Vytlačené 22.07.2019, 11:30 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=aktual


Posledne pridané materiály, dokumenty
 
 20.07.2019 • Fotogaléria

 04.07.2019 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný posledný jedálny lístok v tomto školskom roku pre 29.týždeň.

 10.07.2019 • Zverejnené zmluvy

 02.07.2019 • Fotogaléria

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 12.07.2019 • OZNAM !!!
Poľovnícke združenie Ostré vrchy informuje občanov, že v poľovnom revíre bol videný medveď. Prosíme občanov a turistov aby zvýšili opatrnosť. Poľovnícke združenie robí maximum, aby sa situácia vyriešila.


 27.07.2019 • Gazdovská Sobota
Pohostinstvo Potoček - Gazdovská Sobota - 27.7.2019 – 16.00 hod.
V záhrada za pohostinstvom Potoček na Vás čaká Terchovská muzika SOKOLIE, Kapustnica, bryndzové halušky, šúľance, pečené klobásy, súťaže pre deti aj dospelých. Dobrovoľné vstupné.

 20.07.2019 • Turistická náučná vychádzka
Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici a Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na turistickú náučnú vychádzku do Kočoviec a Novej Vsi nad Váhom, ktorá sa uskutoční dňa 20.7.2019. Odchod účastníkov je o 9.00 od Pohostinstva Potoček.
Program : Prehliadka kaštieľa a parku v Kočovciach, prechádzka náučným chodníkom: "Deväť zastavení na Rakovského chodníku", prehliadka expozície poľnohospodárskych strojov u pána Luštíka: "Zachovajme dedičstvo našich otcov", občerstvenie z vlastných zásob v Pohostinstve,
Predpokladaný odchod z Novej Vsi nad Váhom je o 14.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia konať nebude.


 09.07.2019 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 9.júla 2019, t.j. v utorok bude prerušená dodávka elektrickej energie v lokalite CHATY - presnešie informácie v tomto ozname.


 02.07.2019 • Prerušenie dodávky vody !
Dňa 2.7.2019 sa bude vykonávať čistenie areačnej stanice na vodnom zdroji Stoky v čase od 8.00 hod. do 15.00hod. Z tohoto dôvodu žiadame občanov, aby sa snažili v čo najväčšej miere šetriť s vodou a pripravili si jej dostatočné množstvo do zásoby. Za pochopenie ďakujeme.


 22.06.2019 • Jánska vatra
Obec Kálnica, Hasiči Kálnica, TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na tradičnú Jánsku vatru - areál TJ Zavažan Kálnica. Program: 20.30 - zapálenie vatry
18.00 - 19.00 dychová hudba Bodovanka
20.00 - 22.00 hudobná skupina Premeny
22.00 - 24.00 hudobná skupina Rockovanka
K dispozícii bufet, výčap (pivo/kofola), cigánska... Organizátori sa tešia na Vašu účasť.


 16.06.2019 • TJ Zavažan, futbal (26.kolo - posledné)
MUŽI, NEDEĽA, 17:30 TJ Spartak Horná Streda - TJ Zavažan Kálnica 7:2 (Važan A., Šicko M.)


 15.06.2019 • Okresná hasičská súťaž mladých hasičov Plameň 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Kálnici organizuje 15.6. to je v sobotu okresnú hasičskú súťaž mladých hasičov Plameň 2019. Predstaví sa vám 10 detských družstiev v útoku CTIF, štafete na 400m a v požiarnom útoku s vodou. Príďte podporiť detské družstvo z Kálnice. Začiatok je o 9:30 na futbalovom ihrisku TJ Zavažan.


 12.06.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 12.6.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce Kálnica.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu rokovania.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Informácia firmy Mirakoles o pláne výstavby chatiek v Prostrednej doline.
  5. Schválenie stanov združenia obcí ČOV Hrádok.
  6. Správa audítora za r. 2018.
  7. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu.
  8. Schválenie záverečného účtu.
  9. Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na druhý polrok.
  10. Správa kultúrnej komisie o zabezpečení akcie: Europiknik Legrat, Jánska vatra.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 9.6.2019
Ing. Milan Ďuriš
zástupca starostky obce


 09.06.2019 • TJ Zavažan, futbal (25.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 Kálnica - Pobedim 4:1 (Roško, Matlák, Šicko a Marek Hladkýk)


 01.06.2019 • TJ Zavažan, futbal (24.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 17:30 Polianka - Kálnica 1:4 (Doboš, Toráč, Matlák, Roško)


História aktualít:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007