ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:
Povesti a príbehy o Kálnici: / Ako sa stal Hurban slovenským kráľom

Ako sa stal Hurban slovenským kráľom
    Medzi korunovačné metropoly sa v prvej polovici 19. storočia zaradila i malá podinovecká dedinka Kálnica. Presviedča nás o tom viedenský novinár Karol Paldauf vo svojej nemecky písanej brožúre proti „Hurbanische Gruppe". Korunovačnú scénku však účelovo zveličil, podstatné detaily zamlčal, a tak nám prichodí - kvôli objektívnej pravde - jeho svedectvo doplniť o hodnovernejšie spomienky súčasníkov a v mnohom korigovať...

    Korunovačným miestom bol priestranný dvor Daranských mlyna, akési sedliacke „Fórum Románum", kde sa v čase mletia obilia schádzala celá dedina. Veľkolepé honosné sprievody a vojenskú i parádu nahrádzali konské povozy, zamúčení mlynskí pomocníci a kŕdle gágajúcich husí a kačíc. Objektom korunovácie bol mladý lyceista, čerstvý štúrovec Jozef Miloslav Hurban. Ku krstným rodičom - mlynárom Viktóryovcom - rád chodieval a so sedliakmi často besedoval o ťažkom údele poddaného ľudu. Spoločne sa zamýšľali aj nad chabými možnosťami nápravy.

    V onen deň skorej jesene - presný dátum nepoznáme - predniesol Hurban na jednom z vozov zápalistú reč, hodnú budúceho kňaza a rebela. Tvrdil, že nastal čas, aby sa ľud rozhýbal a právo železnými kliešťami z rúk tyranov vytiahol... Hovoril im z duše, zložili ho z voza, začali vyhadzovať nad hlavy a prevolávať „Vivat, náš slovenský kráľ, veď nás do boja... Mladý Hurban, polichotený odozvou svojej zápalistej reči, Kálničanom prisľúbil, že štúrovská družina v Prešporku raz zatrasie celým Slovenskom a vybojuje právo a slobodu pre poddaných. Snímaním klobúkov z hlavy a srdečným mávaním sa s ním lúčili a vyprevádzali na obvyklú pešiu túru cez nízky kamenistý vŕšok Lipky, „kraj rozmilý", do Beckova. Hurban na svoj sľub nikdy nezabudol. Aj o tom Paldauf píše, opäť účelovo, ale oveľa podrobnejšie. A tak nám prichodí - z rovnakých dôvodov - jeho svedectvo o prvom bojovom vystúpení slovenských dobrovoľníkov pri Brezovej doplniť o podstatné historické fakty. Hurban na čele svojej „sedliackej armády porazil nielen dobre vycvičených a vyzbrojených talianskych ceccopierovcov, ale prinútil na ústup aj maďarské košútovské gardy. A práve do centra týchto bojových operácii sa - asi náhodne - dostal novinár Paldauf, vtedy už vážený zamestnane: c. k. pošty v Novom Meste nad Váhom. Zajatcovi zrekvírovali „kone s bričkou" a domov ho poslali pešo... Hurbanovi sľúbil pomstu. Za utrpenú škodu i hanbu... V pamflete proti „Hurbanische Gruppe" nenechal na slovenskom pohybe suchú ani nitku, hurbanistov obvinil z krádeže osobného majetku, vypálenia Starej Turej, Budatínskeho zámku a ďalších neprístojných činov. Náhrady za škodu sa dožadoval i súdne.
    Aj „kálnická korunovácia" mala dostať Hurbana na šibenicu. Išlo vraj o zjavnú vlastizradu. Hurban autora týchto nezmyselných obvinení nazval „akýmsi odroňom, gaunerom a kriminálnikom", no my sme povďační aj za takúto negatívnu publicistiku. Jedinú písomnú zmienku o kálnickej korunovácii Hurbana za slovenského kráľa. 0 to viac, že pôvodný zámer Paldaufa, posadiť Hurbana na Dószovsky rozpálený trón - nevyšiel...

    História „kálnickú korunováciu" akceptovala a viackrát potvrdila. Hurban sa stal - v duchu svojho celoživotného kréda, vyjadreného i v spomienkovej básni o Kálnici Po padesát letech: „Činem zastřít svou holotu - Boží je k národúm hlas!" skutočným slovenským kráľom - kráľom odvahy a činu.

Z knihy Kálnické príbehy
 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk