Vytlačené 23.09.2019, 00:27 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=pre_kalVývoz separovaného odpadu v našej obci:


 Kalendár vývozu odpadu na rok 2019
kalendár 2019.jpg Vývoz žumpy:
Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečujú:

    p.Haviernik, telefón: 0944 130 549.

    p.Mozola, telefón: 0905 528 676

    AQUA – Kubiš s.r.o., telefón: 032/771 0379, 0905 743 673


 Konáre stromov:
    V prípade potreby, to znamená ak má niekto veľké množstvo konárov zo stromov a kríkov na svojom pozemku, môžu občania požiadať o bezplatné pristavenie kontajnera na konáre na svojom pozemku. Podmienkou je ale nahlásenie požiadavky na obecnom úrade a samozrejme prístup na daný pozemok obecným traktorom.