Vytlačené 27.09.2022, 00:24 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2020/2020_02_zhromazdenie

Fotogaléria /

28.02.2020 • Zhromaždenie obyvateľov obce

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás srdečne pozývali na zhromaždenie obyvateľov obce na deň 28.2.2020 (t.j. v piatok) o 17,30 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
1. Otvorenie, privítanie.
2. Počiatočný stav pri prevzatí funkcie – oboznámenie.
3. Činnosť počas prvého roka – aktuálny stav.
4. Priority do ďalšieho obdobia.
5. Diskusia, návrhy od obyvateľov.
6. Ukončenie, záver.

Foto: Ján Valovič
m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg


počet zobrazení od 8.2.2020: 2782x