Vytlačené 26.09.2022, 23:35 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2018/2018_04_brigada

Fotogaléria / kultúrne a iné podujatia v obci

Brigáda Klubu dôchodcov, 10.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov za účelom vyčistenia cintorína, parku J.M.Hurbana a priestorov v Sklepárovci pred Klubom dôchodcov.
Foto: Ján Valovič


m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
m18.jpg
m19.jpg
m20.jpg
m21.jpg
m22.jpg

počet zobrazení od 15.4.2018: x    

späť