ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________
Kálnické ozveny

Noviny obyvateľov obce Kálnica. Vydáva Obec Kálnica. Nepredajné.
Šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová, tel.: 0911 960 621; 032 7742722;
Príspevky posielajte na mailovú adresu: redakcia.bn.ko@gmail.com
Vydávané 2x do roka. Na prezeranie je treba mať nainštalovaný

Štatút Kálnických ozvien, 07/2020.doc

rok 2022

  2022, október (číslo 2)
- Kandidáti pre voľby 2022
- Odvolávanie pani starostky
- 10.ročník výstupu k dvojkrížu
- Poľovnícke združenie Kálnica-Sever
- Zájazd do Popovíc
- Základná škola s materskou školou v Kálnici
- Futbalový zájazd
- Oddychová zóna TJ Zavažan
- Futbalový oddiel TJ Zavažan Kálnica
... a veľa zaujímavého čítania
  2022, jún (číslo 1)
- 75.výročie TJ Zavažan
- Voľby 29. októbra 2022
- Z činnosti miestneho odboru Matice slovenskej
- Veľkonočná nedeľa
- Trochu z histórie - Klub dôchodcov
- Základná škola s materskou školou v Kálnici
- Úspech v Slovenskej lige boxu
- Poľovnícka spoločnosť Ostré Vrchy Kálnica
- Čistý revír = Čistá príroda
- Futbalový oddiel TJ Zavažan Kálnica
... a veľa zaujímavého čítania

rok 2021

  2022, december (číslo 2)
- Hviezdicový výstup na Ostrý vrch
- Kálnickí vojaci vo Veľkej vojne
- Letná škola
- Na ostrie noža... Samuel Potoček
- Za Slávom Masárom
- Mudr. Lenka Benáková
- PD Kálnica informuje
- História stolnotenisového oddielu TJ Zavažan Kálnica
- Poľovnícke združenie Kálnica
- Zelená cesta
... a veľa zaujímavého čítania  2021, jún (číslo 1)
- Príhovor starostky
- 76. výročie oslobodenia obce
- ZŠ s MŠ Kálnica
- PD Kálnica
- Z obecnej kroniky
- Ľadové medvede z Kálnice
- PZ Kálnica a OZ Kálnica - Čistý revír = čistá príroda
- Dianie v PZ Kálnica
- Kálnický folklór
- TJ Zavažan
... a veľa zaujímavého čítania

rok 2020

  2020, december (číslo 2)
- Miklášsky večer
- Odpadové hospodárstvo v obci
- Čo nové v škole a v škôlke?
- Činnosti komisií
- Hurbanova lipa
- Zomrel Pavel Barinych
- Covid 19
- TJ Zavažan
- Blahoželáme p.Borcovan
- Čo dal rok 2020
... a veľa zaujímavého čítania  2020, jún (číslo 1)
- Uznesenia obecných zastupiteľstiev
- Koronavírus
- Ako ďalej s expozíciou v obci
- DHZ Kálnica
- Rozprávková škôlka
- Včelárstvo
- Naši jubilanti
- 100 rokov od prvého zatupiteľstva
- Spevokol Šípkari
- Detstké ihrisko TJ
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2019

  2019, november (číslo 2)
- Venovanie seniorom
- Hviezdicový výstup
- Gulášoktóber 2019
- Opäť v škole
- 95 rokov Márie Valovičovej
- Kálnica v publikáciach
- 75.výročie SNP
- Chovatelia papagájov v Kálnici
- DHZ Kálnica
- TJ Zavažan, kapitán Andrej Važan
... a veľa zaujímavého čítania  2019, jún (číslo 1)
- Príhovor starostky
- Beh oslobodenia, 3.ročník
- Výlet po Slovensku
- Školský rok 2018/2019
- Včelársky krúžok a storočnica včelárstva
- Milan Stano
- Poľovnícke združenie
- Mladí hasiči
- Pamiatka na J.M.Hurbana
- Bikefest
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2018

  2018, október (číslo 2)
- 90.výročie DHZ Kálnica
- Hodnotenie volebného obdobia
- Predstavenie kanditátov - voľby 2018
- 60.výročie založenia JRD v Kálnici
- Malá vojna a čatár Roško z Kálnice
- Ako ďalej v kálnickom športe
- DHZ Kálnica - mládežnícke družstvo Plameň
- Stretutie pri Slovanskom dvojkríži
... a veľa zaujímavého čítania

  2018, máj (číslo 1)
- Bikefest 2018
- Kálnická pravá domáca zabíjaèka
- Sto rokov po...
- Padlí a nezvestní z Kálnice - 1.svetová vojna
- Ako ďalej s pitnou vodou?
- Žiaci píšu o svojej škole
- II. roèník prechodu Náuèným chodníkom
- Jarný rez ovocných stromov
- Zájazd do Èeska
- Veselé zážitky zo škôlky Bzuèulky
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2017

  2017, november (číslo 2)
- 70. výročie TJ Zavažan Kálnica
- Kedy bude v Kálnici kanalizácia?
- Nová cesta do Popolky, Knižná búdka...
- Nezabudnime a pripomínajme si!
- Ako ďalej s pitnou vodou?
- Kálnickí šípkari, Aký bol včelársky rok?
- DHZ Kálnica, Poľovnícke združenie Kálnica
- Ako sme začali v škôlke a v škole
- Hviezdicový výstup, Výlet do Selca
- Storočná knižka vysvedčení
... a veľa zaujímavého čítania  2017, máj (číslo 1)
- 200. výročie narodenia J.M.Hurbana
- Beh oslobodenia
- Deň matiek
- Pamiatka na Hurbanovu lipu v Kálnici znovu ožíva
- Dni otvorených dverí v MŠ a ZŠ
- Hurbanov náučný prírodno-historický chodník otvorený
- Nahliadnutie do diania Poľovníckeho združenia Kálnica
- Ako sa máme u Bzučuľky
- Multifunkčné ihrisko už rok v prevádzke
- Birell BikeFest 2017
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2016

  2016, november (číslo 2)
- 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci
- Chceme mať v Kálnici školu?
- Práca sociálnej komisie v roku 2016
- ONDREJ BEDNÁRIK – padol pred 75 rokmi
- XI. Medzinárodný seminár chovateľov papagájov
- Jarný pretek k oslobodeniu obce
- Aký bol šesťdesiaty deviaty rok činnosti TJ?
- HURÁ, zase bude divadlo!
- Gazdovská sobota, Guľáš októberfest v Kálnici
- Prezentácia knihy Valovičovci na Slovensku
... a veľa zaujímavého čítania  2016, jún (číslo 1)
- Odovzdanie nového hasičského auta
- Vianočné melódie v kultúrnom dome
- Druhá obecná zabíjačka
- Kálnické hasíčatá
- Z diania PZ Kálnica v roku 2016
- Vynášanie Moreny v Kálnici
- Trojdňový výlet po Slovensku a na Devín
- Jubilant ĽUBOŠ PAVLECH
- Výstava amatérskych maliarov
- Multifunčné ihrisko
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2015

  2015, november (číslo 2)
- Eva Bolechová – najstaršia obyvateľka Kálnice
- Zájzd dôchodcov do Bratislavy
- Lampiónový sprievod na Martina 11. 11. 2015
- Hviezdicový výstup opäť vydarený
- 4. Európsky piknik v Čiernej Vode
- Čo nového v cirkenvom zbore
- Kálnické GALA HODY ...alebo ako to celé vzniklo
- Príhovor riaditeľky školy, začiatok školského roka u Bzučulky
- Chvála krajiny – nová kniha Milana Stana
- Na včelárskom chodníku s ujom Valovičom
... a veľa zaujímavého čítania  2015, máj (číslo 1)
- Obecná zabíjačka
- Vystúpenie kálnických ochotníkov v obci Hrušové
- Aktívni škôlkari od Bzučulky
- Významná 100-ročnica a Beckovská jaskyňa
- Malá vojna a čatár Roško z Kálnice
- Kálnickí evanjelici túžia po zmenách
- Mária Štefancová – pôrodná asistentka z Kálnice
- Budeme mať v Kálnici multifunkčné ihrisko?
- 10 rokov snaženia Zo SZV v NNn/V Včela v prírode
- Valné zhromaždenie členov a činnosť TJ
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2014

  2014, október (číslo 2)
- Memoriál Koloma Slimáka
- Predstavenie kandidátov pre komunálne voľby
- Výstava Milana Stana
- Vzácne jubileum Evy Bolechovej - 99 rokov
- Ako sme prežili školský rok
- 95. výročie včelárov a ich vzácne ocenenie
- Projekt „Z malých obcí do siene slávy“ v cieli
- IX. Medzinárodný seminár chovate¾ov papagájov
- Guláš Október FEST Kálnica 2014
- Činnosť TJ
... a veľa zaujímavého čítania  2014, jún (číslo 1)
- Stretnutie európskych regiónov vo Felsönyéku
- Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
- O projekte Z malých obcí do siení slávy
- Divadelné predstavenie "Dávny príbeh jennej svadby z Kálnice“
- K jubileu včelárov
- Tibor Valovič - Včela moja láska
- Druhý polrok školského roka
- Výstava Jozefa Valoviča v Kálnici
- Činnosť TJ
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2013

  2013, november (číslo 2)
- Posedenie seniorov
- Výsledky volieb do VÚC
- Villamagna Taliansko
- Znovuotvorenie múzea
- Výstup na dvojkríž
- Školský rok
- Cirkevný zbor na návšteve
- Medzinárodný seminár chovateľov papagájov
- Pani doktorka Lenka Benáková
- Ako sa lieta v oblakoch
... a veľa zaujímavého čítania  2013, máj (číslo 1)
- Deň matiek
- Aj Kálnica má talent
- Zastupiteľstvo informuje
- Profil: letec Ján Hladký
- ZŠ a MŠ Kálnica
- Včela v prírode
- Profil: herec a divadelník Adam Jurík
- Potravné družstvo v Kálnici – 110.výročie založenia
- Činnosť TJ
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2012

  2012, december (číslo 1)
- Detské ihrisko v Kálnici
- Na slovíčko, pán starosta
- Hviezdicový výstup k Slovanskému krížu pod Ostrým vrchom
- DHZ Kálnica v roku 2012
- Výročie posvätenia chrámu – evanjelické hody
- Príprava osláv 80. výročia vzniku včelárskej paseky pri Kráľovej
- Mladý kňaz z Kálnice alebo Otázky pre Ladislava Proksa
- Činnosť TJ Zavažan v roku 2012
- 65. výročie založenia Telovýchovnej jednoty Zavažan Kálnica
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2011

  2011, december (číslo 4)
- Posviacka obnovenej modlitebne
- Na slovíčko, pán starosta ...
- Jubilant Milan Ďuriš
- Zuzana Juríková spomína na Vianoce svojho detstva
- Mal odvahu nevzdávať sa cesty...
- 15 rokov v kálnickej pekárni
- Horské bicykle v Ski Centre Kálnica nie sú novinkou
- Spomienky na Jána Ševčíka (1903-1985)
- Milé kuchárky, milí kuchári...
- Činnosť TJ Zavažan v II. polroku 2011
... a veľa zaujímavého čítania  2011, september (číslo 3)
- Začiatok školského roku 2011-2012
- Obecné zastupiteľstvo informuje
- Na slovíčko, pán starosta
- Klub kálnických mamičiek
- Nultý ročník hviezdicového výstupu
- Michal Feník a Kálnica
- Adam Ďuriš, prvý kálnický poštár
- Letné biblické tábory
- Kálnické poľovnícke okienko
- Druhá návšteva u Michala Krajčíka
... a veľa zaujímavého čítania  2011, júl (číslo 2)
- Poďakovanie ex-starostovi
- Veľkonočné trhy a topiaca sa Morena v potoku
- Hurbanova lipa - poďakovanie
- Chodník plný prekvapení a zábavy
- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Beckov informuje
- Roman a Martina Dovinovci - Lauris R.M. s.r.o.
- Zachránime naše ovocinárske bohatstvo?
- Druhá návšteva u Michala Krajčíka
- Muži Zavažanu naďalej v Majstrovstvách oblasti
- Stretnutie turistov na Pieskoch
... a veľa zaujímavého čítania  2011, apríl (číslo 1)
- Výsledky volieb do orgánov samosprávy
- Materská škola v školskom roku 2010−2011
- Spomíname – pán učiteľ Dušan Kišš
- Uvedenie do života: Milan Stano a Kocúrkovo 2
- Podnikanie v obci: Pohostinstvo Potoček
- Správa o činnosti Klubu dôchodcov Kálnica
- Michal Krajčík – vynálezca
- Valné zhromaždenie členov TJ Zavažan
- Výstup na Inovec, predbežné skúšky farbiarov...
... a veľa zaujímavého čítaniarok 2010

  2010, november (číslo 3)
- Predstavenie kandidátov k voľbám
- 24 rokov pôsobenia ako starosta
- Obecné zastupiteľstvo informuje
- Družobná obec Popovice, Deň obce
- Začiatok školského roka
- Najstarší občania - ANNA ŠICKOVÁ
- Predstavujeme: MILAN KRCHNAVÝ
- Stretnutie dôchodcov na Službách Božích
- Dedičské konanie pred 300 rokmi
- Zo života TJ Zavažan
... a veľa zaujímavého čítania  2010, august (číslo 2)
- 5. Celoslovenský seminár chovateľov papagájov
- DHZ v Kálnici informuje
- Činnosť TJ Zavažan Kálnica
- Zaradený medzi našu atletickú špičku
- Pán poslanec na slovíčko: Ing. Ján Krchnavý
- Blahoželanie - Štefan Šicko
- Ján Krchnavý má 90 rokov
- Kocúrkovo a jeho príbeh
- ZŠ s MŠ v šk. roku 2009/2010
- Klub dôchodcov
... a mnoho zaujímavého čítania  2010, apríl (číslo 1)
- Chovateľská prehliadka RgO SPZ Trenčín
- Pripravované projekty a stav ich realizácie
- Poľnohospodárske družstvo dnes
- Aktivity MŠ v školskom roku 09/10
- Z činnosti dôchodcov
- Kniha Blažej Kálnický
- Oslobodenie koncentračného tábora v Osvienčime - 65. výročie..
- Valovičovci a ich príbuzenstvá
- Moravsko-slovenský DH cup v Kálnici
... a mnoho zaujímavého čítaniarok 2009

2009, október (číslo 2)
- Otvorenie prvého včelárskeho náučného chodníka
- Pán poslanec, na slovíčko
- Rozhodnutie č. 32538/2009 o predĺžení lehoty prieskumného územia
- Dokážeme znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku?
- Domov dôchodcov aj v Kálnici!
- Spomienka na školský rok 2008/2009
- Elena Hrušovská
- Peter Sedlák a Jednota dôchodcov
- Dobrovoľný hasičský zbor v Kálnici a jeho aktivity
... a mnoho zaujímavého čítania
2009, jún (číslo 1)
- Pochod proti ťažbe uránu 25.4.2009
- Informácie o rozvojových investičných zámeroch
- Trampoty s cestou do Krajnej doliny
- Rozhovor s p. poslankyňou Bagovou
- Aktivity MŠ a ZŠ
- Včela a úroda
- Dôkazy osídlenia Kálnice z obdobia doby kamennej
- O mene KÁLNICKÝ - VALOVIČ
- Viktória Kováčová - prvá riaditeľka školy
... a mnoho zaujímavého čítaniarok 2008

2008, číslo 3

- Úspech www.kalnica.sk v súťaži Zlatý Erb 2008
- Príprava výstavby celoobecnej kanalizácie pokračuje
- Spomienka na sto rokov od narodenia Juraja Kočického
- Oslavy SNP a Dňa Ústavy na Ostrom vrchu
- Peter Ondrejovič - cestovateľ a horolezec z Beckova
- Životné prostredie a jeho ochrana
- Dobrovoľný hasičský zbor má 80 rokov
- Činnosť TJ Zavažan Kálnica v II. polroku 2008
... a mnoho zaujímavého čítania2008, číslo 2
- 40 rokov MŠ
- Martin Benák, majster sveta
- satelitné vysielanie káblovej televízie
- euro na Slovenksku
- 3. Celoslovenský seminár chovateľov papagájov
- Poľovnícke združenie Kálnica
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Veteran Rally v Kálnici
- Činnosť TJ Zavažan
... a mnoho zaujímavého čítania

Kálnické ozveny 1/2008 (1,4 MB)
rok 2007


Kálnické ozveny 4/2007 (0,7 MB)

Kálnické ozveny 3/2007 (1,1 MB)

Kálnické ozveny 2/2007 (0,7 MB)

Kálnické ozveny 1/2007 (0,8 MB)

Niektoré zo starších čísiel Kálnických ozvien

Kálnické ozveny 3/2000 (1,8 MB)

Kálnické ozveny 2/2000 (1,3 MB)

Kálnické ozveny 1/2000

Kálnické ozveny 02/1998 (9,2 MB)

Kálnické ozveny 1/1998

Kálnické ozveny 2/1997 (4,6 MB)


Kálnické ozveny 1/1997
(1,2 MB)

Kálnické ozveny 4/1996 (0,5 MB)

Kálnické ozveny 3/1996

Kálnické ozveny 2/1996 (0,9 MB)

Kálnické ozveny 1/1996 (1,0 MB)

Kálnické ozveny 4/1995 (0,3 MB)

Kálnické ozveny 3/1995 (1,0 MB)

Kálnické ozveny 2/1995 (1,0 MB)

Kálnické ozveny 1/1995 (0,8 MB)

Kálnické ozveny 4/1994 (1,0 MB)

Kálnické ozveny 3/1994 (4,3 MB)

Kálnické ozveny 2/1994 (3,9 MB)

Kálnické ozveny 1/1994 (3,8 MB)

Kálnické ozveny 3/1993 (0,6 MB)

Kálnické ozveny 2/1993 (0,7 MB)

Kálnické ozveny 1/1993 (3,4 MB)

Kálnické ozveny 0/1993 (0,6 MB)

Čísla Kálnických ozvien od 1993 do 1998 boli oskenované a tak ich PDF verzie sú v horšej kvalite ako PDF verzie súčasných ozvien. 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk