Vytlačené 27.09.2022, 01:09 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2019/2019_05_strecha_voda

Fotogaléria / kultúrne a iné podujatia, udalosti v obci

Rekonštrukcia strechy čerpacej stanice • 17.05.2019

Strecha na budove čerpacej stanice zatekala, čím sa poškodzoval interiér budovy a technologické vybavenie. Zo zdrojov obce sa zakúpila strešná krytina a naši občania p. Ján Gajdošech, p. Luboš Bulko a p. Ján Šicko urobili pokrytie, za čo im srdečne ďakujem.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce

m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg

počet zobrazení od 23.5.2019: 2659x