ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Všetko na tému: STOP ŤAŽBE URÁNU !
- lokalita: Kálnica-Selec   www.greenpeace.org
Výbor pre životné prostredie a pôdohospodárstvo odporučil prerokovať petíciu s viac ako 113-tisíc podpismi a rozhodol sa na základe podpisov občanov a návrhov organizácie Greenpeace pripraviť novelu banského a stavebného zákona.

Video TV Markiza - 9.príspevok
Článok aktualne.centrum.sk

113 000 proti uránu!

Petícia proti plánovanej ťažbe uránu, ktorú 23.9.2009 odovzdali v Národnej rade Slovenskej republiky je najväčšou environmentálne orientovanou petičnou akciou v histórii Slovenska!
Celý článok nájdete na http://www.greenpeace.org/slovakia/press/tlacove-spravy/113-000-proti-uranu

petičná akcia
petícia proti ťažbe uránu

dokumenty
Protestný rozklad proti rozhodnutiu Ministerstvu životného prostredia SR o predľžení lehoty prieskumného územia Kálnica -Selec
informácia o stave petičnej akcie proti ťažbe uránu, ďalší postupe obce, diskusný príspevok prednesený na XVIII. celoslovenskom sneme ZMOS-u v Bratislave
Riziká ťažby a spracovania uránu na Slovensku (Jan Beránek , Greenpeace)
Ťažba uránu – zlá cesta pre Slovensko
Kálnica – Hôrka nad Váhom - Selec nálezisko uránu

- foto:
25.4.2009 - Pochod proti ťaže uránu
8.8.2007 - Zhromaždenie k uránovému prieskumu, KD Kálnica

- videá:
TV Pohoda: Dôsledky ťažby uránu
25.4.2009 - Pochod proti ťaže uránu
TV Pohoda: Ťažba uránu v Považskom Inovci pre a proti
8.8.2007 - Zhromaždenie k uránovému prieskumu, KD Kálnica
http://www.graswurzel.tv/tournigan

- zvukové záznamy:
ťažba uránu (SRO 3.3.2008)
prispevok o ťažbe uránu (SRO 2007)

link:
www.greenpeace.org/slovakia/stop-uranu
www.greenpeace.org/slovakia

Protest proti rozhodnutiu MŽP SR

Pozrieť vo word dokumente
    Dňa 10.8.2009 sme obdržali kópiu rozhodnutia č. 32538/2009 o predĺžení lehoty prieskumného územia Kálnica- Selec-U rudy o ďalšie 4 roky, pre firmu BECKOV Minerals, s. r.o.
    S uvedeným rozhodnutím nesúhlasíme a protestujeme voči tomu, aby sa pokračovalo v ďalších prieskumných prácach nielen v našom katastri obce Kálnica, ale i v celej oblasti Považského Inovca a voči Vášmu rozhodnutiu v zmysle § 61 správneho poriadku podávame rozklad.
    Náš nesúhlas je jednoznačne vyjadrený v uznesení Obecného zastupiteľstva v Kálnici, uzneseniami 11-tich obcí nášho Združenia obcí Beckov- Zelené Voda- Bezovec, n.o., i nesúhlasnými stanoviskami miest Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trenčín i uznesením poslancov za Trenčiansky samosprávny kraj. V nich je jasne dané, že ďalšie uránove aktivity, vrátane prieskumných prác, sú nielen pre našu obec, ale i pre celý Trenčiansky región nežiadúce a pre jeho rozvoj i škodlivé.
    Dovolím si zdôrazniť, že o týchto zamietavých stanoviskách ste boli priebežne i písomne informovaní. I napriek tomu, Vaše ministerstvo rozhodlo v prieskume, ktorý iste stojí nemalé finančné prostriedky, pokračovať.
    Je logické, že akciová kanadská firma Ultra-Uranium, pre ktorú f. BECKOV Minerals, s.r.o., vykonáva prieskum, ktorý v podstate len potvrdzuje a rozširuje už známe získané výsledky z minulosti, chce doposiaľ preinvestované peniaze dostať spät i so ziskom. O stave prieskumných prác i svojom úmysle uránovú rudu ťažiť,  informuje verejne svojich akcionárov na internetovej stránke.
    Oprávnene sa preto pýtame, či vôbec bude možné v budúcnosti, po kladnom vyhodnotení výsledkov prieskumu, vzhľadom na totálny nesúhlas občanov, obcí i miest, ďalšie práce zastaviť.
     Ďalšou závažnou otázkou ostáva, kto uhradí prieskumnej firme financie, ktoré ona so súhlasom ministerstva doposiaľ vynaložila, resp. so súhlasom ministerstva ešte vynaloží? Alebo, bez ohľadu na mienku občanov, sa bude v prípravných prácach, v zmysle geologického a banského zákona, pokračovať a nakoniec sa ťažba povolí.
     Sme presvedčení, že prípadná zamýšľaná ťažba by hrubo a negatívne zasiahla do života i rozvoja nielen našej obce, ale i celého regiónu a preto Vás žiadame o prehodnotenie citovaného rozhodnutia.

Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce | 7.9.2009


Petíciu proti ťažbe uránu podpísalo vyše 109-tisíc ľudí

Petíciu proti ťažbe uránu na Slovensku podpísalo vyše 109.000 ľudí. Organizátori tak získali dostatok podpisov na to, aby sa ňou podľa zákona zaoberal parlament. Poslancom ekológovia tiež posunú návrhy zmien zákonov, ktoré by posilnili kompetencie samosprávy na obmedzenie zámerov ťažobných spoločností. Novinárov o tom dnes informovali organizátori petície. Celý článok.

www.sme.sk | 4.5.2009


Protiuránová petícia už má takmer stotisíc podpisov

Ekologickí aktivisti bojujúci proti plánovanej ťažbe uránu v regióne Kálnica-Selec zozbierali už takmer stotisíc podpisov pod petíciu. Minulý týždeň besedovali s občanmi.

Nové Mesto nad Váhom. S faktami týkajúcimi sa ťažby uránu v Kálnici-Selci oboznámil 20. marca občanov mesta riaditeľ Greenpeace Juraj Rizman a ekologický aktivista a podpredseda občianskeho združenia Brečtan Novomešťan Peter Nováčik.

Chýba len desaťtisíc podpisov do stotisícky

Deväťdesiattisíc platných podpisov pochádza najmä z lokalít, kde sa má urán ťažiť. Petíciu podpisovali predovšetkým obyvatelia z Nového Mesta nad Váhom a okolitých obcí.
„Z trenčína, Starej Turej i Piešťan je ich menej. Po získaní stotisíc hlasov pôjdeme s hárkami do Národnej rady SR a tento problém predložíme na diskusiu do pléna. Chceme tak urobiť v septembri alebo októbri," informoval Rizman. Podľa jeho slov sú obce a kraje proti plánovanej ťažbe a peticionári majú od nich množstvo negatívnych vyjadrení.
Kampaň aktivistov pokračuje naplno ďalej. „Pripravujeme akcie na Deň Zeme a osloviť chceme aj občanov Starej Turej, kde vidíme ďalší zdroj podpisov na protestnú petíciu," uviedol Nováčik. Ten patrí k organizátorom Pochodu proti ťažbe uránu, ktorý sa v apríli uskutoční v Kálnici k miestu plánovanej ťažobnej uránovej veže.
„Veríme, že v oblasti Kálnica- Selec sa urán ťažiť nebude," povedal Rizman.

Martin Šimovec | 29. 3. 2009 | Trenčianske noviny


Trenčianske noviny pripravujú ďalšie pokračovanie tejto témy. Tento článok ako aj aktuálne spravodajstvo z regiónu nájdete na webe trencin.sme.sk

Informácia o petičnej akcii proti ťažbe uránu a o ďalšom postupe obce
   Doposiaľ sa v spolupráci s GREENPEACE získalo cca 80 tis. podpisov, z toho z Kálnice 1241 podpisov. Petičná akcia bude pokračovať i naďalej až do získania 100 tis. podpisov, čo je potrebné na prerokovanie problému ťažby uránu v parlamente SR.
   Nielen ako starosta Kálnice, ale predovšetkým ako zástupca a delegát ZMOS-u Stredného Považia, vystúpil na XVIII. celoslovenskom sneme ZMOS-u v Bratislave s požiadavkou podpory zastavenia nielen prieskumných prác, ale i s požiadavkou na jej legislatívnu úpravu prostredníctvom novely zákona, čo malo byť zapracované do uznesení snemu. Jeho vystúpenie je prílohou č. 4 zápisnice.
   Tým bol splnený ďalší náš cieľ. Teraz treba ešte nielen v petičnej akcii pokračovať ale predovšetkým túto požiadavku vyjadriť i formou doplnku v územnom pláne obce i VÚC, čím sa naplní i ďalší cieľ.

Zásadné stanovisko k prieskumu a zámeru ťažby uránovej rudy:
   V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Kálnica č. 085-2007/z, Obec Kálnica zásadne nesúhlasí s prieskumom uránu v prieskumnom území Kálnica-Selec, Kálnica-Hôrka nad Váhom i v celej lokalite Považského Inovca. Obec svoj rozvoj zamerala trvalo udržateľným spôsobom orientovaným na cestovný ruch v lokalite Piesky, Krajná dolina, Prostredná dolina. V súčasnosti by pokračujúci prieskum uránu v týchto lokalitách výrazným spôsobom ohrozil rozvoj cestovného ruchu v obci, ktorá je v súčasnosti vyhľadávaným miestom pre oddych a relax vo voľnom čase nielen pre ľudí z Mesta Nové Mesto nad Váhom, celého mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec, ale aj ďalších okolitých dedín.

články:
25.4.2009 Ľudia sú proti plánovanej ťažbe uránu, symbolicky zhodili ťažobnú vežu
27.4.2009 Pochodom protestovali proti ťažbe uránu
18.4.2009 Urbárnici hľadačov uránu na svoje pozemky nevpustia
29.3.2009 Protiuránová petícia už má takmer stotisíc podpisov
Uránový Klondike
Uránová baňa

10.03.2008 Ochranári: ťažba uránu môže zmeniť ekosystém krajiny
27.02.2008 Poslanci TSK nesúhlasia s geologickým prieskumom na výskyt uránu
20.02.2008 Trenčianske Stankovce: MVO nesúhlasia s prieskumom na ťažbu
20.02.2008 Obce broja proti hľadaniu uránu, MŽP prieskumy víta
06.02.2008 Tokajské víno má nahradiť tokajský urán
03.02.2008 Tak čo, bude sa ťažiť...?
17.01.2008 Úrad pribrzdil projekt ťažby uránu
03.01.2008 Nesúhlasia s ťažbou uránu v Považskom Inovci
11.12.2007 Nové Mesto nad Váhom žiada zastaviť všetky prieskumné práce
10.08.2007 Ľudia v okolí Kálnice majú obavy z uránových baní
13.11.2007 Kanaďania chcú v lokalite Kálnica-Selec ťažiť urán
08.08.2007 Kálničania ťažbu uránu vo svojom chotári nepodporujú
08.08.2007 Verejné zhromaždenie obyvateľov Kálnice
04.07.2007 Ťažba uránu v Jahodnej: rádioaktívna téma

Natrafili ste na zaujímavý článok a chcete sa oň s nami podeliť? Pošlite nám jeho adresu!


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk