ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________
Nájdi výraz:
Dobrovoľný hasičský zbor:
o organizácii história

    Potreba chrániť životy svojich blížnych a ich majetok vyústila aj v obci Kálnica do vzniku Hasičského zboru na dobrovoľnom základe. Stalo sa tak v roku 1928 a v tomto roku si pripomíname 80. výročie jeho vzniku. Hoci podľa nariadenia Uhorského kráľovského ministerstva vnútra zo 17. 6. 1869 sa mali v každej obci zriadiť „miestnym pomerom zodpovedajúce požiarne hliadky a tam, kde je to únosné, nech sa vytvoria hasičské zbory“, v Kálnici sa to stalo skutočnosťou až o 59 rokov neskôr. Podnetom bolo niekoľko požiarov: najničivejší bol v roku 1873, keď popolom ľahla celá dolná časť obce až po zvonicu. Ľudia prišli nielen o strechu nad hlavou, ale i zásoby potravín pre seba a krmu pre dobytok a hydinu. Ďalšie tri požiare postihli obec v rokoch 1919 a 1920. Vtedy sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zabezpečiť uniformy pre 30-členný hasičský zbor z vlastných prostriedkov a poťahovú ručnú striekačku s hadicami.
     Technika bola umiestnená v drevenej „striekarni“ a po rekonštrukcii schátralého objektu sa v roku 1938 prikročilo k prestavbe „búdy“ na tehlové skladište.
     Pri oslavách 20. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru 28. 10. 1948 odovzdali do užívania novopostavený požiarny dom. Zasadacia sieň slúžila niekoľko rokov ako úradovňa MNV, pošty a JRD. Po postavení pošty ho získali znova hasiči a odvtedy plní účel, na ktorý bol postavený. Budova sa zveľadila, priestory upravili a rozšírili.
     V roku 1954 k likvidácii požiarov používali motorovú striekačku PPS - 12. Existencia požiarneho zboru, ktorý v závere tridsiatych rokov dostal od obce ďalšiu motorovú striekačku, podstatne zvýšila zabezpečenosť občanov a ich majetku pred požiarom. Kým predtým zachraňovali pred ohňom iba okolité domy, dobre vycvičení požiarnici už dokázali zlikvidovať každý horiaci objekt. Ich pohotové zásahy boli potrebné najmä pri lesných požiaroch vo Vápeniciach a v Kopanej, na Súdeniciach, Ostrom vrch atď. Podieľali sa aj na likvidácii požiarov v Novej Vsi nad Váhom, Beckove a Novom Meste nad Váhom.
     Od začiatku päťdesiatych rokov mali požiarnici k dispozícii dvojkolesovú motorovú striekačku PPS-12, v roku 1958 ju nahradila PPS-16. V roku 1960 im ONV pridelil požiarnicky voz RND-16 s príslušenstvom. Od sedemdesiatych rokov má požiarny zbor vo svojej výzbroji skriňovú AVIU 32 s požiarnou striekačkou PPS-12, príslušnou technikou a materiálom.
     Zmenila sa stratégia ochrany pred požiarmi. Modernizácia techniky si vyžaduje väčšie nároky na vedomosti a zručnosti. Základom náročnej prípravy všetkých družstiev bol systematický výcvik s požiarnou technikou a teoretická príprava z predpisov a zákonov. Požiarnici nielenže požiare likvidujú, ale preventívnymi opatreniami a upozornením na možnosť ich vzniku im predchádzajú.
     Od roku 1955 si kálnickí požiarnici merali svojej sily na okresných súťažiach. Až štyri razy získali 1. miesto, naposledy v Trenčianskej Turnej v r. 1994. Najväčší úspech zaznamenali v roku 1977, keď postúpili do celoštátnej súťaže v Hodoníne a spomedzi 90 družstiev získali 8. miesto. Veľakrát získali prvenstvo na súťažiach v rámci okrsku a na pohárových súťažiach. Družstvo žien a dorastu sa päťkrát prebojovalo do okresnej súťaže, 2x získalo prvenstvo, 1x druhé a 2x tretie miesto.
     V celej histórii požiarneho zboru je charakteristickým rysom dobrovoľnosť, obetavosť, nezištnosť. Prvým veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru sa stal jeho zakladateľ v r. 1928 Štefan Stano. Po ňom prevzal veliteľské žezlo Adam Krchňavý, po oslobodení velil požiarnikom Ján Ševčík, ktorý v rokoch 1953 - 58 zastával aj funkciu predsedu MO ZPO. Od r. 1958 do r. 1974 vykonával funkciu predsedu MO ZPO i veliteľa požiarneho družstva Ján Valovič. Na poste veliteľa požiarneho družstva sa vystriedali: Jaroslav Kváčala, Milan Pavlech, Dušan Kukučka a Ján Jamrich. Zatiaľ posledným veliteľom je Tomáš Kukučka. Tajomníkom DHZ bol až do roku 1945 Ondrej Valovič – Ištók, v r. 1953 - 57 bol Štefan Roško, r. 1957 - 82 Štefan Dovina, r. 1982 - 2002 Milan Ďuriš, od r. 2002 Ján Jamrich.
     Požiarnici v bohatej histórii svojej organizovanej činnosti vynikali aj na ostatných úsekoch hospodárskeho a spoločenského života obce. Patrili medzi najaktívnejších brigádnikov na všetkých svojpomocných investičných a zveľaďovacích akciách. Účinná bola ich pomoc poľnohospodárskemu družstvu pri kosbe lúk a v žatevných prácach. Významný je ich podiel na kultúrno-spoločenskom živote obce. Už desaťročia udržujú tradíciu stavania májov. Organizovaním poznávacích zájazdov, účinkovaním v ochotníckom súbore, poriadaním hodových a fašiangových ľudových veselíc, spoločenských večierkov a ďalšími aktivitami sa pričinili o bohatší kultúrny život obce.
     Názov hasičského zboru sa v minulosti viackrát menil. Do roku 1989 bol názov „Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany SSR“, neskôr Dobrovoľný požiarny zbor a dnes Dobrovoľný hasičský zbor, ale podstata náplne činnosti zostáva tá istá, a to je: „ochrana spoluobčanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými katastrofami“.

Bc. Milan Ďuriš 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk