Vytlačené 23.04.2018, 03:50 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=

 
       zobraziť viac...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

  • Inzerát - vedúca školskej jedálne
Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne na polovičný úväzok. Záujemkyne sa môžu hlásiť na tel.čísle: 0911 961 475, 032/7798836 alebo mailom:admin@zskalnica.edu.sk


 25.04.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Financovanie ZŠ s MŠ Kálnica, prehodnotenie spôsobu prípravy stravy pre ZŠ s MŠ, petícia občanov.
 4. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, oprava chodníkov.
 5. Žiadosť o NFP – zakúpenie elektromobilu pre obec.
 6. Harmonogram zasadnutí OcZ.
 7. Interpelácie poslancov – poslať písomne do 23.4.2018.
 8. Rôzne: a/ stavanie mája,
   b/ podnet p. Sylvie Bolechovej.
   c/ rozpočtové opatrenie č. 2.
V Kálnici, 18.4.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 29.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (19.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Dolné Srnie - Kálnica (R:Dendis AR:Kotian)


 19.05.2018 • Zážitkový zájazd - Bojnice
Zážitkový autobusový zájazd pre dospelých aj deti, Bojnice, 19.5.2018 Cesta do praveku a návšteva ZOO a zámku. Prepoštská jaskyňa, Múzeum praveku. Spoznaj život pravekých neandertálcov. Dospelá osoba 10 €. Dieťa 8 € (darček zadarmo) Záujemci prihláste sa do 11.5.2018 u pani Ž. Potočkovej alebo pani M. Pečitovej. Odchod autobusu z obce v sobotu 19.mája o 8.30 hod. zo všetkých zastáviek SAD, organizujú KKM + Klub dôchodcov Kálnica

 22.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (18.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 13:00 Kálnica - Polianka 2:1 (Važan Andrej 2)


 15.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (17.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 Pobedim - Kálnica 2:1 (Dedík)


 15.04.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 22.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK EURO Drietoma C 6:12


 14.04.2018 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 14.apríla, t.j. v sobotu od 11:30 do 12:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 13.-15.04.2018 • Poznávací zájazd - Český Krumlov
Autobusový poznávací zájazd - Český Krumlov, 13. – 15.4.2018, 88 €/osoba.
Program - viď plagát !
Dôležité upozornenie pre záujemcov o zájazd: - individuálne pripoistenie,
  - účastnícky poplatok nevraciame, nutné si nájsť za seba náhradu
  - zálohu 50 eur je nutné uhradiť do konca januára 2018
  - druhú splátku 38 eur treba zaplatiť do konca februára
Vďaka za pochopenie. Klub kálnických mamičiek a Klub dôchodcov Kálnica
Zájazd je už vypredaný !


 08.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (16.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 Kálnica - Nová Ves n.V. 1:1 (Doboš)


 08.04.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 21.kolo)
NEDEĽA, 10:00, TJ Spartak Myjava A - Zavažan Kálnica A 14:4


 08.04.2018 • Beh oslobodenia
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Obce Kálnica a Kočovce Vás pozývajú na preteky v behu k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa 8.4.2018 so štartom v Kálnici. Viac informáci v časti "Beh oslobodenia"


 06.04.2018 • 73. výročie oslobodenia našej obce
Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia našej obce, Vás obec Kálnica pozýva na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2018, t.j. v piatok, o 17.00 hod. v Parku Jozefa Miloslava Hurbana.


 04.04.2018 • Zápis do 1.ročníka, ZŠ Kálnica
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2018 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, pomôcky do 1. ročníka hradí rodičovské združenie a obec Kálnica, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť obidvoch rodičov je nutná! Tešíme sa na Vás!


 01.04.2018 • TJ Zavažan, futbal (15.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 Potvorice - Kálnica 1:1 (gól: Erik Doboš)


 25.03.2018 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 Horná Streda - Kálnica 6:2 (Marek Hladký, Erik Doboš)


 25.03.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 20.kolo / 6.liga - 18.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Dubodiel A 11:7
NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín E - Zavažan Kálnica B 13:5


 18.03.2018 • Turistický prechod po Hurbanovom chodníku
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na 2.ročník turistického prechodu Náučným chodníkom z Kálnice do Beckova a späť. Zraz účastníkov je v nedeľu 18.marca o 13.00 hod. v miestnom parku J.M.Hurbana. Odchod na trasu po pripomienke na J.M.Hurbana pri príležitosti výročia jeho narodenia. (Podujatie bolo kvôli nepriaznivému počasiu zrušené, náhradný termín bude oznámený včas.)


 17.03.2018 • Veľkonočný otvorený dvor, záhrada za pohostinstvom Potoček.
15.00 hod. ZŠ a MŠ - Tradičné vítanie jari a vynášanie Moreny. Trasa pochodu bude viesť od miestneho parku smerom k dolnému mostu.
16.00 hod. - Záhrada za pohostinstvom Potoček:
- Kontaktná výstava zvieratiek (miestna organizácia SZCH v Kálnici)
- Nefajčiarka pohostinstva Potoček, tvorivá dielnička pre deti (KKM)
- Poľovnícka spoločnosť ostré vrchy Kálnica a PZ Kálnica, hravá vedomostná súťaž pre deti „Malý kálnický poľovníček„
Pre účastníkov podujatia bude pripravený čaj a malé pohostenie


 09.03.2018 • Výročná členská schôdza MO MS
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici, pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 9.marca 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Kálnici.
Za výbor MO MS Ing. Miroslav Borcovan


 03.03.2018 • Jarný rez ovocných stromov
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, pozýva záujemcov na praktickú ukážku na tému: "Jarný rez ovocných stromov". Ukážka sa uskutoční dňa 3.3.2018 o 10.00 hod. v sade Ing. Ondreja Ševčika pri dome č 295 v Zápotočí v Kálnici, ktorý i ukážku povedie.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO MS v Kálnici


 02.03.2018 • Pofašiangové stretnutie klubu dôchodcov spojené s MDŽ
Výbor Klubu dôchodcov pri obci Kálnica pozýva všetkých svojich členov na pofašiangové stretnutie spojené s oslavou MDŽ do kultúrneho domu. Posedenie s kultúrnym programom a občerstvením sa uskutoční dňa 2. marca 2018 o 15.00 hod. Pri prezentácii sa bude vyberať vstupný poplatok 1 Euro.


  • Pozastavená dodávka vody
V dôsledku odstraňovania poruchy na vodovodnej prípojke domu č. 74 na Záhumní, bude zajtra t.j. v sobotu 3.marca pozastavená dodávka vody na nevyhnutnú dobu od 9.00 hod. do odstránenia poruchy. Odstávka bude v častiach obce Záhumnie, Podbulová a na Hornej Kálnici. Zároveň žiadame občanov o prekontrolovanie si vodomerných šiacht, či v dôsledku silných mrazov nedošlo k poškodeniu rozvodu. Ďakujeme za porozumenie a pochopenie situácie.
Ing. Borcovan


 21.02.2018 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kálnica za r. 2017.
  4. Zabezpečenie dodávok pitnej vody do obce.
  5. Príprava 2. ročníka Behu oslobodenia – 10.4.2018.
  6. Spomienková slávnosť pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne:
    a/ pozvánka na Europicnic Altopiano della Vigolana,
    b/ uvítanie detí narodených v r. 2017,
    c/ rozpočtové opatrenie č. 1.
V Kálnici, 14.2.2018
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 10.02.2018 • Fašiangy
"Fašiangy Turice jedine do Kálnice" - 10.2.2018 o 14.00 h. u Potočka.
Vážení domací občania, priatelie a hostie cezpolní,
Tí čo sa viete veselo bavit, spievat a tancuvat,
šak sa len neondejte a prindite sa aj tento rok do našej dediny zabávat,
šeckých Vás úctivo povolávame a do masiek zvolávame.

Trasa: od krčmy, záhumnie, dolný koniec, zápotočie, horný koniec. Po sprievode sa „vidíme“ v našej krčme a podávať sa bude chutná kapustnica a pravé fašiangové pohostenie. Kálnickým gazdom a gazdinám úctivo ďakujeme za štedré pohostenie a spoločné pobavenie.
Organizujú: Klub kálnických mamičiek a Kálnická studienka.


 10.02.2018 • KÁLNICKÁ PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA
Obecný úrad v Kálnici Vás srdečne pozýva na pravú domácu zabíjačku.
Kedy: 10.februára 2018 v sobotu od 13:00 hod.
Kde: Kultúrny dom v Kálnici
Príďte ochutnať, všetci ste vítaní !


 Upovedomenie o začatí správneho konania
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Anna Krchnavá, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 131, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 53 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), 7 ks Smrekovec ( Larix Mill), 5 ks Topoľ osikový (P. tremula L.), 5 ks Vŕba (Salix L.) na pozemku parc. reg. „E“ č. 3086 a parc. č. 3087, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 2.1.2017.


 28.01.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 13.kolo / 6.liga - 11.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK Horná Súča A - Zavažan Kálnica A
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - OSTK Omšenie B


 26.01.2018 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 26.januára, t.j. v piatok od 17:40 do 18:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 20.01.2018 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica poriada dňa 20.1.2018 o 19:00 hod v KD Kálnici tradičný už 30. Poľovnícky ples. V cene lístka je výborná poľovnícka večera z diviny, uvítací drink, víno, káva, sladké a slané občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený tradičný poľovnícky guláš, sprievodný program a bohatá tombola. O výbornú zábavu sa postará už tradične hudobná skupina Rytmus z Novej Bošáce. Predaj vstupeniek na tel. čísle:0903 653 520 alebo 0903717138 Tešíme sa na Vás!


 13.01.2018 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 13.1.2018 o 20,00 v KD Kálnica tradičný, už 8. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola.
V cene lístka je welcome drink, večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina Rytmus a ukážka spoločenských tancov z tanečnej školy Mirky Kosorínovej.
Predaj vstupeniek: 0905427183, 0907461020.
Tešíme sa na Vás!


 12.-14.01.2018 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 12.kolo / 6.liga - 10.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Keraming Trenčín D 6:12 (predohrané)
PIATOK, 18:00, Sokol Chocholná B - Zavažan Kálnica B


 31.12.2017 • Silvester 2017
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na "Silvester u nás", 31.12.2017, 20.00 hod. Čaká Ťa netradičný, ale super zábavný večer. Prines si svoje pohostenie a zahraj si spolu s nami spoločenské hry.
Tešíme sa!


 31.12.2017 • Silvestrovská diskotéka
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici Vás pozýva na Silvestrovskú diskotéku do kultúrneho domu. Začiatok o 20:00, vstupné 2€, deti do 15r. zadarmo. Prineste si so sebou všetko, čo skonzumujete. Usporiadatelia (kultúrna komisia) sa tešia na Vašu účasť! Privítajme spoločne nový rok 2018!


 26.12.2017 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2017 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina DUO SONET. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 25.-26.12.2017 • Zábavné sviatky u Potočka
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na "Zábavné sviatky u Potočka".
Šachový turnaj - 25.12.2017 – 15.00 hod.
Turnaj v stolnom futbale - 26.12.2017 – 16.00 hod.
Bližšie info v pohostinstve Potoček, tel.č. 0908 764 498


 17.12.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 11.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK EURO Drietoma C - Zavažan Kálnica A 13:5


 17.12.2017 • Beseda s Petrom Ondrejovičom
Pozývame Vás na Exotické predvianočné premietanie a besedu s cestovateľom Petrom Ondrejovičom z Beckova, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2017 t.j. v nedeľu o 16:00 hod. v KD Kálnica.
Obec Kálnica & Miestny odbor Matice slovenskej.


 12.12.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2017, t.j. v utorok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2018 - 2020.
  4. Rozpočet obce Kálnica na r. 2018 - 2020.
  5. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2009 o výške mesačného príspevku na stravu v školskej jedálni.
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018.
  7. Správa o hospodárení v obecných lesoch v r. 2017.
  8. Odkúpenie pozemku pod čerpacou stanicou.
  9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.
  10. Interpelácie poslancov.
  11. Rôzne: a/ žiadosť ZŠ s MŠ Kálnica o finančný príspevok
V Kálnici, 6.12.2017
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 10.12.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 10.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - TJ Spartak Myjava A 10:8


 09.12.2017 • Vianočný koncert
Obec Kálnica Vás pozýva na vianočný koncert,
ktorý bude dňa 9.12.2017 o 15:00 v KD Kálnica.
Vstup voľný.


 08.12.2017 • Vianočné trhy s Mikulášom
Vianočné trhy s Mikulášom, piatok 8.12.2017 o 16.30 hod., KD Kálnica.
Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ, predaj vianočných darčekov, pohostenie pre deti, vianočný punč pre dospelých. Za Vašu podporu Vám ďakujú Kálnické mamičky. Výťažok z predaja výrobkov bude venovaný deťom zo ZŠ a MŠ.
Každý rok sa u nás zastaví Mikuláš, aby obdaroval deti, ktoré celý rok poslúchali. Aj tento rok nás navštívi 8.12. o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. My deti materskej a základnej školy ho privítame pekným vystúpením, ktoré sa bude niesť v duchu prichádzajúcich Vianoc, ale aj v duchu osláv, 105.výročia vzniku základnej školy a 50. výročia vzniku materskej školy v Kálnici. Príďte to osláviť spolu s nami. Budeme sa tešiť.


 Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Igor Jelínek, bytom Estónska 30, PSČ 821 06 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 36 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), na pozemku parc.č. 4251/2, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 24.11.2017.


 Knižná búdka - "Ďakujem, sused"
Ako sa používa? Požičaj si knihu, prečítaj, vráť, alebo vymeň za inú, prípadne doplň búdku ďalšími knihami.
Knižná búdka sa nachádza v miestnom parku J.M.Hurbana. Zriadila ju na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej Obec Kálnica a zhotovil ju pán Milan Valovič. Je domovom pre knihy, ktoré sa už j doma nepotrebujú, ale môžu urobiť ešte radosť inému. V prípade, že ďalšie donesené knihy sa do búdky nezmestia, bude možné v blízkej dobe tieto knihy doniesť do pripravovanej skrinky v podchode miestneho múzea, odkiaľ budú príležitostne do knižnej búdky v parku doplňované.
Kontakt a informácie: Ing. Miroslav Borcovan, 0905536255


 01.-03.12.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 9.kolo)
PIATOK, 18:00 STK Dubodiel A - Zavažan Kálnica A 5:13
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - Keraming Trenčín E 11:7


 27.-28.11.2017 • Oznámenie - odstávka vody
Oznamujeme občanom bývajúcich v časti Zápotočie, Popolka a Horný koniec (od Jednoty smerom k ihrisku), že v pondelok i v utorok t.j. 27. a 28. novembra v čase od 9.00 hod , na nevyhnutnú dobu bude vykonaná odstávka vody z verejného vodovodu. Odstavenie vody v uvedených častiach sa musí vykonať z dôvodu opráv porúch, na prípojkách.
Ing. Miroslav Borcovan


 26.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 8.kolo)
PIATOK, 18:00, Zavažan Kálnica B - voľno
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Tr. Bohuslavice A 11:7


 19.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 7.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Stará Turá C 3:15
NEDEĽA, 10:00, Spartak Horná Streda A - Zavažan Kálnica A 10:8


 10.- 12.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 6.kolo)
PIATOK, 18:00, STK PC Tr. Teplá D - Zavažan Kálnica B 16:2
NEDEĽA, 10:00 Zavažan Kálnica A - STK Stará Turá B 5:13


 10.11.2017 • Lampiónový sprievod
ZŠ a MŠ Vás pozývajú na Lampiónový sprievod, dňa 10.11.2017 o 17.00 hod. Stretneme sa v miestnom parku, lampióny si prineste so sebou. Všetci ste vítaní !


 05.11.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, NEDEĽA, 13:30 Kálnica - Krajné 2:1 (góly: Doboš, Važan A.)


 03.- 05.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 5.kolo)
PIATOK, 17:00, OSTK Omšenie A - Zavažan Kálnica A 14:4
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK PC Tr. Teplá C 0:18


  04.11.2017 • Voľby do orgánov samosprávneho kraja
(20.08.2017) Obec Kálnica v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných 4. novembra 2017, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:ocu@kalnica.sk


 27. - 29.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 4.kolo)
PIATOK, 18:00, Zavažan Kálnica B - STK Nové Mesto n/V. D 8:10
NEDEĽA, 10:00, STK Nové Mesto n/V. C - Zavažan Kálnica A 13:5


 28.10.2017 • Zábavné hody u Potočka
Pokiaľ zdravie slúži, tak si treba užiť. Zábavné hody u Potočka, 28.10.2017 o 20.00 hod., vstup 1€. Živá Country hudba. Príď si zaspomínať na nášho večného maskota Kálnice Adolfa - Dolina Klinčúcha
28.-29.10.2017 Výstava fotografií z neviazanej minulosti nášho spoluobčana


 28.10.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, SOBOTA, 14:00 Kálnica - Brezová p.B. 6:1 (Važan A. 2, Hladký Marek, Šicko M., Bolech J., vlastný)


 22.10.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, NEDEĽA, 14:00, Vrbovce - Kálnica 0:3 (Marek Hladký 2, Erik Doboš)


 22.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 3.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK EURO Drietoma D - Zavažan Kálnica B 11:7
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - KST DRIVE Jastrabie A 15:3


 20.10.2017 • Zber elektroodpadu
Obec Kálnica oznamuje občanom, že dňa 20. októbra 2017, v piatok, sa uskutoční zber elektroodpadu. Nepotrebné elektrické spotrebiče a prístroje vyložte pre bránu domu v piatok po 7.00 hod., odkiaľ budú pracovníkmi obce odvezené.


 18.10.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu s výškou maximálneho spolufinancovania.
  4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Kálnica.
  5. Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2017.
  6. VZN o zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku.
  7. Príprava II. ročníka Behu oslobodenia.
  8. Rekonštrukcia osvetlenia prísalia KD.
  9. Interpelácie poslancov.
  10. Rôzne:
      a/ žiadosti o finančný príspevok ZŠ s MŠ Kálnica
      b/ príprava vydania Kálnických ozvien
      c/ schválenie zástupcu starostu.


  15.10.2017 • Voľný nájomný byt
Obec Kálnica oznamuje, že od 1. novembra 2017 sa v nájomnom bytovom dome č.d. 143 uvoľnil trojizbový byt č. 6. Záujemcovia o prenájom bytu môžu svoje žiadosti, spolu s prílohami podľa VZN č. 2-2011/Z o podmienkach prideľovania nájomných bytov, posielať na OcÚ Kálnica do 15.10.2017.
starosta


 15.10.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI - odložené kolo


 13.-15.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 2.kolo)
PIATOK, 17:00, OSTK Omšenie B - Zavažan Kálnica B 3:15
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Horná Súča A (odložené)


  Výmena vodomerov
(30.09.2017) Obec Kálnica oznamuje, že od 30. septembra 2017, sa začína uskutočňovať výmena vodomerov. Preto žiadame občanov, aby si vyčistili a sprístupnili vodomerné šachty. Šachta musí byť čistá s pripraveným rebríkom. Nakoľko akcia potrvá dlhšiu dobu, môže byť sprevádzaná i krátkodobým odstavením vody. Žiadame občanov o trpezlivosť a ústretovosť pri celej akcii.


 07.-08.10.2017 • TJ Zavažan, futbal (Prípravka / Muži 9.kolo)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 9:00 turnaj v Kálnici, zraz o 8,30 hod. na ihrisku - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 14:30 Hrádok - Kálnica 2:0


 08.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 1.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín D - Zavažan Kálnica A 11 : 7


 07.10.2017 • Guláš Októberfest
Pohostinstvo Potoček poriada Gulášoktóberfest, dňa 7.októbra 2017.
Začiatok varenia o 10,00 hod. a vyhlásenie gulášmajstra o 16,00 hod. Degustačný vstup 2,50€. Ľudová hudba FS Máj, DJ hudba, guláš, kálnické štrúdle vo vanilkovom kúpeli... Tešíme sa na Vás!


 05.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 1.kolo)
ŠTVRTOK, 18:00, Zavažan Kálnica B - Sokol Chocholná B 6:12


 30.9. / 01.10.2017 • TJ Zavažan, futbal (Prípravka / Muži 8.kolo)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 10:00 turnaj v Modrovej - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Kálnica - Tr.Bohuslavice 3:1 (Šicko M., Hladký Marek, Janega)


 23.09.2017 • Zájazd na remeselno-folklórny festival
23.9.2017, Autobusový zájazd na tradičný remeselno - folklórny festival, Sekulské hody. Odchod o 8.00 hod. zo všetkých zastávok v Kálnici. Čaká na Vás dobrá hudba a dobré jedlo. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Potočkovej alebo pani Pečitovej. Cena 10 € na osobu + uvítací drink.


 23.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-7.kolo)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 10:00 turnaj v Kálnici
MUŽI, SOBOTA, 16:00 Stará Turá "B" - Kálnica 6:0 (v Kostolnom)


  Oznam
Nakoľko je veľké sucho a voda nestačí dotekať do vodovodného systému, obec vyhlasuje, až do odvolania, absolútny zákaz napúšťania bazénov a polievania z obecného vodovodu. Kto tento zákaz poruší, bude dočasne odpojený od vody. Opakovane vyzývame občanov na maximálne šetrenie pitnou vodou, aby sa ňou neplytvalo, aby sa nestalo, že vody nebude vôbec. V prípade, že sa ešte viac zníži prítok vody do systému, obec bude nútená, po častiach, na nevyhnutný čas, pristúpiť k regulácii vody do domácností.
starosta


 15.-17.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-6.kolo)
PRÍPRAVKA, PIATOK, 10:00 turnaj v Považanoch, autobus o 9,00 hod. - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Kálnica - Dolné Srnie 7:1 (Janega 4, Kukučka, Važan A., Dedík)


 16.09.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 16.septembra, t.j. v sobotu od 11:50 do 12:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 09.-10.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-5.kolo)
PRÍRAVKA, SOBOTA, 09:30 turnaj v Kočovciach - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Polianka - Kálnica 1:1 (Važan A.)


 07.09.2017 • Verejné zhromaždenie
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici, v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvoláva VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2017 o 18.00 hod. v  kultúrnom dome v Kálnici.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Súčasná situácia v zásobovaní pitnou vodou a návrh na riešenie.
3. Diskusia.
4. Záver.


 03.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-4.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Kálnica - Pobedim 5:2 (M.Šicko 2, Janega, Dedík, Važan)


 02.09.2017 • Svinsky dobrá Sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva Svinsky dobrú Sobotu dňa 2.9.2017 o 17.00 hod. Do 31.8. si môžeš predplatiť svoju obžerskú porciu v hodnote 10€ na osobu. Všetky konzumné lístky sú zlosovateľné a traja z Vás vyhrajú pekné vecné ceny.


 01.09.2017 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel a Miestna organizácia Matice slovenskej už tradične, organizuje dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame.


História aktualít:
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007