ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________
Nájdi výraz:
Voľby prezidenta SR:

Výsledky volieb prezidenta SR dňa 4.4.2009 v Obci Kálnica

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 840
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 545
Počet odovzdaných obálok: 545
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 544
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 444
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 100
Účasť voličov v našej obci bola 65%Prezidentom na ďalšie obdobie sa stáva Ivan Gašparovič, ktorý uspel v druhom kole prezidentských volieb so ziskom 55,53 percenta hlasov. Bol úspešnejší o 245.979 hlasov. Volebná účasť na Slovensku dosiahla 52 %.

Kandidáti 2.kola

Ivan Gašparovič
Ivan Gašparovič
(SMER-SD a SNS)
Iveta Radičová
Iveta Radičová
(SDKÚ, KDH a SMK)

Kandidáti 1.kola

Dagmar Bollová
Dagmar Bollová
(nezávislá)
Ivan Gašparovič
Ivan Gašparovič
(SMER-SD a SNS)
Zuzana Martináková
Zuzana Martináková
(SF)
František Mikloško
František Mikloško
(KDS)
Milan Melník
Milan Melník
(HZDS)


Iveta Radičová
Iveta Radičová
(SDKÚ, KDH a SMK)
Milan Sidor
Milan Sidor
(KSS)

Kandidáti v médiách

TASR - prináša unikátne prehľady medializácie prezidentských kandidátov, ktoré sú výsledkom denného monitorovania vyše 200 médií na adrese http://www.tasr.sk/68.axd
SITA - všetko o voľbách monitoruje i spravodajský portál SITA - http://www.webnoviny.sk/volby/
sme.sk - okrem informácií o voľbách prináša i interaktívne výsledky všetkých volieb prezidenta
STV - Prezentácia kandidátov na STV 10-18. marca 2009 Dvojka 17:00 premiéra
Jednotka 17:45 repríza
TA3 - prezentácie kandidátov a diskusie nájdete i v spravodajskej tv TA3 a na webehttp://prezidentskevolby.the.sk/
cas.sk - rubriku venujúca sa voľbám vyčlenil i Nový Čas na odkaze http://www.cas.sk/rubrika/756/prezident-2009

Výsledky volieb

Výsledky prezidentských volieb bude v prvom rade poskytovať Štatistický úrad SR, ktorý pripravil samostatnú stránku s výsledkami prezidentských volieb, obsahujúci i ďalšie informácie, ako Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta a pod. na adrese: www.statistics.sk/prezident2009/,, priebežné výsledky budú zverejňované na samostatnej adrese: www.volbysr.sk

Zdroj: www.slosar.sk

Anketa webu www.kalnica.sk

O voľbách

Prezidentské voľby - všeobecne

 • za prezidenta môže byť zvolený každý občan SR, ktorý má právo voliť a dosiahol vek 35 rokov, 
 • prezident sa volí na päť rokov, tá istá osoba môže byť zvolená za hlavu štátu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach, 
 • v tajných voľbách majú právo voliť občania SR, teda oprávnení voliči, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov a v deň voľby sú na území SR, 
 • voľbu vypisuje predseda Národnej rady SR najneskôr 55 dní pred jej konaním, určuje ju na jeden, prípadne dva dni, 
 • voľby sa konajú v určený deň od 7. do 22. hodiny, v prípade potreby môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, 
 • na hlasovanie a sčítavanie hlasov pripravuje obec a mestské časti volebné okrsky najneskôr 45 dní pred voľbami, 
 • volebný okrsok by mal zahŕňať spravidla 1000 oprávnených voličov, pre vzdialené časti obci možno zriadiť samostané volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 oprávnených voličov, 
 • v prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo prezidentských volieb, 
 • prezidentské voľby zakotvil zákon o spôsobe voľby prezidenta SR z roku 1999.

Voliči

 • zoznam oprávnených voličov vo volebných okrskoch vyhotovia obce, 
 • vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do zoznamu oprávnených voličov v obci, na ktorej území je ich útvar, 
 • občana SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov, 
 • obec by mala svojich voličov informovať o volebných okrskoch a miestnostiach najneskôr 40 dní pred dňom voľby, 
 • oznámenie o voľbách, mieste a čase zašle voličom obec najneskôr 20 dní pred voľbami, 
 • v prípade, že sa kandidát svojej kandidatúry vzdá, alebo zomrie, po vyhotovení hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia o tom informuje voličov vyvesením oznámenia vo volebnej miestnosti.

Voličský preukaz 

 • oprávneným voličom, ktorý nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku, vydá obec na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne,
 • voličský preukaz oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku, 
 • v celách policajného zaistenia, vo väzbe, či iných miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody a kde nebol vytvorený osobitný volebný okrsok, sa voliť zabezpečí na základe voličského preukazu.

Hlasovací lístok

 • volič ho dostane vo volebnej miestnosti pred hlasovaním,
 • obsahuje zoznam kandidátov v abecednom poradí, 
 • musí mať odtlačok pečiatky ústrednej volebnej komisie a odtlačok úradnej pečiatky obce, 
 • vyhotovenie a distribúciu hlasovacích lístkov zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR, 
 • obec zabezpečí, aby boli lístky doručené v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

Kandidát na post prezidenta

 • za prezidenta môže byť zvolený občan SR, ktorý dosiahol vek 35 rokov,
 • návrhy kandidáta na funkciu prezidenta spolu s ich osobnými údajmi musí preskúmať predseda Národnej rady SR do siedmich dní od ich doručenia, v prípade, že návrh nespĺňa zákonom dané podmienky môže ho odmietnuť, proti tomu je možné sa odvolať do troch dní, 
 • o kandidátoch na post prezidenta informuje predseda parlamentu Ministerstvo vnútra SR, 
 • kandidatúry sa možno vzdať písomne pred začatím prvého kola voľby, vyhlásenie o tom musí doručiť predsedovi Národnej rady SR, 
 • kandidát má právo, aby mu jeho zamestnávateľ na prípravu a priebeh kampane poskytol neplatené voľno v rozsahu 40 pracovných dní.

Kampaň pred prezidentskou voľbou

 • začína sa 15 dní a končí 48 hodín pred začiatkom voľby, mimo tohto času je kampaň zakázaná,
 • kandidát môže dať na svoju propagáciu v kampani najviac 132.775 eur (4 milióny Sk), náklady na kampaň uhrádzajú kandidáti alebo politické strany a hnutia, 
 • kandidát môže získavať dary a iné bezodplatné plnenia na podporu svojej kandidatúry iba od fyzických osôb, právnických osôb alebo politických strán a hnutí, ktoré majú trvalý pobyt na
  území SR, 
 • dary, ani iné bezodplatné plnenie nemôže kandidát prijať od štátu, od štátnych orgánov a od orgánov územnej samosprávy, 
 • kandidát je povinný viesť si evidenciu o všetkých daroch, ktoré dostal na svoju propagáciu, rovnako eviduje darcov, písomne to musí oznámiť Ministerstvu financií SR, 
 • ak ministerstvo financií zistí, že kandidát prekročil najvyššiu prípustnú sumu, uloží mu pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú ju prekročil, 
 • v prípade, že kandidát nesplní oznamovaciu povinnosť o daroch a darcoch, dostane pokutu do výšky 66.387 eur (2 milióny Sk), 
 • Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vyčlenia na kampaň maximálne 10 hodín vysielacieho času, kandidáti nesmú byť v rámci vysielania nijako znevýhodnení, 
 • vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií, ktoré by boli venované kampani a mohli by ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech, alebo neprospech kandidáta zákon zakazuje, 
 • kandidát má v prípade nepravdivých alebo skresľujúcich informácií o jeho osobe počas kampane právo na odpoveď, 
 • v prípade druhého kola volieb sa kampaň začína vyhlásením výsledkov prvého kola voľby ústrednou volebnou komisiou a končí sa 48 hodín pred druhým kolom.

Hlasovanie

 • oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie jeho osoby nie je prípustné,
 • volič musí najskôr preukázať svoju totožnosť, zapíše sa do zoznamu oprávnených voličov, dostane od okrskovej komisie vo volebnej miestnosti hlasovací lístok a prázdnu úradnú obálku so štátnym znakom SR, 
 • voliči hlasujú tajne, v určenom priestore, kde na hlasovacích lístkoch označia značkou "X" vybraného kandidáta a vložia lístok do obálky, 
 • obálku s označeným lístkom vhodia voliči pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky, 
 • volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt, alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, 
 • tým voličom, ktorí nemôžu hlasovať sami (napríklad kvôli zdravotnému stavu), môžu pomôcť iní oprávnení voliči, nie však členovia volebnej okrskovej komisie.

Sčítavanie hlasov a posudzovanie ich platnosti

 • okrsková volebná komisia spočíta obálky vhodené do volebnej schránky, zaráta tam aj obálky z prenosnej volebnej schránky - ak bola použitá,
 • z hlasovania vylúči tie hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálkach a tiež neplatné hlasovacie lístky, 
 • neplatné lístky sú tie, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, alebo je na lístku označený značkou "X" viac ako jeden kandidát, podobne, ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, lístky sú neplatné, 
 • počet obálok porovná komisia so záznamami v zozname oprávnených voličov a zistí, koľko hlasov získal každý kandidát,
 • správnosť sčítavania hlasov skontroluje predseda komisie, 
 • v miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, môžu byť aj členovia volebných komisií vyššieho stupňa a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie ústredná volebná komisia, 
 • ak vzniknú nejaké pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístka, o jeho konečnej platnosti rozhoduje okrsková volebná komisia.

Volebné komisie

 • hlasovanie vo voľbách, poriadok vo volebnej miestnosti či konečné sčítavanie hlasov zabezpečuje viac ako 5000 okrskových volebných komisií, 50 obvodných volebných komisií a Ústredná volebná komisia.

Okrsková volebná komisia

 • okrsková volebná komisia zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, posudzuje platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hlasovacie lístky a hlasy, vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a odovzdá ju príslušnej obvodnej volebnej komisii a plní ďalšie úlohy
 • musí mať najmenej päť členov, ak ich nemá a neexistuje náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z oprávnených voličov starosta obce, 
 • politická strana a politické hnutie oznámia starostovi obce v lehote 30 dní pred dňom voľby údaje o jednom členovi okrskovej volebnej komisie a jednom náhradníkovi, 
 • zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce spravidla zo zamestnancov obce, 
 • vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, 
 • v zápisnici, ktorú doručí obvodnej volebnej komisii, uvedie potrebné údaje o hlasovaní (počet oprávnených voličov v zozname, počet vydaných a odovzdaných obálok, počet platných hlasov..a pod.).

Obvodná volebná komisia

 • zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a overí úplnosť zápisníc,
 • vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu, jednu odovzdá ústrednej volebnej komisii, 
 • v zápisnici pre ústrednú komisiu uvedie potrebné údaje - počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania, počet odovzdaných obálok, platných lístkov a ďalšie zákonné údaje, 
 • zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu zo zamestnancov okresného úradu.

Ústredná volebná komisia

 • vyhlasuje výsledky prezidentských volieb na základe podkladov zápisníc obvodných volebných komisií,
 • v zápisnici uvedie všetky náležité údaje a poradie kandidátov podľa počtu platných hlasov opravnených voličov a kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, 
 • do zápisnice zaznamená aj počet okresov, počet volebných komisií, ktoré doručili zápisnice, počet okrskových komisií a ich zápisnice, počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov a pod., 
 • zapisovateľa ústrednej volebnej komisie menuje vláda SR najneskôr 45 dní pred dňom voľby, 
 • volebné dokumenty odovzdáva do úschovy Ministerstvu vnútra SR.

Zdroj: TASR

prečítané x
 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk