ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________


Hurbanovým chodníkom s priateľmi z obce Nesvady
26.10.2019
________________________


Výlet na hrad Beckov
16.9.2019
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2019
________________________
Obecná rada a komisie:
  (2018 - 2022)

  Obecná rada v Kálnici nie je zriadená.

Komisie

Postavenie komisie:
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva (ďalej len „OcZ“). Plnia úlohy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií schválenom obecným zastupiteľstvom.

Komisie sú zložené z poslancov, z obyvateľov obce a odborníkov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva , volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo, ktoré môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť a taktiež na ustanovujúcom zasadnutí schváli počet komisií.


Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kálnici::

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávnych záležitostí:
 • Ing. arch. Ján Krchnavý - predseda
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Milan Borcovan
 • Anna Krchnavá
 • Ingl. Mário Pečit

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie:
 • Sylvia Bolechová - predseda
 • Oľga Dovinová
 • Ing. Milan Ďuriš
 • Ing. Silvia Pavlechová
 • Lucia Šusteková

- Komisia sociálna a bytová:
 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Danka Badžgoňová
 • MDDr. Matúš Gašpar
 • Ľubica Záhumenská

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou:
 • Žaneta Potočková - predseda
 • Ľuboslav Batka
 • Miloš Valovič
 • Mgr. Martina Striežencová
 • Anna Vozárová

- Zbor pre občianske záležitosti:
 • Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce - predseda a sobášiaca
 • Ľuboslav Batka - zástupca pre sobášne obrady
 • Mgr. Ružena Bandurová, Anna Juríková - vedenie občianskeho pohrebu
 • Ing. Katarína Filipová
 • Blažena Šicková
 • Ľubica ZáhumenskáPredchádzajúce Rady obce:
2014-2018
 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk