Vytlačené 27.09.2022, 00:09 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2019/2019_04_jmh_beckov

Fotogaléria / kultúrne a iné podujatia v obci

Náučným chodníkom J.M. Hurbana, 13.4.2019.

Obec Beckov poriadala spomienkovú vychádzku Náučným chodníkom J.M. Hurbana, ktorý bol otvorený pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, 18.3.2017. Prechod sa uskutočnil v sobotu 13. apríla 2019 o 14. hod. od budovy ev. a. v. fary smerom cez Lipky do Kálnice. V Kálnici bolo stretnutie v Parku J.M. Hurbana pri Hurbanovom pamätníku. Sprievodným slovom nás obohatili: PhDr. JOZEF KARLÍK - historik, Ing. VILIAM MASLO - ochranca prírody, Ing. MIROSLAV BORCOVAN - predseda MO Matice slovenskej v Kálnici.
Miestna organizácia Matice slovenskej privítala účastníkov prechodu Hurbanovým chodníkom v parku M. Hurbana v Kálnici. Po prejdených kilometroch mnohým dobre padol pohárik "kálnickej" kde potom pri speve "Šípkarov" si mnohí, prvý krát vypočuli pieseň nielen o Kálnici ale aj hymnickú, a aj o Beckove. Starosta obce Beckov, p. Hladký spolu s p. Karlíkom potom položili veniec k pamätníku J.M. Hurbana.

Foto: Ján Valovič

m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
m18.jpg
m19.jpg
m20.jpg
m21.jpg

počet zobrazení od 14.4.2019: 2685x