ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 6.5.2018

Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________

Foto - pridané 31.5.2018

BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:

Obecná rada a komisie:
  (2014 - 2018)

  Obecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo ju môže, ale aj nemusí zriadiť. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Volí ju obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Zákon umožňuje, aby obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolalo ktoréhokoľvek člena obecnej rady alebo aj celú obecnú radu. Spôsob voľby (verejným alebo tajným hlasovaním, a pod.) by mal upravovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení obmedzuje počet členov obecnej rady maximálne na 1/3 z celkového počtu poslancov obecného zastupiteľstva.
  Obecná rada má charakter „politického“ orgánu obecného zastupiteľstva, pretože v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán ako aj politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Toto pravidlo platí nielen na začiatku volebného obdobia pri zriaďovaní obecnej rady, ale aj v jeho priebehu.

  Obecná rada je:
- výkonným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva,
- poradným orgánom starostu.

  Náplň činnosti obecnej rady určuje Zákon o obecnom zriadení a ďalšie úlohy môže obecnej rade určiť obecné zastupiteľstvo v štatúte obce.


Obecná rada obce Kálnica:
- RNDr. Ingrid Ševčíková
- Anna Krchnavá
- Milan Borcovan


Komisie:

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkovoprávne záležitosti:
 • Anna Krchnavá - predseda
 • Žaneta Potočková
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Ing. Arch. J.Krchnavý

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie :
 • RNDr.Ingrid Ševčíková - predseda
 • Ing. Milan Ďuriš
 • Emília Krchnavá

- Komisia sociálna :
 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Dana Badžgoňová
 • Daniela Masárová
 • Dáša Kmeťová

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou :
 • Mgr.Jaroslava Ďurcová - predseda
 • Milan Borcovan
 • Janka Bagová
 • Ján Valovič

- ZPOZ :
 • Ing. Miroslav Borcovan - predseda
 • Ing. Eva Borcovanová
 • Blažena Šicková
 • Ľubica Záhumenská
 • Dana Krchnavá
 • Ing. Katarína Filipová
 • Ing. Ján Krchnavý
 • RNDr. Ingrid Ševčíková


Dobrovoľný hasičský zbor: Milan Borcovan

Telesná výchova a šport: Ing. Ján Hrnčiarik

Sobášiaci: Ing. Ján Krchnavý, zástupca sobášiaceho RNDr. Ingrid Ševčíková

Vedenie kroniky obce: Iveta Markechová

Vedenie pamätnej knihy: Miroslava Bôžiková

Občianske rozlúčky na cintoríne: Ing. Eva Borcovanová

Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav Bušo


Zloženie obecného úradu v Kálnici:

Blažena Šicková
– samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská
– samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky
 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk