ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Potravinová pomoc na Slovensku 2011

Vážení občania,

naša obec sa zapojila do Programu dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike.

Program distribúcie najzákladnejších potravín sa v členských štátoch Európskej únie po prvýkrát uskutočnil v roku 1987. Dnes je súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky a je financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom a usmerňuje ho

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii.

Vláda SR sa v tomto roku po prvý krát pripojila k členským štátom EÚ, v ktorých sa už dodávky potravín uplatňujú, pretože počet ľudí odkázaných na pomoc sa neustále zvyšuje aj v SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra SR poskytuje dodávku základných potravín, ako sú pšeničná múka a bezvaječné cestoviny, v prospech najodkázanejších osôb a distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje pomocou neziskových organizácií.


Príjemcovia potravinovej pomoci sú:

 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi

 • nepracujúci dôchodcovia s dôchodkom nižším ako 305 € (len starobný, predčasný starobný a invalidný; nie vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok, ani dôchodok manželky!!!))
 • deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách

 • deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti

 • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti

 • obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti

 • osoby na hranici životného minima - rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie MPSVaR SR

Hlavným cieľom dodávok potravín je pomôcť najodkázanejším osobám v SR tým, že im budú bezplatne distribuované základné potraviny. Každá osoba, na ktorú sa vzťahujú podmienky pomoci, bude mať nárok najviac na


20 kg hladkej múky20 kg bezvaječných cestovín.


K prevzatiu potravín sú potrebné tieto doklady:

 • občiansky preukaz (pre potvrdenie trvalého pobytu v obci);

 • rozhodnutie súdu (ak ide o rodičov a deti v náhradnej rodinnej starostlivosti);

 • rozhodnutie ÚPSVaR o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi alebo

 • potvrdenie ÚPSVaR o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi alebo o vyplácaní dotácií pre rodičov a deti na hranici životného minima;

 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku alebo potvrdenie SP o výške poberaných dôchodkových dávok (do 305,- €).


Príjemca pri prebratí potravinovej pomoci podpíše:

 • prevzatie potravinovej pomoci;

 • zaviaže sa, že nebude potraviny ďalej predávať;

 • podpíše súhlas so spracovávaním osobných údajov a v prípade, že je dôchodca, podpíše

 • čestné vyhlásenie, že je nepracujúci dôchodca.


Upozornenie! Do príjmu sa nezarátavajú:

 • kompenzačné príspevky

 • vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok ;

 • dôchodok manželky nie je pokladaný za dôchodkovú dávku na vydanie potravinovej pomoci!


Každý dôchodca (manželia) sa posudzuje individuálne!

Termín vydania potravinovej pomoci v našej obci bude včas oznámený. Charitatívna organizácia potrebuje vedieť, koľkých osôb sa potravinová pomoc v našej obci týka.

Preto Vás žiadame, vážení občania, aby ste do konca augusta 2011 , prípadne do polovice septembra osobne prišli na Obecný úrad a predložili k nahliadnutiu požadované doklady, teda rozhodnutia súdu alebo SP a potvrdenia ÚPSVaR, na základe ktorých budete zaradení do zoznamu osôb, ktorým charitatívna organizácia odovzdá potravinovú pomoc.

Opakujeme! Termín vydania potravín sa včas dozviete!

 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk