Vytlačené 12.04.2021, 14:48 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=aktuall

Dianie v obci - rok 2021

 OZNAM, Testovanie COVID-19
Tento týždeň sa testovanie uskutoční v piatok, 12.3.2021, 13.00 - 20.00 v prísalí KD.
Prestávka: 17.00 do 18.00 h. Upozornenie: posledný odber pred prestávkou o 16.45h. Potrebný občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (10.03.2021)


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v nedeľu 7.3.2021 v prísalí Kultúrneho domu v Kálnici
v čase od 8,00 do 14,00 hod. (prestávka 12,00 - 12,45). Nezabudnite si občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (03.03.2021)


  26.02.2021 • Testovanie Covid-19
Oznam o možnosti testovania v Kálnici: piatok 26.2.2021 v čase od 13.00 do 19.00 hod. v prísalí kultúrneho domu. Potrebný občiansky preukaz. Prestávka: 17.00-17.30.
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica


  18.02.2021 • Testovanie Covid-19

Vážení občania, pre tých z Vás, ktorí naďalej potrebujete doklad o negatívnom testovaní: ďalšia možnosť bude vo štvrtok 18.2.2021 v čase od 15,30 do 20,00 h. v prísalí kultúrneho domu. Ak bude potrebné i ďalšie kolo, predbežný termín je dohodnutý na piatok o týždeň, informácia však bude aktualizovaná, keďže nedá sa presne určiť, aká bude situácia...
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  11.02.2021 • OZNAM
„Vážení občania, tento oznam je určený tým obyvateľom, ktorí ešte potrebujú potvrdenie o testovaní na Covid-19. Testovanie sa v obci Kálnica uskutoční v nedeľu 14.2.2021 v čase od 8,00 do 14,00 hodiny, tak ako obvykle – v prísalí kultúrneho domu. Obedňajšia prestávka bude v čase od 12,00 – 12,45 hodiny. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Informáciu nájdete i na stránkach obce. V prípade nejasností a otázok kontaktujte starostku obce.„
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  31.01.2021 • Testovanie Covid-19
Hoci pri poslednom testovaní sme mali v obci 0 pozitívnych, okres Nové Mesto nad Váhom patrí do "skupiny" okresov, v ktorých testovanie musí znovu prebehnúť. Preto pre tých obyvateľov, ktorí potrebujú absolvovať testovanie oznamujeme, že ďalší termín sa uskutoční v obci Kálnica v nedeľu 31.1.2021 pozor - v čase od 8,00 do 18,00 hodiny v prísalí kultúrneho domu. Prestávka na obed: od 12,00 do 13,00 hodiny. Nebudeme už rozpisovať časy, kto potrebuje testovanie, môže tak urobiť počas tejto doby. Testovanie ide plynule, čakacia doba je minimálna. Nezabudnite si, prosím, priniesť občiansky preukaz.
Keďže sme neustále upozorňovaní na prítomnosť novej mutácie covidu, prosím, chráňte sa, kto nemusí mimo domova, zostaňte v bezpečí svojich domovov.
Veľa zdravia!
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  • Čistenie a kontrola komínov
Oznamujeme Vám, že v dňoch 25.1. až 29.1.2021, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401/2007 o požiarnej ochrane. Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou. Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €.

 29.01.2021 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 29. januára, t.j. v piatok od 16:05 do 16:30 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


  • Obecný úrad v Kálnici do 24.1.2021 zatvorený pre verejnosť
Obecný úrad v Kálnici je od 7.1.2021 do 24.1.2021 zatvorený. V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020, ktorým sa do termínu 24. januára 2021 stanovil zákaz vychádzania (okrem výnimiek uvedených v stanovenom uznesení) bude Obecný úrad v Kálnici do 24.1.2021 zatvorený pre verejnosť.
Občania môžu s obecným úradom komunikovať telefonicky: 032/7798832, elektronicky prostredníctvom e-mailov: ocu@kalnica.sk, starosta@kalnica.sk, prípadne poštou. Matričný úrad bude vybavovať iba doklady v prípade úmrtia, je potrebné sa ohlásiť matrikárke na t.č. 0905/978 125. Kontakt na starostku obce: 0915/11 48 47.
Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti a iné podania môžete poslať poštou, elektronicky (prípadne od pondelka 11.1.2021 vhodiť do schránky pred obecným úradom) O ďalšom vývoji situácie budeme informovať prostredníctvom úradnej tabule obce, web stránky, fb stránky a obecného rozhlasu.
Ďakujeme za pochopenie, chráňme si zdravie navzájom.
Mgr. Iveta Poluchová,v.r.
starostka obce
(07.01.2021)


  23.01.2021 • Sumár informácií k testovaniu v obci Kálnica
Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 v priestoroch prísalia kultúrneho domu. Je určené pre obyvateľov vo veku od 15 – 65 rokov. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Každý otestovaný si prevezme potvrdenie. Testovanie je tentokrát určené prednostne pre obyvateľov obce Kálnica, hlavne pre tých, ktorí musia chodiť do práce. (Hoci bola z médií avizovaná neustále informácia o dostatočnom počte testov, nie je to celkom tak). Prosíme občanov, aby sa snažili dodržať časový rozpis, aby boli ohľaduplní. Doposiaľ to tak vždy bolo, za čo Vám patrí poďakovanie.
Viac info a rozpis častí obce na tomto odkaze.

  • Testovanie Covid-19
Vážení občania, v súvislosti s ohláseným skríningovým testovaním na Slovensku je pochopiteľné, že sa dožadujete informácií. Samozrejme musíme, tak ako všetky obce a mestá pomôcť obyvateľom, aby mohli pracovať a žiť aspoň v trocha menej obmedzujúcich podmienkach a preto vytvárame v tomto čase odberové miesto . Poprosím však o trpezlivosť, pretože riešime všetko znova v časovej tiesni (18.1. 2021 okolo obeda sme dostali schválené manuály, ktoré sa však budú ešte upresňovať a v stredu sa vraj dozvieme presné informácie). Obec plánuje vytvoriť odberové miesto na testovanie v sobotu 23.januára 2021 v kultúrnom dome. My ako obec sme pripravení, podarilo sa zabezpečiť už dnes materiál i personál. Verím, že vo štvrtok Vám zverejníme všetky potrebné informácie. Ďakujem za pozornosť a prajem všetkým pevné zdravie. Starostka obce(19.01.2021)

 Veselé Vianoce • PF 2021
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok!
Starostka obce, obecné zastupiteľstvo
a kolektív pracovníkov obecného úradu
... zobraz nové aktuality v obci...