ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________


MDD
31.5.2019
________________________


BIKEFEST
24.-26.5.2019
________________________


Uvítanie detí
26.5.2019
________________________


Oprava strechy na čerpacej stanici
17.5.2019
________________________


Poľovnícky deň pre deti
17.5.2019
________________________


Deň matiek
12.5.2019
________________________


100 rokov od úmrtia M.R.Štefánika, účasť
členov MO MS Kálnica
4.5.2019
________________________


Majáles,
30.4.2019
________________________


Zájazd,
26.-28.4.2019
________________________


Veľkonočná nedeľa,
vynášanie Moreny,
14.4.2019
________________________


Návšteva z Beckova,
Hurbanovým chodníkom
13.4.2019
________________________


Úprava Sklepárovca
10.4.2019
________________________


Beh oslobodenia
6.4.2019
________________________


74.výročie oslobodenia obce
4.4.2019
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
30.3.2019
________________________


Sobáš, Rybároví
29.3.2019
________________________


Výstavba altánku
26.3.2019
________________________


Túra na Zbojnícky kopec
17.3.2019
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
8.3.2019
________________________


Fašiangy
1.-2.3.2019
________________________


Schôdza TJ Zavažan
16.2.2019
________________________


TJ Zavažan - Prípravka
2018/2019
________________________


Stolnotenisový oddiel
2018/2019
________________________


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________
Úradná tabuľa:


rok 2019


27.05.2019 • Záverečný účet obce Kálnica
- Návrh záverečného účtu obce Kálnica za rok 2018.


27.05.2019 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019, Kálnica
- Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019 v Obci Kálnica


02.04.2019 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28.februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia za rok 2018 je 22,48 %.


16.03.2019 • Voľby prezidenta SR
Informácie pre voliča.pdf
Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky.pdf
e-mailová adresa na doručenie oznámenia.doc
e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.doc


rok 2018

06.11.2018 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. Žiadateľ: Michaela Tisoňová a Kvetoslava Tisoňová, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 395, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Jedľa (Abies Mill.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1525/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 29.10.2018.


10.11.2018 • Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.
(zverejnené 23.07.2018)
- informácie pre voliča,
- zverejnenie počtu obyvateľov,
- oznámenie o určení počtu poslancov,
(zverejnené 30.08.2018)
- oznámenie o určení zapisovateľky,
- emailová adresa na doručenie oznámenia,
(zverejnené 11.09.2018)
- určenie volebného okrsku
(zverejnené 24.09.2018)
- kandidáti pre voľby starostu obce
- kandidáti pre voľby do Obecného zatupiteľstva02.08.2018 • Výberové konanie - riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou
Obec Kálnica - vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kálnica s predpokladaným nástupom 1.9.2018. Info: strana 1 a strana 2


02.01.2018 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Anna Krchnavá, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 131, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 53 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), 7 ks Smrekovec ( Larix Mill), 5 ks Topoľ osikový (P. tremula L.), 5 ks Vŕba (Salix L.) na pozemku parc. reg. „E“ č. 3086 a parc. č. 3087, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 2.1.2017.


rok 2017

28.11.2017 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Igor Jelínek, bytom Estónska 30, PSČ 821 06 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 36 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), na pozemku parc.č. 4251/2, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
   Správne konanie začalo dňa 24.11.2017.

19.09.2017 • Vývoz žúmp
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečujú:
    p.Haviernik, telefón: 0944 130 549
    p.Mozola, telefón: 0905 528 676
    AQUA – Kubiš s.r.o., telefón: 032/771 0379, 0905 743 673

02.08.2017 • Elektronická pošta
    V snahe o rozšírenie informovanosti občanov pripravujeme zavedenie novej možnosti poskytovania dôležitých informácií prostredníctvom hromadných e-mailových správ. Žiadame záujemcov o tento spôsob získavania informácií, aby nahlásili na obecný úrad svoje e-mailové adresy, na ktoré požadujú informácie posielať.
E-mailová adresa obecného úradu:ocu@kalnica.sk
starostarok 2016

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska na území obce Kálnica.

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kálnica.

06.03.2016 • Výsledky volieb
Ako hlasovali naši občania vo Voľbách do Národnej rady SR, 5.marca 2016.

01.03.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Peter Maňo, bytom Kálnica č. 24, PSČ 916 37, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 3 ks dub, 9 ks smrek, na pozemku parc.č. 4362 v k.ú. Kálnica podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 01.03.2016.


rok 2015

19.12.2015 • Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KÁLNICA. Nadobúda účinnosť od 1.1.2016

19.11.2015 • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 10.02.2016. Výzva.pdf

02.11.2015Schválený program rozvoja obce 2015-2023

19.10.2015 • Kalendár vývozu odpadu na obdobie: november 2015 - apríl 2016.xls

23.02.2015 • Výsledky referenda, konaného 7.februára 2015rok 2014

16.11.2014 • Voľby do orgánov samosprávy obce
- súhrn z volieb a informácie o voľbách do orgánov samosprávy
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce v našej obci, 15.11.2014
- kandidáti pre voľby starostu obce Kálnica
- kandidáti pre voľby poslancov obecného obce Kálnica

23.8.2014Oznámenie o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa §346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, uznesením 183-2014/Z zo dňa 15.8.2014 pre volebné obdobie 2014-2018 určilo:
a) jeden volebný obvod
b) starosta bude vykonávať funkciu na úväzok 1,0 - tak ako doposiaľ
c) obecné zastupiteľstvo bude mať 9 poslancov - tak ako doposiaľ


23.8.2014Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kálnica, podľa §16, odst.9, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov. Počet obyvateľov obce Kálnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 je k 21.8.2014: 1017.

30.6.2014 • Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži.
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce obchodnou verejnou súťažou č. 03/2014
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku obce

26.5.2014Výsledky volieb do EP v Obci Kálnica zo dňa 24.5.2014

16.3.2014 • Výsledky volieb, oficiálne výsledky 1. kola prezidentských volieb v Obci Kálnica
staršieZmeny a doplnky č.1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Kálnica

Notárska zápisnica
Verejná obchodná súťaž

Rozhodnutie o zákaze kladenia ohňov

Kontaktné telefónne číslo pre informácie o úradoch štátnej správy.

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, o počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27. novembra 2010

Počet obyvateľov obce Kálnica k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania str1. , str2.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania a obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Protest proti rozhodnutiu Ministerstvu životného prostredia SR o predľžení lehoty prieskumného územia Kálnica -Selec/a>

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o elektrickú prípojku v Krajnej doline

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ Združenie obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec, n.o. so sídlom v Kálnici.

ZMENY A DOPLNKY čís.1/2009 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ Kálnica   Mapa

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008

PHSR obce Kálnica

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Denná vývarovňa Kálnica - Jedálny lístok - 16.2.2009 - 20.2.2009

Výzva Západoslovenskej energetiky na odstránenie a okliesnenie stromov

Vyplácanie peňažných príspevkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009

Cenník cestovného prímestskej dopravy platný od 1.9.2008

Výberové konanie na voľné miesta v štátnej službe - hasič (0,02 MB)

Program hosp. a soc. rozvoja mikroregiónu Beckov-Zelená voda-Bezovec (0,9 MB)

PHSR-príloha 1 a 2-Faktory rozvoja a Disparity, Priority, Opatrenia, Aktivity (51 KB)

PHSR - príloha 3 - 13 - Projektové zámery (116 KB)

PHSR - príloha 14 a 15 - Finančná tabuľka mikroregiónu (45 KB)

Všeobecné informácie k zavedeniu eura (48 KB)

Suma daňového bonusu na dieťa je od júla 2008 zvýšená na 582 Sk (25 KB) 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk