Vytlačené 24.05.2018, 15:58 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=ine_odpredaj


Obec Kálnica ponúka na odpredaj:
pridané 19.2.2014:

1. Majetkový podiel - Ski Centrum Kálnica
2. Spoluvlastnícky podiel (1/3)dom č. 252 s priľahlými pozemkami - parc.č.365, 347/1, 340 a 343 ( vl.podiel 1/3 )
3. Rodinný dom č. 221 + polyfunkčná stavba, priestranný byt, priestory vhodné na výrobnú prevádzku alebo sklady, veľký dvor, stodola

Bližšie informácie :
Obecný úrad Kálnica
Tel. : 032/77 988 32
Mobil : 0917 916 426