Vytlačené 24.02.2019, 06:27 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=kniznica


Obecná knižnica

Knižnica je otvorená každú stredu od 13,00 hod. - 16,30 hod.

- zriaďovacia listina

(aktualizované 14.1.2012)