Vytlačené 19.11.2018, 10:42 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=kniznica

Obecná knižnica:

Knižnica je otvorená každú stredu od 13,00 hod. - 16,30 hod.

- zriaďovacia listina

(aktualizované 14.1.2012)