ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________
Nájdi výraz:
Potravinová pomoc na Slovensku 2011

Vážení občania,

naša obec sa zapojila do Programu dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike.

Program distribúcie najzákladnejších potravín sa v členských štátoch Európskej únie po prvýkrát uskutočnil v roku 1987. Dnes je súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky a je financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom a usmerňuje ho

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii.

Vláda SR sa v tomto roku po prvý krát pripojila k členským štátom EÚ, v ktorých sa už dodávky potravín uplatňujú, pretože počet ľudí odkázaných na pomoc sa neustále zvyšuje aj v SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra SR poskytuje dodávku základných potravín, ako sú pšeničná múka a bezvaječné cestoviny, v prospech najodkázanejších osôb a distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje pomocou neziskových organizácií.


Príjemcovia potravinovej pomoci sú:

 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi

 • nepracujúci dôchodcovia s dôchodkom nižším ako 305 € (len starobný, predčasný starobný a invalidný; nie vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok, ani dôchodok manželky!!!))
 • deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách

 • deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti

 • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti

 • obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti

 • osoby na hranici životného minima - rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie MPSVaR SR

Hlavným cieľom dodávok potravín je pomôcť najodkázanejším osobám v SR tým, že im budú bezplatne distribuované základné potraviny. Každá osoba, na ktorú sa vzťahujú podmienky pomoci, bude mať nárok najviac na


20 kg hladkej múky20 kg bezvaječných cestovín.


K prevzatiu potravín sú potrebné tieto doklady:

 • občiansky preukaz (pre potvrdenie trvalého pobytu v obci);

 • rozhodnutie súdu (ak ide o rodičov a deti v náhradnej rodinnej starostlivosti);

 • rozhodnutie ÚPSVaR o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi alebo

 • potvrdenie ÚPSVaR o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi alebo o vyplácaní dotácií pre rodičov a deti na hranici životného minima;

 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku alebo potvrdenie SP o výške poberaných dôchodkových dávok (do 305,- €).


Príjemca pri prebratí potravinovej pomoci podpíše:

 • prevzatie potravinovej pomoci;

 • zaviaže sa, že nebude potraviny ďalej predávať;

 • podpíše súhlas so spracovávaním osobných údajov a v prípade, že je dôchodca, podpíše

 • čestné vyhlásenie, že je nepracujúci dôchodca.


Upozornenie! Do príjmu sa nezarátavajú:

 • kompenzačné príspevky

 • vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok ;

 • dôchodok manželky nie je pokladaný za dôchodkovú dávku na vydanie potravinovej pomoci!


Každý dôchodca (manželia) sa posudzuje individuálne!

Termín vydania potravinovej pomoci v našej obci bude včas oznámený. Charitatívna organizácia potrebuje vedieť, koľkých osôb sa potravinová pomoc v našej obci týka.

Preto Vás žiadame, vážení občania, aby ste do konca augusta 2011 , prípadne do polovice septembra osobne prišli na Obecný úrad a predložili k nahliadnutiu požadované doklady, teda rozhodnutia súdu alebo SP a potvrdenia ÚPSVaR, na základe ktorých budete zaradení do zoznamu osôb, ktorým charitatívna organizácia odovzdá potravinovú pomoc.

Opakujeme! Termín vydania potravín sa včas dozviete!

 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk