ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 6.5.2018

Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________

Foto - pridané 31.5.2018

BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:
Združenie obcí pre separovaný zber „Javorina – Bezovec“:

  Združenie obcí vzniklo v roku 1996. Jeho cieľom bolo ušetriť náklady spojené s uskladnením komunálneho odpadu ktorý sa musí uskladniť na skládku tuhého komunálneho odpadu. Zníženie množstva odpadu určeného na skládku sa malo dosiahnuť separáciou využiteľných zložiek pre recykláciu. / sklo, papier, plasty, autobatérie, plechové obaly, elektrošrot, nebezpečné odpady, použité jedlé oleje /.

  Zakladajúcimi členmi združenia sa stalo 16 obcí, menovite: Beckov, Kálnica, Kočovce, Lúka, Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota, Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Višňové, Hrachovište, Vaďovce, Podkylava a Krajné.

   V celom združení zaviedol sa jednotný systém žetónového zberu TKO a vrecový systém na vyseparované zložky do farebne odlíšených vriec priamo v domácnostiach. Snahou bolo motivovať občanov aby odseparovali z TKO čo najviac využiteľných zložiek vhodných pre recykláciu a tak znížili množstvo odpadu ktoré je potrebné uložiť na skládku. Predpokladalo sa tiež, že cena za uskladnenie odpadu na skládkach sa podstatne zvýši a zväčšia sa i prepravné vzdialenosti. Uvedené predpoklady sa postupne i napĺňajú a cena za vývoz a uskladnenie odpadu neustále narastá ešte podstatne vzrastie. Podmienené je to i tým, že regionálna skládka v Novej Vsi / vzdialená 6 km /v r.2008 svoju činnosť končí a všetok odpad ktorý treba skládkovať sa bude voziť na skládku v PKS v Kostolnom / vzdialená 31 km /.

  Vyseparované zložky z domácností sa zvážajú na PD Kálnica kde združenie má vybudovanú triediareň a sklad vyseparovaných odpadov V súčasnosti v obci Kálnica i Kočovce skúšobne sa overuje čipový systém vývozu evidencie vývozu odpadu. Od jeho uplatnenia očakávame nielen lepší prehľad o tvorbe odpadu až na jednotlivé domácnosti, ale i prehľad o tom ako sa kto podieľa na separácii odpadu. Výsledkom tejto snahy bude možnosť motivácie občanov na znižovaní množstva odpadu zavedením nižšieho diferencovaného poplatku pre tých, ktorí sa na separácii odpadu intenzívne podieľajú.

  Združenie postupne nadobudlo svoju techniku nielen na vývoz komunálneho odpadu, ale i na vývoz i vytrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu. 
 
Združenie vlastní:
- veľkokapacitné vozidlo s lineárnym stlačovaním „MAN“
- zberové vozidlo “BOBR“
 - nákladné vozidlo AVIA 30
- nosič kontajnerov LIAZ MTSP 24
- vysokozdvižný vozík
 - 2 vysokotlakové lisy
 - triediacu linku

  Vrcholným rozhodovacím orgánom združenia je zbor poradcov ktorý si volí správnu radu. Predsedom správnej rady t.č. je Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce Kálnica , kontakt: 0905 536 255, 032 / 98832, obec.kalnica@naex.sk, Obecný úrad Kálnica , PSČ 916 37.

  Riadenie a dennú prevádzku zabezpečuje riaditeľ združenia ktorým je Miroslav Paška, kontakt 032/98840, 0903 412 629, so sídlom v Kálnici, 916 37.

  Združenie úzko dlhodobo spolupracuje s f. TEEP Bratislava - Ing. Lukáč Milan, ktorý je i odborným gestorom a poradcom združenia. Pre lepšie zhodnocovanie vyseparovaných zložiek, naše združenie stalo sa členom a jedným zo 7 spoluzakladateľov „PASKA“, neziskovej organizácie, takmer s celoslovenskou pôsobnosťou, zabezpečujúcej svojím členom čo najvýhodnejší odbyt vyseparovaných zložiek zo separovaného zberu.

  Ďalšie bližšie informácie na požiadanie, poskytne Ing. Miroslav Borcovan na hore uvedenej adrese

Vzhľadom ku krajne nepriaznivej ekonomickej situácii v odbyte vyseparovaných zložiek, spôsobenej hlavne totálnym prepadom odbytových cien v r. 2009, Združenie čoraz viacej sa dostávalo do ekonomickej straty, ktorú nedokázalo vlastnými silami vyriešiť. Situáciu zhoršila i čoraz vyššia opotrebovanosť i poruchovosť zvozovej techniky a nedostatok finančných prostriedkov na jej obnovu.

Zvlášť dlhotrvajúca porucha zvozového vozidla MAN spôsobila, že Združenie stratilo schopnosť operatívne a k spokojnosti obcí zabezpečovať pravidelný vývoz nielen separovaného zberu, ale aj komunálneho odpadu. Z tohoto dôvodu správna rada Združenia vo februári 2010 rozhodla o jeho zrušení čo sa i stalo.

V súčasnosi pre našu obec, vývoz komunálneho odpadu a v tomto roku 2011 i separovaného zberu, zabezpečuje Nové Mesto nad Váhom.

V najbližšom období, bude novým vedením obce vypracovaný harmonogram vývozu separovaného zberu i komunálneho odpadu.

Ing. Miroslav Borcovan 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk