Vytlačené 21.11.2018, 19:12 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2017_09_zhromazdenie

Fotogaléria / Kultúrne a iné podujatia

Verejné zhromaždenie, 7.9.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Kálnici, v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolalo VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.09.2017 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Kálnici, ohľadom situácie v zásobovaní pitnou vodou a návrh na riešenie.
Foto: Ján Valovič


m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg

počet zobrazení od 10.9.2019: x    

späť