Vytlačené 06.10.2022, 15:13 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2021/2021_04_cisty_revir

Fotogaléria /

24.-25.04.2021 • Čistý revír = čistá príroda

Poľovnícke združenie Kálnica revír - Kálnica sever Občianske združenie Kálnická dolina a Obec Kálnica
Na úvod by som sa chcel poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zúčastnili. Vďaka patrí aj tým, ktorí podporili túto akciu finančne a materiálne a to OZ Kálnická dolina, Obec Kálnica, Manz Slovakia s.r.o., páni Roman Dovina, Michal Feník, Jakub Krchnavý, PZ Kálnica a OPK Nové Mesto nad Váhom. Veľké poďakovanie patrí miestnej ZŠ, pani učiteľkám, vychovávateľkám a najmä deťom, ktoré sa zapojili do tejto akcie ako prvé. Tieto deti môžu byť naozaj vzorom pre dospelých. Taktiež treba poďakovať aj ostatným dobrovoľníkom, ktorých zorganizovala Marcelka Pavlechová a začali čistiť okolie potoka pri dolnom moste. V sobotu pokračovali v čistení revíru členovia PZ Kálnica, OZ Kálnická dolina a dobrovoľníci z obce a okolia. Zamerali sme sa na lokality Blahová, Milovec, Hrabovník, Dolina, Rybníky, Zámostečie, Hubačov járok, Kňažia dolina, Prostredná dolina – Medňanské lúky. Čakali sme všeličo, ale také množstvo a rôznorodosť odpadu určite nie. Vyzbierali sa 2 veľkoobjemové kontajnery zmiešaného odpadu, 1 kontajner triedeného plastového odpadu, pekná kôpka železa a skla a viac ako 70 ks pneumatík rôzneho druhu a veľkosti. Bolo tam toho toľko, že sme sa rozhodli pokračovať aj v nedeľu a niektorí ešte aj v pondelok. A aj tak viem, že sme neobjavili všetko. Je toho viac čo by som chcel napísať, ale to si nechám už do Kálnických ozvien. Teraz mám zmiešané pocity, na jednej strane som veľmi rád, že sme urobili dobrú vec, no na druhej strane som sklamaný z toho, čo sme ako ľudia dopustili a prehliadali. Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli urobiť Kálnicu čistejšou a verím, že toto nebola posledná akcia a nabudúce sa pridá ešte viac dobrých ľudí.
S úctou predseda PZ Kálnica a OZ Kálnická dolina Ing. Ján Krchnavý

Poľovnícka spoločnosť Ostré vrchy Kálnica sa zapojila do akcie Čistý revír - Čistá príroda a pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení sme dňa 01.05.2021 zorganizovali brigádu za účelom vyčistenia a zberu odpadu v našom revíri. Akcie sa zúčastnilo 28 ľudí hlavne poľovníci a členovia ich rodín, ale taktiež aj priatelia prírody. Zamerali sme sa na časť okolo potoka v smere od dolného mosta v obci v smere do Istvíčova a taktiež okolo potoka od Bike parku v smere na Krajnú dolinu po chatovú oblasť. Prekvapilo nás veľké množstvo odpadu, ktoré sme v uvedených lokalitách našli a vyzbierali. Naplnili sme kopcom tri prívesné vozíky a niekoľko kufrov osobných áut. Nakoniec chcem poďakovať všetkým zúčastneným a v neposlednom rade starostke obce, ktorá zabezpečila veľkoobjemový kontajner. Verím, že sme našou akciou prispeli k zlepšeniu životného prostredia a určite to nebola posledná akcia zameraná na zlepšovanie životného prostredia. S pozdravom predseda PS OV Kálnica Tomáš Valovič

m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
m18.jpg
m19.jpg
m20.jpg
m21.jpg
m22.jpg
m23.jpg
m24.jpg
m25.jpg
m26.jpg
m27.jpg
m28.jpg
m29.jpg
m30.jpg
m31.jpg
m32.jpg
m33.jpg
m34.jpg
m35.jpg
m36.jpg
m37.jpg
m38.jpg
m39.jpg
m40.jpg
m41.jpg
m42.jpg
m43.jpg
m44.jpg
m45.jpg
m46.jpg
m47.jpg
m48.jpg
m49.jpg
m50.jpg
m51.jpg
m52.jpg
m53.jpg
m54.jpg
m55.jpg
m56.jpg
m57.jpg
m58.jpg
m59.jpg
m60.jpg
m61.jpg
m62.jpg
m63.jpg
m64.jpg
m65.jpg
m66.jpg
m67.jpg
m68.jpg
m69.jpg
m70.jpg
m71.jpg
m72.jpg
m73.jpg
m74.jpg
m75.jpg
m76.jpg
m77.jpg
m78.jpg
m79.jpg
m80.jpg
m81.jpg
m82.jpg


počet zobrazení od 11.4.2021: 2708x