ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, 15.11.2014

Kandidáti pre voľby starostu obce Kálnica
Miestna volebná komisia v Kálnici podľa § 23 zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

P.č. Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. Ján Krchnavý, Ing. 60 r. starosta Kálnica č. 422 SMER-SD
2. Žaneta Potočková 39 r. manažérka v gastro službách Kálnica č. 47 nez.kand.

Výsledky volieb starostu obce Kálnica
P.č. Poč.pl.
hlasov
Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. 337 Ján Krchnavý, Ing. 60 r. starosta Kálnica č. 422 SMER-SD
2. 232 Žaneta Potočková 39 r. manažérka v gastro službách Kálnica č. 47 nez.kand.

Za starostu obce bol zvolený: Ján Krchnavý, Ing. SMER-SDKandidáti pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Kálnici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

P.č. Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. Janka Bagová 52 r. učiteľka Kálnica č. 10 SMER-SD
2. Lenka Benáková , MUDr. 46 r. lekár Kálnica č. 45 nez.kand.
3. Milan Borcovan 40 r. majster Kálnica č. 326 SMER-SD
4. Jaroslava Ďurcová, Mgr. 48 r. učiteľka Kálnica č. 111 SMER-SD
5. Milan Ďuriš, Ing. 63 r. SZČO Kálnica č. 391 nez.kand.
6. Katarína Harmadyová, Mgr. 31 r. SZČO Kálnica č. 404 nez.kand.
7. Ján Hrnčiarik, Ing. 35 r. stavebný inžinier Kálnica č. 325 SMER-SD
8. Ján Jamrich 72 r. dôchodca Kálnica č. 40 nez.kand.
9. Anna Juríková 71 r. dôchodkyňa Kálnica č. 420 SMER-SD
10. Daša Kmeťová 32 r. vychovávateľka v škol.klube Kálnica č. 39 nez.kand.
11. Anna Krchnavá 54 r. úradníčka Kálnica č. 292 SMER-SD
12. Ján Kubiš 57 r. poštový kuriér Kálnica č. 162 SMER-SD
13. Pavel Pavlech 34 r. SZČO Kálnica č. 453 nez.kand.
14. Ľuboš Pečit 35 r. automechanik Kálnica č. 467 nez.kand.
15. Soňa Pečitová Méresová, Mgr. 32 r. bezpečnostná technička Kálnica č. 378 nez.kand.
16. Žaneta Potočková 39 r. manažérka v gastro službách Kálnica č. 47 nez.kand.
17. Ingrid Ševčíková, RNDr. 56 r. biochemička Kálnica č. 295 nez.kand.
18. Ivan Šicko, Ing. 40 r. elektrotechnik Kálnica č. 60 SMER-SD
19. Martina Šicková 38 r. administratívna pracovníčka Kálnica č. 80 nez.kand.
20. Ján Valovič 60 r. brusič kovov Kálnica č. 119 SMER-SD
21. Tomáš Valovič 34 r. štátny zamestnanec Kálnica č. 212 nez.kand.
22. Florián Zámečník, Ing. 67 r. dôchodca Kálnica č. 407 nez.kand.
SMER - SD: SMER-sociálna demokracia
SZČO: Samostatne zárobkovo činná osoba


Výsledky volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva
P.č. Poč.pl.
hlasov
Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. 359 Lenka Benáková, MUDr. 46 r. lekár Kálnica č. 45 nez.kand.
2. 338 Anna Krchnavá 54 r. úradníčka Kálnica č. 292 SMER-SD
3. 312 Milan Borcovan 40 r. majster Kálnica č. 326 SMER-SD
4. 288 Ján Hrnčiarik, Ing. 35 r. stavebný inžinier Kálnica č. 325 SMER-SD
5. 269 Milan Ďuriš, Ing. 63 r. SZČO Kálnica č. 391 nez.kand.
6. 265 Ingrid Ševčíková, RNDr. 56 r. biochemička Kálnica č. 295 nez.kand.
7. 243 Daša Kmeťová 32 r. vychovávateľka v škol.klube Kálnica č. 39 nez.kand.
8. 243 Žaneta Potočková 39 r. manažérka v gastro službách Kálnica č. 47 nez.kand.
9. 230 Jaroslava Ďurcová, Mgr. 48 r. učiteľka Kálnica č. 111 SMER-SD
10. 228 Janka Bagová 52 r. učiteľka Kálnica č. 10 SMER-SD
11. 200 Ivan Šicko, Ing. 40 r. elektrotechnik Kálnica č. 60 SMER-SD
12. 196 Pavel Pavlech 34 r. SZČO Kálnica č. 453 nez.kand.
13. 194 Tomáš Valovič 34 r. štátny zamestnanec Kálnica č. 212 nez.kand.
14. 183 Ján Valovič 60 r. brusič kovov Kálnica č. 119 SMER-SD
15. 162 Katarína Harmadyová, Mgr. 31 r. SZČO Kálnica č. 404 nez.kand.
16. 146 Soňa Pečitová Méresová, Mgr. 32 r. bezpečnostná technička Kálnica č. 378 nez.kand.
17. 140 Ján Jamrich 72 r. dôchodca Kálnica č. 40 nez.kand.
18. 109 Anna Juríková 71 r. dôchodkyňa Kálnica č. 420 SMER-SD
19. 107 Florián Zámečník, Ing. 67 r. dôchodca Kálnica č. 407 nez.kand.
20. 91 Ján Kubiš 57 r. poštový kuriér Kálnica č. 162 SMER-SD
21. 83 Martina Šicková 38 r. administratívna pracovníčka Kálnica č. 80 nez.kand.
22. 66 Ľuboš Pečit 35 r. automechanik Kálnica č. 467 nez.kand.

Počet zvolených poslancov: 9


Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 855
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 584
Počet odovzdaných obálok 584
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 579
Počet poslancov ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 569
Volebná účasť 68%Predstavenie kandidátov pre voľby starostu obce

Kandidát na starostu obce č. 1
Ing. Ján KRCHNAVÝ

Vek: 61 rokov,
Rodinný stav: ženatý
Deti: syn Branislav
Vzdelanie: Stredná priemyselná škola strojnícka Nové Mesto nad Váhom; Slovenská vysoká škola technická Bratislava, strojnícka fakulta
Zamestnanie: pracovník technického a ekonomického úseku, starosta obce

Najvyššou prioritou pre najbližšie obdobie je vytvoriť v obci čo najlepšie podmienky pre život jej obyvateľov, urobiť maximum pre neustále skvalitňovanie životného prostredia a ďalší rozvoj obce. Treba za tým vidieť komplex opatrení, počnúc od materiálnych podmienok bývania, dopravnej obslužnosti, odpadového hospodárstva, zásobovania domácností pitnou vodou, starostlivosti o verejné priestranstvá, cez sociálnu oblasť, oblasť vzdelávania, služby pošty a obchodnú sieť, až po možnosť realizácie voľnočasových aktivít a podporu športového a kultúrneho vyžitia. Mnohé z uvedeného sa urobilo v minulosti, niektoré aktivity sa postupne darí realizovať i v končiacom volebnom období a viaceré plánujeme i v nasledujúcich rokoch. Pri stanovovaní a výbere cieľov musíme vychádzať predovšetkým zo súčasného stavu a aktuálnej situácie v hospodárení obce. Všestranný rozvoj obce je kontinuálny proces, plynulo nadväzujúci na doterajšie výsledky. V každom procese existujú určité limitujúce faktory a obmedzenia, ktoré musíme zohľadniť. V prípade našej obce je to v prvom rade stav úverového zaťaženia, ktorý nemožno opomenúť hlavne pri rozhodovaní o nových investíciách. Netreba zabúdať, že i pri dotáciách z európskych či iných fondov je nutná aj finančná spoluúčasť obce, min. do výšky 5 % z hodnoty projektu. Pre nás prvoradým cieľom zostáva usilovať sa o realizáciu projektu kanalizácie obce. Podrobná stavebná dokumentácia a vodoprávne povolenie je stále platné a v prípade priaznivých okolností pre získanie potrebných finančných prostriedkov na výstavbu môžeme okamžite začať. Objavujú sa náznaky, že funkcionári EU sú naklonení rozhodnúť aj o finančnej podpore budovania kanalizácií pre obce menšie ako 2.000 obyvateľov. Budeme na takúto možnosť vždy pripravení. Momentálne sa pomerne reálne javí projekt opravy a zateplenia budovy materskej školy. Stavebná pripravenosť je ukončená, stavebné povolenie po predĺžení termínu platnosti dovoľuje začať so stavbou i okamžite. Žiadosť o podporu formou dotácie máme na Enviromentálnom fonde. Vzhľadom na fakt, že sme splnili všetky podmienky pre podanie žiadosti z prostriedkov zelenej schémy, očakávane pozitívne vyjadrenie. Práce by mali začať v priebehu jari 2015 a podstatná časť počas letných prázdnin. V budúcom období sa chceme pustiť tiež do rekonštrukcie najstarších častí obecného vodovodu. Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na opravu najproblémovejšieho úseku vodovodných rozvodov, časti vetvy „A“, od miestneho parku po dom č. 1. V projekte je zároveň s opravou vodovodu uvažované aj s opravou chodníka, pod ktorým je potrubie uložené. Na jedenkrát, pri jednej rozkopávke, vyriešime dve veci, opravu hlavného rozvodu vody a obnovu chodníka. Pripravujeme žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov stavby z Enviromentálneho fondu. O zakrytí spevnej plochy na cintoríne hovoríme už dlhšie. Pôvodne sme ho chceli budovať ešte v tomto volebnom období. Nedobrý stav obecných financií ale neumožnil v predchádzajúcich rokoch uvažovať ani o spracovaní projektovej dokumentácie a už vôbec nie o realizácii. Napriek tomu sme koncom minulého roka zadali spracovanie štúdie - návrhu na konštrukciu zastrešenia i malých stavebných úprav domu smútku (WC, prípravný priestor). Zároveň sme začali pripravovať rezivo na realizáciu stavby. Vzhľadom na sľubne sa vyvíjajúcu situáciu s predajom nehnuteľnosti obce sme koncom leta zadali vypracovanie podrobnej výkresovej dokumentácie prístrešku. Práce na jeho realizácii môžu byť jednou z prvých aktivít v období 2014 - 2018. Na úseku práce s mládežou, školstva a športu prvoradou úlohou zostáva úsilie o udržanie základnej školy v obci. Urobíme preto maximum práce, aby sme školu i naďalej zachovali v prevádzke a spoluvytvárali podmienky pre zvyšovanie jej kvalitatívnej úrovne. V materskej škole je otvorená spoločná trieda pre menšie deti aj predškolákov. V prípade populačného nárastu a požiadaviek rodičov máme dostatok priestoru i technické zázemie pre otvorenie druhej triedy. Pre deti, menšie, väčšie i dospievajúcu mládež uvažujeme s vybudovaním multifunkčného ihriska v areáli TJ Zavažan Kálnica. Určite by bolo prospešným prvkom pre podporu zdravého vývinu detí, zvyšovanie ich sily, obratnosti a vytrvalosti. V sociálnej sfére by sme sa mali okrem zabehnutej starostlivosti a pomoci starším občanom viac zamerať na vyhľadávaciu činnosť, na odhaľovanie prípadov, vyžadujúcich neodkladnú pomoc. Mnohým, hlavne osamelým dôchodcom, by mohol byť dobrou pomocou príspevok na platbu za obedy od externých dodávateľov. Možno i takýmito činnosťami im môže obec uľahčiť prežitie v dnešných zložitých ekonomických pomeroch.
  Naša obec bude v rámci svojich finančných možností prispievať na podporu spoločenských organizácií v obci. Tak ako doteraz, pre usporiadanie ich kultúrno-spoločenských podujatí, priestory kultúrneho domu poskytne zadarmo. Máme trvalý záujem, aby v kultúrnom dome bolo stále živo, aby v ňom boli zaujímavé podujatia čo najčastejšie. Aby sa darilo napĺňať účel, pre ktorý bol pôvodne postavený a pred štyrmi rokmi zrekonštruovaný.
  Práca vo vedení obce vyžaduje veľkú mieru zodpovednosti od všetkých, ktorí sa na nej podieľajú. Ak v nadchádzajúcich komunálnych voľbách dáte svoju dôveru kandidátom na poslancov a starostu za stranu SMER - SD, ubezpečujem vás, že ju nesklameme. Poctivou a vytrvalou prácou pre obec a jej rozvoj vás o tom budeme nasledujúce roky presviedčať.


Kandidát na starostu obce č. 2
Žaneta POTOČKOVÁ

Vek: 39 rokov
Vážení občania, aj keď ma iste všetci poznáte, tak mi dovoľte, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Narodila som sa 14. júna 1975 v rodine Miroslava Valoviča - Palkech a Dariny Drapáňovej v Kálnici. Prežila som tu naozaj krásne detstvo v dome mojich starých rodičov Jána a Márie Valovičovcov. Do rodičovského domu som sa presťahovala spoločne s mojím bratom už ako mladá slečna študujúca a bývajúca na internáte v meste Topoľčany. Ešte počas štúdia na obchodnom učilišti som sa zoznámila s mojím manželom. Po skončení školy som krátko pracovala v podniku mojej mamy a osud to všetko zariadil tak, že som sa vydávala veľmi mladá. Postavili sme dom, narodili sa nám dvaja synovia, a teraz spoločne žijeme a podnikáme v našej obci. Vedieme bežný rodinný život so svojimi starosťami aj radosťami. V súčasnosti sa snažíme a podporujeme našich synov, aby získali čo najlepšie vzdelanie. Starší Denis už 3. rok študuje v Bratislave na Univerzite Komenského kondičné trénerstvo, je aktívny futbalista a rád spoznáva nové krajiny. Mladší Patrik študuje v 2. ročníku na hotelovej akadémii v Trenčíne.
  Po rokoch som si doplnila vzdelanie - maturovala som na Strednej škole obchodu a podnikania v Trenčíne. Vedomosti získané prostredníctvom tejto školy mi rozšírili obzory terajšieho podnikania. Spoločne s manželom už päť rokov podnikám v oblasti pohostinstva. Aktívne sa zaujímam o spoločenský život svojej rodnej obce. Podľa mňa nestačí len o zmene rozprávať, musíme sa o ňu sami pričiniť a byť aktívni. Som spoluzakladateľka populárneho Klubu kálnických mamičiek, pri rozličných príležitostiach organizujem pestré podujatia v záhrade pri pohostinstve, s úspechom som zorganizovala divadelné predstavenie, viacero výstav krojov s pomocou našich žien.
  O funkciu starostky sa uchádzam ako nezávislá kandidátka, len s vašou podporou. Preto budem presadzovať predovšetkým vaše záujmy. V doterajšej histórii na čele našej obce nikdy nestála žena. Možno to bolo dobou a možno aj preto, že tie, čo sa odhodlali, si nezískali dostatočnú dôveru a podporu voličov. Som presvedčená, že už aj v našej obci dozrel čas na zmenu. Myslím si, že disponujem bohatými skúsenosťami získanými za dlhé roky praxe v oblasti podnikania i v oblasti styku s ľuďmi a osobnostnými vlastnosťami potrebnými na výkon tejto - uvedomujem si to - nie ľahkej funkcie. Som žena, ktorá má v sebe tvorivý nepokoj, neznášam nehybnosť a nečinnosť. Riadim sa krédom: „komu sa nechce, hľadá dôvody, prečo sa veci nedajú urobiť - komu o niečo ide, hľadá spôsoby ich riešenia“. Vždy sa usilujem doviesť veci do úspešného konca, čo si myslím, že je moja najsilnejšia stránka.
  Pri získavaní podpory pre svoju kandidatúru som sa presvedčila, že ma trápia rovnaké problémy ako všetkých tých, s ktorými som komunikovala. čo by som chcela zmeniť? Je to predovšetkým:
- zlepšenie vzhľadu obce: oprava miestnych komunikácií a niektorých chodníkov, vyčistenie a úprava koryta i brehov potoka, vybudovanie oddychových zón, výsadba zelene;
- zlepšenie komunikácie s majiteľmi chát, úprava cesty k chatám;
- využitie priestorov bývalej Ševčíkovej pálenice na ubytovanie pre turistov (hostel) v rámci cezhraničnej spolupráce, cez eurofondy, projekty TSK;
- dobudovanie ihriska pre deti a fitnes parku pre všetky generácie;
- znova zaviesť uvítanie novonarodených občanov Kálnice do života a sociálne poradenstvo, najmä pre starších ľudí;
- zlepšiť propagáciu Kálnice v oblasti cestovného ruchu - vrátane väčšej propagácie včelárskeho náučného chodníka aj prostredníctvom obecnej webovej stránky;
- poskytovať podporu pre rozvoj tradícií v oblasti ľudovej umeleckej tvorivosti (folklór, divadlo);
- usilovať sa o efektívnejšie využívanie priestorov zrekonštruovaného kultúrneho domu;
- podporovať športové aktivity a všetky spoločenské organizácie - TJ Zavažan, MO MS, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub dôchodcov, KKM;
- prehodnotiť územný plán obce - zohľadniť požiadavky občanov a zvýšiť šance na individuálnu bytovú výstavbu pre mladé rodiny; vytvoriť stavebnú plochu pre súkromné podnikanie; podporovať domácich podnikateľov;
- cez Regionálne združenie a veľký ZMOŠ intenzívne požadovať EU fondy na vodovod a kanalizáciu a čOV pre obce do 2000 obyvateľov a nadväznosti na to zrealizovať rekonštrukciu miestneho vodovodu a do budúcna vyriešiť otázku výstavby obecnej kanalizácie;
- mojou prioritou je a bude zachovanie a podpora MŠ a ZŠ, lebo vzdelanie je jedným bohatstvom, ktoré naším deťom nikto nezoberie, preto za tie najdôležitejšie považujem investície do školstva.
  Viem, že realizácia uvedených aktivít je závislá aj od prostriedkov, ktorými naša obec disponuje. Budem však hľadať cesty, ako ich čo najviac získať v prospech obce.
  Milí spoluobčania - voliči! Obraciam sa na vás s prosbou, aby ste sa volieb do obecného zastupiteľstva nielen zúčastnili, ale aby ste aj svojim hlasom podporili práve moju kandidatúru na post starostky obce Kálnica.
Predstavenie kandidátov pre voľby obecného zastupiteľstva

č.1 Janka Bagová

Vážení občania!
  Mám 51 rokov, tri dospelé deti - dve vydaté dcéry a slobodného syna - a tri malé vnúčatá.
  Od roku 1981 pracujem ako učiteľka v materskej škole. Od roku 1994 pôsobím v MŠ v Beckove, kde som v rokoch 2002 až 2004 bola riaditeľkou MŠ a po zlúčení materskej školy so základnou školou v roku 2004 som sa stala zástupkyňou riaditeľa pre MŠ. V tejto funkcii pracujem dodnes. O dôveru občanov vo voľbách do samosprávy obce sa uchádzam po piatykrát. Počas predošlých štyroch funkčných období som sa ako poslanec OZ aktívne zapájala do riešenia problémov z oblasti školstva, spolupracovala som s miestnymi dobrovoľnými organizáciami pri príprave a realizácii rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Ďakujem všetkým občanom za doteraz prejavenú dôveru a ak uspejem v nasledujúcich voľbách za poslanca OZ urobím všetko, čo je v mojich silách, pre spokojnosť občanov a rozvoj našej obce.


č.2 MUDr. Lenka Benáková

MUDr. Lenka Benáková - 46 rokov, pracuje ako všeobecná lekárka pre dospelých v ambulancii v Beckove a Kálnici. Ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského V Bratislave, je členka Slovenskej lekárskej komory, Zdravity, Asociácie súkromných lekárov a Slovenskej lekárskej spoločnosti. Vydatá, matka dvoch dospelých synov, 26- ročného Martina, člena VŠC Dukla Banská Bystrica, reprezentanta SR v atletike v hode oštepom a 21-ročného Andreja, ktorý momentálne študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici športový manažment a ktorý je tiež reprezentantom SR v hode oštepom. L. Benáková pracuje v obecnom zastupiteľstve druhé volebné obdobie, je predsedníčkou sociálnej komisie a tejto činnosti by sa chcela venovať i naďalej - ak jej občania prejavenia dôveru v ďalšom volebnom období.


č.3 Milan Borcovan

Milan Borcovan, 40 r., majster v Magne v Novom Meste nad Váhom
  Myslím si, že všetci ma poznáte a nemusím sa vo väčšej miere predstavovať. Problematiku obce poznám ešte z rodinného prostredia. Ako poslanec pracujem dve volebné obdobia. Počas tejto doby, pod vplyvom faktov a situácie, som si musel i zmeniť názor na viaceré záležitosti. Spoznal som, že zodpovedná práca poslanca je nielen o osobnej aktivite a presadzovaní si svojho názoru, ale hlavne o vzájomnom načúvaní, porozumení i hľadaní prijateľných kompromisov pri riešení dôležitých problémov v zastupiteľstve. V zastupiteľstve, medzi iným, snažím sa prezentovať otázky a úlohy v súvislosti s požiarnym zabezpečením obce i s kultúrnospoločenskými aktivitami s deťmi v spolupráci s ostatnými organizáciami. Podujatia Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, stavanie a váľanie mája i zábavy organizované našou DPZ sa v obci stali už zaujímavou tradíciou. Tieto aktivity i napriek podpore sponzorov a obce je čoraz ťažšie zabezpečovať, lebo členská základňa DPZ sa zmenšuje a je čím ďalej menej ochotných ľudí na týchto akciách sa nezištne podieľať. I napriek tomuto i naďalej chcem v týchto aktivitách pokračovať a popri nich vyvíjať maximálne úsilie i na zabezpečení požiarnych akcií, údržbe techniky a hasičskej zbrojnice.


č.4 Mgr. Jaroslava Ďurcová

Mgr. Jaroslava Ďurcová - 52 rokov
  Som 52 ročná učiteľka materskej školy, vyštudovala som na UK v Bratislave, pedagogická fakulta, odbor Predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl. Od roku 2001 pracujem v Materskej škole Považany ako riaditeľka. Poslankyňou OZ som jedno volebné obdobie. Pracovala som v kultúrnej komisii. Uchádzam sa o priazeň voličov - spoluobčanov aj v ďalšom volebnom období, rada by som sa podieľala na úspešnom chode obce a prispela svojimi skúsenosťami a schopnosťami v oblasti kultúry a školstva.
č.5 Ing. Milan Ďuriš

Ing. Milan ďuriš - je ten, kto sa naozaj vyzná v kováčskom remesle, ním zhotovené ploty a záhradky skrášľujú vzhľad našich domov snáď po celej obci; fajn kamarát vždy pripravený pomôcť, veľmi tvorivý a nadaný divadelník, majster slova; rád si posedí s priateľmi pri dobrom pivečku, vždy má na veci triezvy názor; kedysi bol poslancom OZ; aktívny pri zrode SKI centra na Pieskoch, skrátka: vyzná sa; stále slobodný.


č.6 Mgr. Katarína Harmadyová

Mgr. Katarína Harmádyová - veľmi aktívna mladá žena, matka a podnikateľka, ktorá ako prvá poukázala na fakt, že naše ženy a matky nemajú v obci vytvorenú žiadnu zónu na hranie a trávenie spoločných chvíľ so svojimi deťmi; stála pri zrode ženskej organizácie KKM, veľmi dobrá folklórna tanečníčka, čo sme si mohli všimnúť v Kálnickej studienke; hlavná organizátorka veľkonočných a vianočných benefičných trhov; veľkú zásluhu má na vybudovaní verejného detského ihriska v areáli záhrady za MŠ; jej ďalšou prioritou je vybudovať oddychové zóny pre všetkých občanov a skrášlenie našej obce a jej okolia; je vydatá, má dve deti.č.7 Ing. Ján Hrnčiarik

Ing. Ján Hrnčiarik - 35 rokov Rodinný stav: ženatý, dve deti, vzdelanie: VŠ - Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, odbor Realizácia stavieb, SŠ - Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom. Pracovné zaradenie: stavebný rozpočtár úspešnej spoločnosti MONOLIT Slovakia, s.r.o. v Trenčíne. Odborné spôsobilosti: Stavebný dozor - odborne spôsobilá osoba, osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), Stavbyvedúci - odborne spôsobilá osoba, osvedčenie SKSI, Stavebný cenár - osvedčenie Asociácie stavebných cenárov pre činnosť cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb. Záujmové činnosti: futbal - som vedúci mužstva žiakov našich „kálnických brkošov“, zbieranie mincí, bonsaje. K rozhodnutiu kandidovať na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva ma viedli viaceré dôvody a skutočnosti, ktoré ako občan Kálnice dennodenne pozorujem, zažívam takpovediac na vlastnej koži. Vedie ma k tomu záujem a snaha odstrániť nedostatky a problémy, ktoré každodenný život v našej obci prináša, úsilie podieľať sa na jej rozvoji a pritom zachovať naše dedinské tradície a prostredie, aby sme sa v našej obci cítili dobre a boli hrdí na obec Kálnica.


č.8 Ján Jamrich

Ján Jamrich - 72 rokov Vzdelanie: SPŠ stavebná s maturitou Pracovné zaradenia: mládežnícky funkcionár, stavbyvedúci, vedúci hospodárskeho strediska Odborné spôsobilosti: Certifikát odborne spôsobilého technika vo výstavbe Záujmová činnosť: rôzne remeselné práce, práca v záhrade, maľovanie obrazov
  V mojej práci a v živote vždy dominovala a dominuje aktivita a cit pre spravodlivosť. Počúvam ľudí, starších i mladých, rozumiem im a viem čo potrebujú. Preto by som chcel tieto vlastnosti uplatniť aj v činnosti v obecnom zastupiteľstve.
  Chcem prispieť najmä:
* k realizácií kanalizácie v obci
* pri výstavbách rodinných domov
* k dobudovaniu a k opravám chodníkov
* k zatepleniu a oprave strechy na MŠ
* podporou pre ďalšie nielen športové aktivity mládeže
* k vybudovaniu prístrešku pred domom smútku.
Som za zlepšenie celkového života a medziľudských vzťahov občanov Kálnice. Podporujem preto nových kandidátov, ktorí usilujú o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obci a presadzovanie všeobecného napredovania do budúcnosti.


č.9 Anna Juríková

Anna Juríková - učiteľka na dôchodku, sama sa vyjadrila takto: „Hoci som už „trošku staršia,“ mám chuti a sily dosť spraviť v obci veľa vecí všetkým ľuďom pre radosť.“


č.10 Dáša Kmeťová

Dáša Kmeťová - povolaním vychovávateľka detí v našej školskej družine, veľmi aktívna, vždy milá a láskavá, snáď najlepšia tanečníčka KKM; milujúca matka jediného syna Lukáša dávajúca lásku aj svojim malým zverencom v škole; záleží jej na budúcnosti našej školy, čo dokazuje aj zháňaním financií od sponzorov na chod školy; učí deti tancovať, spievať, hrať na flautu, maľovať; deti ňou nacvičenými programami úspešne reprezentujú našu obec; na všetkom, čo robí i ako vyzerá sa prejavuje jej výrazné estetické cítenie.

č.11 Anna Krchnavá

Anna Krchnavá - 54 rokov, úradníčka
  Kálnica je moja rodná obec. Poznám tu ľudí a ľudia poznajú mňa. Mám ukončenú SPŠ stavebnú a neskôr som si doplnila svoje vzdelanie pomaturitným štúdiom na Geodetickej škole v Bratislave - odbor geodézia. Po skončení školy som najskôr pracovala ako projektantka, neskôr ako stavebná technička, a teraz už takmer 23 rokov som zamestnaná na Okresnom úrade - katastrálnom odbore v Novom Meste nad Váhom. Poslankyňou obecného zastupiteľstva som bola už 4 volebné obdobia, a teda viem, o čom táto práca je. V predchádzajúcich volebných obdobiach som pracovala v komisii pre výstavbu a majetkové veci v obci. V minulosti som bola nápomocná obci a občanom pri riešení rôznych záležitostí, či to bolo pri plynofikácii obce, vodného zdroja STOKY, usporiadaní cesty na Záhrade, výstavby 8-b.j. ako i čističky k nej a ďalších. Toho času má obec vypracovaný projekt na zateplenie materskej školy, projekt na rekonštrukciu vodovodu v časti od parku po poľnohospodárske družstvo a je rozpracovaný projekt na rekonštrukciu domu smútku a vybudovanie prístrešku pred domom smútku na cintoríne. Verím, že tieto akcie sa v blízkej dobe zrealizujú. Nechcem rozpisovať, ani sľubovať, čo by som chcela urobiť, pretože všetky takého práce sú náročné na financie a závisia od finančných možností obce. Mojou prioritou bolo a aj do budúcnosti je vytvorenie nového stavebného obvodu, čo je dosť komplikovaná záležitosť. Problém spočíva v tom, že obec nemá vo vlastníctve také pozemky, ktoré by boli vhodné na IBV. V lokalitách, kde by sa dalo stavať sa musia pozemky vytvoriť z viacerých menších parciel, a teda aj vykúpiť od viacerých vlastníkov. Vždy sa nájde niekto, kto v danej lokalite nemá parcelu vlastnícky vysporiadanú, alebo nemá záujem ju odpredať, alebo žiada neprimeranú cenu. Na práci v obecnom zastupite ľstve ma motivuje to, že môžem a chcem pomáhať občanom pri riešení ich problémov. Každý dobrý nápad alebo návrh, či to bude návrh zo strany obce, alebo od občanov som ochotná podporiť. Vždy som rozhodovala a naďalej budem rozhodovať tak, aby to bolo v prospech obce a všetkých občanov. Chcem, aby v obci bola vytvorená príjemná atmosfére, kde budú občania žiť v pohode a spokojnosti a tí občania, ktorí sa už odsťahovali, či už za prácou alebo štúdiom, aby sa do Kálnice vždy radi vracali.č.12 Ján Kubiš

Ján Kubiš - 58 rokov Pracujem ako mobilný doručovateľ Pošta Nové Mesto nad Váhom. Rozhodol so sa kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva, lebo mám svoje rodisko rád. Tu žijem celý svoj život. Nechcem, aby Kálnica upadala, aby chátrala. Záleží my na tom, aby sme žili spokojne - bez konfliktov a dôstojne.č.13 Pavel Pavlech ml.

Pavel Pavlech - podnikateľ, jeho živobytím je stavbárčina, nie je mu cudzia sponzorská výpomoc pre MŠ a ZŠ alebo iné spolky v našej obci; zabezpečuje prácu pre mnohých našich spoluobčanov; svoje voľné chvíle najradšej trávi so svojou mladou rodinou a blízkymi priateľmi; všetok stres z práce odbúra a hlavu si prečistí prechádzkou v našich horách; je vášnivým poľovníkom; momentálne sa stotožňuje s faktom, že mu zo staršieho syna vyrastá skvelý športovec - futbalista; je ženatý, má dve deti.

č.14 Ľuboš Pečit

¼uboš Pečit - Kálnica č. 467, vzdelanie: SOŠ, zamestnanie: automechanik - elektrikár, záľuby: práca a zdokona ľovanie vecí. Je cieľavedomý, úprimný a šikovný ocino dvoch detí. Ak je to v jeho silách, vždy podá pomocnú ruku. Aktívne sa spolupodieľa na výstavbe a dobudovaní detského ihriska v obci.
č.15 Mgr.Soňa Pečitová-Méresová

Mgr. Soňa Pečitová - Kálnica č. 378, vysokoškolské vzdelanie, zamestnanie: bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany; záľuby: rodina a deti. Je maminou dvoch detí. Nebojí sa vysloviť svoj názor a stáť si za ním. Je členkou Školskej rady ZŠ s MŠ v Kálnici. Spoluorganizuje rôzne aktivity určené najmä pre deti. Je jednou z mnohých autoriek projektov, vďaka ktorým je vybudované dopravné a detské ihrisko.


č.16 Žaneta Potočková

Žaneta Potočková - kálnická krčmárka, inak gastromanažérka, ktorá vykonáva svoju prácu v Pohostinstve Potoček, známa organizátorka spoločenských akcií a podujatí, naposledy aj na medzinárodnej úrovni; tvrdí, že starosta by sa mal čo najviac pohybovať medzi ľuďmi, aby nestratil kontakt s realitou; stretnúť ju môžete pri všetkých spoločenských a kultúrnych podujatiach v obci aj v regióne, často v jej obľúbenom vlastnom kálnickom kroji; vydatá, má dve deti.


č.17 RNDr. Ingrid Ševčíková

INGRID ŠEVčÍKOVÁ, RNDr. - 56 rokov Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, povolanie: biochemik, pracovné zaradenie: primár Oddelenie klinickej biochémie pri NsP n.o. v NMnV, rodinný stav: vydatá (manžel Ing. Jaroslav Ševčík, synovia Jaroslav a Ondrej). Záujmy: príroda, práca v záhrade, príprava rôznych kulinárskych dobrôt, dobrá kniha, film a nadovšetko pohoda v rodine. V OcZ pracujem od roku 1997, najprv ako predsedníčka sociálnej komisie a následné volebné obdobie ako zástupkyňa starostu obce. Opäť kandidujem preto, lebo svojimi vedomosťami, skúsenosťami a osobným príkladom chcem napomôcť k napredovaniu a rozvoju obce.


č.18 Ing. Ivan Šicko

Ing. Ivan Šicko - 40 rokov povolanie: samostatný technik Absolvoval som Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pracujem ako programátor riadiacich systémov merania a regulácie v oblasti technického zabezpečenia budov. V tomto povolaní som získal vzťah k precíznosti a dôrazu na detail, ktoré musím uplatniť pri uvádzaní riadiacich systémov do prevádzky. Rodina - manželka a moje dve deti ma naučili láske a starostlivosti a dávajú mi istotu bezpečného zázemia. Dúfam, že mi umožníte využiť tieto schopnosti aj v práci pre nás všetkých v našom obecnom zastupiteľstve.č.19 Martina Šicková

Martina Šicková - dynamická, vždy usmievavá administratívna pracovníčka, ktorá rada zabaví a rozveselí spoločnosť svojim nákazlivým smiechom a pozitívnym prístupom k životu; môžete ju stretnúť na mnohých spoločenských podujatiach, je veľkou podporovateľkou miestneho stolnotenisového oddielu, ktorého aktívnym členom je aj jej manžel Erik; veľmi pozorne sleduje dianie neziskových spolkov v obci a sama im aktívne pomáha - pomáha KKM, stolnotenistom; je vášnivá kuchárka a skvelá šoférka; toho času Najšarmantnejšia gazdiná Kálnice pre rok 2014; je vydatá, má dve deti.č.20 Ján Valovič

Ján Valovič - 60 rokov V tomto končiacom volebnom období, v ktorom som poslancom, sa pracovalo pomerne ťažko, lebo finančná situácia obce nebola najlepšia. často sme riešili problém (inak by človek povedal, že pre obec drobnosť) ako napr. či môžeme usporiadať fašiangovú alebo silvestrovskú zábavu, lebo ak nevyberieme dostatok peňazí, tak nemáme z čoho pokryť doplatok za hudbu. Verím, že v nasledujúcom volebnom období by to malo byť o niečo lepšie. Vriešilo by sa prekrytie prístrešku pri dome smútku, kde je už pripravené rezivo a iné veci pre udržanie chodu obce a jej rozvoj. Verím, že sa nájdu financie aj pre potešenie - zábavu občanov, aby sa dokázali odpútať od TV a počítačov (nič proti TV alebo PC, ale s mierou, sám používam niekoľko programov), aby život v obci bol veselý a zaujímavý. Veď v minulosti sa častejšie poriadali či športové podujatia alebo kultúrne, a tak sa obyvatelia obce aj lepšie vedeli zabaviť, a tým aj spoznávať a neboli takí uzavretí ako teraz. Veď iné obce a ich podujatia nám môžu byť príkladom. Prečo by sme nemohli usporiadať napríklad „Šarkaniadu“ - súťaž, a tak zapojiť do súťaže jednak deti, potom rodičov a starých rodičov, a tak predávať mladším generáciám zručnosť a prax starších. Motiváciou by mohla byť aj zaujímavá cena obce. Rád by som aj v nasledujúcom období fotil občanov našej obce Kálnica veselých, usmievavých a spokojných, aby boli na našu prekrásnu dedinu pod horami pyšný.


č.21 Tomáš Valovič

Tomáš Valovič - spoločensky obľúbený, právne znalý policajt, popri svojej práci sa venuje poľovníctvu; veľmi mu záleží na vzhľade našej obce a jej chotára, veľa voľného času trávi v prírode, lese; vďačný konzument dobrého jedla; vždy ochotný poradiť, povzbudiť - nepokazí žiadnu zábavu; šťastne zadaný, zatiaľ bezdetný
č.22 Ing. Florián Zámečník

Rodinný stav: ženatý, tri dospelé deti Vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska Pracovné zaradenie: dôchodca Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: zootechnik, nemecký jazyk Záujmová činnosť: poľovníctvo, v minulosti včelárstvo, rybolov Vyznamenania: Bronzová medaila Slovenského poľovníckeho zväzu čo by nemalo chýbať vo volebnom programe: zariadenie penziónu pre seniorov Stručná charakteristika Ing. Floriána Zámečníka: Skúsený riadiaci pracovník, zootechnik a bývalý predseda PD v Beckove. Jeho bohaté skúsenosti, rozvaha, prirodzená autorita, cit pre spravodlivosť a rozhľad sa uplatnili v činnosti minulého Obecného zastupiteľstva v Kálnici a môžu sa uplatniť aj v ďalšom volebnom období v komisii pre kontrolu verejného záujmu.
Informácie pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Zdroj: www.minv.sk

 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk