Vytlačené 25.11.2017, 12:11 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=

 
       zobraziť viac...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 26.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 8.kolo)
PIATOK, 18:00, Zavažan Kálnica B - voľno
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Tr. Bohuslavice A


 27.-28.12.2017 • Oznámenie - odstávka vody
Oznamujeme občanom bývajúcich v časti Zápotočie, Popolka a Horný koniec (od Jednoty smerom k ihrisku), že v pondelok i v utorok t.j. 27. a 28. novembra v čase od 9.00 hod , na nevyhnutnú dobu bude vykonaná odstávka vody z verejného vodovodu. Odstavenie vody v uvedených častiach sa musí vykonať z dôvodu opráv porúch, na prípojkách.
Ing. Miroslav Borcovan


 08.12.2017 • Vianočné trhy s Mikulášom
Vianočné trhy s Mikulášom, piatok 8.12.2017 o 16.30 hod., KD Kálnica.
Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ, predaj vianočných darčekov, pohostenie pre deti, vianočný punč pre dospelých. Za Vašu podporu Vám ďakujú Kálnické mamičky. Výťažok z predaja výrobkov bude venovaný deťom zo ZŠ a MŠ.
Každý rok sa u nás zastaví Mikuláš, aby obdaroval deti, ktoré celý rok poslúchali. Aj tento rok nás navštívi 8.12. o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. My deti materskej a základnej školy ho privítame pekným vystúpením, ktoré sa bude niesť v duchu prichádzajúcich Vianoc, ale aj v duchu osláv, 105.výročia vzniku základnej školy a 50. výročia vzniku materskej školy v Kálnici. Príďte to osláviť spolu s nami. Budeme sa tešiť.


 09.12.2017 • Vianočný koncert
Obec Kálnica Vás pozýva na vianočný koncert,
ktorý bude dňa 9.12.2017 o 15:00 v KD Kálnica.
Vstup voľný.


 17.12.2017 • Beseda s Petrom Ondrejovičom
Pozývame Vás na Exotické predvianočné premietanie a besedu s cestovateľom Petrom Ondrejovičom z Beckova, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2017 t.j. v nedeľu o 16:00 hod. v KD Kálnica.
Obec Kálnica & Miestny odbor Matice slovenskej.


 26.12.2017 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2017 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina DUO SONET. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 13.01.2018 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 13.1.2018 o 20,00 v KD Kálnica tradičný, už 8. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola.
V cene lístka je welcome drink, večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina Rytmus a ukážka spoločenských tancov z tanečnej školy Mirky Kosorínovej.
Predaj vstupeniek: 0905427183, 0907461020.
Tešíme sa na Vás!


 20.01.2018 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica poriada dňa 20.1.2018 o 19:00 hod v KD Kálnici tradičný už 30. Poľovnícky ples. V cene lístka je výborná poľovnícka večera z diviny, uvítací drink, víno, káva, sladké a slané občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený tradičný poľovnícky guláš, sprievodný program a bohatá tombola. O výbornú zábavu sa postará už tradične hudobná skupina Rytmus z Novej Bošáce. Predaj vstupeniek na tel. čísle:0903 653 520 alebo 0903717138 Tešíme sa na Vás!

 19.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 7.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Stará Turá C 3:15
NEDEĽA, 10:00, Spartak Horná Streda A - Zavažan Kálnica A 10:8


 10.- 12.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 6.kolo)
PIATOK, 18:00, STK PC Tr. Teplá D - Zavažan Kálnica B 16:2
NEDEĽA, 10:00 Zavažan Kálnica A - STK Stará Turá B 5:13


 10.11.2017 • Lampiónový sprievod
ZŠ a MŠ Vás pozývajú na Lampiónový sprievod, dňa 10.11.2017 o 17.00 hod. Stretneme sa v miestnom parku, lampióny si prineste so sebou. Všetci ste vítaní !


 05.11.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, NEDEĽA, 13:30 Kálnica - Krajné 2:1 (góly: Doboš, Važan A.)


 03.- 05.11.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 5.kolo)
PIATOK, 17:00, OSTK Omšenie A - Zavažan Kálnica A 14:4
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK PC Tr. Teplá C 0:18


  04.11.2017 • Voľby do orgánov samosprávneho kraja
(20.08.2017) Obec Kálnica v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných 4. novembra 2017, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:ocu@kalnica.sk


 27. - 29.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 4.kolo)
PIATOK, 18:00, Zavažan Kálnica B - STK Nové Mesto n/V. D 8:10
NEDEĽA, 10:00, STK Nové Mesto n/V. C - Zavažan Kálnica A 13:5


 28.10.2017 • Zábavné hody u Potočka
Pokiaľ zdravie slúži, tak si treba užiť. Zábavné hody u Potočka, 28.10.2017 o 20.00 hod., vstup 1€. Živá Country hudba. Príď si zaspomínať na nášho večného maskota Kálnice Adolfa - Dolina Klinčúcha
28.-29.10.2017 Výstava fotografií z neviazanej minulosti nášho spoluobčana


 28.10.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, SOBOTA, 14:00 Kálnica - Brezová p.B. 6:1 (Važan A. 2, Hladký Marek, Šicko M., Bolech J., vlastný)


 22.10.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI, NEDEĽA, 14:00, Vrbovce - Kálnica 0:3 (Marek Hladký 2, Erik Doboš)


 22.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 3.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK EURO Drietoma D - Zavažan Kálnica B 11:7
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - KST DRIVE Jastrabie A 15:3


 20.10.2017 • Zber elektroodpadu
Obec Kálnica oznamuje občanom, že dňa 20. októbra 2017, v piatok, sa uskutoční zber elektroodpadu. Nepotrebné elektrické spotrebiče a prístroje vyložte pre bránu domu v piatok po 7.00 hod., odkiaľ budú pracovníkmi obce odvezené.


 18.10.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu s výškou maximálneho spolufinancovania.
  4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Kálnica.
  5. Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2017.
  6. VZN o zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku.
  7. Príprava II. ročníka Behu oslobodenia.
  8. Rekonštrukcia osvetlenia prísalia KD.
  9. Interpelácie poslancov.
  10. Rôzne:
      a/ žiadosti o finančný príspevok ZŠ s MŠ Kálnica
      b/ príprava vydania Kálnických ozvien
      c/ schválenie zástupcu starostu.


  15.10.2017 • Voľný nájomný byt
Obec Kálnica oznamuje, že od 1. novembra 2017 sa v nájomnom bytovom dome č.d. 143 uvoľnil trojizbový byt č. 6. Záujemcovia o prenájom bytu môžu svoje žiadosti, spolu s prílohami podľa VZN č. 2-2011/Z o podmienkach prideľovania nájomných bytov, posielať na OcÚ Kálnica do 15.10.2017.
starosta


 15.10.2017 • TJ Zavažan, futbal
MUŽI - odložené kolo


 13.-15.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. & 6.liga - 2.kolo)
PIATOK, 17:00, OSTK Omšenie B - Zavažan Kálnica B 3:15
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Horná Súča A (odložené)


  Výmena vodomerov
(30.09.2017) Obec Kálnica oznamuje, že od 30. septembra 2017, sa začína uskutočňovať výmena vodomerov. Preto žiadame občanov, aby si vyčistili a sprístupnili vodomerné šachty. Šachta musí byť čistá s pripraveným rebríkom. Nakoľko akcia potrvá dlhšiu dobu, môže byť sprevádzaná i krátkodobým odstavením vody. Žiadame občanov o trpezlivosť a ústretovosť pri celej akcii.


 07.-08.10.2017 • TJ Zavažan, futbal (Prípravka / Muži 9.kolo)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 9:00 turnaj v Kálnici, zraz o 8,30 hod. na ihrisku - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 14:30 Hrádok - Kálnica 2:0


 08.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 1.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín D - Zavažan Kálnica A 11 : 7


 07.10.2017 • Guláš Októberfest
Pohostinstvo Potoček poriada Gulášoktóberfest, dňa 7.októbra 2017.
Začiatok varenia o 10,00 hod. a vyhlásenie gulášmajstra o 16,00 hod. Degustačný vstup 2,50€. Ľudová hudba FS Máj, DJ hudba, guláš, kálnické štrúdle vo vanilkovom kúpeli... Tešíme sa na Vás!


 05.10.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 1.kolo)
ŠTVRTOK, 18:00, Zavažan Kálnica B - Sokol Chocholná B 6:12


 30.9. / 01.10.2017 • TJ Zavažan, futbal (Prípravka / Muži 8.kolo)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 10:00 turnaj v Modrovej - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Kálnica - Tr.Bohuslavice 3:1 (Šicko M., Hladký Marek, Janega)


 23.09.2017 • Zájazd na remeselno-folklórny festival
23.9.2017, Autobusový zájazd na tradičný remeselno - folklórny festival, Sekulské hody. Odchod o 8.00 hod. zo všetkých zastávok v Kálnici. Čaká na Vás dobrá hudba a dobré jedlo. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Potočkovej alebo pani Pečitovej. Cena 10 € na osobu + uvítací drink.


 23.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-7.kolo)
PRÍPRAVKA, SOBOTA, 10:00 turnaj v Kálnici
MUŽI, SOBOTA, 16:00 Stará Turá "B" - Kálnica 6:0 (v Kostolnom)


  Oznam
Nakoľko je veľké sucho a voda nestačí dotekať do vodovodného systému, obec vyhlasuje, až do odvolania, absolútny zákaz napúšťania bazénov a polievania z obecného vodovodu. Kto tento zákaz poruší, bude dočasne odpojený od vody. Opakovane vyzývame občanov na maximálne šetrenie pitnou vodou, aby sa ňou neplytvalo, aby sa nestalo, že vody nebude vôbec. V prípade, že sa ešte viac zníži prítok vody do systému, obec bude nútená, po častiach, na nevyhnutný čas, pristúpiť k regulácii vody do domácností.
starosta


 15.-17.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-6.kolo)
PRÍPRAVKA, PIATOK, 10:00 turnaj v Považanoch, autobus o 9,00 hod. - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 Kálnica - Dolné Srnie 7:1 (Janega 4, Kukučka, Važan A., Dedík)


 16.09.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 16.septembra, t.j. v sobotu od 11:50 do 12:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 09.-10.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-5.kolo)
PRÍRAVKA, SOBOTA, 09:30 turnaj v Kočovciach - výsledky
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Polianka - Kálnica 1:1 (Važan A.)


 07.09.2017 • Verejné zhromaždenie
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici, v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvoláva VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2017 o 18.00 hod. v  kultúrnom dome v Kálnici.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Súčasná situácia v zásobovaní pitnou vodou a návrh na riešenie.
3. Diskusia.
4. Záver.


 03.09.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-4.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Kálnica - Pobedim 5:2 (M.Šicko 2, Janega, Dedík, Važan)


 02.09.2017 • Svinsky dobrá Sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva Svinsky dobrú Sobotu dňa 2.9.2017 o 17.00 hod. Do 31.8. si môžeš predplatiť svoju obžerskú porciu v hodnote 10€ na osobu. Všetky konzumné lístky sú zlosovateľné a traja z Vás vyhrajú pekné vecné ceny.


 01.09.2017 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel a Miestna organizácia Matice slovenskej už tradične, organizuje dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame.


 26.08.2017 • 73. výročie SNP
Pri príležitosti 73. výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční dňa 26. augusta 2017, v sobotu, o 17.30 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené.


 26.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-3.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:00 Nová Ves nad Váhom - Kálnica 3:1 (Ivana)


 23.08.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Doloženie dokladov k hospodáreniu ZŠ s MŠ za rok 2016, zabezpečenie školského roka 2017/2018.
  4. Protest prokurátora proti VZN „O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“.
  5. VZN o zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku.
  6. Klimatizácia kancelárie obecného úradu.
  7. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
  8. Rekonštrukcia osvetlenia prísalia KD.
  9. Interpelácie poslancov.
  10. Rôzne:
    a/ podnet od občanov,
    b/ Vatra SNP – 26.8.2017 o 17.00 hod.,
    c/ Hviezdicový výstup k dvojkrížu 2017.
  starosta      

 20.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Kálnica - Potvorice 0:0 (R:Kurnický, AR:Pavlovič)


 13.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Kálnica - Horná Streda 2:1 (Marek Hladký, Martin Hladký)


  Oznam
Ohlasovaná porucha na vodovodnej sieti v časti obce Zápotočie, sa bude opravovať vo štvrtok 10.8.2017. Prerušená dodávka vody bude od 8.00 hod. na dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy.
starosta


  Oznam
Dňa 9.8.2017, t.j. v stredu, od 9.00 hod., bude prerušená dodávka pitnej vody v časti obce Podbulová, z dôvodu odstraňovania poruchy na dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy. Porucha na vodovodnej sieti bola zistená aj v časti obce Zápotočie. Bude odstránená po ukončení opravy v časti obce Podbulová. Hodina odstávky v Zápotočí bude oznámená zajtra v priebehu dňa.
starosta


  Oznam
Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Krchnavý a Ing. Borcovan sa dňa 18.07.2017 zúčastnili rokovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. Cieľom konania bolo prejednanie súčasnej situácie v zásobovaní obce pitnou vodou pri dodržaní požadovanej j kvality.
Na základe opakovaných, viacnásobných kontrolných meraní a výsledkov z odobraných vzoriek bolo skonštatované, že voda vo verejnej sieti a i voda po odpustení z vodovodných kohútikov spĺňa požiadavky na pitnú vodu a je zdravotne nezávadná. Zakalenie vody v domácnostiach, ktoré nás ešte trápi, vzniká ako dôsledok rozvírenia a rozpúšťania usadenín v kovových potrubiach domácností, zmizne po odpustení určitého množstva vody, čo je dlhodobejší problém. Z toho dôvodu doporučujeme pre pitné účely, nechať vodu najprv odtiecť a využiť iným spôsobom, až po vyčírení bežne používať. Zároveň, vzhľadom k mimoriadne bezzrážkovému teplému počasiu i dlhodobému poklesu výdatnosti vodných zdrojov Klokočovka a Stoky, v snahe zabezpečiť dostatok vody pre celú obec, vyzývame občanov, i naďalej k jej úspornému využívaniu. Veríme, že spoločným úsilím a vzájomným pochopením sa nám tento závažný problém podarí vyriešiť.


 06.08.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-13.kolo - predohrávka)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 Zemianske Podhradie - Kálnica 5:2 (Janega, Uher)


 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Štefan Dolinský, bytom Kubranská 256/147, PSČ 911 01 Trenčín, a Ján Ondruška, bytom Horné Ozorovce 249, PSČ 957 03 Bánovce nad Bebravou, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Čerešňa (Cerasus Mill), na pozemku parc.č. 132/3, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 17.07.2017.


 01.08.2017 • TJ Zavažan, žiaci
Informácia pre žiakov futbalovej prípravky – začínajú tréningy. V utorok 1.8.2017 o 17,00 hod. sa uskutoční na ihrisku TJ Zavažan prvý tréning futbalistov prípravky. Treba si priniesť športovú výstroj, kopačky, chrániče a pod. Tréningy sa budú konať vždy v utorok a vo štvrtok o 17,00 hod. / Čas sa bude upresňovať ročným obdobím. / Registračné preukazy majú už vybavené títo hráči: Dovina Matúš, Ivana Patrik, Chmára Sebastián, Tomašech Martin, Šicko Richard, Šustek Patrik, Chmára Kristián, Filip Samuel, Šicko David, Magál Šimon, Ďurík Viliam, Bukovčík Dárius a Sasarák Maroš. Zároveň by bolo vhodné, aby sa prvého tréningu podľa možnosti, zúčastnili aj rodičia žiakov na oboznámenie sa s termínmi zápasov. Ďalej vyzývame ďalších záujemcov o futbal - chlapcov - narodených v roku 2007 až 2011, a dievčatá narodené v roku 2006 až 2011, aby sa prihlásili u predsedu TJ, resp. prišli na prvý tréning.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan


 • Žiadosť finančne prispieť na detské ihrisko
TJ Zavažan Kálnica, sa obracia na širokú verejnosť so žiadosťou finančne prispieť na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli TJ Zavažan. Našim cieľom je dobudovanie športového areálu pre všetky vekové kategórie, počínajúc najmenšími deťmi až po seniorov. V priestore pri novom multifunkčnom ihrisku chceme umiestniť pre deti od 1 do 10 rokov pieskovisko, húpačky, hojdačky, šmýkačku, preliezky, ktoré by im umožnili v sprievode svojich rodičov tráviť voľné chvíle v tichom a bezpečnom prostredí. Samozrejme všetko je závislé od finančných prostriedkov. Preto i touto cestou chceme osloviť a poprosiť úspešných podnikateľov v našej obci o pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní tejto verejno-prospešnej akcie. Je možnosť poukázať určitú finančnú čiastku priamo na účet TJ Zavažan Kálnica, prípadne po predchádzajúcej konzultácií s TJ i samostatne zakúpiť niektorú časť detského ihriska. Ďakujem za akúkoľvek pomoc. Viac info v tomto dokumente.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan


 08.07.2017 • Gazdovská Sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva na Gazdovskú Sobotu dňa 8.7.2017 o 14.00 hod. Gazdovské súťaže pre deti aj dospelých, držková polievka, klobáska, šúľance, bryndzové halušky od našich gazdiniek a ďalšie špeciality. Terchovská muzika SOKOLIE, sestry Matákové známe z RTVS "Zem spieva".


 24.06.2017 • TJ Zavažan, 70.výročie založenia TJ
V sobotu, 24.júna 2017 sa v areáli TJ Zavažan uskutoční športovo-zábavné popoludnie, poriadané pri príležitosti 70.výročia založenia TJ Zavažan Kálnica, za účasti priateľov z družobnej TJ Družstevník Popovice z Českej republiky.

11,30 - 13,00 Privítanie priateľov z Popovíc na OcÚ s občerstvením.
13,00 - 14,00 Prehliadka izby tradícií a presun na ihrisko TJ
14,00 - 14,30 Oficiálne otvorenie, príhovor predsedu TJ, starostu a hostí
14,40 - 15,00 Kultúrna vložka I.časť - Holky z Popovíc
15,00 - 16,30 Stolnotenisový zápas Kálnica - Popovice (v KD)
15,00 - 16,30 Futbalový zápas "Starí páni" Kálnica - Popovice
16,40 - 17,00 Kultúrna vložka II.časť - Holky z Popovíc
17,00 - 19,00 Futbalový zápas "Muži" Kálnica - Popovice
19,30 - 19,50 Vyhodnotenie športového dňa
20,00 Tanečná zábava v areáli: Rockové kapely z Popovíc a Kálnice
21,30 Zapálenie Jánskej vatry - občerstvenie: guláš, živánska, pivo, kofola...
Vstup voľný, príďte sa zabaviť !


 21.06.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016
  4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
  5. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne: a/ účasť OcZ na oslavách 70. výročia vzniku TJ Zavažan Kálnica.
  starosta      

 17.06.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 17.júna, t.j. v sobotu od 11:00 do 11:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 17-18.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-25.kolo / MUŽI-26.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 11:00 Mel.Lieskové/Ivanovce - Kálnica 3:1 (Tyzner)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Krajné - Kálnica 3:0


 16.06.2017 • odstávka vody
Oznamujeme občanom, že v priebehu piatka – 16.6.2017, bude v čase od 9.00 hod., na nevyhnutne potrebný čas, prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu údržby vodovodnej siete. Preto, občania, urobte si potrebnú zásobu vody.

 10.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-24.kolo / MUŽI-25.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30 Kálnica - Opatová/AS Trenčín 1:2 (gól: S.Tyzner)
MUŽI, SOBOTA, 10:30 Brezová pod Bradlom - Kálnica 3:0


 08.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-26.kolo)
ŽIACI, ŠTVRTOK, 17:00 Kálnica - Selec 12:2 (Tyzner 9, Pavlech 2, Dovina 1)


 03.-04.06.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-23.kolo / MUŽI-24.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 16:00 Veľká Hradná - Kálnica 3:7 (Tyzner 5, Pavlech 2)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Pobedim - Kálnica 4:4 (Martin Hladký, M.Šicko, M.Dedík, A.Važan)


 26.-28.05.2017 • BIKEFEST
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 7. ročník BIRELL BIKEFEST 2017 sa uskutoční posledný májový víkend, od piatka 26. mája do nedele 28. mája tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Môžete sa tešiť až na viac ako 400 testovacích bicyklov, 50 vystavovateľov, 11 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť. Festival potrvá celé 3 dni Aj tento rok sme si pripravili niekoľko noviniek, aby ste si festival mohli vychutnať naplno. Najväčšou z nich, ktorá poteší každého namotivovaného bikera, ktorý sa už BIKEFESTu nevie dočkať, je štart festivalu už v piatok od rána. Birell BikeFest sa stáva plnohodnotným 3-dňovým festivalom, so všetkým čo k tomu patrí. Naplánujte si preto čím skôr dovolenku a voľno si vezmite radšej aj v pondelok po BIKEFESTe. Od 26. do 28. mája sa vidíme v bikeparku Kálnica! Viac info na bikefest.sk (Organizujú: Sportmedia a Bikepark Kálnica).


 25.-27.-28.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-22.kolo / MUŽI-23.kolo)
ŽIACI, ŠTVRTOK, 17:00 Kálnica - Selec (preložené na 8.6. - 17,00)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30 Trenčianske Stankovce - Kálnica
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Kálnica - Horná Streda 2:0 (L.Kukučka, E.Doboš)


 23.05.2017 • Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 23. mája 2017, v utorok, sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad vyložte ráno pred bránu domu, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený. Zberajú sa všetky domáce elektrospotrebiče – kompletné, ako: chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a betérie...


 20.-21.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-21.kolo / MUŽI-22.kolo)
ŽIACI, SO, 10:30 Kálnica - H.Súča 12:2 (Tyzner 5, Pavlech+Dovina+Cagala 2, Fleischhacker)
MUŽI, NE, 14:00 Dolné Srnie - Kálnica 1:2 (Doboš E., Važan A.)


 17.05.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 17.mája 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce.
  4. Správa o hospodárení v obecných lesoch za rok 2016.
  5. Správa o vykonanej kontrole v ZŠ s MŠ Kálnica.
  6. Správa o vývoji dlhu obce.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne.
  starosta      

 14.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-20.kolo / MUŽI-21.kolo)
ŽIACI, voľno
MUŽI, NEDEĽA, 16:30 Kálnica - Polianka 0:2


 09.-12.05.2017 • Zápis do materskej školy
Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 9.5. do 12.5.2017 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v budove materskej školy. V prípade otázok môžu rodičia volať na tel.č. 032/7798821 alebo 0911 961 476. Ďakujem. s pozdravom Mgr.Roháčková


 07.05.2017 • ANABEL, funky & soul night
Anabela Mollová s jej kapelou ANABEL Vás pozývajú na ich koncert, ktorý bude plný Funky, Soulu, RnB hudby a skvelej energie. 7. máj, 17:00, Kultúrny Dom Kálnica. Vstupenka vpredpredaji 5€, na mieste 7€. Lístky sa dajú kúpiť na tel.:+421908764498 alebo na OcÚ Kálnica. - videopozvánka


 06.-07.05.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-19.kolo / MUŽI-20.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Kálnica - Trenčianske Teplice 7:1 (Tyzner 5, Fleischhacker, Hrnčiarik)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30, Turá Lúka - Kálnica 4:3 (A.Važan 2, M.Mordin)


 29.-30.4.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-18.kolo / MUŽI-19.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Častkovce - Kálnica (odložené)
MUŽI, NEDEĽA, 13:30, Kálnica - Lúka 5:1 (Doboš 3, Mordin, Šicko M.)


 22.4.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-17.kolo / MUŽI-18.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Kálnica - Ch.-Velčice 5:2 (Tyzner 2,Fleischhacker,Hrnčiarik,Ivana)
MUŽI, SOBOTA, 16:00, Stará Turá "B" (Kostolné) - Kálnica 3:2 (M.Šicko, M.Ivana)


 15.-16.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-16.kolo / MUŽI-17.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Soblahov - Kálnica 1:1 (gól: Hrnčiarik)
MUŽI, NEDEĽA, 16:30, Kálnica - Bzince pod Javorinou 1:1 (gól: A.Važan)


 08.04.2017 • Beh oslobodenia
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Obce Kálnica a Kočovce Vás pozývajú na preteky v behu k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa 8.4.2017 so štartom v Kálnici. Viac informáci v časti "Beh oslobodenia" alebo v dokumente: propozície.


 08.-09.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-15.kolo / MUŽI-16.kolo)
ŽIACI, SOBOTA, 10:30, Kálnica - Tr.Bohuslavice 19:1 (Tyzner 8, Pavlech 5, Dovina 3, Fleischhacker 2, Hrnčiarik 1)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30, Zemianske Podhradie - Kálnica 1:1 (Marián Ivana)


 05.04.2017 • Zápis do 1.ročníka, ZŠ Kálnica
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 5.4.2017 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 16€ na pomôcky do 1. ročníka, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť oboch rodičov nutná! Tešíme sa na Vás!


 02.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (MUŽI-15.kolo)
NEDEĽA, 15:30, Kálnica - Hrádok 1:0 (gól: Marek Hladký)


 02.04.2017 • Veľkonočné podujatie
Kálnické mamičky Vás pozývajú na Veľkonočné podujatie.
Program: 15.00: ZŠ-MŠ - Tradičné vynášanie Moreny a vítanie jari. Trasa pochodu bude viesť od miestneho parku smerom k dolnému mostu.
16,00: prísalie KD – tvorivá dielnička pred deti, veľkonočná chalúpka, pletenie korbáčov, výstava fotografií z minulosti našich poľovníkov, živé zajačiky, výstava vypreparovaných zvieratiek z našich lesov, ale aj z Afriky.
Pre účastníkov bude pripravený čaj a malé pohostenie


 01.04.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 1.apríla, t.j. v sobotu od 11:00 do 11:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 01.04.2017 • TJ Zavažan, futbal (ŽIACI-14.kolo)
SOBOTA, 10:30, TTS Trenčín/Záblatie - Kálnica 1:3 (S.Tyzner 2, O.Pavlech)


 29.03.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 29.marca 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Príprava vydania Kálnických ozvien.
  4. Schválenie zmluvy na konzultačno-poradenskú činnosť.
  5. Interpelácie poslancov.
  6. Rôzne.
  starosta      

 26.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 22.kolo - posledné)
NEDEĽA, 10:00, STK Nové Mesto n/V. C - Zavažan Kálnica A 13:5


 26.03.2017 • TJ Zavažan, futbal (14.kolo)
NEDEĽA, 15:00, Trenčianske Bohuslavice - Kálnica 0:1 (Važan A.)


 23.03.2017 • Deň otvorených dverí, ZŠ Kálnica
Srdečne pozývame rodičov predškolákov na Deň otvorených dverí dňa 23.3.2017 od 8,00 hod. do 16,00 hod., kde sa môžu oboznámiť s prevádzkou a výchovno-vzdelávacou činnosťou našej základnej školy.
Riaditeľstvo a Rada školy pri ZŠ s MŠ Kálnica


 19.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 21.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK Tr. Bohuslavice A 11:7


 19.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 20.kolo - posledné)
NEDEĽA, 10:00, TJ Spartak Myjava A - Zavažan Kálnica B 17:1


 18.03.2017 • Odhalenie pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, pozývajú občanov i širokú verejnosť na spomienkovú slávnosť pri príležitosti celonárodných osláv 200.výročia narodenia J.M.Hurbana, spojenú s Odhalením pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana v miestnom parku J.M. Hurbana, ktorá sa uskutoční dňa 18.marca 2017 t.j. v sobotu, o 15.30 hod, po príchode účastníkov z turistického pochodu po modrej značke z Beckova do Kálnice, po Hurbanovom chodníku. Odchod záujemcov o turistický pochod a zastavenia sa na obľúbených miestach J. M.Hurbana, na ktorý pozývame širokú verejnosť, je z Beckova, spred Evanjelickej fary 18.3.2017 o 14.00 hod, s predpokladaným príchodom do Kálnice o 15.30 hod.
Ing.Miroslav Borcovan, predseda MO MS V Kálnici


 16.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 18.kolo - preložené)
UTOROK, 18:00, KST DRIVE Jastrabie B - Zavažan Kálnica B 8:10


 12.03.2017 • TJ Zavažan, futbal (pripravný zápas)
NEDEĽA, 14:30, Podhoran Krásna Ves - TJ Zavažan Kálnica 2:0


 12.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 19.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - Keraming Trenčín E 9:9


 11.03.2017 • Túra na Zbojnícky kopec
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na otvorenie turistickej tohtoročnej sezóny - túrou na Zbojnícky kopec, dňa 11.marca 2017. Zraz je pred Pohostinstvom Potoček o 9:00 hod. Bude aj opekačka, tak si prineste niečo na ražeň! V prípade zlého počasia sa akcia nekoná.


 Oznam
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečuje p. Haviernik, číslo telefónu: 0944 130 549.


 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Obec Beckov, PSČ 916 38 Beckov, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), na pozemku parc.č. 5093/2, v k.ú. Beckov podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 06.02.2017.


 10.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 20.kolo)
PIATOK, 18:00, STK Stará Turá B - Zavažan Kálnica A 14:4


 05.03.2017 • TJ Zavažan, futbal (pripravný zápas)
NEDEĽA, 14:00, Nová Ves nad Váhom - Zavažan Kálnica 2:0


 05.03.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 19.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - STK PC Tr. Teplá B 4:14


 26.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 18.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Keraming Trenčín D 7:11


 25.02.2017 • KÁLNICKÁ PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA
Obecný úrad v Kálnici Vás srdečne pozýva na pravú domácu zabíjačku.
Kedy: 25.februára 2017 v sobotu od 12:00 hod.
Kde: Kultúrny dom v Kálnici
Príďte ochutnať, všetci ste vítaní !


 24.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 17.kolo)
PIATOK, 18:00, STK PC Tr. Teplá C - Zavažan Kálnica B 11:7


 20.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 20.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 19.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 17.kolo / 6.liga - 16.kolo)
NEDEĽA, 10:00, STK EURO Drietoma B - Zavažan Kálnica A 6:12
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK Horná Súča A 3:15


 18.02.2017 • Fašiangový sprievod
Pohostinstvo Potoček organizuje Fašiangový sprievod po našej dedine, dňa 18.2.2016 o 13,00 od Pohostinstva Potoček, cez Záhumnie, po hlavnej ceste, Zápotočie až na horný koniec. Po sprievode voľná zábava v Pohostinstve Potoček.


ň
 17.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 17.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 14.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 14.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 12.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 15.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - TJ Spartak Myjava A 3:15


 11.02.2017 • Výročná schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici, pozýva svojich členov i sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11.2.2017 o 16.00 hod v Kultúrnom dome v Kálnici.


 03.02.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 16.kolo)
PIATOK, 18:00, STK Dubodiel A - Zavažan Kálnica A 9:9


 01.02.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 1.februára 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Rozpočet obce na r. 2017-2019.
  4. Správa hlavnej kontrolórky obce o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z.
  5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
  6. Organizačné zabezpečenie obecnej zabíjačky.
  7. Beh oslobodenia obce 2017.
  8. Interpelácie poslancov.
  9. Rôzne:
        a) spoločné uvítanie detí,
        b) dodatok VZN o financovaní školy,
        c) informácia o oslavách 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.
  starosta      

 29.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 15.kolo / 6.liga - 14.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - Spartak Horná Streda A 10:8
NEDEĽA, 10:00, Keraming Trenčín E - Zavažan Kálnica B 11:7


 26.01.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 26.januára, t.j. vo štvrtok od 17:45 do 18:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 21.01.2017 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 21.1.2017 tradičný už 7. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola. V cene lístka je welcome drink, večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina KB Band a tanečná skupina Bailadora Dance Group. Predaj vstupeniek tel. 0905427183. Tešíme sa na Vašu účasť.


 20.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 14.kolo)
PIATOK, 18:00, Sokol Chocholná B - Zavažan Kálnica A 4:14


 15.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (6.liga - 12.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica B - STK PC Tr. Teplá C 15:3


 14.01.2017 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na POĽOVNÍCKY PLES dňa 14.1.2017 o 19:00 hod. do kultúrneho domu v Kálnici. Do tanca hrá hudobná skupina RYTMUS.
V cene vstupenky: poľovnícka večera z diviny, víno, privítací prípitok, malé občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený aj poľovnícky guláš. Tešíme sa na vašu účasť !
Objednávanie vstupeniek na tel.čísle 0903 653 520. Cena vstupenky: 18€


 15.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5.liga - 13.kolo)
PIATOK, 18:00, OSTK Omšenie B - Zavažan Kálnica A 6:12


  • Vianočný a novoročný pozdrav
„Želám všetkým prežitie krásnych vianočných sviatkov, naplnených láskou, pokojom a úprimnosťou. Všetko najlepšie v nastávajúcom roku 2017, pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov."
Ing. Ján Krchnavý, starosta obce


 08.01.2017 • TJ Zavažan, stolný tenis (5. a 6.liga - 12. a 11.kolo)
NEDEĽA, 10:00, Zavažan Kálnica A - KST DRIVE Jastrabie A 8:10
NEDEĽA, 10:00, STK Horná Súča A - Zavažan Kálnica B (odložené)


História aktualít:
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007