ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________


MDD
31.5.2019
________________________


BIKEFEST
24.-26.5.2019
________________________


Uvítanie detí
26.5.2019
________________________


Oprava strechy na čerpacej stanici
17.5.2019
________________________


Poľovnícky deň pre deti
17.5.2019
________________________


Deň matiek
12.5.2019
________________________


100 rokov od úmrtia M.R.Štefánika, účasť
členov MO MS Kálnica
4.5.2019
________________________


Majáles,
30.4.2019
________________________


Zájazd,
26.-28.4.2019
________________________


Veľkonočná nedeľa,
vynášanie Moreny,
14.4.2019
________________________


Návšteva z Beckova,
Hurbanovým chodníkom
13.4.2019
________________________


Úprava Sklepárovca
10.4.2019
________________________


Beh oslobodenia
6.4.2019
________________________


74.výročie oslobodenia obce
4.4.2019
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
30.3.2019
________________________


Sobáš, Rybároví
29.3.2019
________________________


Výstavba altánku
26.3.2019
________________________


Túra na Zbojnícky kopec
17.3.2019
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
8.3.2019
________________________


Fašiangy
1.-2.3.2019
________________________


Schôdza TJ Zavažan
16.2.2019
________________________


TJ Zavažan - Prípravka
2018/2019
________________________


Stolnotenisový oddiel
2018/2019
________________________


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________
Potravinová pomoc na Slovensku 2011

Vážení občania,

naša obec sa zapojila do Programu dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike.

Program distribúcie najzákladnejších potravín sa v členských štátoch Európskej únie po prvýkrát uskutočnil v roku 1987. Dnes je súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky a je financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom a usmerňuje ho

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii.

Vláda SR sa v tomto roku po prvý krát pripojila k členským štátom EÚ, v ktorých sa už dodávky potravín uplatňujú, pretože počet ľudí odkázaných na pomoc sa neustále zvyšuje aj v SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra SR poskytuje dodávku základných potravín, ako sú pšeničná múka a bezvaječné cestoviny, v prospech najodkázanejších osôb a distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje pomocou neziskových organizácií.


Príjemcovia potravinovej pomoci sú:

 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi

 • nepracujúci dôchodcovia s dôchodkom nižším ako 305 € (len starobný, predčasný starobný a invalidný; nie vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok, ani dôchodok manželky!!!))
 • deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách

 • deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti

 • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti

 • obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti

 • osoby na hranici životného minima - rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie MPSVaR SR

Hlavným cieľom dodávok potravín je pomôcť najodkázanejším osobám v SR tým, že im budú bezplatne distribuované základné potraviny. Každá osoba, na ktorú sa vzťahujú podmienky pomoci, bude mať nárok najviac na


20 kg hladkej múky20 kg bezvaječných cestovín.


K prevzatiu potravín sú potrebné tieto doklady:

 • občiansky preukaz (pre potvrdenie trvalého pobytu v obci);

 • rozhodnutie súdu (ak ide o rodičov a deti v náhradnej rodinnej starostlivosti);

 • rozhodnutie ÚPSVaR o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi alebo

 • potvrdenie ÚPSVaR o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi alebo o vyplácaní dotácií pre rodičov a deti na hranici životného minima;

 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku alebo potvrdenie SP o výške poberaných dôchodkových dávok (do 305,- €).


Príjemca pri prebratí potravinovej pomoci podpíše:

 • prevzatie potravinovej pomoci;

 • zaviaže sa, že nebude potraviny ďalej predávať;

 • podpíše súhlas so spracovávaním osobných údajov a v prípade, že je dôchodca, podpíše

 • čestné vyhlásenie, že je nepracujúci dôchodca.


Upozornenie! Do príjmu sa nezarátavajú:

 • kompenzačné príspevky

 • vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok ;

 • dôchodok manželky nie je pokladaný za dôchodkovú dávku na vydanie potravinovej pomoci!


Každý dôchodca (manželia) sa posudzuje individuálne!

Termín vydania potravinovej pomoci v našej obci bude včas oznámený. Charitatívna organizácia potrebuje vedieť, koľkých osôb sa potravinová pomoc v našej obci týka.

Preto Vás žiadame, vážení občania, aby ste do konca augusta 2011 , prípadne do polovice septembra osobne prišli na Obecný úrad a predložili k nahliadnutiu požadované doklady, teda rozhodnutia súdu alebo SP a potvrdenia ÚPSVaR, na základe ktorých budete zaradení do zoznamu osôb, ktorým charitatívna organizácia odovzdá potravinovú pomoc.

Opakujeme! Termín vydania potravín sa včas dozviete!

 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk