Vytlačené 20.02.2019, 10:16 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=pre_kalVývoz separovaného odpadu v našej obci:


 kalendár vývozu odpadu na rok 2019

kalendár 2019.jpgVývoz žumpy:

Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečujú:

    p.Haviernik, telefón: 0944 130 549.

    p.Mozola, telefón: 0905 528 676

    AQUA – Kubiš s.r.o., telefón: 032/771 0379, 0905 743 673