ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________


MDD
31.5.2019
________________________


BIKEFEST
24.-26.5.2019
________________________


Uvítanie detí
26.5.2019
________________________


Oprava strechy na čerpacej stanici
17.5.2019
________________________


Poľovnícky deň pre deti
17.5.2019
________________________


Deň matiek
12.5.2019
________________________


100 rokov od úmrtia M.R.Štefánika, účasť
členov MO MS Kálnica
4.5.2019
________________________


Majáles,
30.4.2019
________________________


Zájazd,
26.-28.4.2019
________________________


Veľkonočná nedeľa,
vynášanie Moreny,
14.4.2019
________________________


Návšteva z Beckova,
Hurbanovým chodníkom
13.4.2019
________________________


Úprava Sklepárovca
10.4.2019
________________________


Beh oslobodenia
6.4.2019
________________________


74.výročie oslobodenia obce
4.4.2019
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
30.3.2019
________________________


Sobáš, Rybároví
29.3.2019
________________________


Výstavba altánku
26.3.2019
________________________


Túra na Zbojnícky kopec
17.3.2019
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
8.3.2019
________________________


Fašiangy
1.-2.3.2019
________________________


Schôdza TJ Zavažan
16.2.2019
________________________


TJ Zavažan - Prípravka
2018/2019
________________________


Stolnotenisový oddiel
2018/2019
________________________


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________

Obecná rada a komisie:
  (2018 - 2022)

  Obecná rada v Kálnici nie je zriadená.

Komisie

Postavenie komisie:
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva (ďalej len „OcZ“). Plnia úlohy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií schválenom obecným zastupiteľstvom.

Komisie sú zložené z poslancov, z obyvateľov obce a odborníkov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva , volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo, ktoré môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť a taktiež na ustanovujúcom zasadnutí schváli počet komisií.


Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kálnici::

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávnych záležitostí:
 • Ing. arch. Ján Krchnavý - predseda
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Milan Borcovan
 • Anna Krchnavá
 • Ingl. Mário Pečit

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie:
 • Sylvia Bolechová - predseda
 • Oľga Dovinová
 • Ing. Milan Ďuriš
 • Ing. Silvia Pavlechová
 • Lucia Šusteková

- Komisia sociálna a bytová:
 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Danka Badžgoňová
 • MDDr. Matúš Gašpar
 • Ľubica Záhumenská

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou:
 • Žaneta Potočková - predseda
 • Ľuboslav Batka
 • Miloš Valovič
 • Mgr. Martina Striežencová
 • Anna Vozárová

- Zbor pre občianske záležitosti:
 • Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce - predseda a sobášiaca
 • Ľuboslav Batka - zástupca pre sobášne obrady
 • Mgr. Ružena Bandurová, Anna Juríková - vedenie občianskeho pohrebu
 • Ing. Katarína Filipová
 • Blažena Šicková
 • Ľubica ZáhumenskáPredchádzajúce Rady obce:
2014-2018
 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk