ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Referendum 7.2.2015:


Výsledky hlasovania v Referende v Obci Kálnica dňa 7.2.2015
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie - 838
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky - 119
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov - 119
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov - 119
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov - 0
Účasť v percentách: - 14,2%

Otázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Počet hlasov „ÁNO" - 114
Počet hlasov „NIE" - 5

Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie /adopcia/ detí a ich následná výchova?

Počet hlasov „ÁNO" - 104
Počet hlasov „NIE" - 11

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Počet hlasov „ÁNO" - 101
Počet hlasov „NIE" - 15

Miestom konania referenda podľa Vášho trvalého pobytu je miestnosť Kultúrny dom Kálnica. Referendum sa vykoná 7. februára 2015 v čase od 7,00 do 22,00 hod. Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.

Čo je to referendum?

Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu (a nie zákonodarnému orgánu). Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie.

Referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Výsledky referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba svojim ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti.

Zdroj: www.wikipedia.org 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk