výsledky a informácie o referende 2010 v našej obci.

 19.9.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Soblahov

 16.9.2010, Úradná tabuľa

 16.9.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Bošáca

 12.9.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kočovce - Kálnica

 6.9.2010, Fotografie
Fotografia ako tréner dorastu Miloš Šagát čistí kopačky svojim zverencom, tak ako sľúbil.

 5.9.2010, Fotografie
Fotografie z priateľského futbalového zápasu FC Buldozer - TJ Vaďovce

 31.8.2010, Fotografie

 30.8.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu H.Súča - Kálnica

 27.8.2010, Kálnické ozveny

 26.8.2010, Fotogaléria
Fotogaléria tréningového zápasu, mužstiev TJ Slovan Beckov - TJ Zavažan Kálnica

 24.8.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Veľká Hrandná

 24.8.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Trenčianske Jastrabie - Kálnica

 9.8.2010, Článok zo zápasu
Článok zo zápasu Kálnica - Horné Srnie

 5.8.2010, Fotogalérie

 1.8.2010, Článok zo zápasu

 29.7.2010, Vylosovanie zápasov
Vylosovanie zápasov pre sezónu 2010/2011 - jeseň, Muži TJ Zavažan Kálnica, MO.

 25.7.2010, Video - PARÁDA
Pridané video z paralympijského dňa pre malých a veľkých - PARÁDA - predstavenie SZV ZO NMnV, vystúpenie ZŠMŠ Kálnica, krst knihy .

 25.7.2010, Fotogalérie DHZ

 15.7.2010, Školský časopis Šarkan
Na webe ZŠ s MŠ Kálnica pribudlo najnovšie číslo školského časopisu Šarkan.

 12.7.2010, Informácie o knihe Blažej Kálnický zvaný Valovič

 11.7.2010, Hasičská súťaž
Pridané výsledky a fotogaléria z hasičskej súťaž 10.7.2010

 1.7.2010, Fotogalérie
Pridaná fotogaléria Brigáda na cintoríne a aktualizovaná fotogaléria Veľká voda

 25.6.2010, Fotogaléria
Fotografie dorastencov TJ Zavažan, sezóna 2009/2010 - 45 fotografií.

 21.6.2010, Vizualizácie KD Kálnica

 21.6.2010, Fotografie
Pridané fotogaléria krstu knihy Blažej Kálnický zvaný Valovič a doplnené fotografie do galérie rekonštrukcie a zateplenia KD Kálnica

 16.6.2010, Tabuľky žiakov TJ
Doplnené tabuľky zápasov, strelcov a umiestnenia žiakov TJ Zavažan, sezóna 09/10.

 16.6.2010, Fotografie
Fotografie žiakov TJ Zavažan, sezóna 2009/2010 - 45 fotografií.

 14.6.2010, Výsledky volieb do parlamentu

 10.6.2010, Fotografie
Fotografie z priateľského stretnutia FC Buldozer - Starí Páni na ihrisku TJ.

 9.6.2010, Fotografie
Fotografie z akcie na Zelenej Vode, PARÁDA, paralympijský deň pre malých a veľkých, kde sa prezentoval Slov. zväz včelárov, základná org. Nové Mesto n.V. a deti ZŠ a MŠ Kálnica.

 9.6.2010, Fotografie
Doplnené fotografie veľkej vody

 4.6.2010, VZN Zásady prideľovania nájomných bytov

 3.6.2010, Fotografie

 3.6.2010, 8 bytová jednotka

 3.6.2010, Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania str1. , str2.

 29.5.2010, Pridaný článok

 28.05.2010, Fotografie

 27.5.2010, Informácie o výstavbe 8 bytovej jednotky
Vytvorili sme sekciu venovanú výstavbe 8 bytovej jednotky v našej obci. Sekcia bude priebežne aktualizovaná.

 27.5.2010, Informácie o výstavbe 8 bytovej jednotky
Vytvorili sme sekciu venovanú výstavbe 8 bytovej jednotky v našej obci. Sekcia bude priebežne aktualizovaná.

 26.5.2010, Úspechy Moniky Pavlechovej
Pridaný článok Kladenie otázok a hľadanie odpovedí. - o úspechoch Moniky Pavlechovej

 26.5.2010, Verejná vyhláška - oznámenie

 26.5.2010, Cintorínsky poriadok

 26.5.2010, Voľby do NRSR 2010
Pridaná sekcia Voľby do NRSR 2010 .

 20.5.2010, Zápisnica z 29. zasadnutia

 09.05.2010, Fotografie

 6.5.2010, Kalendár vývozu odpadu

 29.4.2010, Kálnické ozveny
Pridané najnovšie číslo Kálnických ozvien - č.1 - apríl 2010

 20.3.2010, Zápisnica z VII. mimoriadneho zasadnutia

 2.3.2010, 2 % z dane

 2.3.2010, Zápisnica

 2.3.2010, Firmy
Do kategórie firmy doplnená LAURIS R.M. s.r.o.

 27.2.2010, Muži - prípravné zápasy JAR 2010

 10.2.2010, Zápisnica

 29.1.2010, Video z otvárania 1. včelárskeho náčného chodníka

 29.1.2010, VZN

 27.1.2010, Požičiavanie karnevalových masiek

 22.12.2009, Fotografie

 27.11.2009, Video zo zápasu Kálnica - Dubodiel

 31.10.2009, Voľby do TSK

 21.10.2009, Obecné zastupiteľstvo
Doplnený harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2009

 16.10.2009, Zlatý Erb 2009
I tento rok sa zúčastníme celoslovenskej súťaže Zlatý Erb 2009 o najlepšiu internetovú stránku samospráv na Slovensku, v ktorej sme vlani uspeli na výbornom 4. mieste. Držte nám palce. Nominácie budú známe koncom októbra, vyhlásenie víťazov v novembri. Viac info a prihlásené weby na stránke www.zlatyerb.sk

 16.10.2009, Zápisnica OZ
Medzi zápisnice sme doplnili zápisnicu z 30.9.2009
- oprava strechy nad Pohostinstvom Potoček
- odvoz odpadu z chatovej oblasti
- informácia o stave podaných žiadostí na dotácie
- zriadenie prvého náučného včelárskeho chodníka.
- stavebná pripravenosť 8 b.j.

 2.10.2009, priateľský zápas
Fotky z priateľského stretnutia medzi družstvami KC Buldozer Kálnica a Starí Páni Kálnica na inhrisku TJ Zavažan, dňa 26.9.2009.

 11.9.2009, Kalendár vývozu odpadu

 10.9.2009, RSS nástenky
Vyskúšajte si náš rss RSS kanál nástenky.

Jediné, čo potrebuje je prehliadač podporujúci RSS - Opera / Firefox / IE 7 al. novší. Akonáhle bude v nástenke zverejnený nový ohlas, prehliadač Vás na to upoorní spolu so zobrazením textu ohlasu. Vyskúšajte to! Odber môžete kedykoľvek zrušiť.

 7.9.2009, Protestný rozklad proti rozhodnutiu MŽP

 3.9.2009, Regionálna prehliadka programov ZPOZ - Zložené krídla
Pridané video Regionálna prehliadka programov ZPOZ - Zložené krídla. Videá sme uploadli na youtube a rozdelili do 5 častí. Spolu ide o 48 minútový videozáznam.

 10.8.2009, Cudzojazyčné preklady stránky
Do stránky sme zabudovali službu Google Translate, pomocou ktorej sa dá zobraziť celý náš portál až v 43 najpoužívanejších jazykoch sveta počas surfovania bez zĺhavého čakania! Vyskúšajte si to !

 10.8.2009, Správa o činnosti DHZ

 9.8.2009,Zápisnice
Doplnená zápisnice OcZ

 10.7.2009,Hasičská súťaž

 10.7.2009, Stolnotenisový turnaj

 6.7.2009, Zber chmelu 1996
Pozrite si video zber chmelu 1996. Uvidíte proces spracovávania chmelu na dužstve PD Kálnica v roku 1996.

 6.7.2009, 35. výročie TJ Družstevník
Fotografie z 35. výročia TJ Družstevník. Ďalšie fotografie pripravujeme

 2.7.2009, Demografia
Doplnená demografia

 18.6.2009, Pozvánky

 17.6.2009, Kálnické ozveny

 17.6.2009, Fotografie z prehliadky programov ZPOZ

 10.6.2009, Fotografie z Cirkusu Williams

 9.6.2009, Výsledky volieb do Europarlamentu v obci Kálnica

 8.6.2009, Článok Ako sa Vám vyhnú kliešte...

 8.6.2009, Pozvánka do cirkusu

 7.6.2009, TJ Zavažan

 29.5.2009, Výberové konanie

 28.5.2009, Výzva na predkladanie ponúk

 18.5.2009, TJ Zavažan Kálnica
ďalších 20 fotografií zo zápasu s Bošácou

 9.5.2009,

 28.4.2009, Pochod proti ťažbe uránu

 25.4.2009, Pochod proti ťažbe uránu

 8.4.2009, Kalendár vývozu odpadu

 7.4.2009, Služby - krajčírstvo
Do časti stránky "služby v obci" sme pridali krajčírstvo Lenka, kroré je vám všetkým k dispozícii. Viac info tu.

 5.4.2009, Výsledky 2.kola volieb
Pridali sme výsleky 2.kola volieb prezidenta SR.

 31.3.2009, Protiuránová petícia
Do sekcie stop pťažbe uránu sme pridali článok Protiuránová petícia už má takmer stotisíc podpisov. Trenčianske noviny informujú i o Pochode proti ťažbe uránu, ktorý sa uskutoční v apríli v Kálnici.

 23.3.2009, Článok k zápasu
Do prvého jarného zápasu TJ Zavažan nastúpil v nových bledomodrých dresoch, ktoré klubu venovala firma MIRAKO – LES s.r.o. Dolný Kubín. Viac sa dozviete v komentári k zápasu Kálnica - Chocholná Velčice, nájdete tam i fotky spomínaných nových dresov.

 21.3.2009, Golfové ihrisko

 11.3.2009,

 7.3.2009, PHSR

 1.3.2009, Video
Pridané video z fašiangového sprievodu

 1.3.2009, Fotografie

 22.2.2009, Fotografie
Pridané fotky z fašiangového sprievodu

 20.2.2009, Úradná tabuľa
Do úradnej tabule bola pridaná informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky.

 19.2.2009, Úradná tabuľa
Do úradnej tabule boli pridané dokumenty Denná vývarovňa Kálnica - Jedálny lístok - 16.2.2009 - 20.2.2009 , Výzva Západoslovenskej energetiky na odstránenie a okliesnenie stromov, Vyplácanie peňažných príspevkov.

 2.2.2009, Články + fotografie

 22.1.2009, VZN
VZN č. 4 / 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 9.1.2009, Zápisnica
Medzi zápisnice sme doplnili zápisnicu zo 16.12.2008
- návrh VZN č. 4/2008 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
- návrh úpravy ceny pitnej vody pre nasledovné obdobie
- návrh na úpravu rozpočtu za rok 2008
- návrh priorít v investičnej výstavbe v r. 2009
- prenájom bývalej priemyselnej predajne

 4.1.2009, Fotky a video
Pridané fotografie z pešej túry na Inovec, fotky a video zo stolnotenisového turnaja starých pánov a fotky z cyklotúry z Kálnice na Starú Lehotu a Bezovec

 31.12.2008, Články
Pridané články 4. miesto v súťaži Zlatý Erb - 18.11.2008 a Stránka obce Kálnice - jej začiatky a súčasnosť. V článku nájdete i obrázky ako vyzerali prvé verzie našej webstránky a fotografiu pri predávaní ocenenia počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Zlatý Erb v Bratislave.

 21.12.2008, Foto z besedy
Fotografie z besedy s Petrom Ondrejovičom

 14.12.2008, Foto
Fotografie z posedenia TJ Zavažan - ukončenie jesennej časti sezóny 08/09

 12.12.2008, Video z Májového pochodu
Pridané video z Májového pochodu poriadaného firmou LSOV.

 11.12.2008, Kálnické ozveny 3/2008

 11.12.2008, Foto
Galéria z 11. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Kálnici spojené s vystúpením žiakov ZŠ v KD Kálnica.

 9.12.2008, Činnosť TJ
Článok z činnosti TJ Zavažan Kálnica v II. polroku 2008

 9.12.2008, Nový bus cestovný poriadok

 28.11.2008, Foto

 25.11.2008, Zápisnica 12.11.2008
Medzi zápisnice sme doplnili zápisnicu z 12.11.2008

 22.11.2008, zimná verzia
S príchodom sneženia dostala naša stránka zimný kabát.

 17.11.2008, TJ Zavažan - muži

 14.11.2008, Foto

 9.11.2008, Článok k zápasu

 8.11.2008, Foto, video
Pridaný videodokument o Kálnici r.2006 od Televízie Pohoda.
Pridané foto i video z prednášky Tibora Valoviča o mede.

 8.11.2008, Informácie

 8.11.2008, TJ Zavažan - dorast

 8.11.2008, TJ Zavažan - žiaci

 2.11.2008, Článok k zápasu

 30.10.2008, Zápisnica 17.9.2008
Medzi zápisnice sme doplnili zápisnicu zo 17.9.2008
- príprava a zabezpečenie výstavby 8 b.j. a celoobecnej kanalizácie.
- návrh VZN o poplatkoch v školstve
- zabezpečenie školského roka 2008/2009
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- schválenie záverečného účtu za r. 2007
- VZN o ochrane ovzdušia
- príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

 30.10.2008, Foto

 27.10.2008, Článok k zápasu

 22.10.2008, Foto z turistiky

 22.10.2008, Foto zo zápasu Dubodiel - Kálnica

 20.10.2008, Článok k zápasu

 20.10.2008, Aktuality

 17.10.2008, Kalendár vývozu odpadu
Pridaný kalendár vývozu odpadu október 2008 - marec 2009

 14.10.2008, Adresár lekárov v Novom Meste nad Váhom
Pozrite si adresár lekárov v Novom Meste nad Váhom. Ide o online vyhľadávanie všetkých doktorov v Novom Meste nad Váhom podľa priezviska, mena, titulu, špecializácii, adresy či telefónneho čísla.

 14.10.2008, Výstava fotografií
Pozvánka na výstavu fotografií Dušana Valoviča v Prievidzi, fotografie z výstavy.

 13.10.2008, Článok k zápasu

 6.10.2008, Článok k zápasu

 27.9.2008, Ťažba uránu v Považskom Inovci
Pridaný dokument od TV Pohoda - Ťažba uránu v Považskom Inovci - pre a proti.

 24.9.2008, Fotografie
Fotky z akcie Na pešo do Selca.

 24.9.2008, Pozadia na plochu PC
Pridali sme sekciu pozadia na pracovnú plochu vášho PC (tzv. wallpapers). Sekciu budeme priebežne dopĺňať.

 24.9.2008, Súťaž Zlatý Erb
Pozrite si web stránky obcí, ktoré spolu s nami budú súťažiť o ocenenie najlepšia stránka obce na Slovensku za rok 2008.

 18.9.2008, Jazykové verzie stránok
Pridali sme jazykové verzie stránok v anglickom a nemeckom jazyku a novú anketu - viď vľavo dole.

 17.9.2008, Foto a video

 14.9.2008, Článok k zápasu

 13.9.2008, Pozvánka na zasadnutie

 6.9.2008, Článok k zápasu

 4.9.2008, Oznam

 3.9.2008, Nový článok

 2.9.2008, Doplnené fotky z búrky

 1.9.2008, Fotky z osláv SNP a Dňa Ústavy

 31.8.2008, Článok po zápase Kálnica - Horné Srnie

 30.8.2008, Súťaž Zlatý erb
Našu stránku sme dnes registrovali do súťaže o najlepšiu webstránku miest a obcí Slovenska - súťaže Zlatý Erb. Popis stránky a podrobnosti tu

 29.8.2008, Sekcia knihy
Pribudla nová sekcia knihy. Nachádzajú sa v nej knihy o Kálnici, niektoré z nich dokonca i celé v PDF formáte na stiahnutie.

 28.8.2008, Urán
Články Uránový Klondike a Uránová baňa z časopisu Život venujúce sa ťažbe a spracovaní uránu nájdete v sekcii stop uránu

 27.8.2008, Oslavy SNP a Deň Ústavy
Doplnené bližšie informácie o oslavách na Ostrom Vrchu - viď aktuality v obci

 26.8.2008, Foto z 80. výročia DHZ

 25.8.2008, Nová anketa
Nová anketa - viď vľavo dole: Súhlasíte s výstavbou golfového ihriska?

 25.8.2008, Článok

 22.8.2008, Telefónny zoznam Kálnice

 21.8.2008, Nový cenník SAD TN

 20.8.2008, Článok

 19.8.2008, Článok k zápasu Kálnica - Soblahov 17.8.

 17.8.2008, Výberové konanie - hasič

 17.8.2008, Vystúpenie Bagpipe Consort a Krajan

 17.8.2008, Krajská konferencia SZV
Pridaný článok, video i fotky z Krajskej konferencie SZV
V ďalšom článku sa dozviete informácie o kvalitách dovážaného medu a toho slovenského.

 17.8.2008, Ničivá búrka 16.8.2008
Pridali sme článok o ničivej búrke, ktorá sa prehnala obcou 16.8.2008. Taktiež doplnili fotogalériu o fotografie škôd, ktoré napáchala táto búrka.

 17.8.2008, TJ - žiaci
Vylosovanie zápasov družstva žiakov pre sezónu 2008/2009

 16.8.2008, Fotogaléria
Tu je foto ako strhla silná búrka strechu z vrátnice PD Kálnica.

 15.8.2008, Články
V akom štádiu je elektrifikácia Krajnej doliny? Článok od starostu obce.
Článok z 3. Celoslovenského seminára chovateľov papagájov.

 15.8.2008, Slovenský zväz včelárov
Viete, ako treba teraz ošetriť vaše včely?

 14.8.2008, Články a demografia
Doplnenili sme viacero článkov. Aktualizovali sme demografiu.

 14.8.2008, Kálnické ozveny 2/2008

 14.8.2008, Mountainboarding

 13.8.2008, Pripravované akcie

 12.8.2008, Video - Seminár chovateľov

 11.8.2008, Obec v médiách
V Kálnici má vyrásť golfové ihrisko za pol miliardy korún - prečítajte si článok.

 9.8.2008

 3.8.2008

 31.7.2008, Posielanie fotografií
Máte fotografiu, ktorá má súvis s obcou Kálnica? Môžete nám ju poslať.

 31.7.2008, Fotografie z výletu na Kulháň a Duchonku

 31.7.2008, Informácie o ťažbe uránu
Pridaná informácia o stave petičnej akcie proti ťažbe uránu a ďalší postupe obce , príloha č.4 zápisnice 27.6.2008 - diskusný príspevok prednesený na XVIII. celoslovenskom sneme ZMOS-u v Bratislave

 28.7.2008, Čo pripravujeme
Môžete si prečítať čo pripravujeme urobiť a vylepšiť na stránke, môžete nám napísať i to čo by ste chceli aby bolo vylepšené poprípade pridané.

 28.7.2008, Zápisnica 27.6.2008
Medzi zápisnice sme doplnili zápisnicu z 27.6.2008
- návrch na schválenie záverečného účtu obce
- informácia o výsledkoch petičnej akcie proti ťažbe uránu a ďalšom postupe obce.
- návrh opatrení pri prechode na euro v podmienkach našej obce
- zabezpečenie pripomienky SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu.
- určenie sobášnych dní a hodín.
- schválenie PHSR mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec.

 27.7.2008, Foto - úpravy cintorína

 27.7.2008, Foto z parku, Popovice 2004, info o eure

 26.7.2008
Vylosovanie zápasov, TJ Zavažan - Muži, Jeseň 2008

 26.7.2008, Článok a Kálnické ozveny - staršie čísla
Prečítajte si článok z Trikolóry Martina Rázusa
Pridané Kálnické ozveny č. 4/2007, 2/2000 ,3/2000, 1/1997,3/1994. Na skompletizovaní archívu pracujeme. Nové číslo KO vyjde pravdepodobne budúci týždeň.

 26.7.2008, Popovice a TJ
Pridaný list od starostky Popovíc - reakcia na list od Dušana Filipa (2007).
Pridany dokument o činnosti TJ za 1. polrok 2008.

 25.7.2008, Nová sekcia - obec v médich
Pripravili sme novú sekciu - obec v médiách. Nájdete tam články, zvukové alebo videozáznamy z médií ktoré spomínali našu obec. Boli by sme radi keby ste nás upozornili na články ktoré ste čítali o obci v médiách a nenašli ste ich v sekcii obec v médiách.

 25.7.2008, Prezentácia o uráne, PHSR
V časti stop ťažbe uránu bola pridaná powerpointová prezentácia - Riziká ťažby a spracovania uránu na Slovensku (Jan Beránek , Greenpeace)
V časti úradná tabuľa bol pridaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Beckov - Zelená voda - Bezovec s prílohami

 23.7.2008, Nová anketa - telefónny zoznam
Pridali sme novú anketu - viď vľavo dole. Môžete hlasovať, či by ste na stránke privítali a súhlasili s vyhľadávaním v telefónnom zozname pevných liniek obyvateľov Kálnice. Telefónne číslo by sa dalo zobraziť len po zadaní mena a priezviska osoby na ktorú je napísaná pevná linka.

 23.7.2008, Úpravy na stránke
Pridaná sekcia povesti a príbehy, ochotnícke divadlo, doplnené zaujímavosti, upravené otváracie hodiny pošty, premiestnili a premenovali sme sekciu oznámenia na články.

 22.7.2008, Fotografie z natierania požiarnej zbrojnice

 21.7.2008, Fotografie z obnovy parku

 20.7.2008, Kálnické ozveny 1993-1998
Ste zvedaví ako vyzerali prvé čísla Kálnických ozvien v roku 1993? Pridali sme 16 čísiel Kálnických ozvien z rokov 1993 - 1998

 17.7.2008, Poľovnícke združenie Kálnica
Prerobili sme sekciu poľovníctvo a pridali sme informácie o Poľovníckom združení Kálnica.

 16.7.2008, Nová sekcia - doprava
Pridali sme sekciu doprava.

 16.7.2008, Dotazník
www.kalnica.sk
Pomôžte nám k skvalitneniu stránky vyplnením dotazníka.

 16.7.2008, Fotografie muži Kálnica - Horné Sŕnie
www.kalnica.sk
Pridané fotografie mužov zo zápasu Kálnica - Horné Sŕnie z 15.6.2008. Fotky od 65.-85.

 16.7.2008, Zápisnica 28.3.2008
www.kalnica.sk
Pridaná zápisnica z 28.3.2008 v sekcii zápisnice a uznesenie
- stav kroniky obce
- zabezpecenie spomienky oslobodenia obce
- zlepšenie informovanosti občanov
- kontrola pripravenosti revitalizácie parku

 15.7.2008, Odporučte našu stránku svojim známym
www.kalnica.sk
Zaujala Vás niektorá informácia, fotografia, video alebo článok a myslíte si že by zaujímal i vášho známeho? Kliknite na ikonku obálky vľavo od vyhľadávania a upozornite ho zaslaním odkazu pomocou formuláru.

 13.7.2008, Oslavy výročia TJ Zavažan 2007
www.kalnica.sk
14.7.2008. Je to práve rok, čo sme sa stretli s družobnou obcou Popovice pri 60. výročí TJ Zavažan. Pripomeňte si to v pridanom článku.

 13.7.2008, Úradná tabuľa
www.kalnica.sk

 13.7.2008, TJ Zavažan
www.kalnica.sk
Pripomente si minuloročné oslavy TJ Zavažan - pridaný príhovor Dušana Filipa a komentár k zápasu 12.7.2008 Kálnica - Nepočujúci BA..

 12.7.2008, Foto TJ Zavažan Kálnica - Nepočujúci BA
www.kalnica.sk
Pridali sme fotografie zo zápasu Kálnica - Nepočujúci Bratislava starí páni aj muži.

 12.7.2008, Nové kategórie v menu
www.kalnica.sk
Pridali sme do menu subkategórie: poloha, povrch, podnebie , flóra a fauna. Bola vytvorená nová oblasť - udalosti
Pridané odkazy na www stránky - Selca , Lubiny, Hrachovišťa

 11.7.2008, List pre Popovice, výstup na Javorinu...
www.kalnica.sk
Pridaný list od Dušana Filipa pre Popovice
Doplnené vyhodnotenie ankiet.
Pridaný článok o výstupe na Panskú Javorinu v sekcii cyklo-turistika

 11.7.2008, VZN o poplatkoch za opatrovateľskú s...
www.kalnica.sk

 11.7.2008, Kniha Kálnica 600
www.kalnica.sk
Kniha Kálnica 600 vo formáte PDF - menšia 6,7 MB , väčšia veľkosť 25,9 MB
* - 11.7.2008 - upravené číslovanie strán

 10.7.2008, Nová sekcia, úpravy
www.kalnica.sk
V menu pre občanov pribudla nová sekcia - cintoríny.
Sprehľadnená sekcia demografia

 6.7.2008, TJ Zavažan - výsledky + fotografie hráčov
www.kalnica.sk
V sekcii TJ Zavažan boli doplnené konečné tabuľky družstiev mužov, dorastu a taktiež žiakov aj so spoločnými fotografiami.

 5.7.2008, Fotografie z vystúpenia Krajan a Bagpipe
www.kalnica.sk
Pridané fotografie z vystúpenia súboru Krajan a skupiny Bagpipe Consort

 1.7.2008, Video zo zjazdu veteránov na Pieskoch
www.kalnica.sk
Pridané video zo zjazdu veteránov na Pieskoch

 23.6.2008, Rozčlenenie videogalérie
www.kalnica.sk

 21.6.2008, Fotografie - Jánska vatra
www.kalnica.sk
Doplnené fotky z Jánskej vatry.

 21.6.2008, Fotografie - 3. Celoslovenský seminár
www.kalnica.sk
Doplnené fotky z 3. Celoslovenského seminára chovateľov papagájov.

 21.6.2008, Fotografie - dorast
www.kalnica.sk
Doplnené fotky dorastencov z posledného zápasu v sezóne

 18.6.2008, Fotografie - žiaci
www.kalnica.sk
Doplnené fotky žiakov z posledného zápasu v sezóne

 17.6.2008, Plán výstavby golfového ihriska v Kálnici
www.kalnica.sk

 15.6.2008, Fotografie - stolnotenisový turnaj
www.kalnica.sk
Pridané fotografie zo stolnotenisového turnaja 2007 , 2008, ceny 2005-2008 a video zo stolnotenisového turnaja 2008.

 9.6.2008, Rozčlenenie fotogalérie
www.kalnica.sk

 9.6.2008, foto DHZ
www.kalnica.sk
Pridaná galéria DHZ, súťaž v roku 2006

 9.6.2008, Informácie o cirkvi
www.kalnica.sk
Pridané informácie o cirkvi

 7.6.2008, Pridané video z Trikolóry M. Rázusa M.L.
www.kalnica.sk
Pridané video z Trikolóry Martina Rázusa v Moravskom Lieskovom. Video je v lepšej kvalite.

 4.6.2008, Doplnené zápisnice zo zasadnutí Ob. zast.
www.kalnica.sk
Doplnené zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Nájdete v nich informácie o pripravovanom projekte s družobnou obce Popovice, návrhy poslancov na zlepšenie využiteľnosti kultúrneho domu, možnosť rozšírenia knižnice s internetovým pripojením na cca 4-5 počitačov, návrhy na doplnok územného plánu - rozšírenie chatovej oblasti i intravilánu v lokalite Podbulovou, zrušený bazén v záhrade škôlky .

 3.6.2008, Nová nástenka
www.kalnica.sk
Pripravili sme pre vás novú nástenku - návštevnú knihu. Odporúčame vám zaregistrovať sa, vytvoríte si vlastný nick pod ktorým vám už nikto nebude môcť písať. V novej nástenke budú vaše odpovede zobrazované priamo pod ohlasom na ktorý ste reagovali. Ohlasy budú archivované a tak si budete môcť prezerať históriu ohlasov. Farebne sme odlíšili ohlasy užívateľov - registrovaných, neregistrovaných i administrátorov.

 2.6.2008, Žiaci TJ Zavažan
www.kalnica.sk
Pridané fotografie TJ Zavažan - Žiaci Jar 2008

 29.5.2008, Americký investor: Záujem o Slovensko
www.kalnica.sk
Americký podnikateľ chce vyrábať lietadlá na Slovensku. Svoj zámer prišiel predstaviť niektorým ministrom. Za jednu z lokalít považuje i región NM. Pozri video STV

 25.5.2008, Ovládacie prvky
www.kalnica.sk
Pridali sme vyhľadávanie a tlačítka na zväčšenie/zmenšenie písma

 25.5.2008, Foto Kálnica na jar
www.kalnica.sk
Pridané fotografie Kálnica na jar.

 24.5.2008, Foto Trikolóra Martina Rázusa
www.kalnica.sk
Pridané fotografie z Trikolóry Martina Rázusa v Moravskom Lieskovom. Účastníci z Kálnice obsadili 4. a 12-te miesto.

 21.5.2008, Foto úpravy fasády požiarnej zbrojnice
www.kalnica.sk
Prebiehajú úpravy fasády požiarnej zbrojnice. Foto

 20.5.2008, Zmeny na stránke
www.kalnica.sk
Stránka prešla úpravami, odteraz má stránka dynamickú url adresu a prerobenú fotogalériu! Už nemusíte klikať na každú fotku aby ste ju otvorili!
Zmenami prešla i oblasť TJ, kde bolo vylepšené menu.
Taktiež môžete využiť zlepčenú možnosť tlač stránky, kde vám bude ponúknuté na tlačenie len jadro stránky bez navigačného menu.

 14.5.2008, Fotky z Dňa matiek
www.kalnica.sk
Pridané fotky z Dňa matiek.

 14.5.2008, Dá sa získať stavebný pozemok v Kálnici?
OcÚ Kálnica
Odpoveď na otázku nájdete tu.

 9.5.2008, Fotky zo zjazdu veteránov v Kálnici na Pieskoch
www.kalnica.sk
Fotogaléria historických vozidiel, ktoré sa stretli pod areálom Ski Centra

 8.5.2008, Fotky z kontroly porastov LSOV
www.kalnica.sk
Pozrite si nádherné fotky kálnickej prírody. Akcie sa zúčastnil i autor knihy Kálnické príbehy, Milan Stano.

 8.5.2008, Fotky z cyklistického výletu na Duchonku
www.kalnica.sk
Pridali sme fotky z cyklistického výletu na Kulháň a Duchonku 4.5.2008.

 3.5.2008, Fotky zo zápasu Kálnica - Stará Turá
www.kalnica.sk
Pridali sme fotky zo zápasu Kálnica - Stará Turá.

 3.5.2008, Video z fašiangov
www.kalnica.sk
Pridali sme video z fašiangov 2008. Pozrite sa ako prebieha fašiangová zábava na dedine, uvidíte i zastavenie autobusu, pomaľovanie šoféra, jarný tréning futbalistov a pochovávanie basy.

 1.5.2008, Fotky zo stavania mája
www.kalnica.sk
Pridali sme fotky zo stavania mája

 30.4.2008, Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?
OcÚ Kálnica
Dňa 27. 2. 2008 o 17.00 hod. sa v miestnom parku uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov OcZ, starostu, hlavnej kontrolórky, Tibora Urbana a Ing. Dušana Bednárika, aby rozhodli o postupnosti krokov pri jeho rekonštrukcii. Po zvážení všetkých možností bol doporučený nasledovný postup. Viac

 30.4.2008,
www.kalnica.sk
Pridali sme odkaz na novú webstránku obce Moravské Lieskové a pridali najnovšie číslo Kálnických ozvien>

 28.4.2008,
www.kalnica.sk
Pridali sme fotogalériu prípravných zápasov TJ - MUŽI

 24.4.2008,
www.kalnica.sk
Rozdelili sme aktuality na aktuality v obci, novinky na stránke, čím sme sa pokúsili o sprehľadnenie aktualít. Bola pridaná nová anketa - viď vľavo dole a vyhodnotenia ankiet od založenia webstránky.

 18.4.2008,
www.kalnica.sk
Pridali sme videoreportáž z poľovníckej výstavy a boli doplnené aj fotografie. Môžete si prečítať aj článok.
Pozrite si aj článok na stránkepolovnictvo.com.

 13.4.2008, Odpadky sem, nie na zem
OcÚ Kálnica
Každé ráno, keď idem do práce, ma znervózňuje množstvo odhodených papierikov, papierových vreckoviek, krabičiek od cigariet, atď., nielen na chodníku, autobusovej zastávke, ale i na ďalších verejných priestranstvách. Pýtam sa sám seba: prečo? Viac

 13.4.2008,
www.kalnica.sk
Naša obec bola oslobodená 6.4.1945. Pozrite si fotografie< zo spomienky na jej oslobodenie.

 10.4.2008, Elektrifikácia Krajnej doliny pripravená
OcÚ Kálnica
V akom štádiu je elektrifikácia Krajnej doliny? Článok.

 4.4.2008, Park
OcÚ Kálnica
Výsadba stromčekov v parku. Foto

 4.4.2008,
www.kalnica.sk
Pridali sme fotografie z výstavy poľovníckych trofejí.

 22.3.2008, LOG CENTER
www.kalnica.sk
Výstavba logistického centra pri Rakoľuboch. Viac informácii tu: LOG CENTER

 16.3.2008, Prezentácia knihy Kálnické príbehy
www.kalnica.sk
Na stránku bolo pridané video z prezentácie knihy Milana Stanu - "Kálnické príbehy". Môžete si ho pozrieť vo videogalérii.

 15.3.2008, Stop ťažbe uránu
www.kalnica.sk
Doplnili sme sekciu stop ťažbe uránu o odkazy na články, v ktorých sú zmonitorované udalosti ohľadom možnej ťažby uránu. Odkazy budeme priebežne dopĺňať.Na stránku bolo pridané video z prezentácie knihy Milana Stanu - "Kálnické príbehy". Môžete si ho pozrieť vo videogalérii.

 8.3.2008, Obecné zastupiteľstvo
www.kalnica.sk
O čom sa rokovalo na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva 20.2.2008 ?

 8.3.2008, Obecné zastupiteľstvo
www.kalnica.sk
O čom sa rokovalo na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva 20.2.2008 ?

  1.12.2007 TJ Zavažan
Kompletné tabuľky jednotlivých kategórii FO TJ Zavažan


  17.11.2007 Deň študentstva 17.november
Deň študentstva 17.november. Je to jediný deň, ktorý patrí, patril a bude patriť študentom. Je to deň, keď študenti si pripomínajú udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1939 v Prahe. . . . celý článok


  30.10.2007 video foto pripomenutie na víchricu
Dňa 21.6. sa našou obcou prehnala víchrica. Pozrite si a prečítajte aké škody narobila táto veterná smršť. Viac . . .


  28.10.2007 Zmena času
Stredoeurópsky čas začne tento rok platiť v noci zo soboty 27. októbra na nedeľu 28. októbra. O tretej hodine Stredoeurópskeho letného času si ručičky hodiniek posunieme späť na druhú. Na letný čas opäť prejdeme v nedeľu 30. marca 2008.


  22.10.2007 Kálnické ozveny
pozrite si Kálnické Ozveny aj na internete...


  11.10.2007 Pozor na výšku vozidla a nákladu
Dňa 9.8.07 dopoludnia, nákladné vozidlo s nákladom dreva strhlo pri autobusovej zastávke na dolnom konci nielen telefónne prípojky...viac


  1.10.2007 Ministerstvo životného prostredia v ČR
Ministerstvo životného prostredia v ČR nevyhovelo žiadosti austrálskej spoločnosti Uran Limited o stanovenie prieskumných území pre vyhľadávanie nerastu. Vyhovelo tak odmietavému postoju dotknutých obcí. Navyše Česká republika vo svojej štátnej surovinovej politike hovorí o ukončení ťažby uránu na jej území, čo je ďalším z hlavných dôvodov zamietnutia ťažby. Viac v časti nástenka
(pridal: M.Pečit)


  30.9.2007 mimoriadne zasadnutie OZ
Dňa 30.9.2007 o 17.00 sa uskutočnilo na OCÚ v Kálnici mimoriadne zasadnutie Obecného zastupitelstva na ktorom sa zúčastnil zástupca firmy ULTRA URANIUM p.Molak. Toto zastupitelstvo bolo zvolávané na podnet starostu obce a podľa neho nebolo potrebné aby bolo verejné a neboli naň prizvaní novinári a ani zástuzpcovia ochranárov. Viac v časti nástenka
(pridal: M.Pečit)


  30.9.2007 ULTRA URANIUM CORP
informácie o spoločnosti Ultra Uranium Corporation a problematike týkajúcej sa oblasti Kálnica-Selec nájde aj na www.ultrauranium.com


  5.9.2007 internetová diskusia - "nástenka"
Od 28.8. prebieha anketa o registráciu na našej stránke. Registrácia prinesie užívateľovi mnoho výhod. Čítaj viac


  7.8.2007 webová stránka ZŠ Kálnica
Pozrite sa na novú webovú stránku Základnej školy v Kálnici
www.kalnica.sk/zs/index.php


  13.7.2007 Darček k 60-ke
(21.6.) Veterná smršť nadelila prekvapenie nielen našej TJ... pozrite si video tejto hrozivej búrky (foto pripravujeme).


  13.7.2007 Darček k 60-ke
Video majtrovstiev sveta juniorov ´92, Kálnica, Československo. Športové podujatie veľkého rozmeru, ktoré v minulosti usporiadala naša TJ.


  9.7.2007 www.greenpeace.sk
Problematika o výskyte uránu - viac na www.greenpeace.sk


  29.6.2007 Problematika o výskyte uránu
Máte záujem o hodnoverné informácie k výskytu uránu v Pov. Inovci?

  25.6.2007 Študentský projekt
Projekt študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka:
Rozvoj cestovného ruchu v obci Kálnica a blízkom okolí.

  13.5.2007 Deň matiek
fotografie s kultúrneho vystúpenia žiakov MŠ a ZŠ v KD Kálnica o 15:00

  7.5.2007 starosta
Chcete mať riadne doručenú poštu?

  1.5.2007 Obecný úrad
Darí sa plniť sľuby a predsavzatia dané voličom?

  30.4.2007 Stavanie mája
pozrite si fotogalériu zo stavania mája dňa 30.4.2007 o 17,00 hod.

  26.4.2007 Obecné zastupiteľstvo
Sociálna a zdravotná komisia

  18.4.2007 Obecný úrad
Rozšírenie internetu v obci...

  17.4.2007 Obecný úrad
Obnova miestneho parku začala...

  14.3.2007 n á s t e n k a
Novinka na stránke! Sem môžte okamžite napísať svoj odkaz či pozdrav.

  2.3.2007 Obec Popovice
pozdrav od p.Jitky Novákovej, starostky obce Popovice..

  25.2.2007 w e b m a s t e r @ k a l n i c a . s k
...odkazy autorom stránky, píšte na w e b m a s t e r @ k a l n i c a . s k

- od 1.2.2007 prebieha rekonštrukcia stránky. Za pochopenie ďakujeme. 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk