Vytlačené 27.09.2022, 00:52 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2019/2019_01_popovice

Fotogaléria / kultúrne a iné podujatia v obci

19.1.2019, Návšteva z družobnej obce Popovice
  "Z iniciatívy TJ Zavažan nás v sobotu 19.1.2019 navštívili priatelia z družobnej obce Popovice, na čele s novým starostom Ing. Martinom Slováčkom. Vzácna návšteva bola srdečne privítaná i za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, za čo im vyslovujem veľké poďakovanie. Starostka obce zabezpečila k tejto neformálnej návšteve malé pohostenie, pri ktorom sa zaspomínalo na staršie časy a noví predstavitelia obcí vyslovili presvedčenie na ďalšiu spoluprácu a priateľstvo. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie - v lete v Popoviciach.

Mgr. Iveta Poluchová
starostka obce

m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
m18.jpg
m19.jpg
m20.jpg
m21.jpg
m22.jpg
m23.jpg
m24.jpg
m25.jpg

počet zobrazení od 25.1.2019: x