ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________TJ Zavažan - platnosť členských preukazov

Informácia pre členov TJ Zavažan Kálnica.

Vzhľadom k tomu, že doterajšia platnosť členských preukazov TJ končí k 31.12.2010 a chcete zostať naďalej členom TJ Zavažan Kálnica do 31.12. 2015, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

- Do 28.2.2011 predložiť členský preukaz predsedovi TJ Zavažan
- Zaplatiť členské na obdobie do konca roka 2015, ktoré je nasledovné:

Muži: 5, €
Dôchodcovia 2,50 €
Ženy, žiaci, študenti - bez členského poplatku, ale členský preukaz musia predložiť na predĺženie jeho platnosti, že sú členmi TJ Zavažan.

V prípade straty člensk.preukazu, za vystavenie duplikátu poplatok 0,50 €.
V prípade nových záujemcov vyplniť prihlášku za člena TJ Zavažan
V prípade ak nechcete byť naďalej členom TJ – preukaz vrátiť predsedovi TJ s poznámkou : Končím členstvo.


Povinnosti člena TJ Zavažan Kálnica, každého podľa svojich možností:
- Aktívne sa podieľať na športovej činnosti v TJ Zavažan.
- U pracovne aktívnych členov, ochota poukázať 2 % z odvedených daní pre TJ Zavažan Kálnica – potrebné tlačivá si možno každý rok prevziať u presedu TJ, alebo povereného člena výboru.
- U žiakov a študentov ochota ich rodičov poukázať 2 % z odv. daní .
- Aktívna pomoc pri organizovaní športových podujatí a brigádnická pomoc pri udržiavaní športových zariadení.
- Ďalšie práva a povinnosti v zmysle stanov TJ Zavažan Kálnica

Výhody člena TJ Zavažan Kálnica (po predložení platného členského preukazu):
- Voľný vstup na futbalové zápasy.

- 50% zľava v stredisku „Piesky“ bola dňom 28.1.2011 zrušená !!!


Členské zaplatiť a preukazy predložiť predsedovi TJ Zavažan Kálnica do 28.2.2011. (Je možné poslať i poštou na TJ Zavažan, 916 37 Kálnica)

(Dušan Filip, predseda TJ Zavažan)späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk