ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________
Nájdi výraz:
Povesti a príbehy o Kálnici: / Ako sa stal Hurban slovenským kráľom

Ako sa stal Hurban slovenským kráľom
    Medzi korunovačné metropoly sa v prvej polovici 19. storočia zaradila i malá podinovecká dedinka Kálnica. Presviedča nás o tom viedenský novinár Karol Paldauf vo svojej nemecky písanej brožúre proti „Hurbanische Gruppe". Korunovačnú scénku však účelovo zveličil, podstatné detaily zamlčal, a tak nám prichodí - kvôli objektívnej pravde - jeho svedectvo doplniť o hodnovernejšie spomienky súčasníkov a v mnohom korigovať...

    Korunovačným miestom bol priestranný dvor Daranských mlyna, akési sedliacke „Fórum Románum", kde sa v čase mletia obilia schádzala celá dedina. Veľkolepé honosné sprievody a vojenskú i parádu nahrádzali konské povozy, zamúčení mlynskí pomocníci a kŕdle gágajúcich husí a kačíc. Objektom korunovácie bol mladý lyceista, čerstvý štúrovec Jozef Miloslav Hurban. Ku krstným rodičom - mlynárom Viktóryovcom - rád chodieval a so sedliakmi často besedoval o ťažkom údele poddaného ľudu. Spoločne sa zamýšľali aj nad chabými možnosťami nápravy.

    V onen deň skorej jesene - presný dátum nepoznáme - predniesol Hurban na jednom z vozov zápalistú reč, hodnú budúceho kňaza a rebela. Tvrdil, že nastal čas, aby sa ľud rozhýbal a právo železnými kliešťami z rúk tyranov vytiahol... Hovoril im z duše, zložili ho z voza, začali vyhadzovať nad hlavy a prevolávať „Vivat, náš slovenský kráľ, veď nás do boja... Mladý Hurban, polichotený odozvou svojej zápalistej reči, Kálničanom prisľúbil, že štúrovská družina v Prešporku raz zatrasie celým Slovenskom a vybojuje právo a slobodu pre poddaných. Snímaním klobúkov z hlavy a srdečným mávaním sa s ním lúčili a vyprevádzali na obvyklú pešiu túru cez nízky kamenistý vŕšok Lipky, „kraj rozmilý", do Beckova. Hurban na svoj sľub nikdy nezabudol. Aj o tom Paldauf píše, opäť účelovo, ale oveľa podrobnejšie. A tak nám prichodí - z rovnakých dôvodov - jeho svedectvo o prvom bojovom vystúpení slovenských dobrovoľníkov pri Brezovej doplniť o podstatné historické fakty. Hurban na čele svojej „sedliackej armády porazil nielen dobre vycvičených a vyzbrojených talianskych ceccopierovcov, ale prinútil na ústup aj maďarské košútovské gardy. A práve do centra týchto bojových operácii sa - asi náhodne - dostal novinár Paldauf, vtedy už vážený zamestnane: c. k. pošty v Novom Meste nad Váhom. Zajatcovi zrekvírovali „kone s bričkou" a domov ho poslali pešo... Hurbanovi sľúbil pomstu. Za utrpenú škodu i hanbu... V pamflete proti „Hurbanische Gruppe" nenechal na slovenskom pohybe suchú ani nitku, hurbanistov obvinil z krádeže osobného majetku, vypálenia Starej Turej, Budatínskeho zámku a ďalších neprístojných činov. Náhrady za škodu sa dožadoval i súdne.
    Aj „kálnická korunovácia" mala dostať Hurbana na šibenicu. Išlo vraj o zjavnú vlastizradu. Hurban autora týchto nezmyselných obvinení nazval „akýmsi odroňom, gaunerom a kriminálnikom", no my sme povďační aj za takúto negatívnu publicistiku. Jedinú písomnú zmienku o kálnickej korunovácii Hurbana za slovenského kráľa. 0 to viac, že pôvodný zámer Paldaufa, posadiť Hurbana na Dószovsky rozpálený trón - nevyšiel...

    História „kálnickú korunováciu" akceptovala a viackrát potvrdila. Hurban sa stal - v duchu svojho celoživotného kréda, vyjadreného i v spomienkovej básni o Kálnici Po padesát letech: „Činem zastřít svou holotu - Boží je k národúm hlas!" skutočným slovenským kráľom - kráľom odvahy a činu.

Z knihy Kálnické príbehy
 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk