ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________futbalový oddiel lyžiarsky o. stolnotenisový o. turistický o. ostatné

Futbaloví reprezentanti Slovenska – nepočujúci
– dvakrát na sústredení v Kálnici.
    V minulom roku, najskôr v apríli a na jeseň v októbri, mali u nás 4-dňové sústredenia nepočujúci futbaloví reprezentanti Slovenska. V reprezentačnom kádri je i náš hráč, Marek Hladký. Reprezentanti boli ubytovaní na chate STU v Krajnej doline a trénovali na futbalovom štadióne Zavažanu. Bolo to vždy pred kvalifikačným futbalovým stretnutím proti Francúzsku o postup na Majstrovstvá európy 2007.
   Žiaľ, naši reprezentanti neuspeli v prvom stretnutí v Paríži a prehrali i v odvete v Trnave. Na ME do Portugalska sa prebojovali nepočujúci reprezentanti Francúzska.
(df)


Futbalisti Zavažanu na halových turnajoch.
- dňoch 3. a 4.2.2007 sa zúčastnili naši dorastenci a muži na halových futbalových turnajoch v športovej hale vo Svinnej.
   Dorasteneckého turnaja, ktorý organizoval Oblastný futbalový zväz v Trenčíne sa zúčastnili mužstvá z Trenčianskych Teplíc, Dolnej Súče, Drietomy, Podolia, Novej Vsi n/V a Kálnice. V takejto silnej konkurencií sme nemali šancu uspieť, nakoľko sa hralo systémom každý s každým na 1 x 20 min. Naši chlapci, bez predchádzajúcich skúseností z takýchto turnajov neuspeli a obsadili 6. miesto i keď niektoré zápasy prehrali len veľmi tesne. Turnaj mužov sa uskutočnil taktiež v športovej hale vo Svinnej, ktorý organizovala Veľká Hradná za účasti futbalistov zTrenčianskych Biskupíc, Svinnej, Veľkej Hradnej, TTS Trenčín a Kálnice.
   Naši futbalisti po jedinom víťazstve nad Svinnou 3:1 obsadili 4. miesto a ukázalo sa, že skusenosti z telocvične, ktorú v Kálnici nemáme a zdá sa, že ani tak skoro mať nebudeme, sú pri takýchto turnajoch nenahraditeľné.
(df)
Súťaž v kopaní 11m. kopov (1997-2003)

    Chceme informovať verejnosť o rozhodnutí organizačného výboru súťaže v kopaní 11 m kopov, ktorý po dohode so starostom Kálnice rozhodol, že i napriek úspešnému priebehu 7. ročníka /2003/ tejto tradičnej súťaže, ako i všetkých predchádzajúcich, prerušuje poriadanie ďalších ročníkov.

    Tradičný termín - druhá sobota po ukončení majstrovských futbalových súťaží - je voľný pre prípadných iných uchadzačov o organizovanie súťaže v kopaní 11 m kopov. Výbor tak rozhodol na základe poznania, že všetkého veľa škodí a je dobré v najlepšom prestať.

    K tomuto kroku nás vedie i skutočnosť, že čím ďalej je problematickejšie zabezpečovať hodnotné ceny pre víťazov, nakoľko štedrých sponzorov rapídne ubúda a ako vieme od budúceho roku sa rušia i okresy a keďže poháre pre víťazov nám zabezpečoval vždy prednosta okresného úradu v Novom Meste n/V., pod ktorého záštitou sa súťaž konala i táto možnosť zaniká.

    Konštatujeme, že zorganizovaním siedmich ročníkov bolo dosť vypätia pre organizátorov, a máme pocit, že pre súťažiacich a divákov sa kopanie 11m kopov postupne stáva stereotypom. Zdá sa, že vzhľadom na náslené rozšírenie nových organizátorov tejto zaujímavej súťaže, bude vhodné úspešnú sériu siedmich ročníkov v Kálnici prerušiť a záujemcov tak presmerovať k nim.

    Pri tejto príležitosti chceme poďakovať redakcii Kopaničiar Expres, ale i Trenčianskych novín, za propagáciu a informovanosť regiónu o tejto súťaži a zároveň i pánovi Jozefovi Červaňanovi za aktívnu pomoc pri organizovaní prvých dvoch ročníkov. Po Selci, kde táto súťaž vznikla i Kálnica má podstatný podiel na tom, že súťaž v kopaní 11 m kopov prerástla do celoslovenskej súťaže, ktorej štyroch ročníkov hlavným organizátorom bol Ing. Bohumil Olach – šéfredaktor celoslovenského týždenníka „Obecné noviny“ a Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorí v rámci možností prispievali i k úspešnosti kálnických jedenástok.

    Poďakovanie patrí i všetkým prednostom Okresného úradu v Novom Meste n/V, ktorí počas predchádzajúcich 7-mich rokov túto funkciu zastávali, venovali poháre pre víťazov a zároveň prevzali patronát nad jednotlivými ročníkmi a osobne sa zúčastňovali na týchto súťažiach. Boli to páni Vladimír Duša,Ing.Miloslav Malík a Jozef Varta.

    Poďakovanie patrí všetkým aktívnym účastníkom siedmich ročníkov, ktorých za toto obdobie bolo spolu 4 865 vo všetkých kategóriach. Priemer na jeden ročník je 695 súťažiacich. Najviac účastníkov – 975 súťažiacich - sme zaznamenali v roku 2000.

    Rovnako veľká vďaka patrí všetkým organizáciam a sponzorom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k úspešnosti jednotlivých ročníkov.

    Poďakovanie vyslovujeme všetkým rozhodcom ako i moderátorovi a hlásateľovi Vladislavovi Krížovi, ktorý od druhého ročníka úspešne sprevádzal slovom všetky ďalšie ročníky.

    V neposlednom rade, patrí poďakovanie všetkým usporiadateľom z radov členov TJ Zavažan , ale i nečlenov, ktorí veľa času venovali príprave areálu k súťažiam a zabezpečovali hladký priebeh jednotlivých ročníkov.Poďakovanie vyslovujeme i starostovi Kálnice Ing.Miroslavovi Borcovanovi a pracovníčkam OcÚ v Kálnici za aktívnu spoluorganizátorskú prácu počas všetkých 7-mich ročníkov.

    Výbor TJ Zavažan Kálnica má zato, že organizovaním tejto dnes populárnej súťaže v kopaní 11 m kopov, prispel k zviditeľneniu a k propagácií TJ Zavažan a obce Kálnica, ako i k uspokojeniu záujmov širokej rodiny milovníkov futbalu v oblasti okolo Nového Mesta n/V, ale i ďalekého okolia vo všetkých vekových kategóriach - od 5 ročných detí až po seniorov, ktorí už dávno mali po 60-ke a tým naplnil myšlienku – „Šanca pre každého“.

ročník rok muži ženy žiaci deti spolu
1. 1997 374 15 - - 389
2. 1998 483 34 - - 517
3. 1999 469 38 116 - 623
4. 2000 746 55 172 - 973
5. 2001 650 51 169 - 870
6. 2002 589 32 135 - 756
7. 2003 500 32 150 55 737
spolu 3811 257 742 55 4865

Priemer kopajúcich na 1 rok: 685

(df)späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk