ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________


Hasičský ples, 13.1.2018
________________________


Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________
Nájdi výraz:

Obecná rada a komisie:
  (2014 - 2018)

  Obecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo ju môže, ale aj nemusí zriadiť. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Volí ju obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Zákon umožňuje, aby obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolalo ktoréhokoľvek člena obecnej rady alebo aj celú obecnú radu. Spôsob voľby (verejným alebo tajným hlasovaním, a pod.) by mal upravovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení obmedzuje počet členov obecnej rady maximálne na 1/3 z celkového počtu poslancov obecného zastupiteľstva.
  Obecná rada má charakter „politického“ orgánu obecného zastupiteľstva, pretože v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán ako aj politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Toto pravidlo platí nielen na začiatku volebného obdobia pri zriaďovaní obecnej rady, ale aj v jeho priebehu.

  Obecná rada je:
- výkonným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva,
- poradným orgánom starostu.

  Náplň činnosti obecnej rady určuje Zákon o obecnom zriadení a ďalšie úlohy môže obecnej rade určiť obecné zastupiteľstvo v štatúte obce.


Obecná rada obce Kálnica:
- RNDr. Ingrid Ševčíková
- Anna Krchnavá
- Milan Borcovan


Komisie:

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkovoprávne záležitosti:
 • Anna Krchnavá - predseda
 • Žaneta Potočková
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Ing. Arch. J.Krchnavý

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie :
 • RNDr.Ingrid Ševčíková - predseda
 • Ing. Milan Ďuriš
 • Emília Krchnavá

- Komisia sociálna :
 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Dana Badžgoňová
 • Daniela Masárová
 • Dáša Kmeťová

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou :
 • Mgr.Jaroslava Ďurcová - predseda
 • Milan Borcovan
 • Janka Bagová
 • Ján Valovič

- ZPOZ :
 • Ing. Miroslav Borcovan - predseda
 • Ing. Eva Borcovanová
 • Blažena Šicková
 • Ľubica Záhumenská
 • Dana Krchnavá
 • Ing. Katarína Filipová
 • Ing. Ján Krchnavý
 • RNDr. Ingrid Ševčíková


Dobrovoľný hasičský zbor: Milan Borcovan

Telesná výchova a šport: Ing. Ján Hrnčiarik

Sobášiaci: Ing. Ján Krchnavý, zástupca sobášiaceho RNDr. Ingrid Ševčíková

Vedenie kroniky obce: Iveta Markechová

Vedenie pamätnej knihy: Miroslava Bôžiková

Občianske rozlúčky na cintoríne: Ing. Eva Borcovanová

Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav Bušo


Zloženie obecného úradu v Kálnici:

Blažena Šicková
– samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská
– samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky
 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk