Vytlačené 25.05.2020, 00:57 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=jednota/r2007

Klub dôchodcov v Kálnici / rok 2007:

úvod rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2014 rok 2015


Zo života Jednoty dôchodcov v r.2006
V roku 2007 sme pripravili oslavu 10. výročia založenia. V tejto súvislosti uskutočnili sme niekoľko akcií:     
- prednášku o živote J. M. Hurbana a jeho vzťah ku Kálnici     
- zdravotné prednášky

Oslava sa konala v priestoroch klubu dôchodcov v mesiaci máj 2007.

Výročná schôdza uskutočnila sa 24.11.2007. Po zhodnotení činnosti a plánu práce na rok 2008, schôdza pokračovala vystúpením senior súboru „VRŠATEC“ a spoločenským posedením. Výročnej schôdze sa zúčastnilo 109 členov.

K dnešnému dňu (rok 2007) máme 125 platiacich členov.
Výbor organizácie je zložený z 5 členov.:
Predseda organizácie pán Samuel Hladký je vo svojej funkcii od založenia organizácie.
Hospodárka je Ing. Eva Borcovanová,
Vedúci klubu pán Štefan Batka,
Členovia pp. Margita Važanová a Ivan Kulich.
Revizor je p. Anna Krchnavá č. 111

fotogaléria z 10. výr. zal. Jednoty dôchodcov, 27.5.2007