Vytlačené 26.09.2022, 23:25 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2020/2020_05_ihrisko


Marec - máj 2020 • Detské ihrisko v areáli TJ Zavažan


m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
m18.jpg
m19.jpg
m20.jpg
m21.jpg
m22.jpg
m23.jpg
m24.jpg
m25.jpg
m26.jpg
m27.jpg
m28.jpg
m29.jpg
m30.jpg


počet zobrazení od 7.5.2020: 3998x 

Vyhodnotenie finančnej zbierky na detské ihrisko – vydokladovanie daru:

Na žiadosť o poskytnutie daru na detské ihrisko, zverejnenú na obecnej internetovej stránke a v Kálnických ozvernách, reagovali nasledovní darcovia:
Petra Kadlečíková zo Starej Turej, Pavel Pavlech, Jaroslav Šustek, Roman Dovina, Mgr. Michal Feník, Ing. Ondrej Ševčík a Ing. Ján Šálek, Jakub Krchnavý, Miroslav Dovina s manželkou, Miloš Valovič, Poľovný revír Ostré vrchy – Tomáš Valovič a Dobrovoľný hasičský zbor Kálnica – Milan Borcovan.
Celkom bolo darovaných 1 100,00 € - Týmto je žiadosť o poskytnutie daru ukončená.


Výdaje:
Detský domček s lezeckou stenou - 890,00 €
Občerstvenie posádky auta pri dovoze z Banskej Bystrice - 10,00 €
Farba, riedidlo a štetce - 60,98 €
Lepenka a šindeľ na strechu, OSB doska na pieskovisko a iné - 30,00 €
Piesok do pieskoviska 300 kg 59,88 + 50,00 doprava - 109,88 €
Hojdačka, lanový rebrík, kormidlo Marine 34, teleskop s kompasom - 51,30 €
Zámok na detské pieskovisko - 13,70 €
Detské hračky do pieskoviska - 4,98 €

Spolu finančné náklady na detský domček s príslušenstvom - 1 170,84 €
Finančné dary spolu - 1 100,00 €
Rozdiel – 70,84 € - uhradené z TJ Zavažan Kálnica


Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí svojim darom prispeli na „Detské ihrisko“ v areáli TJ Zavažan Kálnica, ktoré bude sprístupnené po ukončení karanténnych opatrení.

Obzvlášť veľké poďakovanie patrí majstrom stolárom – Jánovi Gajdošechovi, Ľubošovi Bulkovi a Jánovi Šickovi za bezplatnú a precíznu montáž celého detského zariadenia, vrátane náterov.

Poďakovanie patrí aj Romanovi Dovinovi za dopravu zariadenia z Banskej Bystrice, jeho uskladnenie počas zimy, ako i ďalšiu pomoc.

Ďakujeme Jakubovi Krchnavému za promptné vybavenie a pracovníkom firmy Ján Skovajsa - KLIMAT, vzduchotechnika, za vyrobenie plechových prvkov.

Ďakujeme aj Pavlovi Pavlechovi za zabezpečenie a dovoz hliny na konečnú úpravu okolia detského ihriska a Milošovi Valovičovi za jeho zatrávnenie.

Celú akciu podporil „14 – timi ½ l fľaškami marhulovice“ a organizačne zabezpečil Dušan Filip, predseda TJ Zavažan Kálnica.


Vstup na detské ihrisko, umiestnené v areáli TJ Zavažan Kálnica na neverejnom pozemku, je na vlastnú zodpovednosť používateľa!

Dušan Filip,
predseda TJ Zavažan Kálnica